Boerenblog

1 reactie

‘Werkers zijn schaars voor melkveebedrijven Australië’

Maar weinig Australische jongeren werken op een boerenbedrijf. Subsidie en scholing blijven vaak achterwege.

In Australië zijn de melkveebedrijven zo groot dat er veel met personeel gewerkt wordt. Naast de bedrijfsleider werken er vooral backpackers en studenten op de bedrijven. Deze komen meestal uit de Filipijnen, Nieuw-Zeeland en Nederland. Geregeld zijn het mensen die nog nooit een koe gemolken hebben.

Van de Australische jongeren willen er maar weinig werken in de agrarische sector. Veel jongeren trekken van het platteland naar de stad om daar een baan te vinden. Veel agrarische opleidingen zijn de afgelopen jaren gesloten.

Veel oudere boeren stoppen de komende jaren met het bedrijf

Toch zijn er voldoende mogelijkheden voor jongeren die wel een landbouwbedrijf willen starten. Er zijn namelijk veel oudere boeren die de komende jaren stoppen met het bedrijf. Die bedrijven hebben vaak voldoende omvang, de meeste ervan hebben een herdmanager in dienst.

Kans op overname als je begint als herdmanager

Wie ervoor kiest om herdmanager te worden, heeft dan ook grote kans om het bedrijf uiteindelijk over te kunnen nemen. Voorwaarde is wel de opbouw van voldoende eigen vermogen. Daardoor is de gemiddelde leeftijd van jongeren die een eigen bedrijf runnen hoger dan in Nederland.

Management rond werknemers

Door het werken met backpackers is er een continue wisseling van personeel. De meeste backpackers en studenten blijven immers slechts enkele maanden tot een jaar op de bedrijven. Dit vraagt om veel flexibiliteit van de bedrijfsleiders en een goed management.

Om alles goed te laten verlopen, wordt veel gewerkt met protocollen en worden de veiligheidsregels doorgenomen voordat de werkperiode start.

Kennis delen

Wat me opvalt is dat de bedrijfsleiders weinig vrije tijd hebben. Zelfs al melken de backpackers, toch moet er altijd controle gedaan worden voor eventuele zieke of tochtige koeien. Doordat de tijdelijke medewerkers vaak te kort op de bedrijven werken om gevoel te krijgen wanneer ingegrepen moet worden, draaien de bedrijfsleiders voor veel zaken op. Biest goed én op tijd geven, klauwgezondheid beoordelen, uierproblemen tijdig signaleren, dat alles vraagt om kennis en inzicht. Dat de melkfabrieken hier – deels online – cursussen aanbieden voor de nieuwe medewerkers op de melkveebedrijven, lost daarbij niks op.

Eén reactie

  • koestal

    In Nederland is ook steeds meer vraag naar melkers,vooral bij boeren die drie keer per dag melken !

Of registreer je om te kunnen reageren.