Boerenblog

24 reacties

'Melkveehouders zijn geen ondernemers'

1 april 2015: bevrijdingsdag! Geen knellende melkquota meer. Dat was vorig jaar de gedachte van veel Nederlandse melkveehouders. Nog geen jaar later is de stemming volledig omgedraaid.

Het melkquotum is afgeschaft. Eindelijk kunnen wij melkveehouders doen waar we goed in zijn: melk produceren. We zijn er klaar voor, de stalruimte is er en er is genoeg jongvee aangehouden. Laten we ieder jaar op 1 april gedenken dat we van onze ketenen zijn bevrijd!

Melkprijs zakt door interventieplafond

Maar nog geen jaar later is de stemming volledig omgedraaid. De melkprijs zakt door het interventieplafond, veel melkveebedrijven hebben liquiditeitsproblemen en moeten bijfinancieren. Natuurlijk is het de schuld van de grote, boze buitenwereld: de Russische boycot waar we niet om hebben gevraagd, de Chinese economie groeit niet hard genoeg, de olieprijs is veel te laag en er is geen droogte op het zuidelijk halfrond. Ondertussen blijven de meeste melkveehouders doorgaan met het opschroeven van hun melkleveranties, tegen beter weten in. Het is immers niet hun schuld dat de melkprijs zo laag is.

Melkveehouders steken zelf geen vinger uit

'Tijd is rijp voor sanering melkveehouderij', 'Vrijemarktwerking maar geen gelijk speelveld'. Zomaar een paar koppen van boerenbloggers op de website van Boerderij. We willen allemaal graag vrij en zelfstandig zijn en ja, als daarbij een paar collega's uit de boot vallen is dat jammer. Dan zal het wel hun eigen schuld zijn. Maar na die sanering klaart de lucht op en krijgen we het allemaal beter. We blijven geloven dat de oplossing van buiten komt zonder zelf een vinger uit te hoeven steken.

Melkveehouder is producent, geen ondernemer

Een interessante bijdrage aan de discussie komt van Frank van Stipdonk, CEO van handelshuis Interfood. Hij is handelaar in zuivelproducten. 'De zuivelsector wacht een koude sanering en de enige oplossing is een lagere productie, maar dat zie ik niet meteen gebeuren', zegt hij in een interview met Boerderij. Zolang de melkproductie niet afneemt, herstelt de zuivelmarkt niet.
Van Stipdonk heeft gelijk want melkveehouders zijn geen ondernemers! Het enige wat wij goed kunnen is melk produceren en dat doen we goed, soms te goed. Maar ondernemen is iets anders. Ondernemen is weten wat je produceert, voor wie je produceert en hoe de markt in elkaar zit. Maar dat hebben we uit handen gegeven aan onze afnemers. Zodra de melk in de RMO is gepompt is het niet meer onze zorg. Als de melkprijs hoog is geven we gas, als de melkprijs laag is geven we ook gas. We zijn producenten en geen ondernemers.

Verkapte quotering via milieueisen en fosfaatrechten

Als de oplossing niet van ons melkveehouders zelf komt, moet de oplossing van buiten komen. Dat zijn we immers gewend. Een volumequotering opgelegd door de overheid komt niet meer terug. Dat moeten we ook niet willen. Een verkapte quotering via milieueisen en fosfaatrechten komt ervoor in de plaats. Niet leuk, maar we hebben het zelf veroorzaakt.

Markt reguleren naar Frans voorbeeld

Nederland zou ook een voorbeeld kunnen nemen aan de Franse zuivelsector. De zuivelindustrie in Frankrijk heeft zelf de verantwoordelijkheid genomen. De particuliere bedrijven hebben hun leveranciers een contract aangeboden met een vaste hoeveelheid te leveren melk. De coöperaties hebben gekozen voor een systeem met een A- en een B-prijs. Als de marktprijs laag is, is de B-prijs lager dan de A-prijs. Maar bij een gunstige markt kan die prijs ook hoger zijn. Investeerders kunnen extra melk krijgen als daarvoor ruimte is. Melkveehouders voelen de markt meteen in de uitbetalingsprijs.

Leveren voor 17 cent per kilo melk?

Als FrieslandCampina een A- en B-prijs zou invoeren zou de B-prijs nu 17 cent zijn. Dat is namelijk de spotprijs voor de niet te verwaarden melk. Welke ondernemer wil melk leveren voor 17 cent per kilo melk?

Laatste reacties

 • vandenbrandcv1

  In NL gebeurt straks hetzelfde als in Frankrijk dmv fosfaatrechten die in de wacht staan. Dat is gemakkelijk voor de zuivelindustrie die hoeven dan niks meer te regelen.

 • Farmer4life2

  De varkenshouderij kampt met hetzelfde probleem. Echter lopen zij een decennium voor.

  Wij producenten zouden een variabel moeten kunnen produceren. Net als de mijnen, ze kunnen erg veel delven maar ze delven naar vraag. We moeten niet continu een barrière vormen voor onszelf. De doelen moeten behaald worden om winst te kunnen maken. Wij melkveehouders/producenten/voedsel makers zouden niet meer moeten melken dan strikt noodzakelijk is.

 • veldzicht

  Allemaal leuk en aardig bedacht als de rest van de wereld zijn gang blijft gaan schieten we er niets mee op ,alleen veel hogere kosten zo dat het nog moeilijker wordt om hier boer te blijven.Volgens mij is er maar 1 oplossing,uit zieken tot er
  bedrijven uitvallen waar ook ter wereld en er zo minder productie komt en de prijs weer gaat stijgen.
  @farmer4life2 ,Een boerderij is geen mijn of fabriek dat je op korte termijn de productie kan verhogen of verlagen al gelang er vraag naar is .

 • landboer

  Mee eens een ondernemer produceert iets waar markt voor is en niet andersom ,al heb ik wel mn twijfels bij de Franse aanpak.

 • Bergop Heuvelland

  Het heeft geen zin wanneer een individuele melkveehouder (ondernemer) zijn melkleverantie verlaagd. Een groot deel van de wereld kampt op dit moment met te lage melkprijzen. Hoe wil men bewerkstelligen dat de melkleveranties verlaagd worden door de melkproducenten daar waar de prijzen te laag zijn??? Niet dus!!!! OF van bovenaf regelen.
  Het aloude probleem is ook dat de consumentenprijs nauwelijks meedaalt met de producentenprijs.

 • alco1

  Ik wordt zo af en toe weleens meewarig van het feit dat sommige lezers en columnisten doen of anderen niet begrijpen dat overproductie niet wenselijk is. Zeker weten ze dat wel.
  Maar oplossingen zijn niet zo gemakkelijk door te zeggen we moeten minder produceren.
  Frankrijk heeft voor de bühne een A en B systeem, maar is in feite opgezet voor een leverantie plicht. Men wil bij slechte prijzen de fabriek niet half oneconomisch laten draaien.
  Fosfaat zal ongetwijfeld een productie daling geven in NL.
  Maar wereldwijd van geen enkele invloed op de melkprijs.
  Spijtig voor velen, maar er zal alleen een kentering komen zoals @Veldzicht beschrijft.
  We kunnen dan weer duidelijk columns schrijven dat de boer wel degelijk een ondernemer is.

 • Bennie Stevelink

  De olieprijs is momenteel ook erg laag door teveel aanbod in vergelijking tot de vraag. Dus de oliemaatschappijen zijn ook geen ondernemers. Zij kunnen door hun geringe aantal toch veel gemakkelijker wereldwijde productieafspraken maken dan wij melkveehouders kunnen. Wij melkveehouders zijn wereldwijd immers met enkele miljoenen.

 • oorspronkelijk

  onbegrijpelijk anno 2016 het natuurprincipe als het recht van de sterkste te prevaleren boven de kracht van bundeling der belangen.
  maar dit speelt niet alleen in de agrarische sector verontrustend het aantal mensen zonder C.A.O.(zzp).

 • alco1

  Oorspr.... Weer zo'n domme opmerking. "Te prevaleren".
  Nee, inzien dat de bundeling van krachten onuitvoerbaar is.

 • Bennie Stevelink

  Gisteren heeft Vergaderboer een column geplaatst over de zoveelste commissie die een verlanglijstje gaat opstellen over hoe de landbouw zou moeten zijn. We weten van tevoren wat er in komt te staan en ook vooral wat er níet in komt te staan: hoe het gerealiseerd moet worden.
  De boeren die steeds maar met verhalen komen over productie aanpassen aan de vraag om daarmee de prijs veilig te stellen doen precies hetzelfde: niet aangeven hoe het gerealiseerd kan worden. En als ze wel aangeven hoe het volgens hun gerealiseerd zou kunnen worden is het van hetzelfde niveau als het verhaal van Sinterklaas die met zijn paard over de daken rijdt.

 • veldzicht

  Het zou al een stuk eenvoudiger worden als nederland eens op zou houden met hun kostprijs verhogende onzin maat regelen,Nu weer zo,n PvdD met hun kalfjes bij de koe waar een kamer meerderheid voor is ,voor verreweg de meeste bedrijven volstrekt onuitvoerbaar en slecht voor koe en kalf.
  maar als je niet oppast wordt je toch weer op hoge kosten gejaagd.

 • alco1

  We leven in een democratie, waar iedereen zijn zegje mag doen en dat moeten we koesteren.
  Maar waarin ook iedereen zijn fatsoen moet houden om je niet met dingen te bemoeien waar je geen verstand van hebt, anders ligt een dictatuur op de loer.
  Enne Halbe.
  Hoe kom je erbij dat de FC alle melk niet voor dezelfde prijs kan vermarkten.
  A en B prijs kun je pas gaan invoeren als ze de rauwe melk moeten verkopen.

 • oorspronkelijk

  wat dom Ha Ha. ik heb altijd gedacht dat toeslagrechten en betalingsrechten hun oorsprong vinden in zelfvoorziening qua voedsel (Mansholt Pvda).is ondernemen in de marge.
  Lto een fosfaatplafond inbrengt en nu misére bij ontwikkelende veehouders veroorzaakt volgens mij kan dit beter als je medemenselijkheid in je handelen waarborgt.

 • Farmer4life2

  @Mozes de vrijemarkteconomie geeft een duidelijke grens aan. Vraag en aanbod mag niet scheef zitten of je krijgt enorme prijsschommelingen.

  Duidelijker kan niet...
  Maar.....
  Er zijn te weinig die omvallen. Dat heeft veel verschillende oorzaken. O.a. door steunende maatregelen door o.a. voer leverancier, bank, overheid en zuivelsector.

  Daardoor is melk goedkoop en zo langzamerhand de rest duur. De diesel prijs is in verhouding van olie veel te duur. Dat werkt in Nederland overal in door.

  Extra regels op het gebied van dierwelzijn, mest en fosfaatrechten geeft ook extra kosten.

  Dat vergt of een gegarandeerde kostprijs dekkende melkprijs. Met of zonder productie beperking.

  Of een lage kostprijs. Deze wordt door de overheid/overproductie van fosfaat structureel verhoogd.
  Zonder extra inkomsten.

 • kleine boer

  Geen ondernemer maar weten zich wel te redden met een lager inkomen er zijn banken fokker daf v&d enz enz die het niet redden en dat zijn wel ondernemers?

 • farmerbn

  Er wordt pas teveel melk aangeboden aan de melkfabrieken als die melkfabrieken de melk niet meer willen hebben. En dat is nog steeds niet het geval. Dus stellen dat de melkveehouders teveel melk op de markt brengen is niet juist. De melkfabrieken verdienen nog steeds aan de aangeleverde melk. Als dat niet het geval is , zijn niet de boeren geen ondernemers maar de melkfabrieken geen ondernemers.

 • kwekerij pluk de dag

  Waarom geen veilsysteem invoeren. Is eerlijker en wordt bij de kwekers al 100 jaar gedaan.

 • Attie

  Als je voor die extra liters duur voer en mestafzet moet regelen kun je het inderdaad afvragen

 • WGeverink

  Waarom zouden de fabrieken de melk niet willen hebben farmerbn? Als het minder opbrengt betalen ze de boer minder uit. Dat is wat er nu gebeurd.

 • mtseshuis

  Mooi verhaal, maar we hebben er niks aan...

 • lammerink

  Stonden ze in frankrijk niet op de snelweg stil vanwege boeren protest, als dat helpt moeten we dat hier ook maar eens proberen met elkaar. Gaan we als melkveehouders echt wat ondernemen........

 • horstink

  farmerbn, de fabrieken hebben afnameplicht......ook al brengen die laatste liters soms slechts de spotmarktmelkprijs op. Daarbij hebben we met zijn allen besloten dat iedereen dezelfde basisprijs ontvangt....laat je horen op de vergadering van je melkafnemer wanneer je weet hoe het anders kan/moet. Minder melk leidt op fabrieksniveau tot een hogere melkprijs, echter het is de vraag of de prijsstijging voldoende is om de omzet op het melkveebedrijf op hetzelfde niveau te houden....

 • peter1939

  melkprijs is ws nog te hoog....

 • mtsjansens1

  ff in de glazen bol gekeken. Melkprijs zal in oktober de 25 cent aan gaan tikken om vervolgens te stijgen naar 40cent in juli 2017. groeten van boerke ut bos

Laad alle reacties (20)

Of registreer je om te kunnen reageren.