Commentaar

4435 x bekeken 13 reacties

'Extensief bedrijf ontzien'

Het is een levensgroot dilemma voor wetgever Martijn van Dam: de keuze tussen een maximale generieke korting op de fosfaatrechten van 8% enerzijds, en het ontzien van de extensieve melkveebedrijven anderzijds.

Voor beide zijn argumenten. De korting beperkt houden is in ieders belang. Daarom is het te billijken dat de knelgevallenregeling klein wordt gehouden, al is die nu wel heel erg mager. Ook staan er zaken op het spel als prestige en geloofwaardigheid. Meer korten dan 8% wekt in ieder geval de sterke schijn van het niet nakomen van een belofte.

Maar dan de andere kant: het is voor extensieve bedrijven die aantoonbaar grondgebonden zijn heel moeilijk te verteren als zij evenveel gekort worden als intensieve bedrijven. Het mestoverschot is uiteindelijk immers een probleem van intensivering. De Tweede Kamer heeft hierover ook een motie aangenomen.

Meer inspanning nodig

Ziedaar het dilemma: een eigen belofte niet nakomen of een ruzie met de Kamer. Lastig voor een politicus met de verkiezingen in het vooruitzicht. Maar wordt op dit moment de juiste keuze gemaakt? Met begrip voor alle lastige afwegingen: nee. Er is meer inspanning nodig om extensieve bedrijven te ontzien dan het huidige wetsvoorstel laat zien. De Tweede Kamer heeft reden om hier een punt van te maken. En dan zullen de knelgevallen ongetwijfeld ook nog ter sprake komen.

Lees ook: Grondgebonden en biologisch bedrijf ook gekort op fosfaatrechten

Laatste reacties

 • landboer

  Juist!

 • deB.


  Er is helemaal GEEN argument om extensieve bedrijven te korten!!
  Kom op zeg....de vervuiler betaald! en daar moet het pijn doen.
  Ver willen springen, dwz niet altijd de overkant halen.
  Doe gewoon normaal

 • erardus1

  In of extensief is een discussie. Mij doet het veel meer pijn dat de NIET gegroeide bedrijven gekortworden. Iedereen is weer een knel geval. Toch!

 • simpel boerke

  Erardus, inderdaad, de echte pijn zit bij de niet gegroeide bedrijven. Die worden gekort door de grote groeiers, waar ze part nog deel aan hebben en dit staat buiten de discussie of je in- of extensief bent. Dit mag wel eens wat meer voor het voetlicht gebracht worden. Er zou zoals iemand opperde een schijvenkorting voor fosfaatgroei ingesteld moeten worden zodat de hardste groeiers ook het hardst gekort worden.

 • Gerjo-Kompier1

  Als ik om mij heen kijk zie ik dat er steeds efficiënter wordt gevoerd, oftewel betere benutting van mineralen. Dus bij het bekend maken van de hoogte van de generieke korting op fosfaatrechten ook de (forfaitaire) excretie normen in dezelfde verhouding omlaag bij stellen. Dan hoeven per saldo geen dieren weg en wordt het veroorzaken van veel knelgevallen vermeden.

 • deB.


  De link kun je bijna leggen, extensieve bedrijven zijn relatief het minst gegroeid!
  Gewoon netjes je mest zelf plaatsen, zoals het hoort!!

 • Nick1983

  @Wv01

  Waarom zouden intensieve bedrijven vervuilers zijn? Er komt bij intensief bedrijf geen liter meer mest op een ha dan bij extensieve bedrijven. Alle mest die over is, word netjes afgezet bij andere bedrijven die ruimte over hebben. Dat is namelijk bij wet zo geregeld. Dus vertel eens, waar zit da 'vervuilende' van een intensief bedrijf precies?

 • kleine boer

  Nick1983 dat klopt wel wat je zegt zal ook niemand ontkennen maar het gaat om het fosfaatplafond daar zijn de intensieve door heen gegaan niet de extensieve. De intensieve ziet achteraf wel waar ie met de mest heen gaat de extensieve heeft dat vooraf geregeld. Je kan toch moeilijk zeggen dat de extensive zelf een fosfaatprobleem hebben of hebben veroorzaakt.....Nie te min ieder moet zelf weten hoe ie boert als ik nu zeg dat de mestafzet nog veel duurder moet worden krijg ik de volle laag maar als de extensive nu koeienrechten moet kopen om even groot te blijven vind de intensieve dat maar gewoon....

 • deB.

  Daar gaat het in dit geval niet over! In deze gaat het over de fosfaatrechten, waarbij ik gekort word(netjes grond voor mest en voer) ten gunste van de grote uitbreiders op 2 juli 2015! Leg jij mij eens uit waarom ik die rechten moet afstaan!!??
  Daar heb ik het over, wil niet zeggen dat ik wens dat de hele intensieve zichzelf reguleerd, en dat gaat gebeuren ook.

 • moi !

  Voor het beëindigen van de melkquotum waren er al intensieve bedrijven . Na beëindigen van quotum waren het er nog meer.

 • Marcel v

  Tis wel weer triest om te zien dat door slecht beleid van de overheid (Dijksma zei een jaar terug nog dat we onder het fosfaatplafond bleven) de boeren elkaar de schuld geven .

 • oorspronkelijk

  vervuilen is ook mest afvoeren en voer aanvoeren
  co2 voetafdruk mest ver/bewerking
  concentratie fijnstof methaan
  waarom doet iedereen of er niets aan de hand is
  problemen erkennen en benoemen brengt een oplossing dichterbij

 • wmeulemanjr1

  Een extensief bedrijf heeft toch geen plafond?

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.