Redactieblog

23 reacties

'Friesland Campina is bang voor melk'

Het zal je coöperatie maar wezen: sinds jaar en dag dweept FrieslandCampina met het feit dat ze te allen tijde verplicht de melk ophaalt. Nu wil ze daarvan afwijken.

Een tijd terug eerst bewerkstelligen dat stemrecht van leden niet meer plaatsvindt op basis van achterstaande melk, maar nu gaan naar 'one men, one vote'. Vervolgens de weidegangpremie verhogen, de kwantumregeling afschaffen en nuances op de ophaalplicht introduceren in de ledenraad, na ampel overleg met de leden.

Ik herinner me nog goede laatste jaren van het quotumtijdperk, waarin de leden van de Raad van Commissarissen nadrukkelijk aangaven dat FrieslandCampina zich opmaakte voor de verwerking van meer melk. Diverse enquêtes voorzagen FrieslandCampina van waardevolle informatie, maar ze heeft er weinig mee gedaan. De enquêtes voorspelden melk, melk en nog eens melk. Er werd een investeringsprogramma opgezet. Zeer tot mijn onbegrip heeft de zuivel van 2011 tot 2016 daarbij nimmer gebruik gemaakt van de CRV-databank. Die voorspelde vanaf 2013 feilloos de vloedgolf van melk met de aanwas van jongvee.

'De CRV-databank voorspelde vanaf 2013 feilloos de vloedgolf van melk met de aanwas van jongvee'

Nu de fosfaatdiscussie bedreigend is voor de derogatie, wordt alles uit de kast gehaald door de zuivel en LTO, zou je denken. Bestaat er bij de veeverbetering al een goedwerkend model voor de bedrijfskringloopwijzer, wederom is gekozen dat niet van CRV te nemen, maar van een extern, niet-agrarisch ICT-bureau. En nu zitten we weer met de gebakken peren.

'Bij Friesland Campina sluipt een cultuur binnen van minder melk is beter en die is gevaarlijk, want die nestelt zich tot in de haarvaten'

Daarmee hebben de zuivel en LTO de sector bepaald geen dienst bewezen. Een soort belastingdienstaanpak, wat voor ons in Brussel niet dienstbaar is. Maar de angst voor melk, het kunnen weren van melk, een plus geven op minder melken; het is fout. Op deze manier sluipt bij Friesland Campina een cultuur binnen van minder melk is beter en die is gevaarlijk, want die nestelt zich tot in de haarvaten.

'Veel boeren verwachten dat FrieslandCampina een duurzame marktoffensieve partner is in verwaarding van melk'Fonterra vermarkt ten opzichte van 1984 meer dan 300%. De fusie van Friesland Coberco en Campina had tot hoofddoel een sterke marktgerichtheid. Daarbij moet FrieslandCampina beseffen geen - hoe gerespecteerd ook - Cono te zijn. Veel boeren verwachten dat FrieslandCampina een duurzame marktoffensieve partner is in verwaarding van melk.

Laatste reacties

 • gvleemingh1

  Scorebord-blog.

 • daan1908

  Klopt helemaal Jan .

 • agratax(1)

  Beste van Weperen dat de zuivel co-op alle melk van zijn leden moet afnemen was altijd een statutair gegeven. Dat de leden en andere zuivelboeren zich niets hebben aangetrokken van hun eigen Fosfaat grens heeft niets met de zuivelindustrie te maken. Laten we blij zijn dat de co-op tracht een oplossing te vinden voor dit dodelijke overschot. Maar nee achteraf schoppen tegen de uitspraak alle melk wordt afgenomen en verwerkt m.a.w. dit beleid zien als aanmoediging om als boer ongenuanceerd uit te breiden en alle zelf gemaakte afspraken met collega's en overheid overboord gooien. Ik ben van mening dat er maar 1 uitweg uit deze impasse is en wel alle Groeiers van na einde quotum terug naar de bewuste datum met hun aantal dieren en daarna de nog overgebleven fosfaat ruimte verdelen over de bedrijven met plaatsingsruimte. Dat dit pijn zal doen weet ik, maar wie te hard rijdt, moet betalen ook al is er een duidelijke reden voor deze overtreding.

 • timo

  @ Agraatax, snelheid staat netjes overal aangegeven en is bekend, de groeiers hebben alles netjes volgens de regels gedaan..

 • Piet Piraat

  Jan schreef: "Diverse enquêtes voorzagen FrieslandCampina van waardevolle informatie, maar ze heeft er weinig mee gedaan."

  Nou Jan, heb jij er wel op gereageerd? want maar 27 % van de leden heeft die enquêtes beantwoord. Dus daar gaat de kop van het artikel al. Beter was geweest: Een groot deel van de leden van Frieslandcampina zijn oelewappers die niet eens fatsoenlijk op een vraag vanuit Frieslandcampina kunnen reageren.

  Met het stukje kringloopwijzer ben ik het in zijn geheel met je eens. Het is gewoon weer een verschrikkelijk geldweggooifestijn geweest om niet gewoon aan te haken met het werkende systeem van crv. Dit kunnen we tegelijk ook LTO aanrekenen inderdaad. Schande.

  Ik ben het wel met je eens dat Frieslandcampina zijn verwerkingscapaciteit in orde moet maken. Maar je kunt hierbij ook de vraag stellen of het coöperatief is om van de beperkte groeiers te verwachten dat ze hiervoor moeten betalen/(reserveren noemden ze dat) voor een beperkt aantal melkveehouders die gigantisch zijn uitgebreid. Want we lezen wel op fora dat de aanvoerbeperking niet coöperatief is, maar zo ken ik er nog wel een paar.

 • farmerbn

  Hier in Frankrijk zit ik bij een coop en hebben we een fabrieks A- en B- quotum. Het A-quotum is onlangs weer vergroot tot 125 % van het laatst geldende EU-quotum. Om meer A-melk te produceren heeft mijn fabriek geinvesteerd in extra capaciteit. De fabriek eist dus een hoger bedrag aan ledenbewijzen om die investering te financieren. Is dat in NL bij FC ook? Meer melken is meer storten in ledenkapitaal? Als dat wel zo is kan de coop die melk niet weigeren. Als leden niet extra hebben moeten storten dan zijn ze dom bij de top van FC.

 • Piet Piraat

  @ Agraatax, Ik ben het wel een beetje met je eens, ware het niet dat ook grote groeiers zich aan de regels hebben gehouden. Zie het als een nieuwe snelweg na het quotumtijdperk. Een prachtige nieuwe zesbaansweg, maar de overheid en LTO zijn even vergeten hoe het moest met de belijning en de verkeersborden. Dat het dan ook nog even 2 jaar duurt voor daar een oplossing wordt gemaakt laat weer zien hoe erg het is in Nederland en Europa.

 • Bennie Stevelink

  "Fonterra vermarkt ten opzichte van 1984 meer dan 300%".
  Dat klopt, maar tegen welke prijs? We zouden met het Fonterra-beleid een melkprijs beuren die ver onder DMK ligt. Is dat wat wij willen?

 • alco1

  @Piet piraat. Even goed lezen:
  Zeer tot mijn onbegrip heeft de zuivel nimmer gebruikt gemaakt van de CRV databank, die voorspelde feilloos de vloedgolf.......

 • agratax(1)

  Timo de groeiers mogen dan alles volgens de regels hebben gedaan. Ze hebben niet aan de gevolgen voor de maximale fosfaat productie, ingesteld door de landbouw zelf, gedacht of althans er niet na gehandeld. Jammer maar zij hebben wel de hele sector in de stront gebracht. Dat de melkprijs zou inzakken, kon niemand weten en dat kan volgens mij ook niet alleen komen van die paar honderduizend koeien extra in Nederland.

 • alco1

  @agratax. Ze hebben nu wel voordeel in het uitdelen van de fosfaatrechten.
  En dat is een feit.

 • Agratax: nee inderdaad. In US melken ze in 2017 2,2% meer dan in 2016 (95 miljard l) bij een melkprijs van rond de 40 €ct/ l . Dat er teveel melk is, is dus kolder. Dat men in Nederland minder vee wil, is een Nederlands probleem. Wat er gaande is heeft NIETS met hoeveelheden melk te maken

 • Piet Piraat

  @ alco1
  Maar hoe moeilijk is het voor leden om een simpele enquête in te vullen? Beschamend gewoon, om daarna Frieslandcampina er op aan te moeten kijken dat de capaciteit te klein is.

 • koestal

  Friesland- Campina voelt zich verantwoordelijk dat er teveel fosfaat geproduceerd wordt,daarom hebben ze een melkreductieplan ingevoerd om het imago van hun melkveehouders te moeten redden.

 • Melk reductie en fosfaat hebben bitter weinig met elkaar te maken

 • alco1

  Piet Piraat.
  Als mijn bankrekening duidelijk laat zien dat een aankoop niet kan( aantallen jongvee). Dan kan iedereen zeggen wat ze willen, maar ik trek dan mijn eigen plan.

 • B.T. Henstra

  En Jan van Weperen predikt weer voor eigen parochie.

 • Colusdijk

  Bij DOC is plek zat.

 • alco1

  Maar wat het ergste is dat de standstil weer verliezers maakt en boeren met geen last. Kortom: tweespalt.
  Waarom niet zoals @Colusdijk hierboven zegt:
  Gewoon doorverkopen. Er is plek zat.

 • Mfb

  Naar mijn weten verwerkt FrieslandCampina momenteel wel 20% meer melk dan een paar jaar geleden. D.w.z. dat er een paar fabrieken als Aware en Cono zijn bijgebouwd. Alleen al in Friesland zijn de fabrieken in Workum en Leeuwarden ongeveer verdubbeld qua capaciteit.
  Nu stellen dat ze niks gedaan hebben is dus wel een beetje overdreven.....

 • mtsjansens1

  Goede maatregel van RFC, het heeft even geduurd voor dat men wakker is geworden uit hun droom, toen deze veranderde in een nachtmerrie . Je kunt immers niet meer melk verwerken dan je capaciteit groot is. Flexibel fabrieksqoutum is geen ramp maar een zege!
  Moeilijk vast te stellen hoeveel de capaciteit is vergroot. FRC heeft in het jaarverslag 2015 de totaal verwerkte melk niet meer vermeld zoals in voorgaande jaren, maatstaaf voor de verwerkingscapaciteit. FRC heeft ook veel fabrieken gesloten in 2014/2015/2016. Er heeft ook gedeeltelijke omwisseling van leveranciersmelk naar ledenmelk plaats gevonden afgelopen jaren. De Nederlandse melkproductie is in 2016 14,85 % hoger dan in 2014. Met de gegevens die wel voorhanden zijn zal de ledenmelkaanvoer RFC hier niet ver vanaf liggen.

 • AA1

  RFC, gauw een fusie met arla onderzoeken goed voor marktmacht en dan minder melk verwerken en laten aanvoeren. gaat melkprijs richting 48 cent

 • AA1

  hee Jan de Man ga je toch lekker naar een andere zuivelverwerker als je het niet eens bent met het beleid RFC. veel succes met je zoektocht............

Laad alle reacties (19)

Of registreer je om te kunnen reageren.