Commentaar

‘Renovatie melkveestal rendeert’

Nieuwbouw is mooi, maar een goed gerenoveerde stal levert hetzelfde werkplezier tegen veel lagere jaarkosten.

In de melkveesector lijkt niks anders te spelen dan de invoering van fosfaatrechten en de daarvoor benodigde krimp in koeien bij in 2018. Verhalen over forse krimp, bij groeiers, voeren de boventoon. De benodigde krimp varieert voor het gros van de bedrijven echter maar van nul tot enkele procenten van de huidige veebezetting, mede doordat in het jongvee nog steeds ruimte te winnen is. Bijkoop van rechten is daarmee voor het gros van de bedrijven makkelijk te overzien, het draait om enkele tienduizenden euro’s.

Voorwaar, dat is wel echt geld, maar gezien wat in het verleden betaald is voor melkquota, is het bijna kattenpis. Afgaand op de melkprijs van 2017 is die investering eenvoudig betaalbaar vanuit de lopende rekening.

Stal van na 1995 renoveren

Voor veel bedrijven wordt het daarmee komend jaar ‘business as usual’. Netjes draaien, een goede boterham verdienen en af en toe wat investeren in verbetering en groei. Bedrijven met stallen uit eind vorige eeuw staan echter niet alleen voor aankoop van rechten. Ze moeten de komende jaren ook bezig met die huisvesting.

Was tot enkele jaren geleden dure nieuwbouw het parool, nu ligt renovatie meer voor de hand. De stallen die na 1995 gebouwd zijn, zijn namelijk veel ruimer en lichter dan die uit de decennia ervoor. Ze voldoen na kleine ingrepen aan de eisen die je bij nieuwbouw opstelt. Denk dan vooral aan boxmaten, die zijn vaak aan de krappe kant, de waterverstrekking die veel beter kan en de melkstal. Die is aan groot onderhoud of vervanging toe. Zo’n renovatie is het moment om te investeren in arbeidsverlichting en -besparing via melk- en voerrobots.

Meer weten over renovatie? Lees: Tweede leven verouderde stal

In de winter renovatie doordenken

De winter is een geschikte tijd om zo’n renovatie door te denken, met adviseurs door te spreken en te plannen. Praat met collega’s die voor eenzelfde opgave staan en kijk bij hen die de stallen al aangepakt hebben. Doe ideeën op en bedenk waar je het goedkoper en beter kunt doorvoeren dan wat je ziet en hoort.

Nieuwbouw is mooi, maar een goed gerenoveerde stal levert hetzelfde werkplezier tegen veel lagere jaarkosten. Uiteindelijk draait het ook niet om de pronk, maar om het resultaat onderaan de streep.

Of registreer je om te kunnen reageren.