14 reacties

‘GroenLinks schetst verkeerd beeld van boeren’

In tegenstelling tot wat GroenLinks betoogt, is de Nederlandse melkveehouderij juist koploper als het gaat om milieu, dierenwelzijn en volksgezondheid.

Het is een bekende debattruc: schets bewust een slecht beeld van een actuele situatie en presenteer vervolgens pasklare oplossingen. Het is precies deze truc waarvan Rik Grashoff (Kamerlid GroenLinks) en Hagar Rooijackers (Statenlid Groen Links Brabant) zich bedienen in hun opiniestuk ‘Kies voor ‘groen boeren’ dan wordt boeren weer leuk’ (BN De Stem, donderdag 2 maart).

Het stuk schetst een treurig beeld van de Nederlandse land- en tuinbouw. Enkele citaten: ‘In Nederland gaan de koeien nu de varkens en kippen achterna: weinig grond, veel stront’. En: ‘Meer koeien op stal en niet in de wei’. De argeloze lezer denkt dat het platteland het domein is van nietsontziende boeren die lak hebben aan milieu, dierwelzijn en volksgezondheid.

Feiten op een rij

Het is een beeld waar ik mij, als melkveehouder in Molenschot, totaal niet in herken. Een beeld dat mij bovendien dwars door de ziel snijdt. Voor de zoveelste keer wordt mijn beroepsgroep in een hoek gezet waar we niet thuis horen. Even wat feiten op een rij:

 • Een gemiddeld Nederlands melkveebedrijf telt op dit moment 89 koeien;
 • Op bijna acht van de tien melkveebedrijven in Nederland lopen de koeien ’s zomers in de wei;
 • Nederlandse boeren en tuinders zijn de belangrijkste producenten van groene energie;
 • De emissie van ammoniak door de land- en tuinbouw is tussen 1990 en 2014 gedaald met 60%;
 • De sector heeft met de overheid afspraken gemaakt voor vermindering van broeikasgassen in het jaar 2020. Die doelstellingen zijn vorig jaar al behaald.

Duizenden mensen parkeren tijdens de Luchtmachtdagen van vliegbasis Gilze-Rijen op mijn land. En al die bezoekers wandelen dan over mijn erf en door mijn stallen naar de show. Nooit valt er een onvertogen woord. Niet over mijn koeien, niet over mijn bedrijf. Dat valt lastig te rijmen met het beeld Grashoff en Rooijackers schetsen.

‘De bottleneck voor ‘groen boeren’ zit niet bij de boeren’

Natuurlijk, ook ik zie om mij heen ontwikkelingen die zorgen baren; een toenemende schaalgrootte, tegenvallende prijzen en extremere weersomstandigheden door klimaatverandering. Volgens Grashoff en Rooijackers is er maar één remedie: kiezen voor ‘groen boeren’. Laat er geen misverstand over bestaan, ook ik draag de biologische land- en tuinbouw een warm hart toe.

Maar ook hier liggen de feiten veel genuanceerder. Nu al is de productie van biologische zuivel hoger dan het aanbod. Zuivelcoöperatie FrieslandCampina telt 127 melkveehouders die jaarlijks 60 miljoen kilo biologisch melk leveren. Maar er staan nog eens 49 melkveebedrijven op de wachtlijst; die kunnen nog geen biologische melk leveren, omdat de vraag simpelweg ontbreekt. Met andere woorden: de bottleneck voor ‘groen boeren’ zit niet bij de boeren.

De overgrote meerderheid van de Nederlandse melkveebedrijven doet de koeien naar buiten. - Foto: Ronald Hissink
De overgrote meerderheid van de Nederlandse melkveebedrijven doet de koeien naar buiten. - Foto: Ronald Hissink

‘Nederlandse boeren en tuinders laten de wereld zien dat duurzaamheid en een hoge productie hand in hand kunnen gaan’

Los daarvan: niet iedere consument kan zich biologische producten veroorloven, vanwege het hogere prijskaartje. En dat is helemaal niet erg, want ook voedsel uit de gangbare land- en tuinbouw wordt op een duurzame manier geproduceerd. Daar staat de Nederlandse land- en tuinbouw wereldwijd om bekend. Nederlandse boeren en tuinders laten de wereld zien dat duurzaamheid en een hoge productie hand in hand kunnen gaan, een wereldwijd geroemd vakmanschap. De sector kan ook een verdere bijdrage leveren aan een lagere uitstoot van broeikasgassen, bijvoorbeeld door het verder verhogen van het organische stofgehalte in de bodem en op die manier CO2 vast te leggen.

Zelf komen kijken

GroenLinks profileert zich, zeker in verkiezingstijd, graag als een bruggenbouwer. Als een partij die wil verbinden. De opinie van Grashoff en Rooijackers is echter vooral polariserend van toon. Het vergroot de verschillen tussen boeren en wakkert de tegenstellingen tussen boeren en burgers onnodig aan. En dat is jammer, want juist Nederlandse boeren en tuinders bieden oplossingen. Bij twijfel een afspraak maken en zelf komen kijken.

Laatste reacties

 • Tinus1

  Goeie kolom, plaats heb asjeblief ook in BN de stem of AD of iets dergelijks, wij met elkaar weten het wel maar de buitenwacht moet zeker op de hoogte gehouden worden.

 • .....

  Goed stuk.
  Als boeren krijgen we het heel zwaar de komende jaren, boeren zijn een makkelijke prooi voor links. Trouwens heb je ooit europa horen zeggen dat er een auto plafond, een vrachtwagen plafond , of een vliegplafond geldt in Nederland ?

 • 8911077012

  zelfs hier ons eigen vakblad zet hier de naam van redacteur niet bij
  zo dat we hem er niet op aan kunnen spreken waarom hij het niet in een landelijk dag blad plaats zo als daan1 voorstelt
  dan toch allemaal de boerderij op zeggen
  graag een reactie boerderij

 • JKr

  Artikel komt een paar dagen te laat. Kwaad is al geschied gezien de aantal zetels van kunstgroen links en partij van de dierenbeulen.

 • driepint

  Heeft afgelopen week al in een regionaal dagblad gestaan, wat op zich al een prestatie is. BN de Stem staat niet direct als een pro-landbouwkrant bekend. De auteur is de melkveehouder die eronder staat. Dit goede stuk is gewoon integraal overgenomen

 • Marco22

  Zo ook die van de pvdd over de niet bestaande mestoverschot. Politici schijnen niet te weten dat er een meststoffenwet bestaat. Deze voorziet erin dat alle mest op verantwoorde manier geplaatst wordt. Op land aangewend of verwerkt en of ge-exporteerd. Politici houden zich bewust van de domme en media vraagt niet door. Alle voor eigen agenda. En als je Thieme ea hierover aanspreekt wordt je geblokt of krijg je een horde dierengekkies achter je aan.

 • Jaap39

  Daan1
  Delen via Facebook en verder laten delen werkt ook prima

 • veelust

  Goed verhaal Jack. Alleen in de sector weten we dit al, zulke verhalen moeten in het AD, Telegraaf Facebook etc. Hier ligt een taak voor belangenorganisaties(LTO)
  Er moet veel meer de wereld in, dit is het enigste wapen tegen de zogenaamde groene en duurzame clubs.

 • piethermus1

  Hagar Rooijackers (Statenlid Groen Links Brabant) had het in haar inspraak op 2 december in provinciale staten van Noord-Brabant m.b.t. de mestdialoog/dieraantallen/stikstofdepositie vrij constant over "De mensen en de boeren..." "De mensen en de boeren...." Dat vond ik opmerkelijk. Ik vroeg mijn buurvrouw in het publiek die dag of ik het goed hoorde. "Ja"zei mijn buurvrouw. Welke woorden mensen uitspreken, ook hebben ze dat zelf niet door, zegt veel van hoe men denkt. (Als je voor het woord boeren in "De mensen en de boeren..."die van andere minderheidsgroepen had ingevuld, dan was het geloei niet van de lucht geweest. Juist bij GL.)

 • John*

  meebewegen en veranderen gaat prima als er tijd en ruimte gegeven wordt. moet dat in korte tijd dan kost dat heel veel geld. ook prima maar dan zetten ze dat toch maar netjes in de begroting. Als er dan op het programma staat 8 miljard extra naar de landbouw voor versnelde verduurzaming, 4 miljard minder naar de zorg en 4 miljard minder naar de bijstand om dit te betalen winnen ze echt geen stemmen.

 • koestal

  tegen boeren aantrappen kun je verwachten van linkse partijen !

 • ????

  h

 • koestal

  Daarom zijn ze ook links !

 • Beheerder.Boerderij
  Redactie

  @8911077012: de auteur van dit opiniestuk, melkveehouder Jack van Poppel, wordt onder de kop vermeld.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.