Redactieblog

11 reacties

‘Nordwin-volk op excursie bij melkveebedrijven’

In de laatste schoolweek in 2017 zijn we met 80 tweedejaars op excursie geweest.

Op school wordt er het nodige gedaan aan kennisoverdracht van algemene vakken en vak-vakken. Daarnaast is er de nodige praktijkaandacht via stages en regio-leren.

Op 18 december was de eerste stop het Woudagemaal bij Lemmer in Friesland. Een informatief bezoek waarbij de historie van waterschapswerk aandacht kreeg, maar ook klimaatverandering en wat voor effecten dat kan hebben. Het stoomgemaal is met recht een werelderfgoed, een aanrader voor iedereen, helemaal voor jonge boeren. Een rondleiding, onze groep verdeeld in vieren met goede gidsen, maakte dit bezoek compleet.

‘In de koeien herkent men de boer’

Melkveebedrijf Van Berkum in Elahuizen was de tweede bezoeklocatie. Een superhoge productie, een lage kostprijs en gezonde dieren, zo kun je dit bedrijf typeren. In de koeien herkent men de boer. Imposante inhoudrijke koeien, die niet de indruk wekken op hun tenen te lopen, alles CRV-fokkerij.

Een eigen voerkeuken, waarbij met enkelvoudige voeders en ruwvoer een uitgekiend rantsoen wordt samengesteld, wat door een externe voeradviseur wordt gefaciliteerd. Een aanrader? En hoe vakkundig deze boeren een koe van 40 liter droog zetten. Om over na te denken. Vader en zoon Van Berkum hebben beiden een groep rondgeleid.

Bekijk ook de fotoreportage van Van Berkum in Elahuizen die Boerderij in 2012 maakte

Mineralentellers

Met de lunch ‘bôlle in de bus’ doorgereden naar Zeewolde: het Koeien- en Kansenbedrijf van Dekker. Deze inventieve boer ontving ons gastvrij; een groep van 80 is groot en daarom had hij voorgesteld de helft naar buurman Zijderveld te laten gaan. Ook een ‘mineralenteller’.

Dekker, Koeien en Kansen, waar alles op gebied van mineralen en water wordt gemonitord, liet een efficiënt polderbedrijf zien. In 2018 bemest hij 480 kg N uit organische mest per hectare en dat dan de kunstmest op zo’n 65. Circulaire economie ten top met volop aandacht voor milieu-impact.

Monsters van koeienrantsoen

Zijderveld paste geweldig op deze excursie. Deze boer met veel melk per hectare, doet ook mee aan mineralenproeven en hij had juist de ruimte om veel kunstmest te benutten om bodemvruchtbaarheid te ondersteunen. Hij had monsters van het koeienrantsoen in 6 emmers gedaan en de leerlingen mochten aangeven welke mengvolgorde goed was. Een keurig bedrijf, 40 jaar oud, een weldaad voor het oog.

Voldaan naar huis, zonder Mac-bezoek, maar vol van beeld en kennis.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Prachtig zo'n grote groep toekomstige ondernemers. Jammer dat de overheid er velen klem tussen de deur zet.

 • alco1

  Kan er nog een verduidelijking komen op de 480 kg N uit mest?

 • Johan en Carla Dekker

  Het is leuk om een dergelijke gemotiveerde groep studenten te mogen rondleiden, te vertellen over Koeien en Kansen en de bijbehorende pilots. Mts. Dekker doet mee aan de BES pilot. In principe mag stikstof uit dierlijke mest gebruikt worden in plaats van kunstmest waarbij uitgegaan wordt van evenwichtsbemesting op fosfaat. Bij een oogst van 16-17 ton droge stof uit gras is in principe de 480 kg N uit dierlijke mest mogelijk.

 • alco1

  Doet Wageningen er ook nog iets mee?

 • Johan en Carla Dekker

  Het is evident dat dit project gedraaid wordt op initiatief van WUR en zeker met advies en begeleiding vanuit WUR.
  Graag zien we vanuit Den Haag meer interesse want de huidige bemestingsnormen zijn niet toereikend voor bedrijven met grond die meer gewas produceren dan het landelijk gemiddelde. De bodemvruchtbaarheid die wij aan onze volgende generatie door willen geven houden we graag op peil met evenwichtsbemesting (in ieder geval op fosfaat) en we plegen liever geen roofbouw op onze grond.

 • farmerbn

  Evenwichtsbemesting op basis van grondanalyses.

 • Johan en Carla Dekker

  Evenwichtsbemesting op basis van gewasopbrengst (dmv kringloopwijzer)

 • Bennie Stevelink

  Grondanalyses geven geen inzicht in nitraatverlies naar grondwater. Evenwichtsbemesting qua stikstof is dus alleen mogelijk met de KLW.

 • farmerbn

  Als je minder oogst krijg je automatisch een hoger cijfer bij de grondanalyse. Uitspoeling is echt kleiner als men denkt.

 • alco1

  Als er in bepaalde gebieden totaal geen probleem is met nitraat in grondwater, dan geeft bodemanalyse het ultieme cijfer.
  Maar het probleem is: Men wil verschraling zien en wij halen zgn. teveel van het land.

 • farmerbn

  In Frankrijk ben je verplicht om stikstofmonsters te nemen in het vroege voorjaar. Blijkt dat je soms (na bonen of meerjarig grasland) boven de 100 kg zuivere stikstof hebt. Maar meestal vind je 20-40 kg; 15 kg zie je ook wel eens. En dat allemaal in hetzelfde jaar met dezelfde zogenaamde uitspoeling. Als je groen de winter ingaat heb je geen uitspoeling.

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.