Commentaar

10 reacties

‘Wensdenken bij LTO over melkveehouderij’

Rabobank en LTO hebben op onderdelen een duidelijk andere visie op de melkveehouderij.

Het regende visies, de afgelopen week. Dinsdag 14 november kwam Rabobank met haar visie op de melkveehouderij richting 2030, donderdag 16 november was het de beurt aan LTO om een nieuw vergezicht (op de sector) te schetsen tot 2025. Niet verwonderlijk is dat beide dezelfde items oppakken: milieu, maatschappelijke acceptatie en afzetstructuur.

Rabobank noch LTO maken harde keuzes. Beide hinten op grondgebondenheid:

 • Rabobank vooral vanuit financieel perspectief, want de bedrijven die nagenoeg zelfvoorzienend zijn, renderen gemiddeld genomen het beste. (Lees hier meer over de Rabobank-visie op de melkveehouderij.)
 • LTO kiest voor regionale kringlopen en regionale grondgebondenheid zonder zich op de regiogrootte vast te leggen. Tja, Friesland is een regio, Nederland is er een en de EU ook. Als je niet concreet wordt, stoot je ook niemand voor de kop. En dat is iets wat juist uit LTO’s visie spreekt: eerst de eenheid terug, dan pas stappen zetten. (Lees hier meer over de LTO-visie op de melkveehouderij.)

Rond milieu waarschuwt Rabobank vooral voor de naderende daarmee gepaard gaande jaarkosten. Reductie van broeikasuitstoot krijgt prioriteit

Rond het milieu waarschuwt Rabobank vooral voor de naderende daarmee gepaard gaande jaarkosten. Reductie van broeikasuitstoot krijgt prioriteit. Afkoop daarvan is een optie die nog wel wat lobbywerk vraagt. Maar als je die verplichtingen voor circa € 0,35 per 100 kilo melk per jaar kunt afkopen – oftewel een eenmalige investering van € 200 per koe – zal elke veehouder vragen waar hij tekenen kan. Investering in stalaanpassingen zijn vele malen duurder.

LTO wil niks van afkoop weten

LTO wil van afkoop niks weten. De belangenbehartiger vindt dat de Nederlandse melkveehouder koploper op dat gebied moet worden, om de afzet van de eindproducten te vergemakkelijken.

Rabobank adviseert de veehouders en melkfabrieken een dialoog te starten over aanvoerbegrenzing, over het meer sturen van de melkproductie op afzetkansen.

Rabobank ziet melkveehouders liever 95 kilo melk leveren voor 45 cent per kilo dan 105 kilo voor een prijs van 28 cent.

Rabobank ziet melkveehouders liever 95 kilo melk leveren voor 45 cent per kilo dan 105 kilo voor een prijs van 28 cent. De LTO-visie kiest wel voor vraaggestuurd, maar niet voor volumebeperking. De zuivelaar moet maar zorgen voor meer waarde. Dat is je reinste wensdenken, leert de afgelopen 2 jaar wel.

Laatste reacties

 • koestal

  Grote stallen met 200 of 300 melkkoeien schijnt ideaal te zijn . Wat een filosofie van de Rabobank van die 45 en 28 cent ,daar kun je mee vooruit,alsof de melkveehouder z,n eigen melkprijs in de hand heeft

 • boergert

  Nederland als regio is meer dan grondgebonden, Nederland heeft volgens de rekenmeesters 1.000.000 ha grasland en 250.000 ha snijmais, dat is dus nog geen 1.5 melkkoe per ha. er zijn sectoren die niet grondgebonden zijn, maar niet de Nederlandse melkveehouderij.

 • deB.


  Ik zeg het al een tijdje....maar als de rechten op deze prijs staan of nog duurder worden.

  Snel uitstappen uit dit verrotte wereldje, het is gewoon bar en boos te zielig

 • Marco22

  Over de inkomenspositie van de boeren wordt niet gerept.
  Een visie van oneindige schaalvergroting is een visie van een blinde.
  En dan ook nog de schuld van broeikasgas op de schouders van de boeren laden
  tjonge wat een armoede van Lto en Rabo.

 • Piet Piraat

  Wensdenken doen ze allemaal, maar het loopt nou eenmaal zoals het loopt. Daar doet niemand wat aan, ook niet een navelstarende LTO.

 • haj146

  Beetje termen roepen beetje doen of er een milieu probleem is die wij dan maar af moeten kopen. Rabo en lto zijn nu net degene die hun tijd hebben gehad. Rabo financiert agrarisch amper nog nieuw en dan zon achterlijke reclame op de radio. Wat een lef!!! En die melkprijs redenatie à la kleuter klas niveau....
  Lto zou zich in moeten zetten dat die milieu maffia ons geen geld gaat kosten. Ipv toegeven dat het allemaal maar onze schuld is.

 • deB.


  Precies, en iedereen raast maar door, over de weg door de lucht enzenz....recprds worden verbroken, en daar kickt men nog op ook

  En uitstoten dat ze doen, niet normaal!! maar alles maar op het bordje van de landbouw schuiven, wat makkelijk

 • Bennie Stevelink

  Het lijkt erop dat LTO nog steeds in twee kampen is verdeeld wat betreft de grondgebondenheid. ZLTO wil “regionale grondgebondenheid” wat een eufemisme is voor regionale intensivering.
  Met deze invulling van grondgebondenheid komen wij er niet. Het levert een heel specifieke, beperkte duurzaamheid op, die maatschappelijk niet begrepen wordt en als onvoldoende wordt gezien. Het levert niet meer duurzaamheid op dan een aanvaardbare mineralenkringloop (als tenminste niet gefraudeerd wordt met de mestafvoer). De duurzaamheid die van boeren geëist wordt, en bepalend is voor maatschappelijke waardering en verwaarding van zuivel, is juist een heel breed pallet van duurzaamheidskenmerken: weidegang, biodiversiteit, landschap, geen hoge ammoniakemissies, enz.
  Dit is alleen te realiseren met grondgebondenheid op zeer korte afstand (enkele kilometers). En deze grondgebondenheid moet dan ook nog 100% zijn. In feite gaat het om een zo goed mogelijke spreiding van de melkveehouderij over Nederland.

 • farmerbn

  Volgens mij zijn er veel verschillende eieren op de Nederlandse markt en elk soort ei heeft zijn naam en prijs. Het gaat best met de kippenboeren. Bij melk is het anders. Je hebt gangbare melk , weidemelk en bio-melk. Dat is tegenwoordig te weinig want de burger (consument is eigenlijk beter) heeft meer eisen. Bij elke eis hoort een naam (of ster) en een prijs. LTO moet hier open voor staan en met de melkfabrieken dit onderzoeken.

 • koestal

  LTO wordt beheerst door ZLTO belangen,die al jaren de mestfraude onder de pet hebben gehouden

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.