Redactieblog

2 reactieslaatste update:8 mrt 2017

’Enthousiasme voor melkveehouderij blijft’

Er zijn veel uitdagingen in de melkveehouderij. Zoveel, dat je je ook wel eens afvraagt of de sector wel aantrekkelijk is voor jongeren.

De fosfaatproblematiek en daarmee het hele mineralengebeuren zijn complexe onderwerpen. Maar straks komen ook fijnstof en broeikasgasreductie op de agenda van de melkveehouderij.

Dit allemaal in het kader van verbetering van het milieu, waar ook veehouderij haar inspanning zal leveren. Ook ligt de sector maatschappelijk onder een vergrootglas. En niet te vergeten: de sector heeft last van verkeerde denkbeelden, opvattingen, die geen werkelijkheid zijn. Ik noem zo maar een paar: opvattingen over wat megabedrijven zijn, hoe het daar met dierenwelzijn is gesteld en wat die bedrijven met het milieu doen. Maar ook over het onthoornen, koeien in de wei, koudmerken, kalfjes bij de koe en hoe boeren met bemesting omgaan.

Imago passend aandacht geven

Bij veel mensen die geen affiniteit met de sector hebben, heerst wel een beeld, hoe krom ook. Voorbeeldje: een boer uit Groningen vertelt over zijn mineralenbeheer met 200 koeien met bijbehorende grond. Alleen maar reacties van ‘groot’ en ‘milieuvervuilend’. Nu boert hij biologisch met hetzelfde aantal koeien en dezelfde stal, en wordt hij geknuffeld. Leermoment is het imago over en van de sector passend aandacht te geven.

Ook de economie is nou direct niet van het niveau waarmee je als boer een onbezorgd leven hebt. Er moet brood op de plank komen, en dat kan ook wel, maar snel financieel rijk ga je niet worden, dat is een gegeven.

Een hommage aan de opvolgers

Rijk mag je je wel voelen als boer; een beroep met dieren en grond, leven met de wisseling van de jaargetijden. Een bedrijfstak waar dynamiek heerst, veel innovatie is en een sociaal leven kan worden georganiseerd.

Het zijn juist deze elementen die jongeren de stap doen zetten om in de landbouw aan het werk te gaan. Steeds minder uit traditie, steeds meer vanuit overtuiging. De open dagen van de Nordwin-melkveehouderij zijn achter de rug, met veel gepassioneerde belangstelling. Daarom deze hommage aan de jongeren die, ondanks de uitdagingen, toch kiezen voor de melkveehouderij.

Laatste reacties

  • farmerbn

    Een landbouwschool gaat een exportproduct maken nl jonge boeren die in de toekomst in het buitenland gaan werken. Ik zie de landbouw langzaam(15-25 jaar) verdwijnen in NL. Jongelui die het werk in NL wel willen doen , gaan de financiering niet rondkrijgen en gaan alsnog over de grens. Het buitenland zal de NL landbouwschool hartelijk danken voor de goede opleiding.

  • WGeverink

    Als je kinderen door hun enthousiasme blind zijn voor de realiteit moet je als ouder zelf de wil en de wijsheid hebben om je in de landbouw geinteresseerde kinderen een toekomst te gunnen die in nederland niet mogelijk is.

Of registreer je om te kunnen reageren.