Redactieblog

23 reacties

'FrieslandCampina verliest belang van veel leden uit het oog'

De maatschappij verruwt en het collectief brokkelt af. Dat is ook terug te zien bij coöperaties die steeds meer naar het eigen belang kijken, zoals bij de plannen om derogatie veilig te stellen.

Onze complexe maatschappij staat in de eenentwintigste eeuw bol van allerlei stromingen en ontwikkelingen, niet altijd even fraai van aard. Bekende termen zijn individualisme en verruwing. Een beweging die daartegenover staat is het collectivisme.

Met name in de landbouw is er altijd hang naar collectivisme geweest. 'Eendracht maakt macht', luidt het gezegde. Dat is ook tot op zekere hoogte waar. De bundeling van veel individuele belangen kan ertoe leiden dat men als speler van belang zaken geregeld krijgt, die het individu niet voor elkaar krijgt. Echter, het is even waar dat de concentratie van vele individuele partijen leidt tot grote, logge, ambtelijke organisaties die vervolgens een eigen leven gaan leiden, waarbij op enig moment een kloof kan ontstaan tussen de individuen waar het allemaal mee begon en de grote onderneming waar het mee is geëindigd. Die heeft inmiddels haar eigen – individuele – dynamiek en doelen.

'Coöperatie is bekende rechtsvorm'

Dat dit bij vennootschappen kan gebeuren, is één ding. Helaas gebeurt het ook bij die variant van samenwerking waar het niet zou mogen kunnen, namelijk bij de coöperatie. De coöperatie is er immers juist voor en door haar leden. Primair staat het belang van de leden voorop, niet het maken van grote winsten.

In de agrarische sector is de coöperatie een bekende rechtsvorm. Voorbeelden zijn DEP in Moerdijk, Rabobank, veel bloemen- en tuinbouwveilingen zoals The Greenery, Agrifirm, et cetera. Daarnaast zijn er diverse grote ondernemingen die wel als coöperatie gezien worden, hoewel die het strikt genomen niet zijn. Voorbeelden zijn Vion en ForFarmers. Bovenaan staat uiteraard in omvang en omzet al sinds jaar en dag FrieslandCampina.

'FrieslandCampina flirt schaamteloos met het ministerie van Economische Zaken en de staatssecretaris'

Uitgerekend bij die laatste wordt de laatste maanden echter op pijnlijke wijze duidelijk dat de belangen van de leden, waar het allemaal om te doen zou moeten zijn, ondergeschikt worden gemaakt aan de belangen van de onderneming zélf. FrieslandCampina flirt schaamteloos met het ministerie van Economische Zaken en de staatssecretaris, om de derogatie in de benen te houden.

Men verliest daarbij echter de belangen van veel individuele leden uit het oog. De melkgeldregeling, die zelfs al in werking is getreden terwijl het maar de vraag is of de fosfaatrechten doorgaan en hoe Brussel over de huidige bende denkt, dreigt nu al tal van melkveehouders de kop te kosten. De regeling wordt er bij de leden feitelijk doorgedrukt met een flinterdun beroep op formaliteiten als statuten en reglementen. Tegemoetkomingen en knelgevallenregelingen zijn er nauwelijks. Het individuele belang telt niet meer.

'Waarschuwing voor andere coöperaties en de leden'

De oorspronkelijke gedachte van de coöperatie is kennelijk voorbijgestreefd door kil winstbejag. Dit kan niet de bedoeling zijn van de agrarische coöperatie. Laat het ook een waarschuwing zijn voor andere coöperaties, en met name de leden. Want laten we eerlijk zijn, dit moeten we in de landbouw niet willen, deze verruwing. Of misschien zelfs wel verhuftering.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Het manament van cooperaties kunnen meer aan dan het leiden van de cooperatie zelf. Ze zien kansen in andere landen en drukken bij het bestuur de wens door om een BV te starten om 'voor de cooperatie ' extra geld te verdienen. Het gevaar bestaat dan dat de eigen cooperatie buitenspel komt te staan en de BV's steeds belangrijker worden. Je ziet het bij FC. In NL terugtrekken en uitbreiden in verre oorden wat veel risico oplevert. De winst gaat als bonus naar het management en het eventuele verlies naar de leden.

 • Marco22

  Cooperatieve friesland campina was een middel/gereedschap voor alle leden boeren met als doel hun melk tot waarde brengen.Zo is het opgericht.
  Nu acht men daar in Amesfoort zich belangrijker dan alle ledenboeren te samen. Het gereedschap is ons uit handen genomen en is tot zelfstandig leven gekomen.
  Van "in dienst van de boeren" tot " de boeren in dienst van de melkfabriek".
  De rollen zijn omgedraaid , hoe heeft zover kunnen komen.
  Hierin was een grote rol weg gelegd voor Andre Olijslager die de Boerenleden opknipte in 1) leverancier 2) aandeelhouder 3) lid, toen is men ook de melk als kostenpost gaan zien. Volgens mij is het hier mis gegaan.
  Winst van de fabriek zou direct in de melkprijs moeten daaraan herken je een cooperatie. (onthoud dit)
  Nu heeft men het melkgeld helemaal uit elkaar getrokken en in verhouding allerlei leverantie-voorwaarden gekoppeld.
  Vroeger kreeg je met kerst/nieuwjaar een stuk kaas en vruchtenyoghurt en de beste wensen. Tegenwoordig krijg je een lijst met nieuwe Leverantie voorwaarden. Waar je soms het gevoel bekruipt dat je soort van zetbaasje bent op je eigen bedrijf.
  Melk is wit.

 • jeannettedekker1

  Het loopt volledig uit de hand,boeren beginnen elkaar te haten.

 • T.tiggelovend

  Ben benieuwd naar de statuten van fc. Of dit allemaal zo maar kan.

 • Zuperboer

  En de ledenraadsleden stampen als muizen met de olifantenpoten van de directieleden mee.......tot de brugplanken knappen en de heren in maatpak en het nieuwste model Lexus allang verdwenen bleken te zijn op naar een nieuw door golfvrindjes geregeld commissariaatje. Ledenraad pas op de winkel. En check even of Pakistan qua Christenvervolging wel in het Social commitment Profile van ONZE Coop past.

 • alco1

  Ik was laatst bij de FC en nam er een foto.
  Iemand maakte mij er opmerkzaam op dat dat misschien helemaal niet mocht.
  IK zei dat ik later voor mijn kinderen een foto uit deze tijd wilde hebben.
  WE zouden dan gaan zingen:
  "Toen werd coöperatief, dictatuur".

 • Bennie Stevelink

  Ik bespeur in de column van Joost de Rooij veel persoonlijke emotie. Dat wekt de indruk dat Joost er een persoonlijk belang bij heeft. Welke is mij niet duidelijk.

  Joost de Rooij spreekt over "de leden" net zoals Wilders over "het volk spreekt". Men suggereert hiermee dat alle leden of het hele volk dezelfde mening heeft als de spreker. Feit is nou juist dat het fosfaatreductieplan er is gekomen omdat de grote meerderheid van de leden daar op de najaarsvergaderingen om vroeg. Het bestuur van FC is er met tegenzin aan begonnen omdat ze beseften dat ze moesten regelen wat de falende overheid heeft laten liggen en daarmee op juridisch zeer dun ijs terecht kwamen. Daarnaast heeft de overgrote meerderheid van de leden weliswaar veel belang bij behoud van derogatie, er is echter ook een minderheid van boeren die er geen belang bij heeft of denkt dat ze er geen belang bij hebben. Dus je krijgt bij dit soort zaken altijd tweespalt wat spanningen binnen de coöperatie veroorzaakt. Wanneer FC echter geen poging had gedaan de derogatie te redden was er ook veel spanning binnen de coöperatie ontstaan omdat de meerderheid van de leden zich door het bestuur verraden zou voelen. Daarnaast zouden duizenden boeren failliet zijn gegaan doordat ze het verlies van derogatie financieel niet konden overleven.

 • janvdijk9464

  ja "Toen werd cooperatief ,dicatuur"Dit heeft pater van de Elzen van de abdij van heeswijk Dinther nooit bedacht hij bracht juist met de cooperatie vooruitgang en samenhang onder de boeren gemeenschap net als nu de partij voor de dieren ook weer voor ogen heeft wat is ideaal ja daar over moeten we onze hoofden eens breken en peinzen. het boerenvak en kaasmaken en joghurt is zo mooi dit moeten we duurzaam ideaal houden.

 • alco1

  Laten we hopen dat er geen referendum komt met de inzet om alle geld en eigendom eerlijk te verdelen.
  Er zitten veel meer mensen onder de streep dan erboven.
  Volgens @ bennie moet zoiets maar doorgaan, want de meerderheid is voor.

 • v w

  grote meerderheid leden voor @bennie?? nou hier in het zuiden toch alles behalve...en dan zijn weer hier zelfs nog intensief allemaal volgens menigeen. Derogatie blijft als een molensteen om ons nek hangen en met deze rechten verdampt er weer een hoop geld uit de sector. FC moet zich diep en heel diep schamen hoe ze momenteel met de leden omgaan

 • alco1

  Enne @Bennie.
  Als je zegt de bevolking iets extra's te geven zullen de meeste wel voor zijn.
  Zo was het ook op onze FC vergadering.
  De meesten waren voor behoud derogatie ( nogal wiedes)
  Maar toen de fosfaatrechten ter sprake kwamen was daar ook de meerderheid tegen.
  Jij gaat dus mee in een suggestieve vraagstelling.

 • Bennie Stevelink

  @v w, in het zuiden zijn veel industriemelkers. Boeren die alleen mais telen en geen gras hebben. Ze maken geen gebruik van derogatie. De kleinere plaatsingsruimte door gemis van derogatie compenseren ze doordat ze met een volledig maisrantsoen een veel hoger BEX-voordeel hebben.
  Deze boeren zijn vernietigend voor het imago van de melkveehouderij. Naast dat ze de koeien altijd op stal hebben veroorzaken ze met hun volledige maisteelt veel "landschapspijn".

  FC heeft van de leden de opdracht de melk maximaal te verwaarden. Daarvoor is imago van het grootste belang. De industriemelkers zijn met hun slechte imago zeer schadelijk voor een goede verwaarding van de melk.
  Als FC de plicht heeft om de melk maximaal te verwaarden hebben ze daarmee dan niet de plicht om de mening van industriemelkers naast zich neer te leggen?
  Hebben ze met de plicht tot maiximale verwaarding van melk niet de plicht om voorrang te geven aan het belang van boeren met minstens 80% gras en weidegang? Deze boeren hebben dus belang bij behoud van derogatie.

 • Marco22

  @Bennie RFC heeft dat toch zelf in de hand gewerkt met die Quantum toeslag?? Ik merk ook bij U dat die fosfaat-regeling veel emotie zit.
  Bulshit, RFC zegt het ene maar doet het andere,alles voor de industriemelker.
  RFC zou zich bezig houden met verwerken met melk ipv bemoeien met allerhande zaken van de ondernemingen van boeren, lijkt wel of ze potverdorie boeren niet voor vol aanzien.
  Wat voor imago heb je als melkfabriek als je zaken met China doet waar jaarlijks 1500 mensen tegen de muur worden gezet. Komen bij mij aanzetten over dat de gemiddelde leeftijd van koeien omhoog moet. 7 jaar?? ??
  Wat voor een imago heb je als melkfabriek zaken te doen met landen waar christenvervolging hoogtij viert, waar welzijn van mensen nog slechter geregeld is dan die van landbouwhuisdieren hier.

 • BO(skabout)ER

  bennie is de realiteit geheel uit het oog verloren met zijn industriemelk.

 • alco1

  Als men bij het LTO en de overheid in het verleden meer gepleit hadden voor een hogere mestnorm voor ALLE grasland ( want wat is er mis met grasland van NIET derogatieboeren)
  Dan hadden we nu veel meer draagkracht voor het behoud van die hogere mestnorm.
  Nu is het een groep die door truc's in de derogatie vallen en bevoordeeld worden.
  Een beginsel van haat en nijd waar dictaturen als in Irak uit ontstonden.
  Dus ik denk zo langzamerhand:
  Laat de derogatie maar varen, want over een paar jaar wordt het weer gebruikt als chantage voor iets anders.

 • farmerbn

  Precies, de derogatie wordt misbruikt door de politiek en is een wortel die ze steeds bij je wegtrekken als je bijna beet hebt. Een chantage-middel. Kappen ermee en de overschotmest in de fik steken.

 • Mfb

  Meneer De Rooij wil of stennis schoppen of wordt niet gehinderd door enige kennis van zaken.
  De derogatie is ook van belang voor de niet-derogatie boeren. Alleen daardoor kunnen ze gebruik maken van BEX (onderdeel van de mestwetgeving) en is de mestafzet nog relatief goedkoop.
  Daarnaast heeft de stand-still niets te maken met fosfaat. De fabrieken zitten vol en zou men niets doen dan zou de spotmarkt overvoert raken en de prijs in elkaar klappen.
  Verder schijnt meneer De Rooij niet te weten hoe het bij FrieslandCampina werkt met de winstverdeling. Hoe hoger de winst hoe hoger de prestatietoeslag voor de leden en daarmee dus de melkprijs! Heb nog nooit gehoord dat de directie van FrieslandCampina een aandeel heeft in de winst!
  Een slechte column die juist hetgene doet wat De Rooij zegt niet te willen. Verruwing en verhuftering....

 • alco1

  Volgens mij wordt @Mfb niet gehinderd door enige kennis van zaken.
  Als derogatie niet doorgaat, kunnen we dan geen gebruik maken van BEX?
  Mestafzet nog relatief goedkoop?
  Het zijn niet voor niets NIET derogatie boeren.
  Volgens de FC heeft de standstill wel te maken met fosfaat, maar als voorloper op de reductieplannen.
  De melk kan zat verkocht worden en de motivatie dat daardoor de melkprijs klapt is maar een verzinsel.
  Sla hun motivatie er maar eens op na waarom het quotum wel weg kon.
  Daarnaast verkwanseld de FC zijn coöperatieve gedachte.
  Ze hebben niets te maken met derogatie, maar trekken toch een grote broek aan. Waarschijnlijk als reden "Voor wat hoort wat".
  Ze gaan op de stoel van de rechter zitten om knelgevallen eerst te laten doodbloeden, voordat ze in hun gelijk gesteld worden.

  Waarom worden anders de vele buitenlandse afnemers niet gekort?

 • jeannettedekker1

  Bennie ik raad je aan om toch even een standstill in te lassen,als je collega's uit gaat schelden voor industriemelkers. Gewoon even een tijdje alleen maar nadenken!!

 • jeannettedekker1

  Laten we er even van uit gaan dat geen enkele boer groot of klein weinig grond of veel grond een fout heeft gemaakt.

 • Bennie Stevelink

  @Dekker, dat heeft niets met schelden te maken. "Industriemelk" is een woord wat al veel langer in omloop is en geeft aan hoe burgers hier tegenaan kijken. Het is in ons eigen belang om eens door de ogen van de consument naar onze eigen sector te kijken.

 • Koen Franken

  Echt de sector is compleet uit elkaar gevallen . in geen enkele sector is de verdeeldheid zo groot als bij de melkveehouderij .

 • alco1

  @Bennie. Jij vindt dus ook maar dat wij zelf de term plof maar moeten gebruiken, omdat dat ook de consument het zo benoemd?

Laad alle reacties (19)

Of registreer je om te kunnen reageren.