Redactieblog

3071 x bekeken

'Generieke korting is slechts één onzekerheid'

De inhoud van het wetsvoorstel fosfaatrechten voor melkvee is bijna 2 weken oud. Ultieme duidelijkheid is er voorlopig nog niet over fosfaatrechten voor melkvee. Dat vanaf 1 januari 2017 de wet van kracht wordt lijkt zeker.

Er is veel te doen over de generieke korting. VVD en PvdA hebben min of meer een compromis gesloten. Vasthouden aan maximaal 8% generieke korting betekent dat er geen ruimte is voor volledige compensatie van extensieve bedrijven. De VVD wil een zo laag mogelijk generieke korting. De PvdA stemde eerder voor een motie voor volledige compensatie van de extensieve bedrijven, maar heeft die steun inmiddels ingetrokken. Een meerderheid in de Tweede Kamer is dan geregeld. Maar dan moet ook de Eerste Kamer nog instemmen. Dat wordt al lastiger omdat CDA en SGP de fosfaatrechten in principe afwijzen, zekere zoals het nu in het voorstel staat. Als er andere partijen bij nodig zijn, zijn nog verrassingen mogelijk. Zoals de mogelijkheid om varkensrechten om te zetten in fosfaatrechten.

De tijd voor de behandeling van het wetsvoorstel is heel krap. Zelfs bij invoering per 1 januari 2017 zal een generieke korting pas van kracht worden in 2018. Rond 1 juli 2017 wordt bekeken hoe hoog de generieke korting wordt. Tot die tijd weet een bedrijf in ieder geval niet precies waar het aan toe is voor de lange termijn.

Mogelijke effecten van verlies van derogatie zijn voor veel bedrijven nog groter dan een generieke korting van 8% vanaf 2018

Voor de kortere termijn zal de melkveestapel toch al flink moeten dalen. De gemiddelde fosfaatproductie in 2017 moet terug naar het niveau van 2 juli 2015. En wat is het effect van de grondgebonden groei in 2017, zeker als de veebezetting in 2016 extra groot was. 2017 wordt daarmee sowieso al een ingrijpend jaar voor menig bedrijf. Dan hebben we het nog niet over de bijzondere situaties zoals bedrijven met een nieuwe stal zonder voldoende rechten. En de onzekerheid over de verlenging van de derogatie. De mogelijke effecten van het verlies van derogatie zijn voor veel bedrijven nog groter dan een generieke korting van 8% vanaf 2018. Die generieke korting is helaas slechts een van de vele onzekerheden.

Op 20 september organiseert Boerderij om 10.30 uur een online studiebijeenkomst over het wetsvoorstel fosfaatrechten. U kunt gratis meekijken, gewoon vanuit huis. Lees meer over dit webinar

Of registreer je om te kunnen reageren.