15 reacties

'Kringloopwijzer veroorzaakt perikelen'

De Kringloopwijzer is voor veel agrariërs niet een managementtool, maar een extra administratieve last die tegen betaling door de adviseur mag worden opgelost.

Als agrarisch adviseur in het westelijk veenweidegebied wil ik graag reageren op het artikel Kringloopwijzer dreigt kater te worden van de CLM'ers Wouter van der Weijden en Frits van der Schans.

Kennelijk beginnen steeds meer deskundigen in te zien dat de Kringloopwijzer, het ‘speeltje’ van de zuivelsector, een product is dat hooguit op bedrijfsniveau als een managementtool gebruikt kan worden, zoals Van der Weiden en Van der Schans dat stellen. Ook Frank Verhoeven, die mede aan de wieg van de Kringloopwijzerstond, ziet het blijkens een interview in deze krant zwaar in voor de Kringloopwijze rals sturingsinstrument in de mestwetgeving.

Opgelegd door zuivelsector

Als agrarisch adviseur zie ik dat veel boeren moeite hebben met het verplichte karakter van de Kringloopwijzer. Wat hen met name dwarszit, is dat deze verplichting opgelegd wordt door de zuivelsector. Alsof er al niet genoeg regels uit Brussel en Den Haag zijn. Nu wenst de zuivelsector kennelijk ook daarin een rol te moeten spelen.

Zou het niet beter zijn als alle topfiguren uit de zuivelsector zich bezig zouden houden met andere zaken? Het zou flauw zijn om hier een betere melkprijs te noemen, want zo eenvoudig zal het niet zijn die te realiseren.

Geen derogatie, maar wel gering voordeel Kringloopwijzer

Ik vrees dat we straks de strijd winnen maar de oorlog verliezen. We gaan de derogatie - minstens gedeeltelijk - verliezen maar hoera, we hebben wel een gering voordeel van de Kringloopwijzer! Jazeker, een zeer gering voordeel zelfs, want met name op extensieve bedrijven met weidegang en veel gras in het rantsoen valt dat voordeel in de praktijk de laatste jaren niet mee. En is weidegang en gras nou ook niet een beeld dat de zuivelsector graag wil laten zien? Ik wil als agrarisch adviseur geen standpunt innemen in de weidegangdiscussie, maar merk wel dat producten als de BEX en de Kringloopwijzer in de praktijk nogal eens op gespannen voet staan met weidegang.

Producten als de BEX en de Kringloopwijzer staan in de praktijk nogal eens op gespannen voet met weidegang.</p>
<p><em>Foto: Herbert Wiggerman</em>
Producten als de BEX en de Kringloopwijzer staan in de praktijk nogal eens op gespannen voet met weidegang.

Foto: Herbert Wiggerman

Nog meer melk voor nog lagere prijs

Ik zie nu dat zelfs de LTO oproept tot een beperking van de aantallen melkvee. Wat hebben we dan nog aan de geschetste ‘ontwikkelruimte’ die te verdienen zou zijn met de Kringloopwijzer? Dat is waar de zuivelsector toch zo mee schermde om kritische geluiden weg te wuiven? Die ‘ontwikkelruimte’ leidt alleen maar tot nog meer melk voor een nog lagere prijs! Is dat wat de zuivelsector wil? Kennelijk is de LTO laat tot een ander inzicht gekomen.

Ik ben adviseur met veel melkveehouders als klant en ben altijd kritisch geweest over de Kringloopwijzer en met name het verplicht stellen ervan. Waarom moet een boer die aan de wettelijke normen voldoet qua bemesting aan dit verplichte product worden ‘geholpen’ door de zuivelsector?

Kringloopwijzer extra administratieve last

Een onderbelicht punt in de discussie is dat de Kringloopwijzer voor veel boeren een extra administratieve last is die tegen betaling door de adviseur mag worden opgelost. Veel boeren die ik spreek hebben niet alles met grammen stikstof en fosfor. Voor hen betekent de verplichte Kringloopwijzer niet meer dan dat ze weer een leger adviseurs, monsternemers en controleurs aan de gang houden. Ik moet ze hier ook nog gelijk in geven, want de verplichting van de Kringloopwijzer heeft ook mijn factuur doen stijgen!

Laatste reacties

 • Ella7009

  Ik vind het een puinzooi die hele kringloop wijzer, het werkt voor geen meter, Je zou verwachten dat de zuivel een tool verzint die eerst als programma goed functioneert en dat het bewezen is dat het wat €... oplevert, maar nee hoor het moet de leden leveranciers geld kosten. Terwijl de zuivel geen extra melkgeld in het maandelijkse afrekening bijvoegd. ze zijn een ster in van alles verzinnen om de consument tevreden te houden. En het melkgeld te verdelen maar de leden leveranciers mogen de uitbreidingen van de fabrieken betalen, en als klap op de vuurpeil ook nog het grootste verlies nemen en onder de kostprijs werken als het wat minder gaat.
  En als je commentaar geeft op de kringloop wijzer dan is het is een standpunt van de zuivel, ( HET IS EEN ZUIVEL VOORWAARDE ) , het is om van te gaan janken.

 • landboer

  Dit artikel geeft exakt mijn mening weer!

 • vandenbrandcv1

  Precies de reden waarom de leden van de NMV tegen de verplichte invoering van de kringloopwijzer stemden. Project stimuleert beweiding niet en is alleen verdienmodel voor adviseurs en kostprijsverhogend voor melkveehouders.

 • boerderij12

  we moeten met zn allen gewoon de kringloopwijzer gaan boycotten de maat is zo langzamerhand vol

 • alco1

  Het probleem is te krappe normen en we proberen weer oplossingen te zoeken in KLW e.d.
  Nee we moeten die te krappe normen aanvechten.

 • deB.


  Zo is het en niet anders!!
  Deze normen zijn veel te krap, en dan weer van achter het bureau, miskleunende verzinsels om het gemaakte probleem op te lossen. No way!
  Stropdassen politiek

 • a van Gerwen

  Ik vermoed een dubbele agenda bij de zuivelverwerkers. Zij zijn gebaat bij een zo groot mogelijke aan voer van grondstof (in dit geval melk) en om dit mogelijk te maken verzinnen ze o.a de klw om de grenzen binnen de mestkaders op te rekken voor hun leveranciers. En wij zijn zo stom om er in te trappen om op deze manier de laatste liter melk er uit te persen. De melkverwerkers liggen in een deuk want hun marge blijft gelijk over meer liters, terwijl wij het velies op kunnen vangen in slechte tijden.

 • eg wel

  Het geeft in ieder geval de arrogantie van de zuivel industrie (N.Z.O.) weer.
  Zet het in de leveringsvoorwaarden en geen boer die er omheen kan.
  Wat het de melkveehouder oplevert / kost is niet interessant

 • H.vanHerwijnen

  Ben het eens met schrijver. Het ergste is nog dat nog maar moet blijken of de politiek instemt met het gebruik van KLW. Sinds ze op de tour zitten van inkrimpen van veestapel zou het mij niet verbazen als alleen forfaitaire normen worden toegestaan.

 • alco1

  Forfaitaire normen zijn net zoiets als het communisme.
  Alles gelijk, maar dit werkt niet.
  KLW met in de hand de bodem analyses, dat is de toekomst.
  We laten nu elk jaar het PAL cijfer met een punt zakken, wat ong. een kwart is van de benodigde bemesting voor een goed gewas, dit lijkt goed te gaan in de laatste jaren door het groeizame weer, maar laat het maar eens een ander jaar worden.
  Het is net als met rijen bemesting in mais. Dit lijkt goed te gaan met de te krappe norm. Maar we putten de bodem ermee uit, met in de toekomst enorme ecologische schade.

 • Bennie Stevelink

  In de varkens- en pluimveehouderij kent men het één of twee sterren vlees van de Dierenbescherming. Op dit moment gaat het alleen nog om dierwelzijns-eisen maar op korte termijn komen daar ook milieu-eisen bij. In de zuivel hebben wij dat nog niet omdat de zuivelcooperaties zelf invulling geven aan dierwelzijn en milieu. Het geeft een positief imago aan onze eigen merken zoals het Campina merk. Heeft Kees Blokland en de reageerders liever dat de dier- en milieu-eisen in de melkveehouderij worden ingevuld door de DB? Zodra dat gebeurd krijgt het één sterren huismerk een hoger imago dan ons goed renderende Campina-merk. Het Campina-merk wordt een slecht renderend B-merk.
  Het resultaat is dat wij nog hogere eisen krijgen met een lagere melkprijs.

 • Attie

  Maar Bennie Stevelink we doen toch aan weidegang ? En juist die grasbedrijven hebben geen voordeel van de KLW Dus geen verplichting !!

 • Ella7009

  Meneer Stevelink, de kringloop wijzer heeft niets met dieren welzijnseisen te maken. Voor wat betreft het milieu hebben we een mest plan waar wij onze mest jaarlijks dienen te verantwoorden. En wat betreft de verdere invulling van het imago van de zuivel, dit had op een heel andere manier gekund. Als de zuivel sector aan de leden leveranciers hadden aangegeven welke kg melk ze als eindproduct tegen een kosten dekkende prijs kunnen verwerken dan hadden we die lage prijzen niet gehad. En het is nog ook zo een lagere melk prijs en hogere eisen gaan niet samen. De Kringloop wijzer voegt niks toe op mijn bedrijf kost alleen geld. U geeft privé toch ook geen geld uit terwijl het niets oplevert.
  Zolang imago niets oplevert en denkbeeldig een zogenaamde meerwaarde bied, dan doe ik daar niet aan mee.
  Ik wil geld zien voor het goede product wat ik aflever en kosten dekkend zijn, plus de facturen betalen waar de leveranciers recht op hebben, dat is mijn verantwoordelijkheid. De kringloop wijzer betaald mijn rekeningen niet kost alleen maar geld.

 • mouw

  eindelijk iemand die met zijn volle verstand praat. zouden ze bij de zuivelorganisatie en in den haag ook moeten doen.

 • .....

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.