Boerenblog

'Selectief winkelen in informatie'

Eigen gelijk mag nooit gestoeld zijn op halve waarheden. Besluit alleen op het complete plaatje.

Vorige week veegde het rapport van Hanekamp, Crok en Briggs de vloer aan met de meetmethoden die gebruikt worden bij het ammoniakbeleid. Deze week debatteerde de commissie van economische zaken over de nota 'Wei voor de koe' (pdf, 1,52 MB), van D66, GroenLinks en SP. De ammoniakmetingen zijn de basis voor emissiearme technieken en stallen. De nota 'Wei voor de koe' wil een wettelijke plicht voor weidegang, maar benoemt bijna alleen voordelen. Een standpunt of mening verdedigen is ieders goed recht, maar halve waarheden presenteren is onaanvaardbaar.

Met statistieken kun je alles bewijzen. Het RIVM concludeert uit metingen dat de ammoniakconcentratie in de lucht fors is afgenomen, door betere opslag en het onderwerken van mest. Het rapport 'Ammoniak in Nederland, enkele kritische kanttekeningen' (pdf, 2,30 MB) van Hanekamp stelt daartegenover dat de variatie in de metingen zo groot is, dat je niet van een afname kan spreken. Het RIVM heeft getallen tot achter de komma berekend, maar niets gezegd over de grote onzekerheidsmarge. En op basis van deze cijfers wordt al jaren beleid gemaakt.

'Presenteren van eigen gelijk'

Ook de nota 'Wei voor de koe' is een voorbeeld van het presenteren van je eigen gelijk. Initiatiefnemers D66, GroenLinks en SP zijn voorstander van koeien in de wei. Dat mag, en kan ik zelfs van harte onderschrijven, maar de onderbouwing in hun nota is ronduit selectief en misleidend. Ze kijken naar het aantal melkkoeien in de laatste vijftien jaar. In 2014 is dat met 1,61 miljoen het hoogste in die periode. Dat is waar, maar vergeleken met de 2,55 miljoen koeien in 1984, valt het misschien wel mee. Het is maar wat je wilt zien.

De nota meldt voortdurend dat weidegang alleen maar voordelen heeft, en verwijst naar informatie van wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties. Maar toen ik die informatie ging bekijken, bleek daar heel wat op af te dingen.

Informatie gebruikt uit 2005

De informatie van de dierenartsenorganisatie KNMvD en Wageningen Universiteit is uit 2005. Dat is meer dan tien jaar geleden. De KNMvD heeft in 2005 voorkeur voor weidegang boven permanent binnen blijven, onder de voorwaarden dat de bedrijfsomstandigheden geschikt zijn en het management aangepast is. Die voorwaarden staan niet in de nota 'Wei voor de koe'.

Het WUR-rapport 'Weidegang in beweging' (pdf, 872 kB) noemt voor- en nadelen van weidegang. In de nota wordt slechts één nadeel van weidegang overgenomen: hittestress bij hogere temperaturen. Maar dat is volgens de schrijvers eenvoudig op te lossen: bomen planten in de wei, zonder nadere onderbouwing of kostenindicatie.

'Debat voeren op basis van zinvolle feiten'

Ik ben zeer voor schone lucht en koeien in de wei. Maar een debat over knelpunten of problemen moet wel gevoerd worden op basis van zinvolle feiten, met echte kennis van zaken en oog voor de praktijk, met voor- én nadelen en met kosten én opbrengsten.

Wetenschappers en politici kunnen nu blijkbaar selectief winkelen in informatie om hun eigen gelijk te halen. Dat kan en mag niet.

Of registreer je om te kunnen reageren.