Expertblog

7 reacties

Koeien aanhouden vanwege fosfaatrechten

Onzekerheid en onduidelijkheid over de eigen ontwikkelingsmogelijkheden is de reden dat er nu zo hard doorgemolken wordt, ook al levert het verlies op.

FrieslandCampina betaalt 2 cent extra voor de melk die geleverd wordt in de eerste zes weken van dit jaar, als er op bedrijfsniveau niet meer wordt geleverd dan in de referentieperiode eind vorig jaar. Ondanks de uitbreiding van zijn verwerkingscapaciteit is de groei in melkstroom zo groot dat de zuivelaar problemen heeft om alle melk van zijn leden te verwerken.

Geen prikkel om 'vol gas' te melken'

Die groei vond plaats in een periode waarin de gemiddelde melkprijs rond 30 cent lag. Volgens bedrijfseconomen is dat in ieder geval minimaal 
5 cent onder de kostprijs. Dus bij iedere extra kilo melk, verslechtert het resultaat. In mijn ogen is er dan ook geen financiële prikkel om ‘vol gas’ te melken. Toch blijft de melkstroom toenemen, ondanks hoge toegerekende kosten. Hoe meer verlies hoe beter? Of is het toch geen echt verlies?

Halfvolle stal was niet erg

Een jaar of 5 geleden stond in ieder bedrijfsontwikkelingsplan dat de groei moest plaatsvinden in het quotumvrije tijdperk. De stallen werden alvast gebouwd op deze groei, die vanaf 2015 zou moeten beginnen. 15% meer melk, was de algemene verwachting die je overal hoorde.

Een halfvolle nieuwe stal was toen niet erg, tenminste, als je alleen keek naar de financiële cijfers. Je bepaalde de ontwikkelstrategie met de banken. Door slim afstemmen van de aflossingen maakte je een groeisprong qua gebouwen, zonder de directe noodzaak om de stal vol te zetten met vee.

Maar er was in die tijd ook een groep ondernemers die juist wel de keuze maakte om daadwerkelijk te groeien in vee-aantal en productie. Dit ondanks de berekeningen die deze ondernemers voorgeschoteld kregen. Die toonden dat door extra vee, extra voer, extra mestafzet en extra quotum deze directe uitbreiding financieel gezien absoluut een verkeerde keuze was.

Fosfaatreferentie waar je 'u' tegen zegt

Vandaag de dag weet die groep ondernemers, die zogenaamd niets verdiend heeft, wel beter. Juist deze bedrijven hebben een melkveefosfaatreferentie waar je ‘u’ tegen zegt. Juist zij hebben de vee-aantallen op peil, passend bij hun nieuwe situatie, zonder dat ze daarvoor straks fosfaatrechten moeten aanschaffen. Deze bedrijven zijn daarnaast ook nog eens gegroeid, zonder dat er bij de stijging in fosfaatproductie op bedrijfsniveau extra grond onder het bedrijf hoeft te komen.

'Wat je hebt, kan je niet meer worden afgenomen'

De onzekerheid en onduidelijkheid over de eigen ontwikkelmogelijkheden die veel bedrijven voelen, is een van de redenen dat nu zo hard doorgemolken wordt. Het verleden toont immers dat het verstandig is zo snel mogelijk het bedrijf op maximale omvang te krijgen. Wat je hebt, kan je niet meer worden afgenomen, is de gedachte.

Iedere koe wordt nu aangehouden omdat de fosfaatrechten nog niet wettelijk afgekondigd zijn. Het is nog niet duidelijk hoe de referentiedata gaan werken en wat dit straks betekent voor de groeimogelijkheden. Ook is niet duidelijk hoe een eventuele fosfaatrechtenhandel eruitziet en welke prijzen betaald gaan worden. Dus de koeien blijven lopen, totdat de wettelijke rem waarheid wordt.

Laatste reacties

 • pieterfranken1

  Zo is het precies

 • Zuperboer

  citaat: "Een jaar of 5 geleden stond in ieder bedrijfsontwikkelingsplan dat de groei moest plaatsvinden in het quotumvrije tijdperk."
  Ook in de plannen van DLV toch?

 • wmeulemanjr1

  Overheid zegt nu feitelijk, ook al verdiende toen bijna niks, te vroeg 'losgaan met melken' word nu zeer beloond

 • cornelis 22

  Voor dat te vroeg losgaan heb ik betaald in de vorm van superheffing,quotumaankoop en lease. Dus niet zeuren dat we dat allemaal gehad hebben.

 • Kaiser

  Zijn fosfaatrechten wel in te voeren? Fosfaatrechten per melkkoe is discutabel. Dan zou een 6000ltr koe evenveel fosfaatrechten krijgen dan een 10000ltr koe. Maar beide hebben wel een verschil in fosfaatexcretie. Krijg je een fosfaatrecht voor een 6000ltr koe en vervolgens vervang je die door een 10000ltr koe dan neemt ondanks het fosfaatrecht per koe de excretie/fosfaatproductie toe,en dat kan niet de bedoeling zijn van fosfaatrechten.
  Fosfaatexcretie per koe is hoe dan ook gerelateerd aan de melkproductie van die betreffende koe.
  Fosfaatrechten kunnen alleen maar tot zijn recht komen wanneer het vastzit aan de melkproductie.
  In plaats van fosfaatrechten kan er beter weer een melkquotum ingevoerd worden. Alleen dan kan er voorkomen worden dat het fosfaatplafond wordt overschreden. Met fosfaatrechten per koe gaat dat niet lukken.

 • alco1

  Beter helemaal niks.

  LICENSE TO PRODUCE.

  Goede verzorging o.a. voer.
  Verantwoorde mestplaatsing.
  Acceptatie door de buurt

 • Schraar

  Er zit een 'klein' foutje in het stuk. De kostprijs mag dan wel 35 cent zijn, dit zijn de totale kosten; zowel de toegerekende als de vaste kosten.
  Voor elke extra liter die je produceert hoef je allen de toegerekende kosten te tellen (voer, mestafvoer, veearts, enz) De vaste kosten in bijv gebouwen en machines veranderen niet. Hierdoor is het dus wel degelijk interessant om bij deze melkprijs meer te melken en zullen melkveehouders dat ook blijven doen tot de melkprijs zakt naar het niveau van de toegerekende kosten (ongeveer 20 cent).
  Ik denk dat het effect van de onzekerheid van fosfaatrechten zwaar wordt overschat en dat ook bij duidelijkheid gewoon wordt door gemolken.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.