Expertblog

‘Mest als grondstofleverancier’

Oplossingen uitleggen voor mestverwerking waarbij veel vakinhoudelijke kennis nodig is, is onbegonnen werk. Vertaal het in eenvoudige termen voor burger en politiek.

Door mest net zo te ontleden als olie kunnen we hoogwaardige producten ontwikkelen. Het is dan niet langer afval maar een grondstofleverancier. FrieslandCampina is via Jumpstart hard aan het werk om mest als gasleverancier te gebruiken om daarmee zijn doelen op het gebied van CO2-reductieprogramma’s haalbaar te maken. Met dit gas wordt via een motor elektriciteit en warmte geproduceerd. De elektriciteit kan op het eigen bedrijf ingezet worden of geleverd worden aan het net. Door de restwarmte in een droogstraat te gebruiken, kan zelfs vocht onttrokken worden uit vers gras en heeft een eigen grasdrogerij op het boerenerf misschien wel toekomst.

Bij verder indrogen van mest moet een luchtwasser – dus een extra investering – voorkomen dat er stikstof vervluchtigt. Voordeel is wel weer dat de dierlijke stikstof dan in het spuiwater zit en kan worden gebruikt als een kunstmestvervanger.

Leg het scheiden van dikke en dunne fractie maar eens uit aan mensen in uw omgeving

Mest scheiden in een dikke en dunne fractie werkt al een tijdje prima. Hogere fosfaatgehalten in de dikke fractie leveren direct een besparing op qua mesttransporten. Niks nieuws denkt u. Maar leg het eens uit aan mensen in uw eigen omgeving.

Op bedrijfsniveau spelen vele zaken een rol om te beoordelen of het überhaupt zinvol is om mest te bewerken. Dieraantallen, diersoorten en beschikbare grond spelen een rol maar het maakt ook uit waar je als bedrijf het eerst in vastloopt: in stikstof of fosfaat. En wat te denken van de huidige afzetkosten. Een akkerbouwer om de hoek die de meerwaarde ziet van een organische meststof en die een nauwe samenwerking wil met u als veehouder, zal zeker niet de hoofdprijs vragen voor de ontvangst van mest.

Mest als waardevolle leverancier mineralen

Gelukkig zien we meerdere initiatieven ontstaan waarbij mest gebruikt wordt als een waardevolle leverancier van mineralen en organische stof. Combinaties van mest vergisten, mest scheiden en mestkraken geven verrassende mineralenstromen: stikstof uit mest omvormen via een kraker naar spuiwater en dan toepassen in de kunstmestruimte. Of een dikke fractie met veel organisch fosfaat gebruiken in een korrel zodat ook in de snijmaisteelt op derogatiebedrijven weer fosfaat in de rij kan mee worden gegeven. Prima toepassingen die ook de sector een richting geven om de problematiek rondom de mestoverschotten aan te pakken en daarbij ook nog eens milieuwinst maken.

Omdenken nodig

Technisch kan het dus, mest als waardevolle grondstofleverancier. Misschien nog niet met maximale efficiëntie, maar het begin is er. Uit olie werd ook niet van de een op de andere dag benzine gemaakt.

De uitdaging ligt vooral in het goed voor de bühne hiervan krijgen bij de burgers en de politiek. Oplossingen uitleggen waarbij veel vakinhoudelijke kennis nodig is, is onbegonnen werk. Dan maar even omdenken. Slimme technische oplossingen gebruiken om gewasproductie op peil te houden binnen de geldende wet en regelgeving. Vervolgens aantonen dat we als sector een forse besparing op het kunstmestgebruik en op het aantal mesttransporten hebben gerealiseerd door eenvoudig weg mest te raffineren. Dat is volgens mij wel uit te leggen.

Foto

  • Monovergister op een melkveebedrijf - Foto: Anne van der Woude

    Monovergister op een melkveebedrijf - Foto: Anne van der Woude

Of registreer je om te kunnen reageren.