Commentaar

9 reacties

'Mooi plan voor monovergisting'

Monovergisting, ook wel puremestvergisting genoemd, staat opnieuw volop in de belangstelling. FrieslandCampina wil maar liefst 1.000 van deze installaties laten bouwen bij boeren. Een investering van een slordige €300 miljoen.

Een investeringsgolf van jewelste in duurzame technologie. Uitdaging is om hier zoveel mogelijk SDE-geld naartoe te sluizen. Het initiatief past immers uitstekend in de landelijke klimaatdoelstellingen.

Het plan verdient dus toejuiching. De zuivelcoöperatie neemt verantwoordelijkheid voor de klimaatdoelen waar de zuivelsector zichzelf op heeft vastgelegd. Juist door de enorme groeisprong van de veestapel is de uitstoot van broeikasgassen gestegen in plaats van gedaald en is de beoogde klimaatneutrale melkveehouderij buiten beeld gebleven. Dat kan als een boemerang terugslaan.

Energie benutten en uitstoot beperken

Met monovergisters snijdt het mes aan twee kanten. Ten eerste benut je energie uit mest die je anders kwijt was. Minstens even belangrijk is de beperking van de uitstoot van de broeikasgassen methaan en lachgas. En voor de ammoniakuitstoot is het ook goed. Dat is compensatie voor het feit dat de puremestvergisting geen al te rendabele energiebron is.

Kanttekeningen

Er zijn kanttekeningen. Zo'n vergister wil een constante stroom mest en dat is niet bevorderlijk voor de weidegang. Ook zal de schaalvergroting erdoor toenemen. Er zullen klachten komen over het landschap. Maar verder: een top-plan!

Laatste reacties

 • leftturn

  Onzin. Bouw er eerst eens tien en kijk waarom het niet uit kan.
  Een hoop sde opslurpen en over 10 jaar de troep weer slopen.
  Mest levert erg weinig gas.

 • leftturn

  Leg alle ligboxenstallen vol zonnepanelen, kun je driemaal zoveel leden helpen met sde en bewezen techniek

 • alco1

  Ze willen het begeleiden.
  Laten ze eerst maar eens zorgen dat men ook de waarde uitbetaald krijgt als je zelf overproductie hebt.
  Nu kun je alleen verrekenen met je eigen gebruik.

 • vandenbrandcv1

  en @leftturn met zonnepanelen kun je de koe in de wei houden. Vergisters willen verse en het liefst zoveel mogelijk verse mest.
  Volgens v focus zijn vergisters op dit moment met subsidie maar net kostenneutraal. Bezint eer ge begint ...

 • wadevries

  Mestvergisting is een mestvergissing,kijk naar de financiële ellende die vele melkveehouders die ermee begonnen zijn hebben meegemaakt. Bovendien is digistaat die overblijft niet bevorderlijk voor het bodemleven. Duurzamer is het om de mest te bewerken tot stalmest en deze evt te leveren aan akkerbouwers die deze mest weten te waarderen.

 • veldzicht

  Als je al je land behoorlijk kan bemesten is er geen mest voor een vergister. beter voor het milieu,het bodemleven en de boer zijn portemonnee.

 • jd 1958


  Slecht plan dus niet aan beginnen. Kost iedereen geld. Waarom zou dit goed zijn tegen lachgas en ammoniakuitstoot, ooit bewezen. Beter zou zijn een fatsoenlijke beloning geven voor groencertificaten voor bv. zonnepanelenstroom.Je zou kunnen denken aan een vergelijkbare vergoeding als weidegangvergoeding.

 • Broer

  Het kan een goed plan zijn.
  Met een mestvergister wordt de uitstoot van het schadelijk geachte methaangas voorkomen. Een verbrandingsmotor zet dit om in energie en CO2, ook een broeikasgas maar minder schadelijk. Dat is de clou. En als er dan verder geen geld bij hoeft heb je wel gratis stroom en warmte.
  De mest behoudt zijn bemestingswaarde en organische stof en wordt beter verpompbaar.
  Nadelen zijn er vast ook en dat vergt onderzoek. Voor een deel van de veehouders zal het een bijdrage zijn in 'imago en duurzaamheid.'

 • piet.bouw17@gmail.com

  Als je failliet wil gaan hier mee beginnen

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.