Redactieblog

54 reacties

'Intensief delft onderspit, extensief rendeert'

Bij de huidige lage melkprijs komen intensieve, zwaar gefinancierde bedrijven het eerst in moeilijkheden. In de jaren 30 van de vorige eeuw was iets vergelijkbaars gaande. Van de geschiedenis valt veel te leren.

De melkprijs blijft dalen, niet alleen bij de kaasmakers, maar bij alle zuivelaars. Nog steeds is de verwachting dat de vraag wel weer aantrekt, maar dat duurt ondertussen wel erg lang. Het is het resultaat van de vrije markt die bijna iedereen zo graag wilde.
De melkprijs is inmiddels zo laag dat er gepraat wordt over de kritische melkprijs en de minimaal benodigde melkprijs. De kritische prijs is de prijs waarbij een melkveehouder nog aan al zijn (of haar) verplichtingen kan voldoen. De minimaal benodigde melkprijs ligt veel lager, het is de prijs waarbij je moet ophouden met melken en beter koeien kunt verkopen, omdat je er meer in stopt dan er aan melkgeld terugkomt.

'Je stal deels leeg zetten omdat melken geld toe kost, en in rap tempo de schulden van aflossing zien oplopen'

In economentermen is de minimaal benodigde melkprijs de prijs waarbij de marginale kosten niet meer gedekt worden. Dit fenomeen doet zich soms voor in de intensieve veehouderij, waar bij heel lage prijzen een ronde overgeslagen wordt. Maar in de melkveehouderij is het een onbekend iets, en daar heeft het meer impact: je stal deels leeg zetten omdat melken geld toe kost, en in rap tempo de schulden van aflossing zien oplopen.
Die minimaal benodigde melkprijs verschilt per bedrijf. Intensieve bedrijven die veel voer aankopen en veel mest moeten afvoeren zijn het eerst aan de beurt, extensieve bedrijven met weinig uitgaven kunnen het heel lang volhouden.

Grote bedrijven in moeilijkheden

In de jaren 30 van de vorige eeuw, in de Grote Depressie, hebben we iets vergelijkbaars gezien. De prijzen van landbouwproducten waren laag en bleven laag. De keuterboeren die weinig kosten hadden en die in staat waren hun gezinsuitgaven langdurig op een laag pitje te zetten, hadden het moeilijk, maar overleefden wel. De grote bedrijven met veel kosten, met veel personeel en met dure mechanisatie en gebouwen, kwamen in moeilijkheden.

'Grote, onrendabele bedrijven werden in delen verkocht aan lokale kleine boeren met een zuiniger bedrijfsmodel'

In het zuiden van Drenthe en in De Peel had verzekeringsmaatschappij Utrecht gronden ontgonnen, en er boerderijen op gesticht met veel personeel, met zetboeren en met een betaalde toezichthouder. Mijn opa was zo’n zetboer. Dit soort bedrijven werd onrendabel bij de toen heersende lage prijzen. Ze werden in delen verkocht. Verkocht aan lokale kleine boeren, die een veel zuiniger bedrijfsmodel hadden. Plattelandssociologen zoals collega Jan Douwe van der Ploeg schreven er mooie boeken over. En landbouweconomen hebben modellen ontwikkeld om beter te begrijpen hoe een en ander precies in elkaar zit.

Geschiedenis kan ons wat leren

Als de melkprijs nog verder zakt en lang laag blijft, gaan we misschien iets dergelijks meemaken. Grote, moderne, intensieve bedrijven die in moeilijkheden komen, en extensieve bedrijven met weinig verplichtingen en kosten die overleven, en misschien de groten in delen gaan overnemen. Van de geschiedenis valt veel te leren.

Laatste reacties

 • maxisprint

  Dat de rente nu extreem laag is heeft toch ook veeel invloed op het kostenniveau hierdoor is de situatie anders dan in de jaren 30

 • geen boer

  intensief vs extensief heeft hier m.i. niet iets mee te maken. Dit verhaal gaat over het aandeel vermogen.
  In de praktijk zeldzame combi's, maar een intensief bedrijf zonder schuld noch betaalde arbeid heeft geen probleem, en een extensief bedrijf tot over de oren gefinancierd (door grondaankopen bijvoorbeeld) of alle arbeid vreemd, wel.

 • hookwood

  Idd geen boer het zijn met name de financieringsverplichtingen die het lastig maken. De kunst is om de vaste kosten niet te hoog te hebben. Intensieve bedrijven hebben door de kosten voor voeraankoop en mestafzet juist relatief veel variabele kosten waardoor het veel makkelijker is om te schakelen.

 • mariapeel

  Heb zelf geen melkkoe .maar een bedrijf wat nu de laatste 20 jaar geen grond heeft gekocht .heeft lijkt mij de minste lasten bij de bank . Voer aankoop is immers veel goedkoper als je kunt tellen als op dure grond zelf telen .en rundveemest wil iedereen graag .

 • Mfb

  @hookwood
  Idd veel variabele kosten waardoor het voersaldo van een intensief bedrijf veel sneller daalt dan die van een extensief bedrijf bij een lage melkprijs. Het extensieve bedrijf zal dus eerder krimpen in melkproduktie of moeten stoppen dan een extensief bedrijf.

 • senna001

  Kan me eigenlijk ook moeilijk vinden in bovenstaande tekst. Intensief en extensief heeft hier m.i. Niet zo heel veel mee te maken. Een extensief bedrijf welke niet goed geleid wordt heeft het net zo snel slecht als een intensief. Als je er vanuit gaat dat dat extensief bedrijf zijn grond nooit heeft moeten betalen of al reeds betaald heeft heeft dat meer te maken met geluk of leeftijd dan met het bedrijfsprofiel extensief. Als de melk nu 40 cent was geweest had je een heel andere titel kunnen schrijven. Dan werden de bedrijven met lage kosten de bedrijven van de gemiste opbrengsten. In welke situatie je ook zit, ik kan me moeilijk voorstellen dat dit voor iemand leuk melken is, tenzij je enorm veel energie krijgt van leedvermaak...

 • veldzicht

  Die vergelijking met vroeger van Dirk Strijker slaat nergens op,er kwam gewoon
  bitter weinig binnen er ging ook weinig tot niks uit,ze hadden een moestuin,zelf melk en vlees, nieuwe kleding werd zelden of nooit gekocht (,n overall werd tot op de schouder stukken hersteld) om over verzekeringen en sociale lasten maar niet te praten en bovenal geen auto ,tv. dure tefoontjes etc. etc..
  Als je zo zou leven als m,n Opa en Oma in de jaren 30 moest je naar een gesticht.Die boeren die de laatste 20- 30 (te) weinig hebben geinvesteerd redden het ook niet,bij mij in de buurt heeft er tenminste niet een 1 opvolger.

 • alco1

  Zoals velen al concluderen kan de moeilijke situatie waarin men verkeert niet aan intensief of entensief opgehangen worden.
  Het eigen vermogen is het breekpunt.
  Maar goed. Steeds maar schrijven dat we vrije handel zo graag wilden klopt ook niets van. Er IS vrije handel, omdat afstanden niet meer voor een barricade kunnen zorgen.

 • Bennie Stevelink

  Het draait om twee dingen: eigen vermogen en liquiditeit. De kunst is het eigen vermogen op peil te houden én de liquiditeit op peil te houden.
  Als je een hoge financiering hebt vanwege investering in een stal kun je moeilijk de aflossing stopzetten omdat de afschrijving wel gewoon door gaat. Het eigen vermogen holt dan achteruit.
  Als je een hoge financiering hebt vanwege investering in grond kun je de aflossing wél een tijdlang stopzetten zonder dat het eigen vermogen achteruit holt. Op grond wordt immers niet afgeschreven.

  Met veel eigen grond hoef je geen voer te kopen en geen mest af te zetten waardoor de kosten die werkelijk van de bankrekening afgeboekt moeten worden veel lager zijn. Als je ook nog een beperkte omvang hebt waardoor je alles met eigen arbeid kunt rondzetten hoeft er nog minder van de bankrekening afgeboekt te worden in tegenstelling tot grote bedrijven die afhankelijk zijn van vreemde arbeid. Én je kunt met veel eigen grond de aflossing een tijdlang stopzetten waardoor er nog minder van de bankrekening afgeboekt hoeft te worden. Zo kun je met veel eigen grond én het eigen vermogen op peil houden én de liquiditeit op peil houden.

 • Bennie Stevelink

  De eerste bedrijven die omvallen zijn grote bedrijven die een zodanige omvang hebben dat ze afhankelijk zijn van vreemde arbeid en een (te grote) stal hebben gebouwd met geld wat ze hebben verkregen door de grond over te zetten aan een beleggingsmaatschappij. Hun directe uitgaven voor voer, mestafzet, arbeidsloon, energie, dierenarts, reparatie/onderhoud van installaties is hoger dan de melkopbrengst. Ze hebben bij een zeer lage melkprijs een negatieve liquiditeitsontwikkeling: er gaat meer geld uit dan er binnenkomt. Bij financieren kunnen ze niet doordat ze geen onderpand meer hebben. Ze komen snel in onoplosbare betalingsproblemen.

 • Gerd

  In Duitsland stoppen de erste groode bedriven 20cent veel to laag.

 • mariapeel

  Voer van eigen grond is duurder als voer aankoop .zeker als je weet wat scherp in kopen is . Grote bedrijven voeren daardoor veel goedkoper

 • Koen Franken

  @ Bennie , veel eigen vermogen staat in de machineloods , daar staat vaak veel teveel , vaak gekocht omdat het makkelijk was om zelf te hebben , maar ook om maar geen belasting te hoeven te betalen . Ben het overigens wel geheel met je conclusie eens .

 • H.Grotenhuis1

  @ mariapeel
  De kostprijs van eigen ruwvoer van grond die al een aantal jaren in eigendom is kost (vooral bij de huidige leningrente) vast minder dan aankoop van goed ruwvoer. Daarenboven heb je ook nog eens eigen mestplaatsing.

  Voor de rest gaat het in crisistijd enkel en alleen om de liquiditeitspositie van het bedrijf , nu en de komende periode.
  Hoge vaste kosten bedreigen de continuïteit van het bedrijf het meest.

 • Foxxy

  Het hangt op dit moment af, van hoe lang deze melkprijs gaat aanhouden! Feitelijk kan bijna niemand voor 25 cent produceren! De bedrijven die laag gefinancierd zijn hebben meer ruimte om in te teren! En rabobank financierd gewoon nog op 34,5 cent, met 80% van de executie waarde! Er gaan meer gaten in de kaas vallen dan gezond is!

 • Foxxy

  Grootste zorg is de groei van het areaal grond in eigendom van investeringsmaatschappijen! Boeren worden gewassen, geknipt, en geschoren, waardoor er op de oude dag niets meer over is!

 • Bennie Stevelink

  Met de conclusie van Dirk Strijker dat van de geschiedenis veel te leren valt ben ik het volkomen eens. Als ik directeur van een AOC zou zijn zou ik één á twee uur agrarische geschiedkunde in het lespakket opnemen.

 • Bennie Stevelink

  Dat grote intensieve bedrijven bij een lage melkprijs het zwakste zijn hebben we al gezien in 2009 in de VS. Toen vielen vooral de grote grondloze bedrijven om die afhankelijk waren van voeraankoop en vreemde arbeid. De kleinere gezinsbedrijven met eigen voer en eigen arbeid draaiden wel door.

 • alco1

  Bennie.
  We zullen onze denkwijze eens uitleggen met een voorbeeld:
  Een boer is intensief, bv. twee honderd koeien met dertig ha.
  Hij wordt extensief door honderd ha aan te kopen of te huren.
  Wie denk je heeft de beste overlevings kansen?

 • maatje 1904

  De tijd zal het leren wie er Het eerste zal vallen!

 • Farmer4life2

  Uiteindelijk kun je grond kopen met 2% rente.
  Kosten loonwerker + kunstmest, waterschapslasten etc 1000 euro

  Mest 50 ton x 10€ = 500 EUR
  Voer 10 ton DS x 17 cent = 1700 euro

  Rente en aflossing mag 1300€ per ha zijn zonder achteruit te gaan op liquiditeit.

 • John*

  het staat goed beschreven in t artikel; Personeelskosten!! die gaan altijd door ook in de slechte tijden. Niemand kan concureren met een partij die a geen uren vergoeding telt en b geen rendement op t eigen vermogen telt. En juist die concurrentiestrijd is er nu weer, het maakt dan ook niet uit of je intensief of extensief bent. Afschrijvingen, oogstkosten etc maken allemaal niet zoveel verschil die zijn in beide situaties gelijk.

  En daarbij nu de melk goedkoper wordt en de productie daalt zakt t voer en straks ook de mestafzet kosten naar een punt dat t te betalen is. Het gaat er dan om om voldoende vermogen over te hebben.

 • Bennie Stevelink

  @alco, je maakt dezelfde fout als de grondloze boeren die zichzelf een kostprijsvoordeel voorrekenen tegenover de grondgebonden boer. Je gaat uit van grond tegen marktwaarde en honderd procent vreemd kapitaal. Dit is echter geen realiteit. Grond is vaak al vele generaties in de familie en voor het grootste deel eigen vermogen. Geen enkele akkerbouwer of melkveehouder kan bestaan met grond op basis van marktwaarde en volledig vreemd kapitaal.
  De grondloze melkveehouderij hiermee vergelijken is vergelijken met iets wat niet bestaat.

  Een grondgebonden boer springt op 50 meter hoogte van een kerktoren gekoppeld aan een elastiek van eigen vermogen. Hij valt niet te pletter omdat het elastiek zijn val breekt.
  De grondloze boer springt op 40 meter hoogte van een kerktoren zonder enig koord die zijn val breekt. Zal deze boer de val ook overleven omdat hij 10 meter lager springt dan de grondgebonden boer?

  De fout van de boer in jouw voorbeeld is dat hij 200 koeien houdt op 30 ha. Hij moet veel voer aankopen, mest afvoeren en is afhankelijk van vreemde arbeid. Hij had zich moeten beperken tot 80 koeien, dan had hij net zoveel verdiend en een crisis gemakkelijk kunnen overleven.

 • mariapeel

  Bennie Stevelink sorry maar wat jij schrijft klopt niet overal .en nu het melkquota weg is moet iedereen tellen met de huidige grond prijs . Grond kopen voor voer is altijd duurder als voer kopen ( in het zuiden zeker ) . Als je grond koopt is verhuur altijd interesanter als zelf telen tenminste mais prijs licht hier altijd gelijk of lager als de pachtbedrag. In het noorden is dat anders .in het noord en is voer aankoop ook duurder .door dat bijprodukten bijna allemaal uit het zuiden of belgie of het roergebied komen. En bedrijven die op grondeigendom van vroeger teren die hebben geluk , dat klopt .maar zijn vaak geen ondernemers meer omdat ze met de kont in de boter zijn gevallen

 • mariapeel

  En dan nog iets ? Hoe kan het dat een varkens boer .kippen boer vleeskalveren houder wel zonder grond een inkomen heeft? Is voor melveehouders met vingerspietsen gevoel precies het zelfde. De beste ondernemers hoeven geen grond te hebben .hebben verstand van vee .en zitten niet graag op de trekker! !!

 • Jan-Zonderland

  De titel van de column klopt al niet: er is niet een bedrijf, intensief of extensief (uitzonderingen daargelaten) dat RENDEERD met de huidige melkprijs.

 • landboer

  Helemaal met je eens Bennie!

 • Peltjes

  mariapeel: ik ben het niet met je eens dat bedrijfen met grondeigendom op geluk teren. Het is volgens mij meer het doel wat de boer voor ogen heeft. Wil je met mest de markt op en voer kopen, of wil je op dat gebied niet afhankelijk zijn van anderen. Grond kopen doe je als de prijs laag is, dus niet nu. In het verleden is het hier ook wel 100.000 gulden per ha. geweest en daarna weer gezakt naar minder dan 30.000 euro. Maar boeren kochten liever duur melkquotum, want dat rendeerde meer op de korte termijn.

 • Peltjes

  En trouwens wat is een goede ondernemer? Iemand die nooit genoeg heeft en het liefst zijn collega kapot concureerd, of iemand die ook een keer tevreden is met wat hij heeft als hij er een redelijke boterham mee verdiend?

 • deB.

  Het liefst een paar staarten meer dan de buurman in de stal.

  Dat zijn de boeren ondernemers, kortzichtig, en gevoed door grootheidswaanzin

 • info519

  Het gaat maar om 1 ding....wat is je bodemprijs.....

 • alco1

  Bennie. Ik maak geen fout.
  Ik probeer alleen maar uit te leggen dat het niet zwart wit is dat intensieve boeren in de problemen komen en de extensieven niet. Zoals de titel van het item suggereerd.

 • Bennie Stevelink

  @mariapeel 11:39, je kunt ook andersom redeneren: koeien houden waar je geen voer, mestplaatsing en eigen arbeidstijd voor hebt zijn niet rendabel.
  Deze koeien achterwege laten is bij een gemiddelde of lage melkprijs voordeliger dan voer kopen en vreemde arbeid inhuren. Alleen op ogenblikken dat de melkprijs uitgesproken hoog is kan er een bescheiden rendement worden gehaald.

  De keuze gaat dus niet tussen voer kopen of grond kopen. De vraag is op welk moment je de keuze moet maken om de veestapel in te krimpen tot een omvang die je zoveel mogelijk op eigen grond en met eigen arbeid rond kunt zetten.

 • wullum

  Minder melk leidt ook tot een betere opbrengstprijs,de kosten kunnen niet blijven zakken maar worden eerder hoger

 • Piet, Midden-Europa

  Stilstand is achteruitgang, hoorde je vaak zeggen ... ?!
  Nu horen wij dat niet meer ...
  Waar moeten wij nu over praten ???
  Dubbeldoel koeien kunnen onze lasten misschien verlichten ... ?!

 • mariapeel

  Een Boer die veel grond koopt .is de bank het beste mee 0 risico voor bank verpand notarieel. Heeft geen pootjes of wielen ! De bank lacht zich kapot en de boer boert arm zuinig leventje verder tot die een X helaas overlijd. Wie heeft Dan een goed leven gehad !?

  Natuurlijk is dit bij iedereen anders .maar hier moet iedereen maar eens meer over na denken.

 • richard3

  mariapeel, jij snapt er dus werkelijk helemaal niets van. Wie in 2011-2014 50 hectare grond in eigendom had en 100 koeien molk en nu 60 hectare in eigendom heeft met 120 koeien staat er financieel gezien stukken beter voor dan iemand die in 2011-2014 50 hectare grond in eigendom had met 100 koeien en nu (met een grote stal) 250 koeien melkt met nog steeds 50 hectare in eigendom.

 • Peltjes

  mariapeel je vergeet een ding: grond komt op je aan. De rest verdampt. Trouwens hoe groot is dat risico? Je kunt het altijd weer verkopen.

 • leo,s vriend

  Juist richard3.
  Bedrijven die al jaren evenwichtig gegroeid zijn hebben nu de minste problemen.

  Mariapeel, zoek het verschil tussen kosten en uitgaven eens uit.

 • boerke brabant

  aan veel reacties op het verhaal van dirk strijker is af te lezen dat veel mensen zich nog steeds blindstaren op cijfers op papier. Houd het simpel, eigen voer en eigen mestafzet, de geschiedenis gaat zich weer bewijzen.

 • alco1

  @ richard 21.55 Meestal is dat zo, maar vergis je niet.
  Ook grond aankoop kan een onderneming labiel maken, want grond aankoop boven de 20.000 euro is nauwelijks rendabel te maken.
  En IS het eigen grond. Vaak gefinancierd en vast zitten aan hoge "huur", "rente".

 • a van Gerwen

  Grondaankoop van 60.000 - 70.000 euro/ha is nooit rendabel, dus dit verzwakt je financiële positie altijd of het moet uit eigen vermogen betaald worden. Voer aankopen en mest afzetten is bij deze melkprijzen ook niet rendabel, maar het omslagpunt wanneer dit weer wel is ligt volgens mij lager dan aankoop van grond bij eerder genoemde prijzen.

 • veldzicht

  Ach wat is wijsheid,ik heb grond gekocht voor 35.000 gulden ha,
  voor 40.000,, 50.000 en 60.000 per ha , ze zeiden altijd al dat ik hartstikke gek was,maar ik heb er toch geen spijt van.En nu zeg ik weer 70.000 euro is veel teveel maar dat zal wel komen dat ik ouder wordt.

 • Bennie Stevelink

  De vraag is of het verstandig is om veel meer koeien te houden dan je grond hebt. Zeker als je daar ook nog vreemde arbeid voor moet inhuren. Wat is het rendement van die grondloze koeien en hoe kwetsbaar wordt je bedrijf hiermee?

  Verschillende reageerders blijven voeraankoop vergelijken met grondbezit waarbij de grond wordt gerekend tegen marktprijs en honderd procent vreemd kapitaal. In eerdere reacties heb ik het ook al gezegd: grond is vaak al vele generaties in de familie en is vrijwel geheel eigen vermogen waar geen vergoeding voor gerekend wordt. De grondgebonden boer heeft daardoor veel lagere betalingsverplichtingen dan de grondloze boer en kan in een crisistijd zijn liquiditeit veel gemakkelijker op peil houden.

 • alco1

  Bennie. Het hoeft niet uitgelegd te worden dat grondloze bedrijven nu zeer oneconomisch bezig zijn.
  Maar het gaat om de kop boven het item. "extensief rendeert"
  Dit is geen vaststaand feit, want ook met onverantwoorde grond aankoop kan men labiel worden.

 • a van Gerwen

  Bennie, wat adviseer jij dan als je tegen de grens zit van grondgebondenheid qua voer en mest? De komende 10 jaar niets doen lijkt me ook geen verstandige keus. Want vroeg of laat kom je toch voor de keus van grondaankoop ( dan heb je wel met de marktwaarde te maken) of voeraankoop en mestafzet.

 • Bennie Stevelink

  @A de V, mijn advies is het volgende: koop af en toe wat grond bij, zet een keer een paar spantvakken bij de stal aan zodat grond en koeien ongeveer in evenwicht blijven en zorg vooral dat je sneller aflost dan afschrijft. Dan groeit jouw eigen vermogen. Akkerbouw en melkveehouderij kunnen alleen bestaan bij de gratie van eigen vermogen. Dan heb je een stabiel, evenwichtig bedrijf die een crisis goed kan overleven.

  Vorig jaar sprak ik met iemand van de bank die aangaf dat deze manier van werken ook hun voorkeur was.

 • boergert

  flynth rekende vorige week uit dat intensieve boeren met een lage productie bij 22 ct koeien moeten verkopen en bij een hoge productie bij 19.5. Extensieve bedrijven pas bij 15. Een hoog productieve intensieve boer heeft dus maar 4.5 ct meer kosten (voer en mest) dan een extensieve boer. met koeien van 10.000 liter kun je ongeveer 20.000 liter per ha produceren, en is dus het voordeel van het hebben van grond ongeveer 900 euro per ha. Bij prijzen onder de 19.5 ct per liter melk zou je dus kunnen concluderen dat intensieve boeren koeien moeten verkopen en extensieve boeren ook koeien moeten verkopen en hun grond verhuren, daar valt meer dan 900 euro per ha uit te halen.
  Het lijkt me verstandig om het houden van koeien en het produceren van voer eindelijk eens te scheiden zodat duidelijk wordt waar geld mee verdient wordt en waarmee niet. Kunnen we eindelijk een goede vergelijking maken tussen bedrijven met een verschil in liters per ha.

 • boelenham

  Dirk Strijker gedraagt zich als een beursanalist ,die weten ook altijd wat we HADDEN moeten doen ,de beste stuurlui staan ook nu dus weer aan de kant ,mensen laten we elkaar niet de put in praten ,koppie erbij houden ,puntjes op de i ........,als er geknipt en geschoren wordt ,moet je stil zitten!luid het gezegde

 • Farmer4life2

  Het ligt puur aan de strategie en positie van het bedrijf.

  Het overleven van een "crisis" of lage melkprijs heeft te maken met kostprijs. Een extensieve boer kan een net zo hoge/lage kostprijs hebben dan een intensieve.

  Belangrijke feiten zijn:
  - schuld per productieunit (koe)
  - kosten per productie Unit (koe)
  - eigen vermogen
  - buffer

  Of te wel financiering, voersaldo, eigen vermogen en buffers.
  Verlies lijden hoort ook bij ondernemen, net als groeien of dat in de breedte, diepte of lengte is.

  Ernst van het probleem is, velen hebben teveel geïnvesteerd in groei in de lengte. Het moet allemaal gemanaged worden. Persoonlijk groei, optimalisatie en privé blijft wel eens achter.

 • alco1

  Trouwens. In het weekblad is de kop van het item veel beter.
  Dan had er denk ik ook niet zoveel commotie over ontstaan.

 • Jan-Zonderland

  Quote van Bennie:"Vorig jaar sprak ik met iemand van de bank die aangaf dat deze manier van werken ook hun voorkeur was."

  Bennie, dat moet ook wel een topman van de betreffende bank zijn geweest

 • Bennie Stevelink

  Hoezo, @Jan Zonderland?

 • Jan-Zonderland

  @Bennie: dat is toch zo logisch dat een kind van 5 dat wel kan bedenken dat een bankier het liefst ziet dat je alles goed doet en dat je eigen vermogen elk jaar groeit zodat de bank ieder jaar zijn risico ziet dalen. Want zij hebben nu eenmaal een hekel aan risico

Laad alle reacties (50)

Of registreer je om te kunnen reageren.