Commentaar

Steunregeling is nog lang niet af

Het wordt dus 14 cent per liter niet-geproduceerde melk. Met dat bedrag denkt Eurocommissaris Phil Hogan de Europese melkveehouders te kunnen overhalen om minder te produceren.

Gaat het werken? Nee, niet op de manier die Hogan voor ogen heeft. Er zijn nog te veel haken en ogen.
Ten eerste de hoogte van het bedrag. Alleen wie overbezetting heeft in zijn stal, kan het zich veroorloven minder te produceren. Wellicht zijn er zelfs die er dan nog aan verdienen. Maar boeren met een nieuwe stal kunnen voor dit geld geen koeplaatsen leeg laten. Daar komt bij dat de uitbetaling pas na nieuwjaar is. En stel dat de regeling wel effect heeft, en de prijs stijgt, dan wordt de keus nog minder moeilijk.

Grens aan budget

Het is de bedoeling dat ondernemers zichzélf aanmelden voor de subsidie op productievermindering. Hierin schuilt nog een bezwaar. Er zit een grens aan het budget. Bij overintekening komt er in feite een korting op de bonus per liter. Op het moment dat je intekent, is onduidelijk hoe het zal uitpakken.

Levensgevaarlijk voor gelijke speelveld

Tot slot is er de mogelijkheid voor lidstaten om de 14 cent aan te vullen. Hieraan zit een sympathieke kant: er zijn verschillen tussen boeren en productie-omstandigheden in de lidstaten. Maar het is ook levensgevaarlijk voor het gelijke speelveld in de Europese Unie.

Conclusie: deze regeling is nog lang niet af.

Of registreer je om te kunnen reageren.