Redactieblog

2 reacties

'Boerinnen op de bres'

Ruim 200 boerinnen togen deze week naar Den Haag om actie te voeren tegen een aangenomen motie over behoud van het kalf bij de koe. De actie kreeg veel aandacht van media en politici. De vraag is of het effect heeft.

Kalverliefde, kalverliefde! Dat riepen ruim 200 boerinnen deze week in Den Haag. Ze voerden actie tegen de aangenomen motie van Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) die wil dat het kalf langer bij de koe blijft. De boerinnen voelen zich in het hart geraakt, omdat ze heel bewust de kalveren direct bij de koe vandaan halen. Het is beter voor het welzijn en de gezondheid van kalf en koe, vinden ze. Om die boodschap duidelijk te maken togen de dames in groten getale naar Den Haag, voorzien van spandoeken, hesjes en groene sjaals. Ook op social media werd actie gevoerd: #kalverliefde was urenlang trending topic op Twitter.

Media-aandacht

De Tweede Kamer nam de petitie van de dames in ontvangst. Kamerleden Jaco Geurts (CDA), Elbert Dijkgraaf (SGP) en Helma Lodders (VVD) maken een gezellig praatje met de vele dames en toonden hun begrip. Zij delen het standpunt van de melkveehoudsters. Voor woordvoerders van de partijen die de motie van Thieme steunden, Tjeerd van Dekken (PvdA), Dion Graus (PVV) en Marianne Thieme (PvdD), was het onderhoud met de dames iets minder gezellig.
Media hadden uitgebreid aandacht voor de actie. De NOS berichtte erover in het achtuurjournaal en ook veel kranten hadden aandacht voor de kwestie. Wat dat betreft is de missie geslaagd.

De vraag is alleen of de missie ook politiek geslaagd is. De voorstanders van de motie lijken de emotie die bij de boerinnen is ontstaan enigszins te sussen. "We vragen om een plan van aanpak, nog niet direct om het kalf bij de koe te laten", zeggen PvdA, D66, PVV en SP. Als uit onderzoek blijkt dat het langer behouden van kalf bij de koe tot meer dierenleed leidt, haken PVV en PvdA af, zeggen de woordvoerders. Het uitgangspunt blijft echter dat ze liever zien dat het kalf bij de moeder kan zogen. Een aantal melkveebedrijven in Nederland doet het, dus het kan, is hun optiek.

Demonstraties in Nederland

Nederlandse boeren demonstreren niet zo snel. Tot grote acties zoals in Frankrijk komt het zelden. Wie aan acties van boeren in Den Haag denkt, denkt als snel aan de protesten in de jaren '90, toen akkerbouwers met honderden trekkers het Binnenhof en het ministerie van landbouw blokkeerden, notabene ook op initiatief van boerinnen. De akkerbouwers eisten stopzetting van de prijsverlagingen en een nationaal stimuleringsplan voor de akkerbouw. De politiek kwam in beweging door de acties. Er werd een steunpakket voor de akkerbouwers ingericht, maar dit heeft voor de boeren uiteindelijk weinig effect gehad.
Of de actie van boerinnen nu veel effect zal hebben, is de vraag. Er wordt niet gevraagd om geld, dat is in hun voordeel. Maar of er niks zal gaan veranderen aan de wijze waarop kalveren gehouden worden, is te bezien. De jongveeopfok zal niet van vandaag op morgen veranderen. Er moet eerst verder onderzoek komen wat de mogelijkheden zijn. Maar dat er een politieke wens is om uiteindelijk te komen tot langer behoud van het kalf bij de koe is duidelijk. En dat het bij sommige bedrijven lukt ook. Stilstand zal het dus niet zijn.

Laatste reacties

 • vandenbrandcv1

  In deze actie is te weinig aandacht voor de hoge eisen die de maatschappij stelt aan voedselveiligheid. Zogen geeft meer kans op uierontsteking met een slechter celgetal tot gevolg en via de melk overdraagbare aandoeningen zoals paratb en salmonella zorgen voor dragers die jarenlang besmet blijven.

  Als de burger echt zo graag iets wil bereiken, kan ze beter naar de zuivelindustrie gaan om actie te voeren want die legt de sector kwaliteitseisen op.

 • alco1

  Wij als boeren zijn ervaringsdeskundigen.
  Maar daar wordt toch niet naar geluisterd.
  Thieme en consorten moeten anders aangepakt worden.
  Ze stelde dat 40 boeren bedrijven hun kalveren wel bij de koe liet.
  Haar moest de vraag gesteld worden of zij de resultaten kende van die bedrijven.
  Sterftecijfer, cel getal, antibiotica gebruik en of het überhaupt wel levensvatbare bedrijven waren.
  Vast en zeker niet.
  Hiermee kon ze totaal belachelijk gemaakt worden.
  Ze gaat trouwens helemaal niet voor het dierenwelzijn, want dan ging ze wel voor de Oostvaarder Plassen liggen.
  Nee ze schreeuwt alleen maar voor het behoud van haar baantje.

Of registreer je om te kunnen reageren.