41 reacties

'Koetjes en kalfjes bij elkaar'

Volgens Marianne Thieme zijn er naast dierenwelzijnsargumenten ook zakelijke argumenten die ervoor pleiten koe en kalf niet direct te scheiden.

Na het boerinnenprotest waarin ervoor werd gepleit kalfjes direct weg te halen bij hun moeders, is deze week het in opdracht van de melkveehouderij geschreven rapport 'Vroegtijdig scheiden van melkkoe en kalf' van onderzoeker Hans Hopster verschenen.

Hopster komt in zijn onderzoek vooral met bezwaren om kalfjes bij de moeder te laten, omdat de huidige bedrijfsvoering er niet geschikt voor zou zijn: de ligboxenstal leent zich niet voor kalveren en de boeren zien het niet zitten. De laatste conclusie is opmerkelijk, aangezien de deelnemers in de door hem georganiseerde workshops aangaven niet afwijzend tegenover het langer houden van het kalf bij de koe te staan.

Een meerderheid van de Kamer steunde de motie van de PvdD voor een plan van aanpak om kalveren na hun geboorte langer bij hun moeder te laten blijven.

Hechtingstheorie toepassen bij kalveren

Kalveren worden direct na de geboorte bij de moederkoe weggehaald en 8 weken lang in eenlingboxen opgesloten. Geïsoleerd, omdat volgens Hopster kalveren aan mensen zouden moeten wennen, in plaats van socialiseren met hun eigen soortgenoten. Bij 5 weken oud worden ze door de boer met een brander onthoornd, zodat ze andere kalfjes later niet beschadigen.

Volgens Hopster zou het een misverstand zijn de hechtingstheorie van John Bowlby - dat een goede hechting bij kinderen later allerlei psychologische problemen voorkomt - toe te passen op kalveren, omdat tussen zoogdieren grote verschillen bestaan in de mate waarin hun jongen bij de geboorte afhankelijk zijn van moederzorg. Dat kan zo zijn, maar kenmerkend - juist bij runderen - is dat zij hun kalf 8 tot 11 maanden zogen.

'Melkveehouders met kalf bij de koe hebben veelal lagere dierenartskosten'

Hopster stelde eerder in interviews dat 'als je het kalf direct weghaalt, het maternaal gedrag van de koe snel uitdooft, vooral bij koeien die geen ervaring hebben opgebouwd met het grootbrengen van een kalf'.

Onderzoek van het Louis Bolk Instituut en ervaringen van boeren die kalfjes bij hun moeder laten, tonen een heel ander beeld. Melkveehouders met kalf bij de koe zien gezondere kalfjes met grotere weerbaarheid en moederkoeien met minder stress. Ze hebben veelal lagere dierenartskosten.

Kuddegevoel ontwikkelen

Boeren hebben methoden gevonden om geleidelijk te spenen. Ze zorgen dat de koeien zich melden bij tijdelijk apart gehouden kalveren. De tijdsduur waarbinnen zogen via het hek mogelijk is, wordt zo geleidelijk afgebouwd. Doordat de kalveren vaak door het koppel koeien lopen, zijn de jonge dieren eerder rustig dan wild. Omdat veel kalfjes gewend raken om met het koppel mee te lopen, ontwikkelen ze een kuddegevoel. Uit praktijkonderzoek blijkt dat de kalfjes feilloos meegaan in de dagelijkse routine.

Een aantal boeren ziet bedrijfskansen voor andere activiteiten met consument en burger, door het open en diervriendelijke karakter van de familiekudde.

Melkgift meer dan verdrievoudigd

Hoe anders is dit beeld dan dat van de gangbare melkveehouderij, met koeien die een onnatuurlijk hoge melkproductie moeten leveren en al na 3,5 lactatieperiodes zijn afgeschreven en worden geslacht. De melkgift is via kruising van hoogproductieve dieren en toediening van krachtvoer in 100 jaar meer dan verdrievoudigd; van 2.500 liter per jaar in 1910 tot gemiddeld 8.000 liter per jaar nu, met uitschieters tot 16.000 liter.

Volgens wetenschappers vraagt een dergelijke melkgift evenveel energie als het een mens zou kosten om dagelijks 8 uur hard te lopen. Toch blijft er geen melk over om hun eigen kalfjes te voeden. De Gezondheidsdienst voor Dieren constateerde dat spenen spontaan van de uiers vallen door het intensieve melken. Een kwart van de koeien lijdt aan uierontstekingen, meer dan de helft heeft pootproblemen.

Welk doel?

De boeren kunnen overigens niet rondkomen van wat ze van de koeien vragen, zelfs niet met subsidie (meer dan €24.000 per jaar). De helft van de gangbare melkveehouders heeft financiële problemen. Een liter melk is goedkoper dan een liter mineraalwater. Dat rechtvaardigt de vraag welk doel deze onethische en onrendabele situatie dient. Is het de boer? De belastingbetaler? Het klimaat? De burger?

'Boeren kunnen overigens niet rondkomen van wat ze van de koeien vragen, zelfs niet met subsidie'

Voor mensen is koemelk helemaal niet gezond; meer dan 80% van de wereldbevolking is lactose-intolerant. Wereldgezondheidsorganisatie WHO zegt dat stimulering van zuivelconsumptie door de Europese Unie leidt tot duizenden menselijke gezondheidsslachtoffers per jaar.

Geen reden om kalfjes en moederdieren van elkaar te vervreemden of hun belangenbehartigers selectieve verontwaardiging of sentimenteel denken te verwijten. Het is geen gegeven dat dieren nu eenmaal in dienst van mensen moeten leven. Er zijn tal van rationele gronden om daarin verandering te brengen.

Laatste reacties

 • alco1

  De meerderheid van de kamer steunde de motie niet van Thieme om het kalf langer bij de koe te laten.
  Ze stemden voor een motie om het te onderzoeken.

 • snufferman

  mevrouw Thieme ik weet dat discussie geen zin heeft met uw ideologische kijk op de wereld maar geef nou gewoon toe dat u net zo lang doorgaat tot de laatste veehouder uit Nederland weg is

 • Bennie Stevelink

  Het is weer een typisch dieractivistisch verhaal: het een zeggen terwijl ze in werkelijkheid het andere willen.
  "Voor mensen is koemelk helemaal niet gezond", staat in het artikel. Daaruit blijkt dat ze in werkelijkheid de volledige sanering van de melkveehouderij nastreeft. Hiermee laadt mevrouw Thieme de verdenking op zich dat haar "kalvermotie" alleen bedoeld was om de melkveehouderij zoveel als kan onmogelijk te maken.

  Toch zal er altijd een melkveehouderij nodig zijn. Al was het alleen maar voor het maken van kindervoeding voor kinderen wiens moeder in de Tweede Kamer zit en dus niet bij huis is om haar kind te zogen.

 • veldzicht

  Ach,klets maar een eind weg,dat ze de pest heeft aan boeren en dan speciaal veehouders weten we onderhand wel.
  Men zegt wel eens wat over moslims maar die 7 dags adventisten zijn geen haar beter ,griezelig clubje brrr.

 • farmerbn

  Ik hoop dat ze nog veel van dit soort artikelen schrijft want hoe vaker anderen deze onzin lezen hoe eerder ze een hekel aan Thieme krijgen.

 • agratax.1

  Ik pleit al jaren voor "Verzorging door de moeder van kleine mensjes" Helaas de Tweede Kamer en mevr. Tieme voorop zijn voor Vrouwen die na de geboorte zo snel mogelijk weer full time gaan werken en de baby overlaten aan de opvangjuf (groeps opvoeding) en de fles met oplosmelk. Het kind aan de borst is zeker geen optie, denk aan het figuur van de moeder. Hoe hypocriet kun je zijn als politicus gedreven door waandenkbeelden m.b.t. dierenwelzijn en het menselijk welzijn incl. opvoeding aan je laars lappen, omdat je dat beter uitkomt.

 • veldzicht

  Mensen hebben melk niet nodig omdat het nog goedkoper is als mineraal water,nou dan kan ik er nog wel een paar,aardappels die soms maar ,n paar cent op brengen,granen 20 cent waar niks op wordt verdient ,uien die zo voor de schapen worden gestort om dat ze er niets voor kregen en zo kan ik nog wel een poosje door gaan ,dus dat alles hebben mensen niet nodig om
  dat de mensen er niet meer voor willen betalen? kletsmajoor.

 • alco1

  Het is net een stuk wat geschreven is door iemand die niet tegen zijn verlies kan en dan allerlei onzin uitkraamt.
  Spenen van de uiers vallen!!!!!
  Heeft iemand dat ooit weleens meegemaakt?

 • veldzicht

  Nee alco, dat heb ik nog nooit mee gemaakt,en daarom hebben
  boeren zo,n hekel aan die trut omdat ze alles liegt en verdraait
  om de boeren zwart te maken.

 • DJ-D

  Nog een reden om kalf en koe te scheiden. Als de spenen er afvallen, hoe moet het kalf dan drinken? Lachwekkende propaganda weer.

  Tis prima dat mensen zich inzetten dat dieren goed behandeld worden, goed verzorgd worden, niet lijden, en normaal te eten krijgen. Een boer doet niet anders. Aangezien de pvdd zich hier niet voor inzet als je naar de oost vaardersplassen kijkt en Mevr. Thieme alleen druk is met sluikreklame maken voor de zaak van haar man.
  Is het gewoon schandelijk dat ze in de tweede kamer zit op kosten van de belastingbetaler. Motie van wantrouwen voor haar.

 • vandenbrandcv1

  De dierengezondheid en dus welzijns problemen salmonella en paratb zijn niet alleen van belang voor dieren maar ook voor volksgezondheid. In deze hele discussie is niks aan de zuivel gevraagd. Die wil namelijk geen melk met salmonelle, para tb en een te hoog celgetal

 • vandenbrandcv1

  eigenlijk gewoonweg jammer dat Boerderij aandacht aan zulke mensen besteedt

 • van der berg

  ze heeft er wel wat voor over om haar tofu man rijk te maken

 • el

  Is Marianne Thieme gepest toen ze klein was?

 • Case1056

  K.U.T. (Kwalitatief Uitermate Teleurstellend) Die lieve Marianne Thieme. Net een kleuter, als moeder nee zegt bij vader zeuren en dan weer bij moeder mekkeren dat ze geen gelijk krijgt.

 • Knorri

  Mooi stukje, Marianne!
  Stoor je maar niet aan de reacties van de boeren. Zij zijn zwaar gefrustreerd en emotioneel. Hoe anders is jou verhaal! Laten we compassie met hen hebben. Zij lijken wel haast net zo zielig en onnozel als hun beesten. Ze hebben heel hard hulp nodig.
  Het is dat ook de Boerderij nat als hun erf verboden toegang is voor de gewone burger, anders zou snel duidelijk worden dat de knuffelboeren van welleer verworden zijn tot geldwolven in schaapskleren, beesten bijna waarvan je je bijna gaat afvragen of ze nog wel recht zouden moeten hebben op vrijheid van expressie. De reacties hierboven zijn geen meningen. Het is pure onmacht en frustratie. Laat ze maar. Ze zijn zelf net zo goed slachtoffer.
  Laat er anders maar eens iemand uitleggen waarom een pak melk goedkoper moet zijn dan mineraalwater!

 • 0064376

  Ga toch zelf gras eten .

 • hylkema.l

  Bij alle terechte kritiek op Thieme, moeten we ons wel realiseren dat in de peilingen de partij voor de dieren op forse winst staat. Zij heeft vooral bij burgers in de grote steden veel aanhang. En op 15 maart '17, zijn er verkiezingen voor de 2de Kamer.

 • PIETER123

  Als je in de reclame zit en je over ziet de free publicaties er na voor de partij voor de Dieren.Dan is dit super.Immers emotie verkopen met scheiden kind moeder hak er erg in.De knop gaat dus niet om als het over koeien gaat. Dus een leer moment ze hebben erg goede reclame jongens die de massa bewerken waar of niet waar. Dit hebben eerder in de geschiedenis gezien.

 • Knorri

  Ga toch gras eten? Ik ben helemaal geen graseter.
  In werkelijkheid ben ik een van jullie spreekbuizen. Ik speel mooi weer zoals het een voorman/vrouw betaamt, maar binnenin was mijn hart versteend. Tot ik stemmen begon te horen. Terwijl de Noordpool smolt, is ons hart gestold. Maar ik kreeg compassie met mezelf, met jullie, met de karaktermoord op onze ex-collega's, met de burgers, met Marianne Thieme en vooral met onze beesten. Ik wil geen beul meer zijn. Het Beter Leven maakt me ziek. We voeren onze koeien vergif. We slaan de tanden stuk van onze ellendige varkens. We pompen onze kippen op als wasserbomben. Ik mag dan gestoord zijn, ik ben schizofreeen, maar wie doet hier eigenlijk nog normaal? Jullie harteloosheid heeft mij geradicaliseerd. Ik wil niemand kwetsen, maar hoe kunnen we onszelf anders nog redden? Gebruik je verstand. Luister naar je hart. Voel.

 • j.verstraten1

  Knorri, extemisten gaan ons niet verder helpen, alleen de tegenstellingen vergroten, en hakken verder in het zand zetten. Praat je houding dan ook niet goed door te stellen dat je een 'van ons' bent, stap dan uit de anonimiteit, stop met mooi weer spelen, heb lef en blijf jezelf trouw.

  Ik hoop dat een aantal boeren door de discussie rondom kalf bij de koe geïnspireerd worden om te innoveren. Daar kunnen we allemaal van leren.
  Vanuit de grondhouding dat een koe in de melkveehouderij een bredere functie heeft dan kalfjes groot brengen en de consument een bijdrage moet leveren om niet weggespeeld te worden in datgene wat ik vrije markt op kostprijs gedreven noem. Dan sterft het idealisme en blijft alleen frustratie.

 • jaap69

  die knorrie is nodig toe aan een paar pilletjes, oh nee dat mag niet, in bijna alle medicijnen is lactose verwerkt

 • Professor P

  Ik raad schizofrenen niet aan naar hun gevoel te luisteren, maar naar hun dokter

 • veldzicht

  @knorrie,vind je zelf ook niet dat je je zelf een beetje belachelijk maakt, zelfs de meest radicale dieractivist ziet dat het ver over de top is .We voeren onze koeien vergif en slaan de tanden kapot van de varkens,mens doe niet zo idioot en ga je schamen.

 • Bennie Stevelink

  @Knorri, psychiatrische problemen komen bij vegetariërs zes keer meer voor dan bij niet vegetariërs. Misschien helpt het om iedere ochtend een flink glas melk te drinken en kaas op het brood te doen.

 • polsbroek

  Wanneer word knorrie op genomen ze is een gevaar voor zichzelf

 • Koen Franken

  En toch zou ik er maar rekening mee houden dat zij eens haar zin zal krijgen . Kijk maar naar de andere sectoren , kippen uit de legbatterij , plofkip bijna uit de schappen . Ze heeft een lange adem en ind haar aanhang groeit nog steeds .

 • DJ-D

  Met schrizofreeen groeit die aanhang een keer zo hard natuurlijk.....

 • gerben5

  Kalveren worden direct na de geboorte bij de moederkoe weggehaald en 8 weken lang in eenlingboxen opgesloten.

  1. kalveren in eenlingboxen moeten contact met elkaar kunnen maken dan wel zicht hebben op soortgenoten. Is wettelijk gereld en een punt waar Qlip en aid naar kijken bij een controle
  2. de meeste kalveren gaan na enkele weken in een groepshok

  Bij 5 weken oud worden ze door de boer met een brander onthoornd, zodat ze andere kalfjes later niet beschadigen.

  dit doet de veearts. Onder verdoving. word ook gecontroleerd middels het logboek wat de boer met visitebrieven van de veearts bij moet houden.

 • alco1

  Koen. Ik vergelijk het een beetje met terreur.
  Een paar imbecielen kunnen de hele wereld van zich laten spreken.
  Aanpakken dat spul.
  Maar het is net als met terreur. Wie gaat er in de frontlijn staan.
  Onze belangenbehartigers hebben het allang laten afweten.

 • info36

  Het is heel triest dat zij ongestraft continue kan blijven liegen.
  De voorbeelden van gerben5 spreken al boekdelen.
  Ook het roepen dat melk ongezond is, is schandalig.
  Dat is absoluut onzin. Zuivel is erg gezond.
  Zo krijgen de radicalen het in de wereld steeds meer voor het zeggen omdat niemand meer zijn of haar gezonde verstand gebruikt.

 • oeleboele

  knorri moet eerst maar es bij de knorries gaan kijken voor er geoordeeld/veroordeeld wordt.
  Pas dan kun je al die onzin die je uitkraamt zoeken als een spelt in de hooiberg, want die onzin is er gewoon niet.

  En dan moet je ook een stuk schrijven in de kranten met hoe het écht was.

 • oorspronkelijk

  eenzijdige berichtgeving is funest voor alle partijen.
  op tenen gaan staan lijkt de moraliteit.
  dit stagneert de discussie.
  realisme leert dat dierhouderij niet de meest efficiente manier is van het benutten van geteeld voedsel.
  daarnaast subsidie ontvangt
  en al jarenlang dure maatregels treft om nog meer te produceren. het oproepen van emoties wordt versterkt door
  niet geaccepteerde dialoog met maatschappelijke organisaties.
  kunnen wij het tij nog keren en de veehouderij toekomst geven ipv sanering door uitwassen van samenlevingseisen.

 • alco1

  Zo @ oor spreekt over stagneren van discussie.
  Als er iets stagneert is het wel de discussie met Thieme met haar leugens.
  En wat er helemaal stagneert is een discussie met luchtfietsers.

 • Bennie Stevelink

  @oorspronkelijk, wat wil je nu, wel of geen veehouderij? Je doet hetzelfde als Thieme: het een zeggen terwijl je tegelijk laat blijken wat anders te willen. Je zegt enerzijds dat "dierhouderij niet de meest efficiënte manier is van het benutten van geteeld voedsel ", waarmee je aangeeft een vegetarisch Nederland voor te staan terwijl je tegelijk zegt dat we een "dialoog met maatschappelijke organisaties" moeten voeren. Waarover wil je dialoog voeren als je een vegetarisch Nederland wilt?

  Wat betreft dat "geteelde voedsel", dat wordt maar voor een beperkt deel werkelijk door de mens benut. Een deel van de suikerbiet is suiker, de rest perspulp. Een deel van het fruit is vruchtensap, de rest citruspulp. Een deel van de gerst wordt bier, de rest bierbostel. Enz. Daarnaast zijn er veel gronden niet geschikt voor akkerbouw zoals veenweiden en berghellingen. Wat is er op tegen deze reststromen en gronden te gebruiken voor dierlijke productie?

  Verder is het van belang je te realiseren dat op weidegrond vrijwel geen mineralenverliezen optreden. Vrijwel alle mineralenverliezen vinden plaats op akkerland.

 • oorspronkelijk

  helemaal gelijk Bennie,
  beangstigend wat er maatschappelijk in de discussie wordt opgevoerd.
  schijf van 5 vervult en volgt maatschappelijk wensen
  bewust afwijzen van veranderend voedseladvies is dat de juiste weg
  uiteindelijk worden er knopen doorgehakt zoals eens na 10jaar superheffing 1973/1983
  recenter reconstructiewet habitat vogel of p.as. .mestwet , fofaat plafond.
  de eens zo sterke groene lobby is gemuilkorfd
  dus wat ik schrijf is niet mijn wens maar wel een discussie die
  vat heeft op een in crisis verkerende veehouderij.
  verontrustend is het hoogwaardige product dat als voorloper van de globale agrarische productie als prijsknaller de winkel verlaat.
  hoe stoppen wij het wantrouwen van actiegroepen toch niet door ontkenning. het is en lijkt een moeilijk te nemen vesting
  dat zijn mijn vragen en zorgen

 • Mtswie

  8 Weken in een éénlingbox? Na 5 weken door de boer met een brander onthoornd?
  Bij ons, en waarschijnlijk bij veel meer boeren, worden de kalveren 14 dagen apart gehuisvest zodat ze kunnen leren drinken en de overdracht van ziektes van oudere kalveren naar deze jonge kalveren zo klein mogelijk word gehouden.
  Na 14 dagen komen ze in groepshokken van 4 of 5 kalveren.
  De dierenarts onthoornd onze kalveren inclusief verdoving en pijnstilling. Bij voorkeur in de eerste helft van de morgen zodat bij de volgende voerbeurt de verdoving voldoende is uitgewerkt.

 • JKAG

  Laten ze eens naar de vragen in KOEKOMPAS kijken, daar staat: haalt u het kalf direct bij de koe weg na geboorte? Dat word dus hoger gewaardeerd dan erbij laten ,inderdaad ivm ziekte overdracht.
  Vraag mij dan ook af wat wil men nu eigenlijk, moet ik het veterinair gezien goed doen, of dus gewoon fout?.

 • samaja

  wat en rare mensen zijn er op de wereld!over dingen praten waar ze geen verstand van hebben ,laat die thieme een keer bij een echte veehouder kijken voor dat ze haar vegatarische mondje open doet om aandacht te vragen!{ ze is zeker veel geplaagd op school vroeger ]

 • el

  Zolang er genoeg goedkoop voedsel is voor iedereen willen ze allemaal de wereld verbeteren!

 • boerke brabant

  die genetisch gemodificeerde soja (verscheept van de andere kant van de wereld) in de burger van manlief, dat heeft een menselijk lichaam nodig...?
  doe mij dan maar een glaasje melk de witte motor uit de nederlandse wei..

Laad alle reacties (37)

Of registreer je om te kunnen reageren.