Boerenblog

17 reacties

‘Fosfaatrechten zijn voor de dommen’

Het gaat tegen het gevoel in en vergt beheersing, maar nu even geen fosfaatrechten kopen is zo dom nog niet. Medio 2018 gaat de prijs flink zakken!

De oneliner ‘fosfaatrechten zijn voor de dommen’ plaatste ik een poosje terug op een symposium. Natuurlijk, met een knipoog. Maar als je voor 3 ton fosfaatrechten koopt om 35 koeien meer te melken, weet je zeker dat je er minstens vijf jaar over doet om dit terug te verdienen. En dan moet je ook nog tot de beste boeren behoren. Wie gaat er nou vijf jaar 35 koeien extra melken en daar niks mee verdienen? Is dat nou niet een beetje dom?

Wie niet tot de rendabelste boeren behoort, of bij een slechte melkprijs in de problemen raakt, heeft nu een alternatief: de fosfaatrechten verzilveren. Door niet te melken en je land te verhuren verdien je de de komende tien jaar waarschijnlijk meer dan als je blijft melken. Elke dag vroeg op en niks verdienen, of slapend rijk worden. Wat is de slimste keuze?

‘Slim van banken of dom voor sector?’

De Rabobank vindt de prijs voor rechten inmiddels veel te hoog. Maar onbedoeld is de bank zelf een belangrijke veroorzaker hiervan. De grote welwillendheid om te financieren is een aanjager van de kostprijs van de Nederlandse boeren. Als de Rabobank alleen bedrijven financiert waar de kostprijs lager is dan 32 cent en een strikte aflossing hanteert van vijf jaar voor rechten en tien jaar voor gebouwen, dan halveert morgen de prijs. Is dit slim van de banken of dom voor de sector?

LTO heeft gekozen voor vrij verhandelbare fosfaatrechten. Dat geeft ruimte voor ondernemerschap en bedrijfsontwikkeling. Ik vind dat met oogkleppen op doorgaan op een doodlopende weg. Schaalvergroting, steeds verder intensiveren, doorgaan in de ratrace waar we al jaren inzitten en fosfaatrechten die de kostprijs enorm verhogen.

‘De keuze voor vrij verhandelbare rechten is de grootste blunder die LTO heeft begaan de afgelopen jaren’

Ruimte voor de cowboys en laat de gezinsbedrijven zichzelf maar redden. Geen discussie over gewenste gezonde structuur of over levensvatbare bedrijven die een redelijke vergoeding krijgen en een gewaardeerde plek innemen in de maatschappij. De keuze voor vrij verhandelbare rechten is de grootste blunder die LTO heeft begaan de afgelopen jaren.

De politiek roept van alles over de veehouderij, maar doet ook niks om tot een gewenste ontwikkeling van de sector te komen. Niks grondgebondenheid, niks voorwaarden aan de verkoop van fosfaatrechten. Laat het recht van de sterkste maar gelden. In Noord-Brabant probeert de provinciale politiek orde op zaken te stellen, maar of dit nou de manier is? Als we duurzame veehouderij willen, dan moet je een idee hebben over toekomstige inrichting en het lef hebben keuzes te maken die ongewenste ontwikkeling stoppen. Dan zijn vrij verhandelbare fosfaatrechten eigenlijk geen optie. Den Haag gaat hier toch wel een beetje dom mee om.

Verzet van varkensboeren tegen uitwisseling rechten

Nog steeds verzetten een aantal varkensboeren zich tegen uitwisseling van rechten tussen de varkens en koeien. Er zijn een kleine 100 varkensbedrijven die gemiddeld 7.500 varkens per bedrijf hebben. Er is een handvol bedrijven met gemiddeld 40.000 varkens. Dat zijn de grote groeiers en die hebben er alle belang bij dat de prijs voor fosfaat laag blijft, zodat ze kunnen doorgaan met groeien.

In Brabant is bijna de helft van alle Nederlandse varkens gehuisvest. Daar is behoefte aan minder varkens en herstructurering, omdat de acceptatie gewoon op is. Hoe dom is het van de LTO en de vakgroep om niet te kiezen voor uitwisselbaarheid van rechten? Zo kun je warm saneren, en steeds meer varkensboeren omarmen dit idee.

Cashpositie op bedrijven

Ja, ook ik ga fosfaatrechten kopen, maar niet direct. Dat ga ik doen als ik denk dat ik er wat aan kan verdienen. Ik voorspel dat binnen een jaar de prijs enorm inklapt, want de melkprijs gaat ongetwijfeld weer naar een nieuw dieptepunt. Banken zullen dan terughoudender zijn. Er zitten nauwelijks nog uitbreidingen van melkveebedrijven in de pijplijn. De cashpositie zal snel verslechteren op de bedrijven, omdat melkveehouders volgend voorjaar veel belasting moeten betalen.

Op veel bedrijven is de aflossingsverplichting nu al veel groter dan de afschrijving, en daar moet je wel belasting over betalen. Er komt ruim fosfaat beschikbaar. Uitwisseling van fosfaat tussen sectoren is een kwestie van tijd. De politiek gaat de cowboys een halt toeroepen.

‘Nu even geen fosfaatrechten kopen is zo dom nog niet’

Het is tegen het gevoel in en vergt beheersing, maar nu even geen fosfaatrechten kopen is zo dom nog niet. Meer halen uit je bedrijf en de koeien die je hebt is de uitdaging, en levert direct meer geld op.

Laatste reacties

 • Maas1

  Of aankoop van fosfaat rechten voor de domme is betwijfel ik,het moment van wel of niet aankopen is van bedrijf tot bedrijf verschillend.De vraag is waarom een afschrijvings termijn van 5 jaar daar moet de politiek duidelijk over zijn,zodat het geïnvesteerd bedrag naar 5 jaar niet alsnog verdampt is. Aan fosfaat en dierenrechten kan men als kapstok zien waaraan men diverse duurzaamheids doelen hangt,dat heeft als gevolg dat u bedrijf een enorme waarde gaat vertegenwoordigen.

 • Roeleke

  Klinkt hard, maar Harm slaat de spijker wel op de kop.
  Ondernemersrisico moet men zelf dragen en niet over ruggen van andere nu nog via recht zaken weer recht te breien.
  Denk niet dat Harm nog lid van LTO is. Was ook de reden dat wij hebben opgezegd.

 • alco1

  We moeten wel onder ogen zien dat deze situatie is ontstaan door zeeeeeeer dom regeringsbeleid.

 • schooteind1

  Natuurlijk moeten fosfaatrechten vrij verhandelbaar zijn/blijven. Er is al meer dan voldoende structuurbeleid. Als het aan Holman ligt schrijft schrijft hij gewoon een flink aantal boeren af. Collega's die toevallig wat minder grond op naam hebben staan worden door Holman bedankt!! Ook die boeren willen graag koeien melken beste Harm. Ook daar zijn gemotiveerde bedrijfsopvolgers die graag de volgende generatie willen zijn. Zie ze meer als collega's en minder als concurrenten.

 • driepint

  De geschiedenis herhaalt zich. Banken financierden quotum in het begin ook moeizaam, totdat bleek dat het quotum niet tijdelijk was. De fosfaatrechten gaan er over 5 jaar niet af en zeker niet als het fosfaatplafond in de mestwetgeving wordt opgenomen. Fosfaatrechten zijn blijvend, net als varkens-en pluimveerechten. De veehouders die kopen zullen er geen spijt van hebben en verdienen er over 5 jaar aan. Boeren als Harm die redeneren dat fosfaatrechten te duur zijn kopen uiteindelijk toch. Of ze verdwijnen omdat ze nooit gekocht hebben, net als met het quotum

 • agratax(1)

  Deze rechten handel zal leiden tot het opdoeken van zowel goede als slechte familiebedrijven, alleen de zeer kapitaalkrachtigen, die financiren met eigen geld blijven over. Dit kan betekenen dat bedrijven met kapitaal van buiten de bestaande landbouw het heft in handen gaan nemen. In veel ontwikkelingslanden en landen in transformatie is dit proces al jaren in gang gezet. Onze drang naar vrij(heid van) handel zal tot eenzelfde proces leiden. Willen we dit dan is de LTO op de goede weg en kunnen ze op termijn zich opheffen bij gebrek aan leden.

 • Bennie Stevelink

  Ik ben het volledig met Harm Holman eens dat de AANKOOP van fosfaatrechten gekoppeld moet zijn aan voorwaarden die leiden tot de toekomstige, gewenste en gezonde structuur van de melkveehouderijsector.
  Geheel vrije aankoop van fosfaatrechten zonder voorwaarden leidt tot dezelfde problemen als met het melkquotum: intensivering, maatschappelijk ongewenste vormen van melkveehouderij, grondonttrekking door andere sectoren en onbetaalbaar dure productierechten.

 • xw

  Ach.. de wens is de vader van de gedachte. Toevallig ook nog fosfaatrechten nodig in 2018? Harm?
  En Harm, heb de mail/brief van de binnendienst RFC van deze week ook gelezen?
  Daarin wordt ook nog wat gezegd over fosfaatrechten in 2018.
  Alleen al het gegeven dat er bij de rfc leden/leveranciers een grote vraag naar fosfaatrechten op komst is. Volgens de gehouden enquete veel meer dan er beschikbaar komen.
  Je zou het gevoel kunnen krijgen, dat we dezelfde richting op gaan zoals destijds met de invoering van het melkquotum, ook al zou je anders willen.
  En produceren zonder rechten is een economisch delict, dus misdrijf.
  Echt geen flauwekul hoor.

 • schooteind1

  En Bennie, wat doen we dan met gezinsbedrijven die toevallig wat minder bedeeld zijn in het bezit van grond. Laten we die dan zomaal vallen??? Ook zij zullen, zoals elk bedrijf, in omzet moet opschalen, anders zijn zij veroordeeld tot een sterfhuisconstructie. Ja.. misschien komt dat de "extensieven"; de "happy few" wel goed uit. Gelukkig stelt LTO zich wat realistisch en vooral een stuk socialer op!

 • WGeverink

  Er zitten nouwelijks uitbreidingen in de pijplijn... Ik denk dat er nog genoeg stallen zijn met lege plekken...

 • eg wel

  Hoe harder er geschreeuwd wordt om niet te kopen , hoe meer er straks gekocht gaat worden.

 • mts_kuijpers

  WGeverink, de uitbreidingen zijn al gedaan, moeten alleen nog volgezet worden.

 • kiepel

  @Schooteind
  Vind jij het sociaal om een hele sector een doodlopende weg in te sturen?
  Overgangsregelingen kunnen de intensieve netjes en dus sociaal op de goede afslag zetten.
  De extensieve kunnen nu al op de afslag. Holman is een visionair, daar heeft LTO er niet veel van.

 • analytische boer

  Grondgebonden blijkt 120 kg fosfaat op gras en maisland op arme zandgronden, bijna 3 GVE per hectare. De vruchtbare klei, van oudsher bekend om zijn vruchtbaarheid, heeft van nature hoog fosfaat dus als het tegenzit mag er 50 kg fosfaat op maisland en 80 kg fosfaat op grasland. Dat is 1 a 2 GVE per hectare. Veel grond en toch niet grond-gebonden, mag je duur je fosfaat-rechten terug-kopen.

 • schooteind1

  Weet je wel Kiepel dat slechts 12% van de melkveehouders "grondgebonden" is. De andere 88% moeten in het voorstel van Hoolman, dat jij zo omarmt, bij elke uitbreiding behalve een stal en fosfaatrechten ook nog grond kopen. Dan kost een uitbreiding 5000 vor huisvesting, 5000 euro aan fosfaatrechten (want we gaan er maar even van uit dat deze prijzen zo niet blijven), en zo'n 40.000 euro voor grond aankoop (uitgaande dat bij elke koe er ook voor 0,3 gve jongvee hoort, en uitgaande van 2 gve/ha) Elke koe erbij vergt een investering van 50.000 euro. De mogelijkheden om grond te pachten, laat staan erfpacht zijn in deze omgeving zo goed als 0. Wel kan je grond huren middels een geliberaliseerde pacht voor zo'n 1500 euro/ha. Financieringslasten zijn dan nagenoeg hetzelfde als dat je de grond koopt a 70.000 euro/ha. Kortom Holman is geen visionair maar kan gewoon niet zo goed tellen. Kan ook zo zijn dat hij enkel belangen wil verdedigen voor de club van grootgrondbezitters (netwerk grondgebonden).
  Hoe dan ook, als we die richting uit gaan zijn de meeste bedrijven gedoemd te verdwijnen en is de melkveehouderij nog enkel bestemd voor de "happy few".

 • Attie

  Nou schooteind, oppassen dan maar voor het dominante Campina beleid, wat jij zo omarmt.
  KLW grupstal, en misschien grondgebondenheid ??

 • Reactie verwijderd door een beheerder

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.