Commentaar

13 reacties

'Wettelijk verplichte weidegang heilloze weg'

Wetgeving is soms een goed instrument om gewenst gedrag af te dwingen. In het verkeer vallen moraal en regelgeving ongeveer samen. Wat niet verboden is, mag.

Hetzelfde geldt voor belastingen. De formulering van de regels bepaalt wat oké is. Dit werkt alleen op terreinen waar het mogelijk is om gedrag exact te beschrijven én te controleren.

Maar op de meeste gebieden is het andersom. Niet de wet bepaalt wat de moraal is, maar andersom: wettelijke regels zijn een uitvloeisel van wat mensen vinden.

Verplichten leidt tot weerstand, ontwijkgedrag en conflicten

Vanuit deze gedachte is helder waarom weidegang niet bij wet te regelen is. Koeien buiten laten doe je alleen als dat past binnen je bedrijfsvoering en als je er een goed gevoel bij hebt. Als het je ligt en aansluit bij je opvatting over goed boeren. Een financiële bonus kan helpen om een drempeltje te nemen dat de veehouder in de weg staat om dat te doen wat hij eigenlijk al graag wil.

Maar op gezag van de politie de koeien naar buiten jagen, alleen omdat het moet, dat is gedoemd om te mislukken. Het leidt tot weerstand, ontwijkgedrag en conflicten en zal geen boer overtuigen van het belang van weidegang. Sommige ngo's pleiten voor zo'n wettelijke plicht. Hun wens vloeit voort uit hun - overigens begrijpelijke - teleurstelling dat er minder koeien buiten lopen dan vroeger. Maar het is het laatste waarvoor de wetgever zich moet laten lenen.

Laatste reacties

 • Genie

  En zo is het.
  Zeker met zo,n zomer hebben de koeien het binnen beter dan buiten, mits een moderne goed geventileerde stal met zeer goed voer en dito water.

 • alco1

  Er praten teveel mensen zonder know how over, die met weidegang de landbouw een hak willen zetten.
  Maar goed. Ze hoeven de bal alleen maar in te knikken, de voorzet is al gegeven door de LTO en Melk verwerking.

 • Mfb

  Weidegang hoort gewoon bij koeien, het zijn immers graasdieren. Als wij boeren niet zo massaal waren gaan opstallen (de één steekt de ander aan geloof ik) dan hadden we deze discussie ook niet gehad.

 • alco1

  Opstallen hoort bij de algehele ontwikkeling, net als de mens die niet meer naakt onder een steen slaapt.

 • A1967

  #Genie, deze zomer hebben de koeien het buiten veel beter dan binnen,mits de boer het weidemanagement in de vingers heeft en de watervoorziening en infra op orde zijn.

 • Farmer4life2

  Waarom zoveel verschillende meningen?

  Weidegang is een mooi tafereel. Echter, voor de boer die er plezier aan beleeft. Er zitten voor- en nadelen aan. Vooral met wat meer koeien en vb zware kleigrond is het lastiger of een zeer beperkte huiskavel.

  Ik vind het best dat weiders 2€ per 100 kilo meer gaan krijgen. Grote opstallers krijgen toch ook 1,30€ per 100 kilo melk aan kwantum toeslag?

  Per wet is voor mij echt een brug te ver.
  Laten we dan ook andere wetten maken om andere sectoren/comsumenten meer te betuttelen

 • oorspronkelijk

  heb je vijand lief.
  laat de natuur en milieu activisten de te beweiden percelen begrazen.
  dat noem ik nog eens een gunfactor
  voor de kringloop zijn ook grote grazers nodig zonder overdosis stal ammoniak

 • farmerbn

  Het blijkt dat burgers en de politiek meer op hebben met dierenwelzijn dan met milieu. Als er meer wetten komen ten voordele van dierenwelzijn (welke boer kan daar tegen zijn mits het fair is) dan kan de milieuwetgeving een tandje minder. Dus niet én én maar of dierenwelzijn of milieu.

 • BO(skabout)ER

  Ik moet met mijn bedrijf op gezag van de gemeente weiden; en dat is al meerdere keren gecontroleerd. (anders had ik nooit een nieuwe milieuvergunning gekregen).

 • pinkeltje

  Ik vind dat er verplicht een rietendak op een boerderij hoort te liggen. Toch minstens op één van de gebouwen. Staat zo leuk in het landschap!

 • koeboertje

  BO(skabouter)ER jij moet verplicht weiden, maar er zit ook een clubje in nijmegen die nabij alle natura 2000 gebieden weidegang wil verbieden ,d.m.v. de NB wet vergunning van desbetreffende bedrijven aan te vechten.

 • alco1

  De vuist moet op tafel.
  Maar degene die aan de tafel mogen plaats nemen, willen te graag op dat pluche blijven zitten.

 • oorspronkelijk

  zin en onzin
  riet op het dak is beter dan asbest.
  binnen is beter dan buiten
  co2/ammoniak daar groeit alles beter van
  doelen stellen daar gaat het om.
  duidelijkheid,handhaven en restrictie belangrijkste doelen

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.