Redactieblog

3 reacties

'Weer belegen boer op de bok'

Geen verkeerd woord over de nieuwe voorzitter van FrieslandCampina, Frans Keurentjes. We kennen hem al lang.

Keurentjes stelde eind vorige eeuw al vragen in de ledenraadsvergadering van FrieslandCoberco. Hij is sinds 2006 bestuurslid van FrieslandCampina en is Statenlid van het CDA in Groningen. Kortom, een lange, glanzende carrière als vergaderboer.

Vernieuwende leiding?

Maar daarmee is Keurentjes ook een belegen bestuurder; 3 jaar ouder dan de vertrekkende voorzitter Piet Boer. Als hij er volgend jaar zit, wordt hij 60 jaar. Kunnen we van iemand van die leeftijd nog een vernieuwende leiding verwachten?

Ik vrees van niet. FrieslandCampina kiest heel duidelijk voor continuïteit. Eerst Joosten, die de boeren lui noemde, als opvolger van Cees 't Hart. Die formeerde de fusieonderneming voortvarend tot een hecht geheel. En stippelde de plannen tot na 2020 uit. Joosten, jarenlang bij het bedrijf, mag dit beleid nu uitvoeren. Wat hij overigens uitstekend lijkt te doen.

Wat is de opvolgingsvisie van FrieslandCampina?

Dan nu Keurentjes. Ook een man uit de oude doos. Een bestuurder, die het plan van 't Hart als bestuurder mede heeft uitgestippeld en goedgekeurd. Ook een uitvoerder dus van de dynamiek uit het verleden. Een voorzitter ook, die thuis de koeien op stal houdt. Hoe kan hij straks het beleid van FrieslandCampina, om meer koeien in de wei te krijgen, geloofwaardig aan de achterban verkopen?

De komende jaren wordt er zeker goed op de coöperatie gepast. Daar staan beide heren wel borg voor. Maar daarna. Wat gebeurt er dan? Over een jaar of 6 komt er een eind aan de loopbaan van zowel de directeur als de voorzitter. Hoe zien de huidige bestuurders dan de opvolging?

Waar blijft de jonge boerenbestuurder?

Daar had nu al in moeten worden voorzien. Toen werd gekozen voor de uitvoerder Joosten had het bestuur van FrieslandCampina zich moeten realiseren dat daar een jonge opvolger van Piet Boer naast past. Om evenwicht te houden tussen ervaring en nieuwe dynamiek.

Een jonge boerenbestuurder, die ook weet hoe de boerenachterban denkt. Frans Keurentjes hoort bij het oude meubilair, dat het nog jaren volhoudt, maar geen extra kleur geeft aan het geheel.

Dat is jammer. Jonge boeren zouden zich moeten herkennen in een nieuw geluid, een nieuw gezicht, in jeugdige ideeën. Dat mogen we van Keurentjes niet verwachten na 10 jaar in het bestuur van FrieslandCampina te hebben gefunctioneerd.

Laatste reacties

  • farmerbn

    Eens met vergaderboer. Niet slim om de voorzitter en de directeur straks samen te moeten vervangen.

  • Zuperboer

    Systematiek is duidelijk, zowel bij LTO (zie artikel onlangs over LTO-academie) alsook bij FCDF. Heb je niet in de ledenraad gezeten dan wordt je simpelweg afgewezen als je je beschikbaar stelt voor functies hogerop in de piramide. Logisch misschien, lijkt de meest safe weg. In een dynamische omgeving waarbinnen FCDF zich staande moet houden zal het de komende 5 jaar zeker ook mensen met een 'frisse misschien zelfs wel onorthodoxe kijk op de zaak' aan zich moeten zien te binden. Hoe men dat doet, dat zal in de ledenraad wel duidelijk zijn naar ik aanneem, naar ik hoop als mede-eigenaar en medefinancier. Persoonlijk heb ik de indruk dat in de ledenraad veel mensen binnenkomen die wel heel erg binnen het profiel passen.

  • Bennie Stevelink

    Ik ben groot voorstander van het voeren van een langetermijn beleid en geen korte termijnbeleid zoals ze in de jaren negentig bij DOC hebben gedaan. Opmerkelijk genoeg zijn het juist de jonge bestuurders die de neiging hebben tot een kortetermijn denken. Blijkbaar hebben ze nog niet genoeg jaren achter zich om de langere termijn te overzien.

Of registreer je om te kunnen reageren.