Redactieblog

12 reacties

‘Advocaat verdient bij winst én verlies’

Is het echt wel zo aantrekkelijk om verder te procederen over het fosfaatreductieplan, vraagt Dirk Strijker zich af.

Het Gerechtshof in Den Haag heeft de Staat in het gelijk gesteld over het fosfaatreductieplan. De rechtbank vond dat de groeiers hadden kunnen weten dat er maatregelen aan kwamen. De rechters verwijzen daarbij naar parlementaire stukken. Ik neem aan dat onder andere de brief aan de Kamer van 12 december 2013 van toenmalige staatssecretaris Dijksma bedoeld wordt. Daarin staat dat de melkveehouderij geen dierrechten krijgt, maar: “Wanneer uit de monitoring van de mestmarkt blijkt dat de feitelijke fosfaatproductie in enig jaar het plafond overschrijdt, zijn nadere productiebegrenzende maatregelen aan de orde.”

De risico’s van uitbreiding

In mijn column in Boerderij van een week later heb ik dit zinnetje als weinig overtuigend weggezet: “Het is maar goed dat ik niet de staatssecretaris ben, want ik had het niet gedurfd. Er staat weliswaar in de brief dat de regering het allemaal goed in de gaten zal houden, maar dat is het.” Maar helemaal op het eind van die column staat wel een ernstige waarschuwing aan de zuivelsector: “Ik zou maar goed uitkijken.” Kortom, de rechter had kunnen zeggen dat zeker Boerderij-lezers op de hoogte waren van de risico’s van uitbreiding.

Teleurstelling bij boeren

In de reacties op de gerechtelijke uitspraak kwam ik boeren en juristen tegen. De betrokken boeren zijn natuurlijk teleurgesteld; ze dachten aan het reductieplan te ontsnappen, en nu lijkt het erop dat ze alsnog vee moeten afvoeren en een boete moeten betalen. Als ik minister van Landbouw was zou ik die boete trouwens snel schrappen of verlagen. Het gaat immers om het doel, onder het plafond blijven, en niet om ondernemertje plagen, en daar hebben we de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland al voor. Voor de sector als geheel is de uitkomst veel positiever, het brengt verlenging van de Brusselse derogatie dichterbij.

Juridische mogelijkheden

De andere groep van reacties is afkomstig van de betrokken advocaten. Die zien nog allerlei juridische mogelijkheden, hetzij door in cassatie te gaan bij de Hoge Raad, hetzij via het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Ik ben geen jurist, dus die routes laat ik graag aan hen over. Maar ik weet wel dat een jurist veel geld kost, dus als ik melkveehouder was ging ik eerst eens even nadenken zónder jurist, zeker omdat de kans op succes voor de meeste melkveehouders klein zal zijn. Daar komt bij dat procederen voor de meeste mensen alleen maar negatieve energie oplevert, het leidt tot teleurstelling en chagrijn. Het is dus ook de vraag waar je het meest gelukkig van wordt, van melkveehouder zijn of van deelname aan juridisch getouwtrek. En als het dat laatste is, dan had je maar beter rechten kunnen gaan studeren, in plaats van Dronten of Den Bosch. Dan verdien je namelijk altijd aan juridische procedures, of je nu wint of verliest.

Laatste reacties

 • wienbemelmans

  De advocaten praten wel met je mee ze verdienen altijd aan je, afspraak maken als ze verliezen geen rekening, maar daar doen ze niet aan mee.

 • alco1

  Wat wil je eigenlijk zeggen:
  "Doe maar niet???"

 • 0064376

  Als Strijker zelf geen loon over 5 jaar (misschien evenveel als onze boete) kreeg, zou hij dan er nog net zo over denken?

 • maatje 1904

  Nee heb je en ja kun je krijgen!!!!

 • farmerbn

  'Krijgen' zal toch wel kopen of betalen worden. Slom-boeren hebben ook uiteindelijk gewonnen dus stonden in hun recht. Rechters kijken immers vaak met een schuin oog naar de politiek en de regering. Deden ze toen ook en de slom-boeren moesten doorrechten tot in Luxenburg.

 • Sjaak

  Inderdaad, soms is Gerechtigheid een lange weg....
  Wat ik me afvraag is of deze uitspraak ook niet een aanleiding kan zijn voor juist nog meer procedures tegen de Staat?
  Immers, de uitspraak van het Gerechtshof luidt, dat iedereen kon voorzien, dat er ingegrepen zou worden.
  Iedereen kon zien, dat het fout ging, dus de Staat had ook eerder in kunnen grijpen, om het groeiproces in de gewenste vorm te gieten. Dat heeft zij bewust nagelaten! Mede door invloed van belangenbehartigers....
  Dat is echter geen reden om NIET in te grijpen.... zeker als je aan ziet komen dat het fout gaat!

 • .....

  De stijfkop en de zot vult de advocaat zijn pot..............

 • wmeulemanjr1

  Dhr. Strijker strijkt 'zijn loontje' wel op, wat ie ook predikt, makkelijk praten..

 • alco1

  Kijk nog eens het hele kamer debat over de AMvB er op na.
  Kun je horen hoe zij het "voorzien " hadden.

 • Gat

  Het blijft een ras apart die koeienboeren. Het licht in mekaars ogen niet gunnen.
  Een boer en een zog hebben nooit genog en een heer en een beer willen altijd meer!

 • hollandagri

  Voor het geld dat aan advocaten wordt besteed kun je ook fosfaat kopen. En je kunt het maar 1 keer uitgeven.

 • koestal

  Veel boeren hebben een rechtsbijstandverzekering,dan kun je prima doorprocederen ,de advocaten willen wel !

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.