14 reacties

‘Vetweiders verdienen een andere peildatum’

Vetweiders zijn zwaar gedupeerd door de regels van het fosfaatreductieplan 2017. Door hun methode van werken hebben ze namelijk aan het eind van het jaar een extreem lage veebezetting. Er zijn wel werkbare oplossingen mogelijk.

Vetweiders kopen doorgaans in het voorjaar gezonde, afgemolken, magere koeien. Het zijn voor de verkopende melkveehouder dieren die economisch niet meer interessant zijn wegens blijvende onvruchtbaarheid of uiergebreken. Zo’n magere koe wordt in het land van de vetweider geweid. Letterlijk wordt zo’n rund nadat het meerdere weiden heeft afgegraasd vetgemest. De brutowinst of de omzet is het verschil tussen in- en verkoopwaarde. Daarbij zijn er twee winstbestanddelen: de extra kilo’s aan het dier en de verbeterde kwaliteit van de koe. De startkoe is een worstkoe met de classificatie P (laag), de eindkoe is een slachtrijpe koe met de classificatie O (minder laag).

Tussen 1 november en 1 december verkoopt de vetweider zijn laatste slachtrijpe koeien met eindbestemming slachthuis. Soms resteren enkele overhouders, vaak dieren die bij toeval toch drachtig, en nu vaak hoogdrachtig, blijken te zijn. Voor de vetweider breekt dan een periode van rust aan. In het vroege voorjaar gaat hij zich weer bevoorraden met startkoeien met een piek in maart en april.

‘Het wordt de vetweider onmogelijk gemaakt zijn (neven)beroep nog uit te oefenen’

Dit proces wordt nu doorkruist door de regels van het fosfaatreductieplan dat recent is afgekondigd. Voor vleesveehouders, en daaronder vallen de vetweiders, geldt als peildatum 15 december 2016. Wie in de periode maart tot en met december 2017 meer dieren houdt dan op de peildatum, moet een forse boete betalen van € 240 per koe per maand. Daarmee wordt het de vetweider onmogelijk gemaakt zijn (neven)beroep nog uit te oefenen. Dit lijkt mij in strijd met elk nationaal of europees recht. Voortaan staat er een bordje ‘verboden voor vetweiden’ bij het landhek, als zij hun vrije weiden willen betreden met startvee. Hier wordt het eigendomsrecht met handen en voeten getreden.

Ik verzoek namens alle vetweiders met dezelfde bedrijfsvoering, dat de staatssecretaris zijn ministeriele beschikking met de peildatum van 15 december 2016 aanpast, en liever nog intrekt. Er zijn volgens mij vijf opties om de regeling aan te passen:

 1. Er komt een nieuwe peildatum voor vetweiders, zijnde 1 juni of 1 juli 2017, dan heeft nagenoeg elke vetweider genoeg startrunderen kunnen aankopen;
 2. Het aantal stuks weidekoeien wordt begrensd door de grondgebondenheidseis van twee GVE’s per hectare;
 3. Er wordt geen nieuwe peildatum voor de vetweiders vastgesteld;
 4. Het aantal weide- en zoogkoeien wordt bepaald door code 120 van de reeds eerder ingestelde peildatum voor melkvee van 2 juli 2015;
 5. Het aantal weide- en zoogkoeien wordt bepaald door de gemiddelde bezetting op 1 juli in de jaren 2014, 2015 en 2016.

Zo’n verzoek voor een in wezen zeer kleine groep veeboeren kan gemakkelijk ingewilligd worden. Toch blijft de vraag welke paniek op het ministerie van Economische Zaken uitgebroken is, dat deze kleine groep zo hardhandig en meedogenloos bestraft moet worden. Terwijl de beleidsmakers weten dat de startkoeien van de vetweider bij verkoop geslacht worden.

En als de overheid ondanks alles toch nog denkt dat de melkveehouder misbruik gaat maken van de ruimte die bij een vetweider aanwezig is, bepaal dan ten overvloede dat het weidevee bij verkoop alleen maar geslacht mag worden.

Laatste reacties

 • Peerke1

  De stallen onnodig tegen beter weten in toch maar volhouden heeft weer gewerkt, zoals altijd. Logisch dat er een fosfaatoverschot ontstaat. Eerlijk verdelen werkt anders dan de hardrijders een beloning geven en degene die zich aan de snelheid hebben gehouden krijgen een forse boete. Domme Politiek in verkiezingstijd.

 • landboer

  Helemaal mee eens ,het plan wat er nu ligt is zeer onrechtvaardig /discriminatie!
  Denk dat er weer een motie in de tweede kamer aan de pas moet komen om dit van tafel te krijgen ,heb daar alle vertrouwen in . (denk aan de definitie van grondgebondenheid)Het blijkt keer op keer dat LTO er alleen maar is voor de intensieve hoogproducerende melkveehouderij !

 • schooteind1

  Vetweiders zijn niet de enige voor wie deze regeling desastreuze gevolgen kan hebben. Wat te denken van jongveeopfokkers die al een melkveefosfaatreferentiehebben van 2 juli 2015. Er zijn gevallen bekend van boeren die, door toeval, op 15 dec. niks op stal hadden staan. De stal daarna weer volgezet hebben. Deze boeren moeten, ondanks een fosfaatreferentie van 2 juli 2015, alle melkveekalveren opruimen. Dat zal wel slacht worden, want wie wil die dieren nu.

 • wmeulemanjr1

  Een (zot)plan wat je iedere keer weer gaat aanpassen kan gewoon de prullenbak in.
  Laat de boer individuel zelf zijn verantwoording nemen, en onteigen hem niet van zijn recht op ondernemen!

 • boerke brabant

  De bedrijven die hard zijn gegroeid (en het probleem hebben veroorzaakt) worden weer beloond. En dan te bedenken dat ze meer koeien in de wei willen, met deze maatregel jagen ze juist weer een hoop koeien de wei uit ???
  En binnen de zookoeienhouderij worden veel koeien voor een langere periode geweid, en juist die bedrijven worden bestraft . Gekker moet het niet worden

  Overigens heb ik als zoogkoeienhouder bezwaar gemaakt tegen de fosfaatreferentie , maar nog niets gehoord. En nog steeds weet de sector niet waar ze aan toe zijn, te gek voor woorden

 • 8911077012

  boerke brabant
  het rare is dat er nog niemand iets heeft gehoord van het r.v.o
  en volgens fr de regel op1-3-2017 in gaat ??????????
  die zijn de boete al bijna aan het innen
  die sukkels laten zich overal voor de kar spannen en zo
  zelfs de eigen leden de nek slag geven

 • jfvanbruchem1

  waarom hoor je niks van LTO.

 • jeannettedekker1

  Het zou strafbaar moeten zijn om hardwerkende boeren of burgers iedere keer opnieuw de stuipen op het lijf te jagen. Zouden ze dan helemaal niet nadenken over het leed dat veroorzaakt word.hoeveel moet je verdragen voor je een terrorist word????

 • jeannettedekker1

  10-2-2017 12 runderen gekocht die moeten nu weer weg,en officieel nog niks gehoord of gezien. Zijn ze nu helemaal gek geworden.

 • info48

  Behalve de "vetweiders" treft dit ook de boeren die export vaarzen weiden; in het voorjaar fokvaarzen, al dan niet drachtig, aankopen en deze voor de stalperiode weer verkopen voor export....verbijsterend en onbegrijpelijk dat deze groepen over het hoofd gezien zijn...of zijn ze doel bewust genegeerd?

 • moi !

  De derogatie moet opgelost worden door de veroorzakers (melkveehouders). Zo moeilijk is dat toch niet. Als onze sector te veel fosfaat produceerd dan zijn wij aan de beurt .

 • mtsniehof

  Het meest vreemde is dat een melkveehouder met 60 gve op 2-7-2015 en dit jaar 55 gve gaat houden €4333 ontvangt een niet melkleverend bedrijf met 60 gve op 2-7-2015 en ook dit hele jaar 55 gve houdt niets ontvangt. Heeft hij door omstandigheden op 15 -12-2016 50 gve en hij houdt het hele jaar 55 gve hij €12000 euro moet betalen waanzin is dit weer

 • moi !

  mtsniehof: Helemaal me eens .

 • huitink

  J.H

  Ben het helemaal eens met mTs niehof
  Ben jongvee opfokker en had op 15-12-2016 10 dieren minder als op 2-7-2015
  Heb dus geholpen het nationaal
  fosfaatoverschot na 2-7- 2015 te verminderen
  Wordt daardoor nu fors en onterecht voor gestraft !!!!

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.