Redactieblog

41 reacties

‘FrieslandCampina berokkent schade’

Zelden in één week zoveel negatieve meningen gehoord over FrieslandCampina. De standstill is ingegaan en nu komt de pijn.

Terecht wordt FrieslandCampina mismanagement verweten. Toen duidelijk werd dat de melkquotering werd afgeschaft, werden de leden bijna uitgenodigd om meer te melken.

Welnu, dat hebben we gedaan. Stallen gebouwd, bestaande stallen vernieuwd en de veestapel uitgebreid. Je mag tenslotte van je coöperatieve leiders verwachten dat die op de hoogte zijn van de mogelijkheden van meer melk. En van de beperkingen.

‘Zowel bestuur als directie kraaide dat de melkkraan nu los kon in de veehouderij’

Dat waren ze niet. Ze vergaten het fosfaatplafond en hadden de eigen verwerkingscapaciteit niet goed op orde. Zowel bestuur als directie kraaide dat de melkkraan nu los kon in de veehouderij. Die houding berokkent de hele veehouderij nu schade.

Dat mag je je eigen coöperatie kwalijk nemen en dat doe ik ook. Er zijn te veel knelgevallen die zwaar moesten financieren en nu echt in de moeilijkheden komen. De standstill is een voorbode van de problemen die straks nog komen.

U zult denken dat deze mening over FrieslandCampina tegengesteld is aan mijn uitspraak kort geleden, toen ik schreef dat ik het een krachtig besluit van hen vond deze maatregel in stellen. Dat vind ik nog. In de huidige situatie is het een verstandige maatregel.

Minderen met melk

Het was helemaal fout van FrieslandCampina na het quotumtijdperk boeren uit te nodigen meer te gaan melken. Dat geef ik graag toe, ik hoor het ook vaak, maar wat schieten we ermee op? We moeten nu oplossingen zoeken voor het heden. Emmeren over het verleden heeft geen enkele zin meer. De toekomst is belangrijk. En dat betekent minderen met melk.

Dat is nog niet zo gemakkelijk. Wij hebben een aantal koeien verkocht en verder nog paar meer vervroegd drooggezet. Beide met tegenzin, want de koeien brachten te weinig op. De eerdere drooggezette koeien vreten wel, maar leveren geen melk en dus geen opbrengst meer. Ook hebben we de krachtvoergift verlaagd.

Dat levert nu nog niet veel op. Het ruwvoer is kennelijk zo goed, dat ze op de melk blijven. We verwachten wel dat de productie uiteindelijk zal dalen, maar hoeveel kunnen we niet inschatten. Wel denken we dat we nog te weinig maatregelen hebben genomen en dat er nog meer koeien worden verkocht, want de mogelijkheden om te melken moeten verder worden ingekort.

‘FrieslandCampina-boeren extra hard getroffen’

Kortom, een nare start van 2017. Het treft ons als FrieslandCampina-boeren extra hard, omdat particuliere zuivelaars zoals A-ware niet meedoen. Dat doet pijn. Daarom komt het dubbel hard aan, dit gebrek aan visie bij FrieslandCampina. Zowel bij de directie – Cees ’t Hart is intussen vertrokken – als het bestuur, waar Piet Boer nu ook weg is. Dat kost ons veel geld.

Toch moeten we positief verder. Want met terugkijken kom je ook geen stap vooruit. Dat bederft alleen maar je humeur.

Laatste reacties

 • cornelis 22

  hou toch eens op over een nare start, zo, negatief allemaal ,bekijk het ook eens zo :vergeleken met het laatste superheffingsjaar mogen we ongeveer 10 procent meer melken , zonder 6 tot 7 cent quotumkosten . Als de garantieprijs 34 cent blijft met een gelijke prestatietoeslag wordt 2017 een topjaar.

 • Genie

  Die zwaar moesten financieren zegt u? Van wie moest dat? Ik denk dat zij dat uit eigen vrije wil hebben gedaan.

 • melkveehouderijritsema1

  We zitten in een vrije markt mensen dat beetje melk van NL doet het em echt niet op de wereldmarkt.

 • jhp

  Blijkbaar heeft vergaderboer zelf een inschattingsfout gemaakt.

 • agratax(1)

  Het is gemakkelijk om anderen de schuld te geven van je eigen "mismanagement". Hadden de leden niet tot taak om hun besturen terug te fluiten, zij moeten zich bewust geweest zijn van het Fosfaat plafond. Maar nee de boeren voelden zich gesterkt in hun drang om eindelijk eens grootte boer te worden met een stal voor aantallen dieren met minimaal twee maar liefst drie nullen achter een respectabel eerste cijfer. Nu deze droom weg verandert in een lijdensweg weten de slachtoffers van niks. Ik weet dat het voor een ondernemer erg moeilijk is om zijn groeidriften in toom te houden ook al komen deze in conflict met wetgeving en / of gemeenschappelijke voordelen.

 • farmerbn

  Ben het volkomen eens met vergaderboer. FC had net als de Fransen door moeten gaan met het oude melkquotum (A) per boer en een plus op de melkhoeveelheid (B) als de markt en de melkfabrieken daarom vroegen. Die plus dan voor iedere boer ( B wordt A) zodat iedereen kon meeprofiteren. Nu hebben sommige boeren snel vergroot zodat ze de melktoename ingepikt hebben van de andere boeren. Andere boeren hebben legaal later geinvesteerd en zich klem gezet zonder dat ze hulp krijgen van FC. Niet fraai en zelfs ombeschoft. Nu moeten we verder maar hoe? FC moet de knelgevallen financieel helpen en de beurs trekken.

 • Klaasvaak

  @farmerbn

  legaal later geinvesteerd....?

  verklaar je nader.

 • farmerbn

  @Klaasvaak: later geinvesteerd dan de eerste groep.

 • Zuperboer

  Het dubbele zit m in het feit dat FC nu onteigent (melkgeld) en op de stoel van de wetgever gaat zitten, de DGA in dit geval de lid-melkveehouder financiert dus het mismanagement van Joosten cs. en dit wordt onderschreven door de Ledenraad die kennelijk niet bij machte is om de top in bedwang te houden.
  Er wordt gespeeld met melkgeld dat feitelijk hoort toe te komen aan de producerende veehouder. Ik kan er wel mee leven als men het boetebedrag zou omzetten in obligaties/ledencertificaten. Maar Joosten zou ik als ledenraad de boodschap meegeven: Kappen met je bemoeienis met onze mest, Borculo voor 1 juli 2017 aan de draai en verder niet terug in de kennel maar wel aangelijnd blijven. En ik zou de ogen en oren open houden mocht er een topper uit het bedrijfsleven beschikbaar blijken te zijn.

 • melkveehouderijritsema1

  Joosten moet op staande voet ontslag krijgen voor zijn wanbeleid en arrogantie

 • Klaasvaak

  @farmerbn
  Eerste groep dus ilegaal? Voldaan aan alle regelgeving en alsnog ilegaal? Dat is nieuw voor mij.

 • alco1

  Vergaderboer maakt zelf ook al weer fouten:

  Eerder droogzetten is dom.
  Beter voor de koe dat ie niet te lang droog staat en de melk levert nog wel wat op.
  Daarnaast is het melk met hoge gehaltes.

  Ook krachtvoer verminderen is een gehalte dip, waardoor de melkprijs per liter ook weer minder is.

  Maar de FC fout is nog weer vele malen erger.
  De standstill zal weer vooral op het conto komen van de langzame groeiers die part nog deel hebben aan het feit dat het uit de hand gelopen is.

  Het is ook onbegrijpelijk dat de FC niet gekozen heeft voor het simpel doorverkopen van de melk, dan had je de gedupeerden ook niet.
  Er is vraag zat.
  Het is net alsof ze de andere fabrieken het licht in de ogen niet gunnen.

  En dan ook nog de buitenlandse aanvoer niet reguleren.
  In een reductieplan zou dat niet kunnen omdat zij niets met fosfaatplafond te maken hebben, maar bij een standstill zijn ze net zo goed betrokken.

 • boer drenth

  Allemaal de kop zover mogelijk in de grond. En tegen beter weten in meer koeien melken. En als het dan helemaal mis gaat dan ligt het aan friesl Campina. Denk nou even na.

 • deB.


  Iedereen wist waar hij op 2 7 15 aan toe was en is!!!

  Tegen beter weten in uitbreiden, bouwen etc...... en het domste, koeien importeren boven de referentie, en nu kinderachtig fc de maat nemen.

  Helaas, maar zeer dom


 • alco1

  @drenth. Jij snapt ook niet wat ik steeds wil vertellen.
  De sector moest zelf de dreigende fosfaatplafond doorbraak oplossen.
  Degene die hieraan gehoor gaven zijn de pineut.
  En dat veroorzakers zijn de lachende derde.
  Maar ook zij hebben niets verkeerd gedaan.

  Daarom moet het gewoon benoemd blijven.

  LTO heeft liggen slapen.
  De zuivel was niet wakker.
  De overheid onkundig.

 • Attie

  Jaloers op particuliere zuivelaars hoef je niet te zijn, al jaren paar cent minder.

 • farmerbn

  @Klaasvaak: eerste groep natuurlijk ook legaal.

 • Dat weet ik nog zonet niet.. Op het totale bedrijf kan voluit leveren voor een paar cent minder zo lucratief zijn.

 • WGeverink

  Het zal allemaal wel maar wat vindt Hanna er van?

 • parnas

  Er is niemand die iets verkeerd heeft gedaan maar het zijn wel de gesloten familiebedrijven die de hoogste tol betalen. Degene die al twee jaar voor afschaven quotum als een gek zijn blijven door melken worden vorstelijk beloond. En ik verwacht dat deze bedrijven voor overschrijden quotum standstiil niet
  Koud of warm worden en gewoon op de wijze doorgaan. Er is maar 1 eerlijke oplossing teveel geproduceerde melk mag niet geleverd worden. Friesland Campina had 2 jaar voor afschaffing quotum dit allang kunnen zien aankomen en vooral met melk verwerking bezig moeten gaan en nooit met mestverwerking. Laat dat de groeier zelf opknappen. De FC is van de boeren en daar hebben zij de zeggenschap maar zo het nu lijkt worden zij met een kluitje in het riet gestuurd.


 • Fryslanboppe

  Denk nou maar niet dat ze de teveel geproduceerde liters niet op de spotmarkt verkopen. Kunnen ze mooi de winst mee op stuwen en zo een mooi bonus creëren voor hun zelf. En het is voor ons een sigaar uit eigen doos de interim uitkering. En hoe lang gaat dit duren de Standstill......tot dat de AVV er door is........tel uit je winst.

 • luiten 66

  Friesland Capina moet zorgen dat ze de zaken op orde hebben,en zich niet bemoeien met politiek. zorg voor een goede melkprijs, dat is uw werk.

 • winden

  RFC heeft tog geënquêteerd hoeveel melk er zou komen? Ik vraag me af wie er op het lijntje melkt van wat ze zelf hebben aangegeven in de enquête. En wie daar dik boven heen gaat. Zelf zitten we net onder het lijntje.

 • Broer

  Op de legitieme vraag van veel leden hoe verder na einde kwotering is steeds
  geantwoord, na beraad, dat FC geen beperkingen zou opleggen.
  Dat kun je een uitnodiging noemen, maar dat mag je FC niet verwijten.
  Dat FC nu moet ingrijpen is jammer maar wel noodzakelijk.
  Een slecht verhaal van vergaderboer.

 • v w

  helemaal eens hiermee, zwaar mismanagement van fc en wie betaalt weer de rekening .... juist de(toekomstig gerichte) boer

 • mtseshuis

  @winden: Wij hier ook net onder het lijntje van de enquete, helaas wel genoodzaakt om nu vervroegd koeien af te stoten, terwijl tbv GVE reductie niet noodzakelijk geweest was...
  Borculo als de sodemieter door experts in bedrijf laten stellen en overtollige melk tegen scherpe prijs verkopen, degene die het meest boven referentie levert korten op melkgeld, maar geen 90 %
  Idiote regeling, bedacht door idioten die meer in mest zien dan in betere verwaarding van de laatste liters melk, kom op RFC waar is nu je R&D afdeling? Even niet thuis?

 • samaja

  een oneerlijke regel van RFC ,wel eens gedacht aan de niet groeiers! Die zijn allemaal de klos door zo'n inschattings fout van RFC . ze stelen een hoop geld af, zo zie ik het,een mega cooperatie die steeds voorop wil lopen met van alles en nog wat!Laten ze het intern eerst maar eens oplossen er zijn te veel baantjes en een fabriek wat nog niet goed draait,die allemaal de buik dik eten van onze centen .het is tenslotte een cooperatie van ons leden dat we dit zo pikken snap ik niet!!!het is om te schamen.

 • rub2

  Moet investeren?? Sterkte!

 • leo,s vriend

  vw, en wie is toekomstgerichte boer ? de grote groeier,de kleine groeier,of degene die niet gegroeid is ?

 • eg wel

  Bestuurders in een ivoren toren.
  Doen alles voor de bunhe.
  Geld speelt geen rol.
  Eigenaren? hu wie zijn dat?

 • vries-douwe

  mensen,collega's, zoek toch geen zondebokken. Je bent zelf verantwoordelijk. Een klein kind kon wel begrijpen dat je maar niet raak kon produceren. Er moet toch een markt voor zijn. Als de politiek geen duidelijke maatregelen durft nemen(eindelijk) dan de fabriek maar.

 • alco1

  Vries jij snapt het ook niet wat er wringt.
  Juist de mensen die niet de veroorzakers zijn, worden het meest gedupeerd.

 • agratax(1)

  Voor mij zijn de boeren, die hun veestappel hebben uitgebreid nadat het fosfaat plafond was bereikt de veroorzakers van het TE VEEL. Laten we nu niet de eeuwige fout maken door weer iedereen weer te laten opdraaien door iedereen een gelijke korting te geven om hiermee de grens te bereiken. laten we eerlijk zijn er is geen rechter die alle automobilisten een kleine boete geeft om daarmee de veel te hardrijders te ontzien, omdat die weleens in de financieele problemen zouden kunnen komen door hun eeuwige gejakker. Waarom vinden we het dan heel normaal, dat dit bij boeren wel de oplossing moet zijn?? De zuivelondernemingen hadden dit probleem moeten zien aankomen en daarop gezamenlijk moeten anticiperen en niet als een stel een hongerige wolven op de loer gaan liggen om zoveel mogelijk melk in hun hol binnen te slepen, wetende dat de producenten van deze melk hiermee in zwaar weer terecht zouden komen. Mijn conclusie kan dan ook zijn "De hele zuivelketen heeft heel veel boter op zijn hoofd in dezen en zijn als collectief de veroorzaker van het fosfaat overschot". De boeren wilden graag groeien en de zuivelaars hadden de bekende Euro tekens in hun ogen zoals meer voorkomt bij de (narcistische) grootverdieners.

 • Allemaal in de plan-economie, geen ondernemers nodig alleen een paar gewillige slaven. Iedereen, die het ook maar waagt zich boven het maaiveld te begeven, kop eraf. EU-Den Haag waren op zoek naar de juiste verwoording van een grondwet; is niet moeilijk, Karl Marx' boek copieren. Ik weet niet wat men in NL mankeert, maar het is bedroevend, schandalig en een schertsvertoning. In het buitenland mag WU, RFC zich graag als een blaaskaak opstellen en zich op de borst kloppen. Intussen in eigen land een enorme ravage aanrichten. Idioterie ten top!

 • alco1

  Agratax. Ook jij leest niet waar de angel zit.
  Het gaat allemaal om de knelgevallen.
  Onomkeerbare investeringen gedaan voor 2juli, maar dus te laat voor uitbreiding.
  Deze boeren kunnen gaan rechten, maar worden wel gekort, zelfs 90%.
  Het kan dus zo worden dat de rechtzaak na jaren gewonnen wordt, maar dat het bedrijf allang failliet is gegaan.

 • boelenham

  11.29 heeft het door beste mensen we mochten komen opdagen ,bij FC om ons uit te leggen waarom de beslissingen zijn genomen ,en of we daar begrip voor wilden hebben , jaaaaaa FC dat hebben we , maar toon ook eens je menselijke gezicht voor de beslissingen die de leden soms moeten nemen of genomen hebben ,

 • toonvanhoof1

  weetje we hebben jaren melk geld gereserveerd voor productiecapaciteit in de fabriek, en en jaren hebben ze gezegd we hebben voldoende je kan melken zoveel als je wil, en nu...., je moet de rem er op want.... ,wat een gebrek aan visie en bovendien, hebben de boeren ook niet stil gezeten en geïnvesteerd voor de volgende generatie boer te maken als je dan maar 10 % ontvangt van het geen waar je recht op hebt dan denk ik dat je het probleem verlegt naar de primaire producent en in de tussen tijd genoeg tijd hebt gehad om naar oplossingen te zoeken dan wel te creëerden. Nu moeten we als producten vechten voor ons bestaansrecht !!! en de coöperatie die zo acteert die zijn we kwijt! dit heeft niets met affiniteit met boeren te maken dit is kapot maken van boeren familie bedrijven die ook een boterham willen verdienen en zo niet krijgen

 • bramegberts1

  "Ze vergaten het fosfaatplafond" niet alleen RFC ook de banken en die hadden wel degelijk een zorgplicht in deze en hoezo duurzaam investeren, kijk eens wat een puinhoop we nu hebben. Waarom worden die nu niet ter verantwoording geroepen. En welk een dubieuze rol speelden zij in de onderhandelingen vh fosfaatreductieplan?? Na de Libor en de Swaps staat een nieuwe Soap hen te wachten, alleen wie gaat hen daarop aanspreken????.
  Over schade berokkenen gesproken!!

 • koster

  wat is nu vredesnaam het probleem van de standstill? Melkt iedereen nu harder dan de beste periode van vorig jaar? Sorry hoor, er gebeuren veel onrechtvaardige dingen, maar hierover janken is echt te zot voor woorden.

 • ljdekker

  oh oh oh nu beginnen de RFC boeren te piepen. Jarenlang hebben ze, met "boerderij" voorop, gelachen om DOC. Het is toch zo machtig best bij RFC als ik de geleerden mag geloven?! Dan moet je nu ook niet zeuren als je bij de "beste" fabriek zit.

 • haj146

  perfect verwoord Parmas en samaja en Toon van Hoof. !! Onbehoorlijk bestuur noemen ze dit. Zelf de zaken niet voor elkaar en straks gaat Joosten met dik salaris verkondigen wat voor een topjaar ze weer gedraaid hebben. Mooi goedkoop melk van de zogenaamde leden die gewoon door melken omdat ze niet gegroeid zijn. Voor tien procent van de garantieprijs een topwinst voor de coöperatie.
  LJ Dekker je hebt deels gelijk. Met name RFC vindt zichzelf helemaal geweldig en denkt dat ze alles kunnen eisen en regelen. Ondertussen verwijzen hoe slecht het bij DOC is en je houdt je leden wel mak. Uiteindelijk beuren we allemaal te weinig. Zoals ik al zei is het het bestuur/ directie. Boeren gunnen mekaar allemaal een goeie boterham.

Laad alle reacties (37)

Of registreer je om te kunnen reageren.