Commentaar

25 reacties

‘Klimaatbeleid oké, maar kom niet aan de koe’

De nieuwe regering zet vol in op klimaatbeleid. Prima, het is nu de tijd.

Er is financiële ruimte en we lopen achter bij de doelstellingen van ‘Parijs’. Je kunt natuurlijk sceptisch zijn over de kosteneffectiviteit van duur klimaatbeleid. Met vele miljarden bereik je hooguit een hele minieme vermindering van de opwarming. Daar staat tegenover dat moeizaam bereikte internationale afspraken een inspanningsverplichting meebrengen. En het is geen weggegooid geld, een hele nieuwe tak van economie is zich aan het ontwikkelen.

Prima dus. Dat de landbouw hier niet aan ontkomt – ook oké. Er zijn veel knoppen om aan te draaien. Van betere mestbehandeling tot ander grondwatermanagement en van beter beheer van veengrond tot verhoging van organischestofgehaltes in de bodem. Om nog maar te zwijgen van de vele onbenutte mogelijkheden van alternatieve energie.

Tegenstanders zien maar één oplossing

Maar sommige fervente tegenstanders van de veehouderij zien voor elk mogelijk probleem maar één oplossing: de veestapel moet kleiner. Laat het verband tussen ‘de veestapel’ en ‘dé uitstoot’ van broeikasgassen nou eens erg genuanceerd zijn. Ja, koeien stoten methaan uit. Maar varkens en kippen niet. En ja, voor niet-duurzame soja wordt clandestien oerwoud omgehakt. Maar die komt niet in Nederlandse koeienmagen.

Zeer terecht dus dat de nieuwe coalitie mikt op technische maatregelen, en de koe ongemoeid wil laten.

Laatste reacties

 • Bennie Stevelink

  De koe als oorzaak van klimaatverandering is complete lariekoek. Alle koolstof die de koe uitstoot, of het nu als CO2 is of als CH4, is kort daarvoor door voedergewassen uit de lucht opgenomen (gemiddeld 6 maanden). Het draagt dus nul-komma-nul bij aan verhoging van de CO2 concentratie in de lucht.

  Afbraak van veen of organische stof in de bodem draagt wel bij aan verhoging maar ook hier gaat het nog om een relatief korte kringloop (enkele duizenden jaren). Dit kan eventueel ook nog vrij snel door beleidsmaatregelen gecorrigeerd worden.

  Hét probleem is het gebruik van fossiele brandstof. Daarbij komt koolstof vrij van honderdmiljoen jaar oud en zelfs nog ouder. Hier bestaat geen reële compensatie voor. Het is een definitieve, niet te compenseren toevoeging aan de CO2 concentratie in de lucht.
  Het klimaatprobleem lossen we dus niet op door onze koeien te ruimen maar door de Hummer van Thieme van de straat te halen.

 • oorspronkelijk

  dit bedoel ik
  ik vrees Thieme maar persoonlijk worden wekt irritatie
  tot 100 jaar geleden was er een evenwicht tussen natuurlijke uitstoot en de consumptie van de mens
  door steeds meer levende organisme vooral zoogdieren dus ook de mens is er
  onbalans tussen wat de aarde levert en wat het zoogdier complot op peuzelt
  dus minder mensen en dieren
  als je gedachten gang doortrek zou mevrouw Thieme haar auto kunnen rijden als er meer koeien komen
  krom weet ik
  maar minder gezelschap dieren en minder voedsel verspilling +innovatie voor andere productiewijze.
  veel wordt gebruikt als grondstof -raffinage is goed maar voedsel moet voedsel blijven

 • Bennie Stevelink

  @oorspronkelijk, als ik jouw reactie goed begrijp (ik heb mijn best gedaan het te begrijpen), begrijp jij niets van het klimaatprobleem. Het klimaat heeft niets te maken met de verhouding tussen dieren en planten of het totaal aantal zoogdieren op aarde.
  Het klimaatprobleem wordt veroorzaakt door koolstofuitstoot waar geen vastlegging van EENZELFDE tijdsduur tegenover staat.

 • oorspronkelijk

  dat is me te simpel.
  bij de oorsprong beginnen om kwalijke processen te kaderen
  nomaden voedsel op-trekkenweg
  vroeger landbouw grond uitgeput BRAAK
  nu heeft ieder boer land in het buitenland liggen -Vervoer
  nu wordt mest gemixt en verwerkt energie
  nu wordt kunstmest gebruikt voor meer opbrengst voor zoogdieren
  je kunt je eigen bijdrage ontkennen
  de industrialisering van de landbouw heeft meer co2 uitstoot dan de grazende koe
  ook speelt de ammoniak daarin mee
  vergelijkingen van auto's en landbouew heb ik niet paraat maar ze zijn er
  er is een artikel over degradatie van grond op deze site.
  daarin wordt een toekomstige blauwdruk meegegeven
  als je segmenten eruit ligt kun je de uitslag manipuleren
  dit gebeurd aan beide zijde van het debat
  het enigste wat moeilijk te verteren is dat consolideren van welvaart uit gesloten lijkt
  sinds 2008 is er geen reële loonstijging(objectief) geweest

 • Bennie Stevelink

  @oorspronkelijk, je haalt alle milieuproblemen door elkaar heen. Het gaat in deze discussie alleen om klimaatverandering.
  Dieractivisten stellen dat het klimaatprobleem in belangrijke mate kan worden opgelost door de veehouderij te beëindigen en allemaal vegetarisch te worden. Dat is dus klinkklare onzin. Vooral dat deel van de veehouderij die in overeenstemming is met de beschikbaarheid van reststromen, agro-ecologische teelten en secundaire gronden is eerder positief voor het klimaat dan negatief.

 • koestal

  De boer moet inleveren voor het klimaatbeleid,de luchtvaart kan volop uitbreiden ,Schiphol mag volop uitbreiden,de directeur van Schiphol heeft een intentieverklaring getekend en dat is voldoende,de landbouw zorgt voor 25 % van de totale CO2 uitstoot ,maar moet die fors reduceren in het voordeel van de luchtvaart en het bedrijfsleven

 • WGeverink

  Volgens de klimaat modellen van de global warmists had de temperatuur enkele graden warmer moeten zijn dan die nu is. Sateliet metingen hebben bewezen dat het de afgelopen 20 jaar helemaal niks opgewarmd is. Het klimaat is opmerkelijk stabiel. De global warmists bevestigen dat en noemen deze periode "the pauze". Klimaat is een religie geworden en mensen die kritisch zijn op het enge sectarische kudde gedrag worden net als ten tijde van het nationaal socialisme niet geduld. De global warming trein heeft echter zoveel momentum dat er veel tijd overheen zal gaan voor mensen door hebben dat ze bij de neus genomen zijn.

 • agro1

  intressant voor vega... enkel plantjes en geen beestjes, prima. maar waar groeien die plantjes dan van??? niet van organische mest,(die is er niet, geen schijtende beesten, weetjewel??) maar van propere minerale meststoffen, natuurlijk. the future is bright!!

 • oorspronkelijk

  ik hoop dat de sector aan tafel gaat
  ik ben iemand die is voor onderhandelingen
  alleen in de verdediging lost niets op
  neem elkaar bij de hand en probeer niet alleen eigen straatje schoon te vegen
  integrale aanpak van totale milieu ,klimaat en natuur beleid zou voor de veehouderij een ander beeld kunnen schetsen
  er zijn gunstige effecten die als wisselgeld ingezet kunnen worden
  verder laat ik waarderingen en prognoses over aan de wetenschap.
  wolf in schaapskleren
  iemand beoordelen op wat ie beloofd is erg naïef
  d66 andere democratische politiek
  is erg pragmatisch en daardoor onvoorspelbaar
  weet dat er een bijna meerderheid voor milieu en natuur (klimaat) is
  de open einde kunnen weleens ingevuld worden door oppositie en steun d66
  waarom hosanna om woorden het politieke spel is weerbarstiger.
  d66 heeft rutte 11 ook aan meerderheid geholpen dus meegeregeerd.
  mensen uit de politiek worden hier vaak afgeschilderd als onnozel
  maar het politieke spel is vaker de vormgever dan de moraal
  verkiezingsbeloften worden ingeruild voor macht

 • koestal

  Amerika doet niet mee,maar in California hebben ze nu elk jaar enorme bosbranden door de klimaat veranderingen,waar de Amerikanen geen oplossing voor hebben

 • alco1

  OPROEP AAN DE REDACTIE.
  Maak eens een keer een artikel over de opname van CO2, methaan enz. door ons land (voeding) Het dier wat alleen biologisch is.
  Kortom het hele circulaire gebeuren.
  Leidraad hieraan wordt geboden op Melkweb van de FC, geschreven door K W de Jong.

 • oorspronkelijk

  alco wil prietpraat
  er liggen meer negatieve onderzoeken dan positieve wat betreft uitstoot
  verschil in onderzoeksopdracht en het fragmentarisch gehalte kan de kansen die de veehouderij biedt in beeld brengen
  deze conclusie kan alleen door breed wetenschappelijk onderzoek getrokken worden
  en is niet aan redacteuren selectief in rapporten te winkelen

 • kleine boer

  Oorspronkelijk heeft het artikel dat er in andere landen per ha voor co2 betaald word gemist denk ik.....

 • farmerbn

 • alco1

  Het valt me toch wel op dat oor en xw direct reageren op mijn reacties. Ze lijken wel door de linkse brigade geïnfiltreerd te zijn.
  Zijn ze soms bang dat ik het publiek bereik???
  Als iemand hier iets doms zegt reageer ik daar als normaal mens helemaal niet op, of het moet al om hulp smekend zijn.

 • WGeverink

  Tja alco1, nu je een bekende Nederlander bent wordt er op iedere slak zout gelegd.

 • WGeverink

  Bij deze wens ik iedereen een hele geweldige kerst toe

 • oorspronkelijk

  kleine boer
  niet gelezen maar in algemene zin gereageerd.
  differentiatie in beleid omdat de intensiteit van de NLveehouderij veel vervoersbeweging telt
  in Denemarken promoot men eigen eiwit teelt omdat de invoer co2 belastend is
  voor co2 kan net als voorstikstof een soort derogatiemodel ontwikkeld worden'
  mogelijkheden zijn er maar voortdurend ontkennen lost niets op

 • alco1

  @Geverink. Als er al een slak zou zijn!!!
  Bijvoorbeeld de rijenbemesting in mais.
  Als een onafhankelijk onderzoek zou aantonen dat rijenbemesting positief zou zijn voor het milieu, dan moet je je daar bij neer leggen.
  Maar zo'n onderzoek is er helemaal niet geweest.
  Er zijn alleen maar aannames en daarop beleid maken stoot mij tegen de borst.
  Dat mensen dat ontkennen noemen is onbegrijpelijk.

 • WGeverink

  Zoals een Nederlandse politicus zei op een familie bijeenkomst. We vertellen de boeren niet dat ze moeten stoppen. We maken het ze moeilijk om door te gaan... Hier in Canada zijn de afstanden groot en ambtenaren niet erg talrijk. Er zijn wel wat regels die wij naleven maar ik heb in een kwart eeuw nog nooit een Canadese NVWA'er op mijn erf gehad om wat dan ook te controleren. Op iedere boerderij zijn een of meerdere vuurwapens aanwezig. Als een Canadese ambtenaar zich net zo arrogant gedraagd als zijn Nederlandse collega's is hij zijn leven denk ik niet zeker.

 • Bennie Stevelink

  "In Canada zijn op iedere boerderij meerdere vuurwapens aanwezig". "Als boeren in Canada net zoveel last zouden hebben van Canadese NVWA'er als Nederlandse boeren van de Nederlandse NVWA zouden ze hun leven niet zeker zijn".

  Geverink en Alco, kijk eens in de spiegel in plaats van elkaar op te jutten!
  Als Canadese burgers net zoveel last van boeren zouden hebben dan Brabantse burgers van de daar gevestigde boeren zouden die boeren hun leven dan nog wel zeker zijn?

 • WGeverink

  Toen mij ergens in de tachtiger tijdens het uitrijden de stront voorbij kwam begreep ik dat ik in Nederland nooit boer zou worden. Ik heb er zelfs voor gekozen om als varkensboer in het buitenland helemaal grondgebonden te zijn tientallen jaren voordat grondgebondenheid in Nederland een onderwerp werd.

 • bankivahoen

  Burgers worden misbruikt en geïndoctrineerd door fanatici die boos, diep ongelukkig en bovenal stikjaloers zijn op anderen. Zij worden voor het karretje gespannen waarvan ze niet eens weten wat het geladen heeft en wat de eindbestemming is. Er is geen probleem wat de boer veroorzaakt, hij produceert alleen voedsel.

 • alco1

  @Bennie. Inhoudelijk reageren graag op 13.13.
  Ik kan je wel zeggen dat je sterk in mijn achting daalt.

 • koestal

  Er zijn al meer dan 100.000 koeien door overheidsmaatregelen afgemaakt,hoezo kom niet aan de koe ?

Laad alle reacties (21)

Of registreer je om te kunnen reageren.