2 reacties

Bestrijdingsprogramma IBR en BVD gaat van start

Folkert Beekman
Folkert Beekman, directeur van ZuivelNL, benadrukt met klem dat de aanpak van IBR en BVD niet wordt gefrustreerd door de kalversector, zoals melkveehouder Harm Holman onlangs stelde op Boerderij.nl.

Onlangs noemde de heer Holman onder de titel 'Wat is er mis met onze kalveren' een discussie over het functioneren van de commissie DKR wenselijk. Dit omdat er nog steeds geen programma BVD/IBR is, hetgeen hij vooral wijt aan de kalversector.

Commissie DKR is overlegforum

De commissie DKR is het forum waarin de zuivelsector (ZuivelNL), de kalversector (SBK) en de vleesveehouderij (LTO) met elkaar overleggen over rundergezondheid. Onderwerpen als de financiering van het Diergezondheidsfonds, monitoring, onderzoek en private bestrijdingsprogramma's komen hier aan de orde. En inderdaad, dus ook het aanstaande IBR/BVD-programma, dat wordt voorbereid door een daarvoor vanuit de DKR ingestelde stuurgroep, met volle medewerking van de kalversector.

Voorbereiding bestrijdingsprogramma vergt tijd

Hadden we niet eerder kunnen en moeten komen met een bestrijdingsprogramma? Ja, maar de ervaringen met een eerdere poging IBR georganiseerd aan te pakken, vormden lang een barrière. Bovendien gaf de sector de afgelopen jaren prioriteit aan de aanpak van paratbc, salmonella en antibioticagebruik. Dat heeft veel inspanningen van de sector gevraagd.
De voorbereiding van een landelijk bestrijdingsprogramma vraagt de nodige tijd. Het gaat om het vinden van een optimale verhouding tussen de kosten van de bestrijding en de effectiviteit. Als geld geen rol zou spelen, was bestrijding niet zo moeilijk.

Wegvallen productschappen remt af

Voor de onderbouwing laten we het nodige onderzoek verrichten. Bovendien is de organisatie van een dergelijk programma lastiger geworden door de opheffing van de productschappen, waardoor de sector zelf geen mogelijkheid meer heeft om sluitende regelingen vast te stellen. Met onwil van de kalversector heeft dat allemaal niets te maken.

Recent zijn we begonnen vanuit het Europese budget bestrijdingsmaatregelen voor IBR en BVD te subsidiëren. Dit als aanloop naar de formele start van het programma. We gaan dus aan de slag!

Folkert Beekman is directeur van ZuivelNL.

Laatste reacties

  • Farmer4life2

    Hoe langer bestuurders erover doen, hoe meer ze verdienen. Uurtje factuurtje.

    Klinkt kortzichtig. Maar de bureaucratie is uiteindelijk gestoeld op werkgelegenheid.

    Als de vergaderingen etc minder waren en de prijzen van de vaccinaties lager, dan waren we allang vrij geweest, vooral het voorval met ibr enting en gratis bvd erbij krijgen doet erg veel zeer.

  • koestal

    Veel boeren zijn nog gefrusteerd door de vorige IBR affaire ,waardoor duizenden koeien moesten worden geruimd,eerst werd door,,deskundigen '' beweerd dat die zieke koeien zgn . slijters waren,maar later bleek dat ze ziek werden van een IBR spuit

Of registreer je om te kunnen reageren.