Redactieblog

'We krijgen het druk met fosfaatefficiëntie'

Nu we de contouren van het fosfaatreductieplan van staatssecretaris Martijn van Dam weten, kunnen we ons erop voorbereiden ermee te werken: fosfaatrechten gebaseerd op de melkkoeien van 2 juli 2015.

Positief is dat het niet aan de grond gebonden is. De koppeling is wel worden ingevuld met de grondgebondenheid; regio's met een fosfaatoverschot krijgen dan een zwaardere afroming. Dat ligt voor de hand, want anders had het belang van grondgebondenheid niet benoemd te worden.

Koppeling met grond

Op bedrijfsniveau zullen overschotbedrijven onder zwaardere condities fosfaataankoop kunnen realiseren. Zo heb je geen gebondenheid met grond, maar in de bedrijfsvoering wel een koppeling. Dit gegeven bewerkstelligt dus nog steeds een opwaartse druk op de grondprijs, terwijl fosfaatrecht gebaseerd op dieren het tegenovergestelde doet.

Dan is de rekensom snel gemaakt in vergelijking met melkquotum. Wat toen voor het melken van een koe werd betaald, zou nu het fosfaatquotum mogen kosten. Maar let wel: de kostenverhoging wordt nu verdeeld over het fosfaatquotum en de grond.

Nieuw kengetal: melk per kilo fosfaat

Op bedrijfsniveau wordt een nieuw kengetal geïntroduceerd: melk per kilo fosfaat, door de boer sterk beïnvloedbaar door het management. De fouragebedrijven/accountancy zullen het er druk mee krijgen: fosfaatefficiëntie. Fouragebedrijven kunnen zelf hun voeders nog nauwkeuriger samenstellen en van beter advies voor zien, dat is een eerste stap. Uitgekiende rantsoenen, waarbij eigen gewonnen ruwvoer zeker niet aan de aandacht moet ontsnappen. De productie per koe gaat omhoog; grote correlatie met fosfaatefficiëntie.

Dispensatie bij weidegang

Daarvoor blijven meer koeien binnen, dan zijn variabelen beter te beïnvloeden. Tenzij Van Dam, en die kans acht ik groot, bij weiden een beetje dispensatie geeft. Jongvee minimaliseren, korte tussenkalftijd en de opfoklocatie net over de grens opzetten geeft ook ruimte, melkprijsverschillen legitimeren dit snel. Ja, meer melk met 150.000 koeien minder, toch maar 3 keer per dag melken.

Laat de generieke korting zo laag mogelijk, geeft alleen maar gedoe; blij dat ik geen landsjurist ben. En, Van Dam, toch nog de schotten tussen de sectoren eruit. Een verstandige actie; fosfaat is fosfaat. Laat de markt en de bedrijfskringloopwijzer de fosfaatefficiëntie bepalen.

Webinar Fosfaatrechten

Wat betekent de invoering van fosfaatrechten voor uw bedrijf? In het webinar Fosfaatrechten voor melkveehouders wordt onder meer deze vraag behandeld. Boerderij organiseert het webinar donderdag 24 maart, in samenwerking met LTO Nederland en Farmel. Meld u gratis aan

Of registreer je om te kunnen reageren.