Redactieblog

5 reacties

'Respect voor de boer bij verdienmodel melk'

Na ’40-’45 is de productie-intensiteit, met name ook door de stimulans uit Europa, enorm opgevoerd. Vooruitgang is met name geboekt in de zeventiger en tachtiger jaren, waarin de nadruk op efficiëntie in productie lag. Succesvol? Ja.

Voedseltekorten kennen we niet meer en ook de kwaliteit van voedselproductie kent vele waarborgen. Nederland voorziet niet alleen eigen land, maar ook staan we in de top van de wereld in de zin van export. In Nederland wordt de agrarische sector niet gewaardeerd vanwege voedsel, maar vanwege allerlei ethische aspecten. En naarmate de welvaart toeneemt, is er minder waardering voor primaire voedselproductie.

De welvaartsontwikkeling heeft in Nederland, naast gas uit Groningen, ook een enorme push gekregen uit de efficiëntieverbetering in de primaire productie. Kijk maar eens naar het verschil in nominale waarde van de producten nu en veertig jaar geleden. In mijn beleving komt economische ontwikkeling altijd op deze manier tot stand. Maar dat terzijde.

Verschraling in de biodiversiteit

De medaille heeft ook een keerzijde. De productieverhoging in de landbouw heeft in de jaren zeventig tot negentig ook een verschraling in de biodiversiteit gegeven. Een fenomeen wat toen minder werd erkend en herkend. Toen dat wel werd gezien, zijn er natuurontwikkelingstrajecten uitgezet, waarvan we nu de effecten zien en nog kunnen verwachten. De biodiversiteit is zich aan het herstellen, negativiteit hierover is ongepast. De natuur- en milieu-inspanningen van dit moment zouden in balans gebracht moeten worden met goede landbouwproductie uit oogpunt van continuïteit in welvaart.

Geen brood op de plank

Het is toch te gek dat boeren die dierwelzijn en milieu-impact van hun doen en laten op hoog niveau hebben, en daarmee invulling geven aan maatschappelijke wensen, geen brood op de plank hebben. En dat hun eigen organisaties een gedeelte ook nog 'aflaten' laat betalen.

De rede terug in de discussies over het verdienmodel; van pure grazing tot in-door feeding. Respect voor de boer kan bij vele verdienmodellen melk.

Laatste reacties

 • niet

  Waarom maakt iedereen zich zo druk om de melkveehouders?? Volgens mij hebben kippen en varkenshouders het veel langer en veel slechter gehad. Toen hoorde je weinig!!!

 • agratax(1)

  @niet. Denk aan de aaibaarheidsfactor van koe en kalf. Over de akkerbouw met al zijn ups and downs hoorde en hoor je nog niemand hooguit komt steeds de spuitkar voorbij met zijn negatieve imago.

 • niet

  mee eens!!

 • j.verstraten1

  Ja Jan helemaal mee eens. Toch bekruipt bij mij ook steeds het gevoel van rupsje nooitgenoeg. Duizenden bunders nieuwe natuur aangelegd, maar dat is geen boerennatuur. Oftewel de typische boerennatuur komt er niet mee terug. Waardoor maatschappelijke wensen steeds meer op maatschappelijke eisen beginnen te lijken ipv het creëren van een verdienmodel.

 • heeeee

  aan de tarwe wordt helemaal niets verdient, dat vindt iedereen blijkbaar normaal terwijl de conservecontracten ook niets verdiend word enz enz

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.