Redactieblog

31 reacties

'NZO legt marktrisico op bordje van boer'

"Vreemd", zegt Hanna. "FrieslandCampina kreeg vorige maand te veel melk en betaalde een paar cent per kg om de productie te verminderen. Nu staat ze via de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) op het standpunt dat de zuivel geen productiebeperking wil. Een tegenstelling."

"Je ziet het fout", antwoordt Hans. "De productievermindering van januari en februari kwam er, omdat ze de melk niet konden verwerken. Ze waren te laat met de uitbreiding van de fabrieken. Deze eigen fout werd opgelost door de boeren te belonen voor het leveren van minder melk. Niet om de productie te beperken, maar welbegrepen eigenbelang van de coöperatie."

'We moeten leren van de akkerbouwers'

Zo is het. De NZO spreekt heldere taal. Melkveehouders moeten leren leven met hevige prijsschommelingen op de wereldmarkt. Die bepaalt de prijs. Boeren moeten hun bedrijf zo managen, dat ze kunnen omgaan met die prijsschommelingen. Wie dat niet kan, valt af. "We moeten leren van de akkerbouwers", denkt Hanna hardop. "Die leven al jaren met grote verschillen in opbrengstprijzen. Ook daar zijn de zwakke broeders gestopt en de echte ondernemers sterk gegroeid. Dat is het gevolg van de tucht van de markt. De sanering gaat versneld door en afvallers zijn de verliezers. In de akkerbouw wordt dat als normaal ervaren. In de veehouderij vinden we dat nog altijd een beetje zielig. Dat wordt aangewakkerd door de milieuminnaars en mensen als professor Jan Douwe van de Ploeg. Die praten nog steeds over een verouderd model van boeren met kleine bedrijven. Daar valt echter geen droog brood te verdienen".

'NZO legt gehele marktrisico op het bordje van de boer'

In ieder geval weten we nu zeker dat we van de zuivel geen initiatieven kunnen verwachten om de productie te sturen. Dat is merkwaardig, omdat de markt ook altijd nog een kwestie van vraag en aanbod is. Kijk maar naar de biologische melk. Nu er te weinig is, zijn de prijzen sterk gestegen.

Daarom maakt de NZO zich er wel heel gemakkelijk vanaf, door het gehele marktrisico op het bordje van de boer te leggen. Meedenken over hoe je de productie kunt sturen is het minste dat leden mogen verwachten.

Laatste reacties

 • Bennie Stevelink

  Het is al zo vaak uitgelegd: de prijs komt tot stand door verhouding tussen vraag en aanbod op wereldschaal. Wil je de prijs beïnvloeden door productie te sturen dan moet je dat op wereldschaal doen.
  De enigste uitzondering zijn kleine coöperaties als Cono of Rouveen die vrijwel alle melk verwerken in een merk wat ver boven de markt opbrengt. Dan kan het zinvol zijn de aanvoer van melk te beperken tot alleen die melk die in dat merk verwerkt kan worden.

 • Bennie Stevelink

  Er wordt door Vergaderboer een vergelijking gemaakt met akkerbouwers. Deze vergelijking gaat mank omdat akkerbouwers meerdere gewassen telen waardoor prijsrisico gespreid wordt. Sommige producten kunnen ook nog langere tijd opgeslagen worden om het juiste moment van verkoop af te wachten.

 • Farmer4life2

  RFC heeft 3 miljard kg melk verwerkt waaraan ze VERLIEZEN.
  Het kan uit om te minderen.

  Voor RFC geldt, zoveel mogelijk marktaandeel maken

 • farmerbn

  Ja, je moet vergelijken met de varkensboeren maar dat wil je eigenlijk niet want hun financiele situatie is niet ok.

 • gvanlaar

  #Bennie stevelink, ik sprak deze week nog iemand van LTO die vertelde mij dat 60-70% van het melkoverschot op wereldniveau vanuit Europa komt. als je dit binnen Europa gaat bekijken dan zijn wij nederlandse "ondernemers" hartstikke blind dat we niet (willen) zien dat WIJ daar debet aan zijn!! want geen enkel land in Europa heeft zoveel melk extra als nederland! dus de melkaanvoer in NL beperken heeft zeker wel zin in mijn ogen.

 • Farmer4life2

  Gvanlaar

  Of je dwingt de anderen te minderen... Omdat zij de melk minder goed kunnen verkopen/verwaarden.

 • alco1

  Zeer goed verwoordt @Bennie.
  @gvanlaar De wereldhandel reageert als communicerende vaten. Hier beperking betekend bij goed prijspijl elders productie verhoging. Maar ook andersom.
  Niets doen zoals de NZO doet is een betere manier dan weer bureaucratische oplossingen ten uitvoer te brengen, die niets bijdragen.
  Je gedachte er over uiten mag altijd.

 • H.Grotenhuis1

  @Farmer4life2
  Saneren van anderen (zuivelproducenten en zuivelverwerkers) hoort absoluut bij de tucht van de vrije markt, dus ook in de zuivelmarkt. Het is voorlopig dus nog 'een ratrace to the bottom'

 • oorspronkelijk

  wereldmarkt
  voedsel is een eerste levensbehoefte.
  Voedselzekerheid een must.
  aarde en ecosysteem de basis.
  moeten we principes verkwanselen om de concurrent te verslaan.
  melken is niet de minst klimaat neutrale productiemethode.
  ik kies voor produceren van exclusiviteit b.v. een toegevoegde waarde aan de schijf van vijf

 • farmerbn

  Het is echt een wedstrijd. Sommige boeren kunnen stoppen met melken en anderen niet. Als je veel schuld hebt en weinig land kun je als je stopt met melken op geen andere manier je geld verdienen (op je bedrijf). Boeren echter met weinig schuld en veel land, kunnen stoppen met melken en gaan wat anders doen met het land. In Frankrijk heb je veel streken waar stoppers kunnen stoppen maar ook waar de situatie vergelijkbaar is met Nederland en dus niet kunnen stoppen. Als je wel moet stoppen zonder alternatief dan ga je lijden.

 • agratax(1)

  Waarom horen we de Canadese melkveehouders niet klagen over slechte prijzen . Zij hebben afspraken over hoeveelheid en prijs. het schijnt nog aardig te werken. Wij willen dit niet, wij denken dat we tegen dumpprijzen kunnen produceren en zogauw die dumpprijzen dan werkelijkheid zijn geworden is lijden in last. Het liefst zien we als Nederlandse melkveehouder, dat het NZO of Den Haag met de oplossing komt die onze prijs weer op niveau brengt. Schelden op de co-op is schelden op jezelf. Als lid ben je de co-op en kun je het beleid maken. Hiervoor moet je met elkaar dezelfde kant op willen zodat je het bestuur en de directie kunt aansturen. Helaas boeren en "gelijk gestemd" zijn is een utopie en dus bepalen de directie en de besturen de marsroute en zien boeren hun eigen fabriek (co-op) als een grondstof verwerker, die zo laag mogelijk wil inkopen om de winst te maximaliseren om elders nieuwe investeringen te doen. Hiermee zijn leveranciers met kas te korten opzadelt.

 • alco1

  @oor....
  De mens heeft eiwitten nodig. Zonder veeteelt die dit produceren uit afval producten ( sojaschroot, bierbostel, perspulp e.d.) en gras, zou nog veel meer kunstmest gebruikt moeten worden voor de schijf van vijf, met alle gevolgen van dien.

 • boelenham

  Kunnen wij Nederlandse boeren voor wereldmarktprijzen produceren ,dat is de vraag ,kunnen we dat niet ,dan moeten we ons richten op ons afzetgebied door onze melk meerwaarde te geven ,dat betekend vers kwaliteit diversiteit en en onze consument blijven plezieren, als Mac Donald s, en Danone ,en kunnen we onze productie beperken ,bv door een a quotum en een b melk waar een spotprijs voor betaald wordt . De fosfaat producten op bedrijfsniveau zou hierbij leidend kunnen worden

 • oorspronkelijk

  idealisme is geen oplossing bij crisis maar kan richting aan de toekomst geven
  triest als de wereldhandel bij nog meer mensen bepalend wordt achter de voordeur.
  een enkele respons vertoont ook realisme

 • Koen Franken

  Een hele hoop van bovenstaande reacties die steken echt hun kop weer ver in het zand , Nederlandse melkveehouders hebben een technisch voordeel met andere landen , maar zeker niet op kostprijsniveau . Op termijn verlies je zo de strijd .

 • alco1

  @agratax. Voor de zoveelste keer. Een vergelijking met Canada gaat mank want daar is een afgeschermde markt.(Voor hoelang nog). "Wij willen dit niet???. Wij KUNNEN dit niet" .
  Verder is je gedachte utopie.

 • gvanlaar

  Alco klopt helemaal wat je zegt maar ik bedoel eigenlijk tijdelijk productie beperken en als er weer ruimte komt de boel weer openstellen. het kost wat creativiteit maar het zou een heleboel melkveehouders helpen om de cashflow op peil te houden.
  ben zelf ook een voorstander van stukje vrije marktwerking maar het houd wel een keer op want wij kunnen met onze torenhoge kostprijzen van soms dik in de 30 cent nooit concurreren met het buitenland (lees NZ en VS).

 • Bennie Stevelink

  @gvanlaar, in de VS hebben ze een dergelijk systeem wel gehad. Het zal alleen werken als de VS, EU, Nieuw Zeeland en Australië dit tegelijk toepassen en op elkaar afstemmen.

 • alco1

  gvanlaar. Je kunt wel tijdelijke productie beperking instellen. Maar hoe wil je dat vorm geven. Het is wereld handel
  Als dat maar zo gemakkelijk kon, dan waren we er zo uit.
  Ik ben ook helemaal geen voorstander van vrije marktwerking.
  Maar ik zie dat het niet anders is.

 • WGeverink

  Ligt er aan Bennie hoe lang jullie voor niks kunnen blijven door kloten. Jullie dure Euro helpt de export ook niet. Gelukkig krijgen jullie geld uit brussel en zijn jullie voor een inkomen niet helemaal afhankelijk van het melken.

 • Mfb

  als je geen te dure grond koopt en je geen mest hoeft af te voeren kun je het best doen voor deze prijzen
  de extensieve boer houdt het dan ook veel langer vol dan de intensieve boer

 • PIETER123

  NZO zit wel als belangenbehartiger voor boeren aan tafel bij van Dam.Juist belangenbehartiger met de pet dat er genoeg melk door de melkfabriek komt.Wat de boer als grondstof leverancier krijgt is blijkbaar markt werking.Nu we bij economische zaken zitten is al een ramp.NZO moet zijn plek weten melk vermarkten.

 • Rip

  Toch is het vreemd dat de NZO de productie niet wil beperken. Ze zouden ook een voortrekkersrol in Europa kunnen vervullen. Kijk naar de olieproducerende landen . Allemaal oorlog, maar ze praten wel weer over het beperken van de productie.

 • .....

  RFC moet veel beter haar best doen, ze hadden al veel eerder nieuwe markten aan moeten boren

 • Gerardone

  Wij agrarische sector zorgen voor een groot zo niet de grootste steun pilaar van de Nederlandse handels balans, van uit dit punt redeneert de regering en is zij gebaat dat wij zo door produceren tegen de wereldmarktprijs .
  De regering is gebaat bij dit niet te vernoemen
  Maar wij agrarische sector wel, doe dit dan OOK vermeld dit naar de bevolking van Nederland dit is 1 punt dan slaat Pieter123 ook de spijker op de kop dit wou ik ook vermelden het is niet de taak van NZO te vermelden wat wij moeten doen maar naar van Dam gaan en op de "positieve plus handelsbalans" van mij eerste punt te hameren.

 • Gerardone

  Alco z'n dood doener richting agratax hebben we helemaal niks aan bekijk het systeem onderzoek het en haal de dingen eruit wat goed past want let wel daar verdien je een boterham HIER NIET

 • Gerardone

  Men wil graag de agrarische sector zien als industrie maar dit wil en kan niet de industrie kan produceren als er koopkracht is en de landbouw kan alleen voor de voedsel behoefte produceren

 • leftturn

  @gerardone als je Canada achterna wilt, mag je eerst de productie met 70% verminderen en daarna je grenzen dicht doen. Dit werkt alleen zonder grote afhankelijkheid van export.
  Nzo had beter mogen inschatten wat de stijging in productie zou veroorzaken. Op eu schaal doet de Nl'se stijging namelijk wel er toe. Vandaar mijn scepsis als je in Brussel gaat vragen om een hoger fosfaatplafond. Heeft op dit moment geen draagvlak, wat we er ook van mogen vinden.
  Het zou diegene sieren om te zeggen dat het achteraf een verkeerde inschatting was.

 • Gerardone

  Leftturn nee hoor 50 % verminderen is voldoende wij zijn niet afhankelijk van de export als je het systeem goed inkleed maar de overheid is afhankelijk van onze agrarische export en met deze wetenschap moet je handelen als agrarische sektor
  Canada achterna is niet de goede bewoording bekijken hoe het systeem in elkaar zit het hoe en waarom en vervolgens kijken of we met het goede hieruit een instrument kunnen maken dat de boer een boterham verdient

 • Bennie Stevelink

  De overheid had moeten zorgen dat er enkele jaren voor afschaffing van het melkquotum een vervangende begrenzing was ingevoerd. Dan was veel ellende voorkomen.

  @Gerardone, is 50% inkrimping reëel? Het gros van de boeren zal failliet gaan. Daar komt bij dat juist de export de beste melkprijs oplevert. Kijk maar in het jaarverslag van FC: ieder jaar is de zuivel in Europa slecht renderend en komt de winst uit Azië.

 • Gerardone

  Er zit een volledige denk fout hier niet de overheid doet iets oplossen want ik schrijf in het begin de overheid is gebaat bij veel export
  Dat die 50 % inkrimping reeel is doet er niet toe het gaat erom dat er in oplossingen gedacht word. De oplossing komt niet bij overheid weg want zei is GEBAAT bij export voor de betaling balans dat heb ik al eerder geschreven en SECTOR doe wat met dit gegeven

Laad alle reacties (27)

Of registreer je om te kunnen reageren.