Redactieblog

31 reacties

‘Aanmaning voor teelt vanggewas ligt op de mat’

Er komen scherpere eisen aan op het gebied van vanggewassen. Dat hebben we wel een beetje aan onszelf te wijten.

Wie te hard rijdt, krijgt een bekeuring. Wat volgt is een acceptgiro en als je die niet betaalt, volgt een aanmaning. Betaal je dan nog niet, dan volgt de deurwaarder.

Deze vergelijking gaat ook op voor de maisteelt in Nederland. De uitspoeling van nitraat na een maisteelt op zand- en lössgronden was vroeger veel te hoog. De bekeuring volgde in de vorm van de verplichte teelt van een vanggewas. De uitspoeling moet omlaag en daar heeft de sector ook aan gewerkt, maar onvoldoende.

Wie de laatste pakweg 10 jaar om zich heen heeft gekeken, heeft ook wel gezien dat er soms wel makkelijk met die groenverplichting werd omgegaan. Vaak werd niet direct na oogst ingezaaid, maar veel later. En om het niet te duur te maken, is de helft van de geadviseerde hoeveelheid groenbemester ook wel genoeg om het land ‘groen’ te krijgen. Maar een groene gloed over het land is niet het doel van een vanggewas. Een vanggewas moet stikstof vastleggen en beschikbaar stellen aan het hoofdgewas dat in het volgende jaar wordt geteeld. Op dat gebied kunnen de Nederlandse telers een voorbeeld nemen aan hun Duitse collega’s.

‘Een groene gloed over het land is niet het doel van een vanggewas. Een vanggewas moet stikstof vastleggen’

Je kunt best vraagtekens zetten bij de wijze van meten van de grondwaterkwaliteit en de normering ervan, maar dit is linksom of rechtsom wel de norm waarmee de sector te maken heeft. Het gevolg is dat nog altijd de geldende normen op het gebied van grondwaterkwaliteit niet worden gehaald. En dus ligt nu de aanmaning op de mat in de vorm van aangescherpte eisen op het gebied van telen van een vanggewas en de wijze van bemesten van mais, vastgelegd in het Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Maistelers moeten nu echt actief aan de slag met het telen van een geslaagde groenbemester en bezig gaan met verbetering van de organische stof in de bodem. Want ook dat levert bindend vermogen op, zodat mineralen (lees: stikstof) minder snel uitspoelen. Uiteindelijk heeft de sector daar belang bij, want grondwaterkwaliteit is een van de voorwaarden voor behoud van derogatie. En intrekken daarvan zit in de tas van de deurwaarder.

Lees alle artikelen over maisteelt 2018 in de Mais-special van Boerderij

Laatste reacties

 • aj.staal1

  Je moet 70 kg rogge zaaien en dat gebeurt ook . maar als je dan een paar van die zielige plantjes ziet staan komt dat alleen doordat de grond helemaal uitgepierd is door veel te weinig stikstof in de grond

 • WGeverink

  Op prive terein geeft de politie geen boete voor te hard rijden omdat ze daar niks te zeggen hebben...

 • koestal

  Het is altijd niet vast te stellen hoeveel zaad is gezaaid,maar wel op de afleverbonnen is te zien hoeveel is geleverd.

 • gerben5

  Dit is Nederland Geverink,hier heeft iedereen wat te zeggen behalve de boer

 • Zuperboer

  Ik vind het een zware aantijging. Hier wordt altijd de advieshoeveelheid gezaaid en we bewaren de labels van de zaaizaadzakken. Verder lees ik in dit verhaal niets over de regionale verschillen in uitspoeling. In de meeste delen van ons land is de uitspoeling onder het maisland ook onder controle en zeker aangezien de bemesting met drijfmest vlak voor het zaaien wordt toegediend. Technieken als sleepslangbemesten worden veel ingezet. Mijnheer Hogenkamp, boeren zijn niet achterlijk. Ik vind het persoonlijk bewonderswaardig dat ze voortdurend alle vernieuwingen in hoog tempo oppakken. De meeste bedrijven zitten onder een zwaar financieel regime en zien een stortvloed aan regels komen. Als de WUR dan eindelijk vaststelt dat het wel meevalt met de uitspoeling van de drijfmest komt prof. Hogenkamp met zijn bevindingen.

 • info36

  Ik merk dat de schrijver van dit artikel weer zo'n meeloper is zonder een echte visie.
  Hij kan zich beter druk maken over de belachelijke vergoeding die boeren krijgen voor hun werk en hun risico's. Dat is echte onrecht.

 • koestal

  Maak de boeren maar weer bang,Boerderij probeert de boeren in z,n greep te krijgen met bangmakerij. Boeren doen echt wel hun best om alles op tijd klaar te krijgen,meneer Hogenkamp heeft op z,n kantoor geen last van slecht weer.

 • Tinus1

  Door jaren driekwart van je bouwplan ccm te telen wordt de bodem beter door o.s. maar daarna een groenbemester?? Komt weinig van terecht. Dadelijk met onderzaai is helemaal een lachertje. En voor 20 sept. oogsten valt helemaal niet mee! Als mijnheer hogenkamp hier een oplossing voor weet?
  Je bent goed bezigvoor de bodem, maar mag mee met de snijmaismaatregelen. Dus dan maar weer mais uit zuid-amerika importeren en hier land verhuren??

 • piet p

  Ja hoor eerst op rupsen de mais oogsten en dan nog even netjes tot aan je assen in de bagger inzaaien. Wel realistisch blijven!

 • wolgje

  Meteen ontslaan deze man!
  De boeren zijn de pispaal van de politiek geworden en deze man geeft ze nog gelijk ook! Neem journalisten aan die achter de boeren staan!

 • frankrooi

  De feiten beginnen elkaar tegen te spreken. Aan de ene kant de schreeuw dat mais de bodem volledig leeg trekt, alles moet gras worden. Het kamp aan de andere kant roeptoetert dat er veel uitspoelt na mais. Met het huidige bemestingsniveau en maisopbrengsten (20-24Ton DS/ha 2017) is de grond nagenoeg leeg. Prima om dit laatste restje met een goede groenbemester op te vangen, zeker aan te bevelen. Maar bemesten naar onttrekking zou de norm moeten worden. 60 ton per hectare vers product groeit niet van 170 kg N. Meer dierlijke mest geeft ook weer meer buffer tegen uitspoeling door de organische stof.

 • massy

  Maar deze man verwacht wel dat je een abonnement op de boerderij hebt van meer dan 500 euro. maar hij weet niet dat er naar september niets of weinig meer groeit.

 • Bennie Stevelink

  Het is mij inmiddels duidelijk dat we toe moeten naar vroege maisrassen, zodat uiterlijk in de derde week van september, de mais van het land is.

 • Marco22

  Boerderij.nl gaat laatste jaren hoofdzakelijk over regeltjes/wettten en de uitvoering daarvan en toezicht daarop. Niet meer over vaktechnisch-boeren enof deze regeltjes inhoudelijk zin hebben en praktisch zijn.
  Laat BOEREN BOEREN. Weg met de bemoeials

 • boerke brabant

  60 ton vers product mais per hectare en je al die jaren aan de bemestingsregels hebben gehouden ... We kunnen wel naar alles en iedereen wijzen , maar wen maar alvast aan de nieuwe realiteit. En als je daar niet tegen kunt , de wereld ligt voor je open. Verbaas me over al het geklaag. Kijk eens (eerlijk) om je heen. wat je collega's doen, wat je eigen rol is.
  wat er van de landbouw in nederland gevraagd wordt is flink veranderd. En de oude tijd komt echt niet meer terug.

 • agratax(1)

  Volgens oude wijsheden, is het telen van een rendabele groenbemester na eind augustus niet mogelijk. Dit houdt in dit later zaaien wel Groen oplevert maar geen opbrengst dus ook niet veel zal VANGEN. Maar goed laat de boer maar zuiniger met N worden, de transport sector (luchtvaart) neemt de extra gift via depositie wel voor haar rekening. Dit laatste is toegestaan ja wordt zelfs mogelijk gemaakt via MER rapportage die volkomen incompleet zijn, maar door Den Haag als waarheid worden omarmt. Waarom kan de landbouw niet zulke incomplete MER rapporten als waarheid door de Kamer loodsen?? Zal de landbouw miljoenen besparen aan onrendabel werk en kosten.

 • Peerke1

  Juist Marco 22 de Boerderij lijkt wel een verlengstuk van de Overheid en die tevens de mazen in de wet naar diezelfde Overheid uit de doeken doet.

 • Gat

  Ik zie een maatregel die het werkelijke doel CO2 opslag bedekt. Aloude uitspoeling wordt weer gebruikt om een maatregel door te drukken. We hebben een klimaatakkoord waar CO2 uitstoot naar beneden moet. De grote bedrijven proberen dat de overheid voor hun de maatregelen minimaal behoud, zodat hun geen geld daar in hoeven te investeren. Ze verzinnen er wel verhaaltje om heen en maken er uitspoeling van. Ipv de boer te belonen voor zijn diensten kunnen we hem beboeten. Dubbele agenda's , de overheid en met name de VVD zit er niet voor het mkb.

 • Pietje L

  Ja leuk Bennie voor degene die graag ccm willen, hoe moeten zij dat dan doen?

 • xw

  Wat Bennie zegt kan goed hoor. Vanwege oogstrisico zaaien wij al jaren een ras uit de zeer vroege groep. Alles (25ha) de laatste week van april en 1e week van mei de grond in. Half september hakselen. Altijd omstreeks 36% ds 1009 Vem. Ik kan het je zo laten zien. 60 ton vers produkt is een utopie, ook bij een stikstofniveau 240 kg/ha
  Wij zijn trouwens heel blij met objectieve berichtgeving van Boerderij. Wij houden ons nl. graag op betrouwbare wijze op de hoogte van alle ontwikkelingen.
  In dit overvolle land heb je nu eenmaal veel regels nodig om de boel goed te laten functioneren. En regels zijn er om nageleefd te worden. Anders wordt het chaos. Als je dat(ook als boer) niet wil, heb je zelf een probleem niet de berichtgever.

 • missis

  Regels oke, maar dan ook eerlijk. Dus ook voor verkeer en vliegtuigen etc. en niet een sector als schuldige blijven aanwijzen....................

 • farmerbn

  Las laatst dat in de kustprovincies de grond tot wel 40 cm gaat zakken tot 2050. Een waterschapper meldde dat in bv Gouda de rioleringen steeds braken en dat repareren kostbaar was. De rioleringen daar zijn lek en de boeren in andere delen van NL krijgen de schuld.

 • Ard van Calis

  Boeren doen hun uiterste best om zich aan de mestwetgeving te houden. Zie grondmonsters op bedrijven die al lang laten onderzoeken, N en P dalen naar lage waardes.
  Komt er overheids grond bij inschrijving te pachten, dan heeft inschrijven voor de eerlijke veehouder geen nut. Een regionale mestverwerker met akkerbouw tak schrijft zoo hoog in dat niemand dit financieel uit kan tellen. De milieu freak overheid gunt deze partij de grond omdat ze hoogste bieder zijn. Alle grond van overheid in ons dorp naar 1 partij is gevolg. En dat er mest gedumpt wordt, dat is een feit!!! En zo kan deze akkerbouwer meer aardappels rooien, en komend jaar hoger inschrijven. Weg grondwater met lage waardes. Bedankt oneerlijke concurrent over de rug van de veehouders!

 • piethermus1

  huillie... huillie...

 • Gat

 • Bennie Stevelink

  @Piet, we kunnen hier geen duimpjes geven, anders kreeg jij van mij een duimpje. En @xw eveneens.

 • mtseshuis

  @Bennie en xw: Wat een gel*l, wij verbouwen bijna elk jaar tegen de 60 ton vers product (vorig jaar 55 ton met 38% ds, 21 ton ds/ha dit jaar nóg meer, heb nog niet uitgerekend), de ene keer oogsten rond begin oktober, de andere keer een week eerder of later. Maar NOOIT geen vroege rassen meer, want dan kom je er idd niet aan. Wél goed Kali strooien en 40-45 kuub mest/hectare, met 30 N in de rij en phisiostart! Helaas mag fosfaat niet meer in de rij..
  Die groenbemester is grotendeels flauwekul, deze groeit pas echt in het voorjaar, bij hogere temperaturen, dus dat afvangen in het najaar is peanuts. Overigens hoeft dat ook niet want de mais laat maar weinig achter! Moet je wel goede mais zaaien en niet van die vroege spriete plantjes....
  Ik begin eigenlijk steeds minder te begrijpen waarom we die 500 euro voor dat abonnement van Boerderij hebben overgemaakt met deze flauwekul en stemmingmakerij (zwartmakerij) ... Wat een gezwets, hoger stoppelen (en ccm/mks) heeft meer invloed op organische stof in de bodem dan die paar kg rogge of gras, die je op tijd kapot moet maken, omdat je anders nóg slechtere mais verbouwt, omdat deze dan weer afgebroken moet worden... Simpele zielen die dit bedacht hebben

 • hooghoes

  Ik zie op veel percelen waar het te nat is geweest tijdens het oogsten geen groenbemester staan . Deze telers maken het kapot voor de rest . Volgend jaar gewoon gras in doen .

 • g.g

  Dit verhaal doet mij vermoeden dat de schrijver geen verstand van zaken heeft. Ik verbouw al jaren ruim 60 ha snijmais altijd direct ingezaaid met een groenbemester enz enz inzaaien na mais is gewoon te laat , en mocht het wel lukken dan moet je het in het voorjaar doodspuiten met glyfosaat.... weer een probleem. En wat onze duitse collega s betreft, deze zaaien de groenbemester na de graanteelt, juli augustus dan lukt de groenbemester prima. Ook in duitsland lukt het na de maisteelt niet. Dus graag geen appels met peren vergelijken.

 • koestal

  Ach de ambtenaren willen graag zien dat een boer wat doet voor het milieu en denken dat dit goed is. Die zijn de baas.

 • koestal

  sommige percelen staan nu onder water,hoe moet je daar een vanggewas in zaaien,dan laat je dat maar door ambtenaren voor doen ,o je maar die hebben een hekel aan slecht weer ,blijven liever warm achter hun bureau zitten

Laad alle reacties (27)

Of registreer je om te kunnen reageren.