Redactieblog

12 reacties

Vermindering melkproductie moeizaam proces

Volgens de ramingen van het LEI van eind december had de gemiddelde Nederlandse melkveehouder vorig jaar een bedrijfsinkomen van ruim €30.000. Daarin zit zo'n €25.000 aan toeslagen; dus het produceren van melk leverde in het 'bevrijdingsjaar' niet veel op.

Van het optimisme over het post-quotumtijdperk is niet veel over, al valt wel te horen dat de huidige lage melkprijs slechts tijdelijk is en dat op langere termijn de vooruitzichten gunstig blijven. Het eerste is een open deur, want bijna alles is tijdelijk, en aan het laatste heb je niet veel als je het op korte termijn niet redt. Ik signaleer dan ook meer en meer twijfel over het functioneren van de markt en zag de afgelopen maanden zelfs enkele voorzichtige pleidooien voor A- en B-melk, dus in feite voor quotering.

Doormelken de minst slechte optie

Ondanks de geringe verdiensten in de melkveehouderij neemt de productie niet af. Het terugdringen van overproductie gaat altijd moeizaam. Ook bij lage prijzen is doormelken voor veel veehouders nog lange tijd de minst slechte optie.

Momenteel is deze 'elasticiteit van het aanbod', zoals economen het noemen, waarschijnlijk nog kleiner dan gewoonlijk omdat er de afgelopen jaren her en der veel stalcapaciteit bij is gekomen. Daarnaast spelen de toeslagen een rol: als die er niet waren zouden er meer bedrijven stoppen en zou de productie eerder afnemen. Bij overproductie vasthouden aan het dogma 'dat de markt het moet doen', is kiezen voor koude sanering.

Erkenning van falen van de markt

Het recente besluit van de EU-ministers dat veehouders afspraken mogen maken om de melkproductie aan banden te leggen, vormt een erkenning van het falen van de markt. Zelfs EU-landbouwcommissaris Phil Hogan neemt het woord 'crisis' in de mond.

Het zwakke punt van zo'n vrijwillige productiebeperking is dat (groepen) veehouders die niet meedoen, er het meest van profiteren. Daardoor zou het effect wel eens beperkt kunnen zijn. De EU had beter geld uit kunnen trekken om productie 'uit de markt te halen', bij voorbeeld via een inschrijfsysteem. Als de markt faalt, mag de overheid best een handje helpen. En dat geldt niet alleen voor de melkveehouderij.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Helemaal mee eens.

 • alco1

  Het dogma dat de markt het moet doen.
  Kardinale fout van denken van de schrijver.
  De markt DOET het.......

 • xw

  Het blijft moeilijk om goed te lezen wat er staat.

 • Farmer4life2

  Als de vraag fluctueert, maar het aanbod (bijna) structueel boven vraag is, heb je een probleem als dit.

 • landboer

  Alco, de markt doet het niet!

 • Hr19

  Er is gewoon te veel melk. Als er meer aanbod is dan vraag, zakt de prijs gewoon, logisch toch?

 • Schraar

  Goede column Cees!
  Gelukkig zijn er nog mensen die snappen hoe het werkt.

  Alco, als de markt het doet, waarom komen er dan niet minder varkens na al deze slechte jaren en hoe kan de melkproductie in Denemarken toenemen ipv afnemen terwijl vele melkveehouders feitelijk failliet zijn. En zo zijn er nog talloze voorbeelden aan te halen waaruit blijkt dat de markt zijn werk niet doet in de landbouw.

 • eg wel

  Zoals al eerder geschreven, bestaat er geen vrije markt.
  Canada heeft een gesloten grens, Rusland gooit de grens (om wat voor reden dan ook) voor bepaalde landen dicht, de V.S. steunt de boeren indien nodig met miljarden( voor hen is voedselproductie wel belangrijk). Zelfs binnen Europa is afspraken maken een utopie (Italië vind het niet nodig om zich aan welke afspraak dan ook te houden, Frankrijk wil zijn boeren houden)

 • Almagro

  Een trieste constatering dat de melkveehouder overeind wordt gehouden door de steun. Maar is de sector hier ook beter van geworden? In vrijwel alle gevallen vertragen steun, toeslagen en interventie marktherstel. Zeker voor Nederlandse omstandigheden zal een versnelde sanering en herstructurering van de zuivelsector in Europa op den duur beter zijn. Absolute voorwaarde is een eerlijk en gelijk speelveld.

 • alco1

  xw schaar.
  Wat ik wil zeggen is dat je alles kunt benoemen dat het anders moet. Maar dat het geen enkel effect zal hebben.
  Juist de subsidies en interventies laten bij de boer een gevoel opkomen van we worden wel gesteund, dus door doen.
  Echter zal de markt scherprechter blijven.
  Alleen productie quotering op wereld schaal heeft effect.
  Maar zelfs die paar olie landen kunnen nog geen afspraken maken, wat moet je dan met die miljoenen boeren.
  Kortom. Laat het gevoel van we worden wel geholpen maar achterwege. De markt is keihard.

 • Bennie Stevelink

  In de VS hadden ze eerdere jaren een systeem waarbij productie uit de markt wordt gehaald als de prijs te laag is. Boeren betalen een heffing en bij te lage prijs kunnen boeren inschrijven voor een bepaalde productievermindering die betaalt wordt van de heffing.
  Als wij een dergelijk systeem ook in de EU zouden hebben en via TTIP kunnen afspreken dat we dit afstemmen met de VS komen we een eind in de richting. Als ook Nieuw Zeeland en Australië zich er bij aansluiten kunnen wij de productie aardig sturen zonder een duur melkquotum.

 • farmerbn

  Helemaal gelijk Bennie maar willen de overheden en melkfabrieken dat wel. Goedkope melk is voor hen beter dan dure.

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.