Expertblog

'Stilstand door subsidie'

Wil de melkveehouderij haar voorsprong behouden, dan is geen subsidie nodig, maar ondernemingsruimte, zo betoogt columnist Herrold Lammertink.

Staatssecretaris Van Dam (EZ) beweerde twee weken geleden dat het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) stilstand subsidieert. Om boeren in beweging te krijgen en meer te laten doen aan natuurbeheer, duurzaamheid en dierenwelzijn zouden er, in plaats van de toeslagrechten, subsidies moeten komen voor boeren die zich bezighouden met deze maatschappelijke waarden.

Op zichzelf geen gek idee, ondernemers door middel van subsidies ‘sturen’ naar een productievorm die maatschappelijk gewenst is, met behulp van innovaties. Het addertje onder het gras is dat hiervoor Europese afspraken gemaakt moeten worden. En dan wordt vruchtbare grond in de Nederlandse polders vergeleken met de skipiste in Saalbach Hinterglemm, waar zomers de boel glad gehouden wordt door koeien van een bergboer. Door deze verschillen, maar ook door grote verschillen in maatschappelijke waarden binnen de EU, zijn Europese afspraken op dit vlak volgens mij niet haalbaar.

Het addertje onder het gras is dat hiervoor EU-afspraken gemaakt moeten worden. Dan wordt vruchtbare grond in de Nederlandse polders vergeleken met de skipiste in Saalbach Hinterglemm, waar zomers de boel glad gehouden wordt door koeien van een bergboer.

'Melkveehouderij heeft al succes met maatschappelijke waarden'

De staatssecretaris kan zijn energie beter steken in het onder de aandacht brengen bij de Europese collega’s van het succes van de Nederlandse melkveehouderij op vele maatschappelijke waarden. Op de kwaliteit van de in Nederland ontwikkelde wijze waarop melkvee gehouden wordt. En op de innovaties in de bewerking van mest die ervoor kunnen zorgen dat er in Nederland, en dus ook in Europa, veel minder kunstmest nodig is. Door deze innovatieve grondhouding is de Nederlandse melkveehouder in staat geweest de afgelopen jaren structureel 2 cent per kilo melk meer te ontvangen dan de meeste Europese collega’s. Dit lukte niet alleen door te voldoen aan de behoefte en te produceren op een maximaal veilige manier, maar ook door efficiënt te werken op een intensieve wijze, waarbij de milieudruk per kilogram geproduceerde melk nog het laagst is ook.

'Subsidies zijn luimakers'

Subsidies zijn luimakers. Ze worden als instrument ingezet om zaken te promoten die niet direct vanuit een marktvraag geactiveerd worden. Het GLB is juist een tegemoetkoming die veehouders krijgen om te voldoen aan bepaalde Europese eisen die de vrije ondernemersruimte beperken en meestal kostprijsverhogend zijn, omdat ze niet vanuit een marktvraag geïnitieerd zijn. Vreemd dat deze tegemoetkoming nu omgebouwd moet worden naar een subsidie. Dat is dus doen alsof er nu geen tegenprestatie geleverd wordt voor toeslagrechten.

'Vreemd dat de tegemoetkoming krachtens het GLB nu omgebouwd moet worden naar een subsidie. Dat is dus doen alsof er nu geen tegenprestatie geleverd wordt voor toeslagrechten.'

Producten op de markt afstemmen vraagt onderzoek, zoals in deze proeffabriek.<br /><em>Foto: FrieslandCampina</em>
Producten op de markt afstemmen vraagt onderzoek, zoals in deze proeffabriek.
Foto: FrieslandCampina

Gestuurde innovatie op iets wat eigenlijk niet uit kan

Subsidies vertroebelen de innovatierichting van ondernemers. Het is gestuurde innovatie op iets wat eigenlijk niet uit kan. Dit soort hobby’s kan de sector zich niet veroorloven. Er is geen subsidie nodig om de voorsprong die de Nederlandse melkveehouderij nu heeft door haar innovatiekracht te behouden. Nee, ze moet ondernemingsruimte krijgen om de producten steeds beter af te stemmen op een veranderde marktvraag. Voor de echte ondernemer en zijn onderneming is de markt de zuiverste graadmeter om te kijken of de ingeslagen weg de juiste is.

Of registreer je om te kunnen reageren.