Redactieblog

10 reacties

‘Jaloers op quotumloze akkerbouwers’

Het suikerquotum is eraf. Bij mij ontstond een diep gevoel van jaloezie richting de akkerbouwers.

Zij zijn nu wel helemaal vrij zonder quotum en wij melkveehouders zitten met een fosfaatplafond. In V-Focus las ik dat fosfaat in oppervlaktewater een relatie heeft met zuurstofloosheid, en niet (meer) met landbouw. Het fosfaatplafond heeft dus geen nut voor het milieu. Er is geen enkele milieutechnische reden voor fosfaatrechten in de melkveehouderij.

Betere bemestingsnormen

Die akkerbouwers, die boffen maar met hun terechte quotumloze tijdperk. Ik troostte mij met de gedachte dat melkveehouders mest leveren aan akkerbouwers en niet andersom. Ik praatte laatst met een hele goeie akkerbouwer, en ik vroeg hem of hij die gehaltes in mest nog nameet. Dat deed hij niet. Hij zei dat hij wel schade had op sommige percelen. Tja, dat krijg je als veeboeren de gehaltes alleen op papier leveren.

Er is geen suikerquotum meer. - Foto: Mark Pasveer
Er is geen suikerquotum meer. - Foto: Mark Pasveer

De overheid, de akkerbouw en de veehouderij (ook kippen en varkens) zouden hier opnieuw moeten kunnen beginnen. Beginnen met normale bemestingsnormen die de normale landbouwpraktijk tegemoet komen en die de bodemvruchtbaarheid niet schaden.

Bij betere bemestingsnormen zijn er drie winnaars: de akkerbouw krijgt mest met kloppende gehaltes geleverd. En de overheid hoeft dan geen energie te steken in aanhoudingen in mestfraude. Het is beter om ‘eerlijk’ te bemesten en duidelijk lobby te voeren voor betere bemestingsnormen. Het risico van zwarte mest is veel te groot.

Landbouwpopulisme

Helaas wordt de politiek te veel geleid door landbouwpopulisme dat niet verder komt dan het ‘kalfje bij de moeder’. Lobby is dan lastig. Als we moeten boeren op het randje van de mestregelgeving, dan gaat het op den duur mis, en trekt de boer aan het kortste eind. Dat is echt schadelijk voor de landbouw.

Misschien zijn alle boeren er wel bij gebaat als de akkerbouw opstaat voor mest met kloppende gehaltes. Als dat lukt, wordt ook duidelijk dat we net zo goed het fosfaatplafond er weer uit kunnen slopen. Akkerbouw en (melk)veehouderij hebben elkaar gewoon nodig, voor mest en voor quotumloze regelgeving die recht doet aan de praktijk.

Laatste reacties

 • John*

  het gaat niet zozeer om het stofje fosfaat, aan fosfaat kan je heel veel andere stoffen relateren die je anders niet kan meten puur omdat het niet vervliegt.

 • v w

  Waarom zouden de gehaltes niet kloppen hier wordt elke vrachtauto gewogen en bemonsterd afgevoerd, en alles wordt met de gps gevolgd.drijfmest is daar niet t probleem in. De fraude ligt meestal met name bij de dikke fractie en export daarvan , echter vanaf 1 oktober wordt dit ook veel strenger

 • derikx

  volgens mij gebeurt er in de suikerindustrie hetzelfde als in de melkveehouderij. Europees gaat het quotum eraf, landelijk wordt er een alternatief ingelast. bij melkveehouderij een fosfaatrecht( naar een plafond wat de sector zelf heeft aangegeven en er volgens het veel te vaak geroepen voerspoor toch wel te handelen grens) en bij de suikerindustrie heet dat LLB`s. wil de rundveehouderij door een vrije markt dezelfde kant op als waar het met de suiker heen dreigt te gaan? produceren onder of vlak tegen de kostprijs lijkt me nou niet het ideale uitgangspunt

 • arink

  Ik ben ook totaal niet jaloers op een quotumloos systeem. Dat het eerlijker ingericht moet worden, grondgebonden, lijkt me voor de hand liggend .
  Vage column.

 • koestal

  fosfaat in oppervlaktewater heeft bijna altijd een relatie met de uitstoot van restwater uit zuiveringsinstallatie ten tijde van grote regenval,door de grote hoeveelheid water van de regen moeten ze grote hoeveelheden water ongezuiverd lozen,soms drijven er dan dode vissen in het water door zuurstofgebrek en altijd krijgen dan de boeren weer de schuld van ambtenaren van de zuiveringsinstallaties

 • farmerbn

  We moeten toe naar verplicht grondmonsters nemen en daar op bemesten. De hele flauwe kul van mestmonsters ,gps enz kan dan weg. Dit is veel eerlijker, goedkoper en beter.

 • Zandboer op gemengd bedrijf

  Erg vage column.

  Ik denk dat de "suikerboeren" misschien ook weer graag terug willen naar het oude systeem. Dit jaar wordt er al dermate veel meer suiker geproduceerd dat het al heel erg meevalt als de lage prijs van vorig jaar gehaald kan worden.
  Als de marge verdwijnt, moet je niet blij zijn met grote hoeveelheden....

  Verder hebben akkerbouwers veehouders echt niet nodig; veehouders hebben daarentegen wel bijna altijd akkerbouwers nodig.

 • Schrauwen Landbouw

  Jaloers op bieten voor 3 cent/kg, uien voor 7 cent/kg, aardappelen voor 5 cent/kg en tarwe voor 15 cent/kg?

 • landboer

  Wat een onzin allemaal ,heeft de klok horen luiden maar weet niet waar de klepel hangt, is jaloers op een systeem dat de prijs onderuithaalt.... Alhoewel de suikerindustrie wel tijdig een alternatief heeft georganiseerd.

 • Bennie Stevelink

  Irene van de Voort begrijpt blijkbaar de betekenis van fosfaat in de mestwetgeving niet. Fosfaat is in de mestwetgeving enerzijds een equivalente eenheid om de omvang van de veestapel te meten. Anderzijds is het een mineraal waar we milieu-verantwoordelijk mee moeten omgaan. Deze twee staan los van elkaar.

  De veestapel wordt begrensd om tal van redenen: fijnstof, ammoniakemissie, volksgezondheid, enz. Zaken die niets te maken hebben met grond. De omvang van de veestapel wordt hierbij gemeten in equivalente fosfaatexcretie.

  Bij fosfaat in oppervlaktewater gaat het om bemestingsnormen, niet om de omvang van de veestapel. Dus het fosfaatplafond heeft hier niets mee te maken.

  Irene vertelt verder dat “een hele goede akkerbouwer” mest krijgt geleverd waarvan de gehaltes niet kloppen. Ik hoor juist van mijn mestintermediair dat de goede akkerbouwers heel gericht met bemesting bezig zijn. Die vragen allemaal “mest op maat”. De intermediair heeft in het akkerbouwgebied opslagsilo’s waar verschillende mestsoorten gemengd worden tot de gewenste verhouding fosfaat, stikstof en kali. De gehaltes en verhoudingen worden gegarandeerd.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.