Boerenblog

4 reacties

‘Schoon water? Maak eenduidige regels!’

Elk waterschap hanteert eigen normen voor schoon water. Maak eenduidige regels!, schrijft columnist Piet Jan Thibaudier.

Ik had me voorgenomen om niet te schrijven over de fosfaatreductie, maar ik ontkom er niet aan. De plannen zijn nu duidelijk. De eerste tranche van de stoppersregeling is zelfs 4 keer overschreven. Ik hoor om mij heen bedrijven die 10, 25 of zelfs 80 koeien moeten wegdoen. Dat doet pijn. Je hebt dit vak niet gekozen om gezond vee weg te doen naar de slacht.

Waarvoor doen we dit allemaal eigenlijk? Ik denk dat dat toch wel een vraag is die leeft bij de meesten van ons.

Fosfaat en schoon grond- en oppervlaktewater

De focus ligt nu op fosfaat, maar het hogere doel is schoon grond- en oppervlaktewater. Behoud van de derogatie voor 2018 en verder is het doel. Terug van 250 kilo naar 170 kilo stikstof uit dierlijke mest is geen optie. Ook Duitsland krijgt strengere normen voor stikstof, omdat het nitraatgehalte in het grondwater te hoog is. Het gekke is eigenlijk ook nog dat in dierlijke mest geen nitraat zit! De bodem regelt zelf de hoeveelheid nitraat die een plant nodig heeft door ammonium om te zetten in nitraat. Volgens mij is het te veel in één keer toedienen van nitraat uit kunstmest de grote boosdoener van nitraat in grondwater.

‘De focus ligt nu op fosfaat, maar het hogere doel is schoon grond- en oppervlaktewater. Behoud van de derogatie voor 2018 en verder is het doel.’

Basis derogatie is niet fosfaat maar schoon water

De Kaderrichtlijn Water wordt als basis gebruikt om te kijken of de normen gehaald worden in het grond- en oppervlaktewater. Dit is de basis van het hele derogatieverhaal: niet fosfaat maar schoon water. En nu is de grote vraag wie bepaalt of het water aan de eisen voldoet? Dat is het waterschap. Dat heb ik zelf nooit geweten. Er zijn 21 waterschappen in Nederland met 21 verschillende normen voor stikstof en fosfor. De ene rekent kwel uit de zee mee en verhoogt de norm voor fosfor, terwijl het andere naburige waterschap dat aan dezelfde Noordzee grenst dit niet doet en de fosforbelasting volledig toeschrijft aan overbemesting uit de land- en tuinbouw. Hierdoor voldoet het waterschap dat de kwel verrekent wel aan de normen en zijn buurman niet.

‘Er zijn 21 waterschappen in Nederland met 21 verschillende normen voor stikstof en fosfor. De ene rekent kwel uit de zee mee en verhoogt de norm voor fosfor, terwijl het andere, naburige waterschap dit niet doet en de fosforbelasting volledig toeschrijft aan overbemesting uit de land- en tuinbouw.’

Voor water 5 keer hogere fosfornorm in België dan in Noord-Brabant

Slootwater in België

Water in België heeft een 5 keer hogere fosfornorm dan water in Noord-Brabant. Dus het slootwater voldoet in België aan de norm en als dat Nederland binnenstroomt niet meer. Hoe krom kan het zijn? Door dit soort van waanzin stelt de nitraatcommissie in Brussel dat de normen niet gehaald worden en wij dus kans hebben op het verliezen van de derogatie.

‘Door dit soort waanzin stelt de nitraatcommissie in Brussel dat de normen niet gehaald worden en wij dus kans hebben op het verliezen van de derogatie.’

Waterschappen bedenken normen die niet haalbaar zijn

Er worden normen door waterschappen bedacht die niet haalbaar zijn. Een glas drinkwater komt bij wijze van spreken dan niet eens in de buurt van die bedachte norm. Het wordt daarom hoog tijd dat er een landelijke norm komt waarbij die vervuiling uit kwel, industrie en waterzuiveringen verrekend worden. Hierdoor ontstaat een eerlijker systeem dat ook de vermindering van bodemvruchtbaarheid een halt toe moet gaan roepen. Wat mij raakt, is dat ik nu bezig ben met het uitputten van wat pake en heit (opa en vader, red.) hebben opgebouwd aan voedingsstoffen in de bodem. Daardoor komt de volgende generatie op achterstand. En dat allemaal vanwege vanachter een bureau bedachte normen.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Laatste reacties

 • kiepel

  Goed stuk!

 • alco1

  Mee eens.

 • DJ-D

  Waterschappen zijn er vooral voor zichzelf en de kiezers niet meer voor waarvoor ze toen zijn opgericht honderden jaren geleden...

 • Sylvia de Bres

  Ik ken de ene eenduidige regel volgens <>

Of registreer je om te kunnen reageren.