Expertblog

8 reacties

‘Fosfaatreductiejaar 2017 pittig voor veehouders’

Ondanks een goede melkprijs zal 2017 veel veehouders hoofdbrekens opleveren, schrijft columnist Herrold Lammertink.

Na een paar jaar met lage opbrengstprijzen in de melkveehouderij voelt een melkprijs van rond de 40 cent als een heerlijk warm bad. De verwachting is dat de gemiddelde melkprijs over heel 2017 ook ergens rond die 40 cent zal uitkomen. Dat zou normaliter rust brengen in de gehele sector. Minder rekeningen die blijven liggen, achterstanden wegwerken en minder met de bank aan tafel om te zoeken naar oplossingen voor een knellende liquiditeit.

Boer met uitbreidingsplannen: 2017 is bouwjaar, in 2018 vee bijkopen

Ik zeg normaliter. Vlak voor kerstmis heb ik bij een paar melkveehouders in beeld gebracht wat het fosfaatreductieplan nu eigenlijk betekent voor hun situatie. Iemand met uitbreidingsplannen ziet 2017 als een bouwjaar zodat hij klaar staat om in 2018 met aankoop van fosfaatrechten meer koeien te kunnen melken. De groep vaarzen die nu klaar staat om in te stappen, dient als vervanging van de extra afgevoerde koeien. Om te groeien moet hij in 2018 dus alsnog vee bijkopen. Het effect valt voor dit bedrijf op het eerste gezicht mee. Het kan simpel voldoen aan de GVE-reductieregeling. Met een iets hogere productie per koe levert het ook nog iets meer melk af.

Bij ander bedrijf dat net uitgebreidde moeten koeien weg

Een ander bedrijf, waar de uitbreiding net vorm gegeven was vóór 2 juli 2015, heeft een groter probleem. De nu extra aanwezige koeien ten opzichte van de peildatum moeten weg, of de productie per koe moet drastisch omlaag, om te kunnen voldoen aan het reductieplan. Voor deze veehouder wordt 2017 dus opnieuw een lastig jaar, zelfs bij een melkprijs van 40 cent. De bank zal overtuigd moeten zijn dat in de gewenste situatie vanaf 2018, dus na aankoop van fosfaatrechten en extra koeien, het bedrijf nog steeds een toekomst heeft. Waar de ondernemer en de bank juist het licht zagen aan het einde van de tunnel vanaf 2017, wordt nu ook 2017 nog een lastig jaar.

Kringloopwijzer en fosfaatexcretie

Iedere ondernemer is zo op zoek naar zijn aanpak voor het ‘overbruggingsjaar’ 2017. Jammer is dat de KringloopWijzer nog niet volledig ingezet wordt als instrument. We hadden dan eindelijk in beeld kunnen brengen wat de daadwerkelijke fosfaatexcretie is van de melkveehouderij in Nederland over 2016. Dat praat een stuk makkelijker, zowel vanuit beleid en belangenbehartiging richting de sector maar ook richting Brussel. Nu is en blijft de totale fosfaatexcretie een inschatting.

Van Dam overtuigen

2017 zal ook belangrijk zijn om de staatssecretaris te overtuigen van de succesvolle methodieken die reeds ontwikkeld zijn om mineralen uit drijfmest om te bouwen naar hoogwaardige meststoffen. Als deze innovatie beloond wordt met een goedkeuring om toe te passen, dan kan de melkveesector zich ook in de toekomst blijven ontwikkelen. In plaats van nu hoge prijzen te betalen voor mestafzet, kan een hoogwaardige meststof voor ook de akkerbouw gemaakt worden, die met gemak kan concurreren tegen de kunstmestprijzen. Aardappelpersvezel, bierbostel en bietenperspulp door de koeien en dan terug als hoogwaardige meststof naar de akkerbouw! Dát is pas een kringloop.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Als je deze verhalen vertelt in het buitenland dan valt NL meteen van het voetstuk. Die slimme, hardwerkende Hollanders laten het toe dat ze eerst vele koeien moeten slachten om een jaar later die weer terug te kopen. Ze denken buiten NL dat het een 1 april grap is. En de boeren laten zich gewoon ringeloren.

 • diekmann

  Koeien verkopen vaarzen laten instromen en dan nog de productie verhogen
  Hij praat zichzelf tegen.

 • alco1

  Ik kreeg zojuist een brief binnen van Countus.
  Hoe ze behulpzaam kunnen zijn.
  Ze hebben er allemaal weer werk aan.

 • j.verstraten1

  De daadwerkelijke fosfaatexcretie van de nederlandse melkveehouderij wordt elk jaar al in beeld gebracht. Ook richting Brussel. Denk aan 2014 waar door fosfaatrijk ruwvoer dankzij het bijzondere groeiseizoen de fosfaatproductie 4 miljoen kg werd opgeplust. Wat jammer is dat boeren tot en met vandaag te weinig gestimuleerd zijn om op het eigen bedrijf aan fosfaatexcretie te werken.

 • alco1

  We hadden gisteravond een soort huiskamer gesprek met FC kaderleden over de problematiek van nu in de melkveehouderij.
  Hoewel veel onderwerpen aan de orde kwamen wil ik er twee uitlichten.

  Ten eerste de 'standstill.
  De algemene opinie was dat melk beter door verkocht kon worden aan andere fabrieken die de melk graag willen hebben.
  Dit werd niet gedaan, omdat deze fabrieken dan met hun product hen voor de voeten zou lopen en ook een garantie van een jaar gevraagd werd.
  Een zeer vage redenering, temeer omdat bij afschaffing van het melkquotum altijd gezegd werd de melkprijs zelfs nog niet in Europa gemaakt werd.

  De tweede prangende vraag was of de zuivel wel op de stoel van de rechter kon gaan zitten inzake de knelgevallen.

  De zuivel gaat bij iedereen dezelfde korting staffel handhaven.
  Dit betekend dus dat knelgevallen eerst enorm gekort worden.
  De weg naar de rechter kan lang duren waarbij dus veel inkomen wordt mis gelopen.
  Het kan dus voorkomen dat een boer na jaren rechten in zijn gelijk gesteld wordt, maar allang failliet is.
  Deze veronderstelling moet in het hoofdbestuur besproken worden.

 • landboer

  Alco,toch hebben ze daarin gelijk want de melkprijs wordt WEL in Europa gemaakt, de laatste paar centen zelfs in Nederland!
  Wat knelgevallen betreft daar is toch de datum van 1 okt voor, weliswaar gaat daar dan 10%? af maar dat is voor een groeier na 2015 toch een stuk gunstiger lijkt mij.

 • alco1

  @landboer.
  Ik heb het wel eens vaker geschreven dat boeren die gehoor gaven aan het verzoek als sector het fosfaatplafond niet te overschrijden de dupe zijn door de groeiers die 2 juli noodzakelijk maakten.
  Knelgevallen verkeerden in een vacuum. Wat moesten ze?
  De boeren die toen maar uitbreiden zien nu 17 okt weer verschijnen als een soort referentie als een oplossing.
  Maar boeren die langzaam wilden groeien, met behoud van statussen, zien zich weer gedupeerd.
  Langzaam doorgroeien zal veel boete geven.
  En tegen de tijd dat er een uitspraak is van de rechter, het licht uit gegaan.

 • landboer

  Ik weet heel goed wat je bedoeld alco maar een betere oplossing is er niet, of je moet gaan voor geen fosfaatrechten/derogatie ,maar dan zijn er ook waar het licht uit gaat!
  Men heeft het stuur(melkquotum) losgelaten want de gedachte was dat het voertuig de weg zelf wel wist, maar dan is het wachten op ongelukken...

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.