Redactieblog

24 reacties

'Hoezo overschot? Fosfaat is schaars'

Fosfaat is geen grondstof om slordig mee te zijn: het mestbestanddeel moet niet als afval worden beschouwd, maar als een waardevolle grondstof, bepleit PVV'er Dion Graus. Deze week gingen VVD en CDA op de loop met zijn motie.

Bij de discussie over fosfaatrechten in de melkveehouderij zouden we haast vergeten dat fosfaat als grondstof niet onbeperkt beschikbaar is. Gelukkig is er Dion Graus, Tweede-Kamerlid voor de PVV, die al jarenlang geen mogelijkheid onbenut laat om dat te benadrukken.

Nederland moet fosfaat terugwinnen uit mest, niet alleen uit dierlijke mest, maar ook uit humane fecaliën, zegt de PVV'er bij herhaling. Mest is het bruine goud, zegt hij. Zorg dat de grondstoffen daaruit worden hergebruikt. Dat vermindert onze afhankelijkheid van fosfaat uit landen buiten de Europese Unie.

Menig motie ingediend

De PVV'er heeft daar in de loop van zijn bijna 4.000 dagen als Kamerlid menig motie over ingediend - met wisselend succes overigens. Hij boekte succes met een motie die hij in april 2010  indiende, samen met toenmalig CDA-Kamerlid Gert Koopmans. Daarin vroeg de PVV'er om het mestoverschot positief te benutten en de belemmeringen weg te nemen die verwerking en bewerking in de weg staan. Hergebruik van mest in de vorm van bouwstoffen, brandstof, grondstof of eventuele eindproducten moest worden gestimuleerd. CDA, PvdA, VVD, ChristenUnie, SGP en natuurlijk Graus' eigen PVV hielpen de motie aan een meerderheid.

Eind 2014 smaakte Graus ook het genoegen van een aangenomen motie, waarin de regering werd opgeroepen om 'zeer schaarse fosfaten' uit dierlijke meststoffen te halen ten behoeve van kunstmestvervangers. De motie kreeg de steun van bijna twee derde van het parlement. VVD, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, Bontes-Van Klaveren, Van Vliet en 50Plus ondersteunden de motie, die mede was ondertekend door CDA'er Jaco Geurts en SGP'er Elbert Dijkgraaf.

'Plagiaatmotie' VVD en CDA

Bij de behandeling van het Programma Aanpak Stikstof diende Graus een motie in om 'de ontlasting van landbouwhuisdieren niet langer aan te merken als een afvalstof', maar de waarde ervan te zien - ook als grondstof van schaars fosfaat. De motie haalde een roemloos einde: alleen zijn eigen fractie ondersteunde de motie in april 2014.

De motie uit 2014 van Graus kwam deze week andermaal op tafel, in iets uitgebreidere vorm en ingediend door VVD en CDA in de personen van Remco Dijkstra en Agnes Mulder. Zij vroegen de regering om fosfaat uit mest en andere afvalstromen niet langer als afval te beschouwen, waardoor de export kan worden bevorderd.

Graus noemde dat een plagiaatmotie - wat wellicht een beetje ver gaat. Maar de PVV'er heeft een punt: het is raar dat zijn motie uit 2014, waarin in essentie hetzelfde werd gevraagd, geen enkele steun kreeg, terwijl de uitgebreide, aangepaste 'plagiaatmotie' van Mulder en Dijkstra een royale meerderheid haalde met alleen de stemmen tegen van PvdA,  GroenLinks, Partij voor de Dieren en de Groep Kuzu-Öztürk. De wegen van het parlement zijn soms ondoorgrondelijk.

Wat betekent de invoering van fosfaatrechten voor uw bedrijf? In het webinar Fosfaatrechten voor melkveehouders wordt onder meer deze vraag behandeld. Boerderij organiseert het webinar op 24 maart, in samenwerking met LTO Nederland. Meld u gratis aan.

Laatste reacties

 • John*

  bij circulaire economie past dit prima :-).

 • agratax(1)

  De fosfaat uit het rioolsysteem kan toch via het zuiveringsslib weer terug in de kringloop gebracht worden. Als het slib tenminste niet te vervuild is met medicijnen en andere chemische verontreiniging, want dan zou ik als boer niet happig zijn om dit spul op mijn land te brengen.

 • Farmer4life2

  Zuiveringsinstallaties zouden ook fosfaatrechten moeten krijgen, net als de suikerunie met de vergisters en terra.

  + alle dier groepen.

 • farmerbn

  Bijna 17 miljoen mensen. Hoe zit dat met het fosfaatplafond?

 • melkveehouder .

  Eindelijk een artikel die de basis moet vormen voor iedere discussie of ieder debat wat over fosfaat gaat. Hoewel ik de standpunten van zijn partij op onderdelen 'over de limit' vind gaan, verdient Graus een pluim. Als enige kan ( of wil) hij begrijpen waarover het feitelijk gaat c.q. dat het fosfaatprobleem niet bestaat, en ook nooit kán gaan bestaan.
  Eens kijken welke partijen het lef hebben Graus te steunen en zo nogal wat boeren te behoeden voor de ondergang. Ook ben ik benieuwd of weekblad Boerderij in haar publicaties gaat kiezen voor de boeren óf dat ze kiest voor de handelaren en makelaardij.

 • veldzicht

  Het is jammer dat de PVV zo extreem is, hoewel 90.000 asiel
  zoekers per jaar met een heel andere cultuur en geloof kan ook niet goed gaan. Ik hou het nog maar bij het CDA.

 • kalkar

  Veldzicht: P.V.V is niet extreem, maar realistisch. Onze kinderen zullen ons over 30 jaar dankbaar zijn. Ned. is overvol, werk is er niet, armoede bij vele miljoenen, en de staat is praktisch failliet. Hoezo P.V.V extreem?

 • alco1

  Weten jullie wat de PVV stemde bij het kalf bij de koe motie van Thieme.

 • xw

  Volgens mij zijn er in dit landje grotere problemen- en nog veel grotere op komst. Wie heeft het nu nog over een koe bij een kalf. Ho wacht effe, of was het een kalf bij een koe? In ieder geval durft de pvv de problemen te benoemen. Anderen durven dat vanwege politieke correctheid niet. Ik weet niet of U dagelijks de ontwikkelingen in Europa volgt? Heb je misschien het nieuws omtrent de politieke ontwikkelingen bij onze oosterburen al tot je genomen? En wij maar tobben met een kalf en met fosfaat.

 • veldzicht

  @Kalker en XW, Als je die mensen in Syrie en die vluchtelingen in die tenten in de bagger en sneeuw in Turkije ziet, die kan je toch niet aan hun lot overlaten! Dat is iets anders als ze allemaal hier heen laten komen.

 • alco1

  In de kwestie vluchtelingen moet eens iemand durven te zeggen hoe deze situatie ontstaan is.
  Laten we het eens simpel uitleggen.
  Toen o.a. de IS klein was waren vooral de linkse partijen tegen ingrijpen. Nu het onhoudbaar is gegroeid gaat men als mosterd na de maaltijd, de noodzaak er toch van inzien.
  We moeten ons in principe schamen dat wij mensen op gammele bootjes de dood in laten jagen.
  En ja, natuurlijk moeten wij de ontheemde vluchtelingen helpen.
  Echter wel met de mededeling dat er bij ons niet automatisch een emigratie plek is.

 • alco1

  Wat fosfaat betreft.
  Ik zal eens wat tongen los maken:
  Ik denk dat het zo langzamerhand tijd wordt voor een Nederlands NEXIT uit de EU.
  De EU blokkeert ons meer, dan dat we er voordeel bij hebben.

 • veldzicht

  Alco, Helemaal met je eens.

 • cornelis 22

  Helemaal eens met Graus deze keer, meest van tijd gedraagt hij zich echter als een gestoorde krokodil die de dierenpolitie boeren met machinegeweren in de knie wil laten schieten.

 • xw

  Heej Veldzicht, zou jij die suggestieve opmerking van jou richting Kalkar en mij willen corrigeren.
  Heb ik ergens gezegd, dat vluchtelingen niet geholpen moeten worden? Ga eerst leren lezen joh. Walgelijk
  t.a.v. Jan Braakman: Wilt U die reaktie van Veldzicht 09.55 aub ogenblikkelijk verwijderen.

 • kalkar

  Veldzicht, vluchtelingen moeten worden geholpen, punt,maar niet alleen door Europa, maar ook door b.v. Rusland, Amerika en niet te vergeten Dubai, om maar eens iets te noemen. Opvang prima, maar iedereen moet terug wanneer het daar weer veilig is. Punt.

 • Bennie Stevelink

  @xw 09:12, de PVV durft problemen te benoemen? Maar welke realistische uitvoerbare oplossing dragen ze aan waarbij het middel niet erger is dan de kwaal?

 • Jan-Zonderland

  Eindelijk eens iemand die echt inziet wat er met fosfaat aan de hand is. Het is een nutrient wat echt noodzakelijk is voor de groei van planten. Het is ook een delfstof waarvan de voorraden EINDIG zijn en die bovendien ook nog veelal in politiek instabiele landen liggen. En wat doet men in Nederland: fosfaatrijke mest verbranden waardoor de aanwezige fosfaat onopneembaar wordt voor planten. Het verdwijnt niet maar je kunt er niks meer mee. En door de huidige lage bemestingslimieten, ingesteld door een overheid die niet gehinderd wordt door enige kennis van zaken, worden de landbouwgronden uitgeput zodat op termijn de opbrengsten zullen dalen.

 • kalkar

  Jan zonderland, dit noemen ze uitrookbeleid. Wen er maar aan, ondanks alle rapporten dat de grond te weinig krijgt, zullen de gebruikersnormen niet verhoogd worden. Het is natuurlijk puur crimineel gedrag van de overheid. Pure dictatuur. Helaas pikken wij dit ook nog met z'n allen, ook triest natuurlijk.

 • Jan-Zonderland

  @Kalkar, of het een bewust uitrookbeleid is dat weet ik niet, het lijkt er wel wat op maar datgebeurt dan onder het mom van natuurbescherming. Waar het mij om gaat is dat er zo onverantwoord omgesprongen wordt met grondstoffen die eindig zijn en onvervangbaar. Hoewel ik makkelijk praten heb hier in Canada, waar men nog niet zover doorgeslagen is, verbaast het mij ook wel dat jullie Nederlandse boeren alles zomaar pikken. Niemand schijnt het lef of de wil te hebben om te zeggen: tot hier en niet verder overheid. Vroeg of laat zal de wal het schip wel een keer keren denk ik. Wat daar voor nodig is: Voedselschaarste, oorlog ??? Zeg het maar.

 • alco1

  Juist Jan. Ik sta er ook verstomd van dat iedereen er zomaar in meegaat. Men is al aan het fosfaatrecht handelen. Te gek voor woorden.
  Het LTO kan hier niets aan doen, omdat ze voor 90 % gefinancierd worden door de overheid.
  En wiens brood men eet, wiens taal men spreekt.
  Dat zelfs dat de boeren nog niet door hebben.

 • Jan Braakman

  @ xw, @Veldzicht, @kalkar Naar aanleiding van de aan mij gerichte opmerking van xw (14 mrt 11:46): ik zie geen reden de prikkelende opmerking van @veldzicht te (laten) verwijderen. Evenwel is het goed bij het onderwerp te blijven en niet op de persoon te spelen.
  Jan Braakman

 • PIETER123

  Mensen hun fosfaat is niet nieuw omdat dit de minister erg plaagt als het over kwaliteit oppervlakte water gaat. Dan geef je de landbouw toch de schuld.Tijd voor feiten.Mest verbranden is zonde in de letterlijke betekenis van het woord

 • agratax(1)

  @alco1. Je ziet het niet ingrijpen van het westen toen IS nog klein was als het moment van de vluchtelingen stroom. Ik zou zeggen "Waarom hebben we niet ingegrepen in onze grote steden toen de verveling bij de niet werkende tweede en derde generatie van de migranten uit Noord Afrika zich openbaarde". We hebben zelfs hun ouders en voorouders toegestaan om NOOIT fatsoenlijk Nederlands te leren. Hier hebben we de start van de criminalisering en extremisme van o.a. de Moslim jeugd, IS simpathisanten.
  Verder willen we niet inzoien, dat onze zgn. Ontwikkelingswerk niet meer werk en voedsel oplevert voor de arme Afrikanen maar leidt tot lokale gevechten om eten, grondstoffen of liever gezegd Geld voor de dictatoriale leiders. We hebben de ontwikkeling van deze landen overgelaten aan de groot investeerders, de moderne Kolonialisatie. WE gaan dus lekker goedkoop hun fosfaat in de vorm van voer en eten importeren en krijgen daarmee een overschot in het land van import veroorzaken omdat export naar het "land van herkomst" te duur is.

Laad alle reacties (20)

Of registreer je om te kunnen reageren.