Redactieblog

15 reacties

'Geen stap verder zonder voortschrijdend inzicht'

"Voortschrijdend inzicht is goed", vindt Hanna. Ze zegt dit naar aanleiding van mijn blog van vorige week.

Daarin constateerde ik dat FrieslandCampina kiest voor productiebeheersing van biomelk.

Sommige reacties verweten me ‘gedraai’ en ‘slappe knieën’. Ik zou van mijn standpunt van de vrije marktwerking zijn afgeweken.

Nou en? Als je altijd maar op je standpunt blijft staan, kom je geen stap verder. Dan krijg je een verharde maatschappij, met steeds botsende meningen en geen vooruitgang. Een standpunt moet kunnen bewegen om een betere toekomst te krijgen. De waarheid ligt vaker in het midden dan aan de beide einden.

'Ik ben nog steeds blij dat we af zijn van het starre stelsel van melkquota.'

“Een goede ondernemer leeft bij de gratie van voortschrijdend inzicht”, mengt Hans zich in het gesprek. “Zoals bij de productiebeheersing van melk: als blijkt dat het marktmechanisme niet werkt, moet je instrumenten bedenken om dat te sturen.”

Mijn idee. Ik ben nog steeds blij dat we af zijn van het starre stelsel van melkquota. De kostprijs werd te hoog. Als boeren stopten en hun quotum duur verkochten, stroomde er veel geld naar buiten de landbouw. De kopers waren bestaande boeren, die (te) diep in de schulden raakten. Zo verarmde de veehouderijsector.

Vooral kleinere bedrijven waren de dupe. Grote boeren groeiden, kijk maar rond in je eigen omgeving. Prima dus dat de quotering verdween.

Oplossingen bedenken

De effecten zijn echter verkeerd ingeschat. Zowel door de bobo’s van zuivel, LTO als overheid. De melkproductie steeg sneller dan men dacht en de markt kan het niet verwerken. Dus te lage prijzen.

Dan moet je niet klagen en roepen dat het verleden terug moet komen. Dan moet je oplossingen bedenken. Ik heb al vaker een pleidooi gevoerd voor A- en B-melk. Sodiaal in Frankrijk boekt daar prima resultaten mee. En dichter bij huis het kleine dappere CZ Rouveen.

Of via Brussels geld de melkproductie tijdelijk minderen. Een effectief wapen, lijkt mij. En dan niet één keer, maar structureel. Geen poeder- en boterbergen creëren, maar bij overschotten de productie vrijwillig met steun beperken. En die is met 14 cent te laag.

Laatste reacties

 • agratax(1)

  Beste vergaderboer als je het quotum een goed instrument hebt gevonden om de melkprijs te kunnen sturen, maar verkeerd vanwege het kostprijs opdrijvende vermogen. Hier hadden we door de vrije handel in quota NIET toe te staan iets aan kunnen doen. Dat zou ook voortschrijdend inzicht zijn geweest. Melkveehouders hebben eerst zelf het quotum systeem om zeep geholpen om daarna in vliegende vaart de vrijemarkt tot een financieel moordwapen te maken. Gelukkig heeft FC hiervan geleerd en voeren ze een particulier quotum systeem in voor bio melk.

 • farmerbn

  In Frankrijk krijg je het systeem dat het beste past voor de boer. In Nederland wat het gunstigste is voor de handel. Dat is niet alleen nu zo met de melk maar altijd. Dus het gekozen a-en b prijs is slim. Boeren die erg groeien in productie doen dat dan voor eigen risico. In NL bloeden alle boeren; gegroeid of niet. Melkprijs nu nog steeds rond 32 cent voor a-melk.

 • Mfb

  Toen het quotum nog bestond was er ook al een wachtlijst voor bio-boeren en hadden we ook periodes met lage melkprijzen door verminderde vraag/te hoge produktie.....
  Wanneer de prijzen hoog zijn gaan we steeds meer melken waardoor de prijzen weer dalen. Als de prijzen maar lang genoeg laag zijn komt er weer minder melk of meer vraag waardoor de prijzen weer stijgen enzv.... Wat doen we allemaal verschrikkelijk moeilijk....

 • Bennie Stevelink

  Hoe slaag je erin om voor zuivelproducten die van A-melk zijn gemaakt een hogere prijs te bedingen dan voor zuivelproducten van B-melk? Dat kan alleen als je de A-melk in producten kan verwerken die je boven de markt kunt verkopen. Voor Cono of Rouveen die hun melk grotendeels in een goed renderend merk kunnen verwerken is dit een optie. Zuivelcoöperaties die nog een flink deel generieke producten maken kunnen dit niet. De enigste mogelijkheid voor deze coöperaties is dat ze voor de B-melk een prijs betalen die ver onder de markt ligt. Met het geld wat hiervan overblijft kunnen ze voor A-melk een prijs boven de markt betalen.
  Maar wat nu te doen als boeren de B-melk aan een melkhandelaar gaan verkopen omdat die meer betaald dan de prijs van B-melk die immers onder de markt wordt betaald? Als de coöperatie de onderbetaalde B-melk mist komt er geen geld vrij om voor de A-melk meer dan de markt te betalen. Zo kom je dus weer op nul uit. Je kunt voor B-melk dus wel een lagere prijs gaan betalen maar daarmee heb je nog geen zekerheid dat je voor A-melk meer kunt betalen.

  Een A en B systeem is dus niet zo eenvoudig als het lijkt.

 • alco1

  Voortschrijdend inzicht probeer je als boer ook op te bouwen.
  Echter is de onbetrouwbaarheid van de regelgever meer een Russische roulette.
  Elke weldenkende boer dacht toch nooit dat na de quotum afschaffing en de in werking treding van de AMVB wet er nog fosfaatrechten achteraan zouden komen, nota bene met dezelfde nadelen als waardoor het melkquotum wel weg kon, zelfs nu nog specifieker voor alleen ons land.
  En laten we wel zijn.
  Juist door de dreiging van die fosfaatrechten is de AMVB niet serieus op gepakt.
  Het voortschrijdend inzicht van de overheid is dus nul komma nul.
  Je kunt het er dus beter maar op aan laten komen.
  Er is dan een grote kans dat je spekkoper kan worden.

  En Bennie. je reactie van 14.06 ben ik het volledig mee eens.

 • Bennie Stevelink

  Farmerbn, dat ze in Frankrijk nog steeds een melkprijs hebben van 32 cent heeft niets te maken met het A en B prijssysteem. Het heeft ook niet te maken met prestaties van de zuivelondernemingen. Het heeft met Frans protectionisme te maken.

  In Frankrijk wordt het grootste deel van de zuivel in eigen land afgezet. Dit in tegenstelling met Nederland waar 70% in het buitenland moet worden afgezet. Hierdoor zijn in Frankrijk de supermarkten zeer bepalend voor de melkprijs in tegenstelling tot Nederland waar de supermarkten maar een beperkte invloed hebben. De Franse politiek en publieke opinie hebben de supermarkten gedwongen om alleen Franse producten te verkopen en deze in te kopen tegen een hogere prijs dan de omliggende landen. FC had net vorig jaar een leveringscontract met een Franse supermarkt die weer is opgezegd. Het protectionisme is in strijd met de afspraken omtrent de vrije Europese markt maar niemand doet er wat tegen.
  Het zal duidelijk zijn dat met 70% export een dergelijk beleid in Nederland onmogelijk is.

 • farmerbn

  Mijn melkfabriek exporteert meer dan 50%.

 • landboer

  alco elke weldenkende boer had kunnen weten dat er of fosfaat of dierrechten zouden komen ,dat was al lang beslist voor quotumafschaffing ,alleen de NMV heeft er voor gewaarschuwd ,de LTO dacht dat men met voermaatregelen wel onder het fosfaatplafond bleef..... Daar geloofde men maar in 1 ding VRIJE MARKT.
  Ieder weldenkend mens kon toch op zn klompen aanvoelen dat de huidige problemen het gevolg zouden zijn! Wat een visie hebben ze daar!

 • alco1

  Landboer. Je bent het toch wel met mij eens dat door de dreiging van fosfaatrechten, de AMVB aan de laars gelapt werd.
  Slecht voortschrijdend inzicht dus.

 • mldijkstra

  Niet een star A- en B-melkprijssysteem is de oplossing, maar een schuivend A- en B-systeem. Dit zou je tevens heel gemakkelijk voor nieuwe toetreders kunnen hanteren. Had je meteen ook wat kunnen doen aan het steeds schever groeiende verschil van vermogensaandeel versus melkleverantie tussen de leden.
  Alleen had dit natuurlijk al enige jaren voor dat het melkquotumtijdperk eindigde aangekondigd moeten worden. De zuivelbobo's van FrieslandCampina hebben dit expliciet niet gewenst en altijd gezegd dat het wel los zou lopen. En nu zeggen ze dat het te laat is om te doen, en dat klopt dan weer wel. Voor dat 'voortschrijdend' inzicht is het dan nu ook te laat.
  Als je te angstig bent om op tijd wat minder populaire maatregelen te treffen krijg je dat als een boemerang weer terug, zie daar de huidige situatie in een notendop. Mooi-weer-kapiteins kun je pas onderscheiden op het moment dat gaat stormen.

 • Bennie Stevelink

  @mldijkstra, stel dat er 90% A-melk is en 10% B-melk. De zuivelcoöperatie wil voor de A-melk 3 cent boven de markt betalen, dus geen 25 cent maar 28 cent. Dat is nog steeds een heel slechte melkprijs. Voor die 3 cent extra moet de B-melk 27 cent onder de markt uitbetaalt worden, dus geen 25 cent maar -2 cent. Oftewel: de boer moet voor iedere liter B-melk 2 cent toebetalen. Hoe denk jij dat uit te voeren? De telefoon zal bij de melkhandelaar roodgloeiend staan omdat alle boeren de B-melk buiten de coöperatie om aan een handelaar willen leveren.
  Als de boeren de B-melk aan een handelaar leveren waar moet de coöperatie dan het geld vandaan halen om voor de A-melk een schamele 3 cent extra te betalen?

 • mldijkstra

  @Bennie Stevelink, lees eerst de reglementen en statuten maar eens en je zult zien dat dat niet mogelijk is, er staan ook sancties op. Je stelt het ook veel te simplistisch voor, je moet veel meer denken in strategische marktposities waar je niet onbeperkt melk in kunt duwen maar die slechts gestaag groeien. Veel simpeler is echter om op de extra (B-melk) een aantal jaren geen winst uit te keren. Alleszins redelijk immers voor de extra melk is fors geïnvesteerd maar de marginale opbrengst voor de coöperatie ligt fors onder de garantieprijs. In de quotumperiode kon men weliswaar als lid ook gewoon groeien maar toen hoefde de coöperatie daarvoor amper in extra capaciteit te investeren. Nu daalt de winst omdat de extra melk bij lange na de garantieprijs niet opbrengt. Leden reageren door meer gas te geven om de omzet op pijl te houden en als je dat niet doet zie naast dat de winst verdampt die ook nog eens verwaterd. En in die ratrace schieten we door alle milieuplafonds.
  Maar het is te laat voor de hierboven beschreven werkwijze, het bestuur wilde die kant niet uit en leden hadden het moeten weten voordat alle investeringsplannen gemaakt en uitgevoerd werden.

 • landboer

  mldijkstra :zeer goede reactie! Je beschrijving van het A en B systeem lijkt veel op dat van Rouveen ,daar is het ook niet star maar verschuift langzaam ,om snelle groei te ontmoedigen.

 • oorspronkelijk

  natuurlijk worden de Nederlanders nog langer als er nog meer agrarisch geconsumeerd wordt
  maar eerst de vrouwen die zijn nog niet de langste 2e
  nog meer bemesten groeien de bomen ook tot inde hemel
  heb ik dan een andere krant waarin wel werd gewaarschuwd voor fosfaat.
  waarin werd aangegeven dat de bodem van wereld markt Fl0.50 zal zijn toen al
  dat hi-tech tegenover low budget €0,04 bedragd
  dat illegale arbeid aangepakt wordt
  en toch vind ik genoeg redenen om te klagen
  al was het maar om de meedogenloosheid tegen over elkaar
  dat privé en zakelijk niet altijd crescendo verlopen wordt vergeten

 • Mfb

  Veel te ingewikkeld allemaal. Als je er gewoon voor zorgt dat je kostprijs bij de laagste hoort overleef je elke crisis. Dat was in het quotumtijdperk zo en dat zal altijd zo blijven.
  Wanneer je geknipt en geschoren wordt moet je stil blijven zitten en daarna weer vrolijk verder!

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.