26 reacties

Fosfaatrechtenstelsel niet effectief en niet meer van deze tijd

Door de invoering van fosfaatrechten komt de continuïteit van ruim duizend melkveebedrijven in gevaar, stelt de actiegroep Innovatief uit de knel.

Staatssecretaris Van Dam legt de melkveesector in Nederland wederom een lange periode van quotering op. Deze keer als enige land in de EU. Dit in een vrije markt waar het merendeel van de melkveehouders uitsluitend kan overleven op een lage kostprijs. Fosfaatrechten zijn per definitie, net als melkquota, kostprijsverhogend.

Echter, een fosfaatrechtenstelsel blijkt niet effectief voor het doel dat Brussel voor ogen heeft. De EU wil Nederland haar derogatie gunnen mits de waterkwaliteit uit de Kader Richtlijn Water (KRW) wordt gehaald. Fosfaatrechten geven daarvoor geen enkele garantie en dus ook niet op het behoud van de derogatie. Wel is er de garantie dat er wederom veel geld de sector uitvloeit en de stoppers een gouden handdruk krijgen.

Continuïteit onder druk

Met het invoeren van fosfaatrechten komt de continuïteit van ruim 1.000 melkveebedrijven met een nieuwe stal onder druk. Zij hebben alle investeringsruimte besteed aan diervriendelijke huisvesting, innovaties, milieu-investeringen en grondgebondenheid. Geld voor fosfaatrechten is in de plannen van 3-5 jaar terug niet voorzien. Het gevolg is een deels gevulde stal met een kostprijs die te lang hoger is dan de melkprijs. Banken geven geen ruimte voor de aankoop van fosfaatrechten. Zo'n 300-400 bedrijven zitten al in bijzonder beheer. Nederland is de tweede grootste exporteur van de wereld en kan deze positie alleen maar behouden door kennis en innovatie, zegt Staatssecretaris Van Dam. Met fosfaatrechten kiest hij juist de andere route. De sector gaat weer jaren investeren in lucht. Geen geld voor diervriendelijke investeringen en innovaties maar kale stallen. Fosfaatrechten werken schaalvergroting in de hand. Een grote middengroep met gedateerde stallen wordt uitgenodigd om te stoppen. Vaak zijn dit weiders die zorgen voor een aantrekkelijk landschap. In Nederland is 2/3 van de melkveehouders ouder dan 55 jaar en daarvan heeft 15% een opvolger. Welke jonge boer wil en kan er straks nog melken?

Het fosfaatrechtenstelsel is ingegeven omdat in 2015 het met de EU afgesproken fosfaatplafond is doorbroken. Het gaat over 50.000 koeien (3 per bedrijf) vooral vastgehouden voor vermoede rechten.

De sprekers voor het Nationaal Mestcongres van Boerderij zijn bekend! Bent u er ook bij op 8 maart?

Behoud derogatie

Maar afspraak is afspraak. De actiegroep "Innovatief uit de knel" loopt daar niet van weg, maar pleit voor een innovatieve doelgerichte aanpak. Een aanpak die wel garanties biedt voor het behoud van de derogatie.

Het gaat de EU over de waterkwaliteit, zij vraagt niet om fosfaatrechten. De kwaliteit van grond -en oppervlaktewater wordt beïnvloed door de uit- en afspoeling van meststoffen. Op bijna alle grondsoorten wordt deze vereiste kwaliteit (<50 mg nitraat l) reeds behaald. dit is het resultaat van strenge mestnormen, secuur boeren en de export in 2015 van 30 miljoen kg fosfaat uit dierlijke mest. deze (bewerkte) mest komt niet op nederlandse bodem en zou in mindering moeten worden gebracht voor het afgesproken plafond. nederland kan hierover als eu voorzitter een stevig standpunt in nemen. daarmee wordt tijd gewonnen om het watermeetnet van het rivm uit te breiden tot een>watermeetsysteem per bedrijf. België heeft al een dergelijk systeem, goedgekeurd door de EU en gekoppeld aan stevige sancties. Doelgericht, effectief en de knoeiers worden direct aangepakt.

Grondgebonden melkveehouderij

Wij pleiten voor een grondgebonden melkveehouderij. Borging van regionale voer-mestafspraken kan door een databank en slimme software. De Kringloopwijzer met bedrijfsspecifieke fosfaat-en stikstofnormen is onderdeel van deze moderne melkveehouderij.

Fosfaatrechten invoeren is ondoordacht en schiet zijn doel voorbij. Melkveehouders met zoveel passie en toegevoegde waarde voor hun omgeving verdienen dit niet. Van politici en beleidsmakers wordt een integrale visie verwacht en niet alleen sturen op geïsoleerde onderwerpen. Nu er is gekozen voor een liberale zuivelmarkt past daarbij uitsluitend een ondernemersgerichte aanpak. De Kamer wacht een belangrijke klus.

Henk Antonissen is woordvoerder van actiegroep Innovatief uit de knel.

Laatste reacties

 • BoerHarm

  Helemaal mee eens.

 • kiepel

  Er staat weinig onzin. Fosfaatrechtenbriefje maakt meer kapot dan je lief is.
  AmvB en melkveewet in combinatie met lage melkprijs reguleren onze sector. Fosfaatrechten voorlopig in de ijskast laten zitten.

 • Zuperboer

  Ga d'r voor, lijkt me niks mis mee om vanaf de werkvloer met realistische en door de nuchtere feiten onderbouwde plannen te komen. Ik had eerlijk gezegd gehoopt op onze eigen FC om in deze het voortouw te nemen, maar dat is kennelijk toch teveel risico voor onze produkten en merken. Het stoort mij persoonlijk al enige tijd mateloos dat we van wet in wet worden gestort zonder enig realiteitsbesef van de marktomstandigheden om ons heen. Dat onze zittende regering op zijn eindje loopt is een gevaarlijke combi met het belang van de individuele bedrijven. RABO lijkt meer met zichzelf bezig (ook al door EU - bemoeienissen, zoals zoveel tegenstromingen die vanuit Brussel komen) en niet in staat om op te staan voor haar founders. Ik denk dat er in de sector veel draagvlak is voor dit initiatief en mogelijk kan het op termijn zelfs sectoroverstijgend gaan werken, want de situatie op veel varkensbedrijven is ook schrijnend. Ik zou zeggen D'r An!

 • vandenbrandcv1

  Waarheid als een koe. Bij watermonitoring bedrijven ook andere bronnen meenemen:
  - effect ganzen / watervogel plaag en impact waterkwaliteit meten. Ganzenpoep langs de KWR oevers is immers niet veroorzaakt door landbouw maar natuurbeleid.
  - fosfaat in kwel
  - natuurontwikkeling
  - riolen

 • Bennie Stevelink

  Grote grondloze bedrijven hebben nu al geen geld voor de dure mestafvoer. Veel mest kan niet geplaatst worden. Verwerking van mest is nog duurder dan dure afvoer naar akkerbouwers op grote afstand en kan financieel dus helemaal niet uit. Als de fosfaatrechten er niet komen en die 1000 nieuwe stallen die genoemd worden komen allemaal vol, hoe denken ze dat financieel rond te zetten? Als dan ook de mais nog eens anderhalf keer zo duur wordt zullen geen 400 boeren in speciaal beheer zitten maar alle duizend boeren.

 • Tuig

  Het enige wat ze willen is meer koeien houden , dat er geen vraag is naar meer melk schijnt niet interessant te zijn.

 • alco1

  Boeren denken vooral weer aan hun eigen situatie.
  Maar juridisch is bovenstaande artikel volkomen juist.

 • xw

  ja t-u-i-g, heel eenvoudige opmerking van je. Geen ingewikkeld verhaal, maar wel een goede opmerking. En die "ze" vinden zichzelf allemaal ondernemer.

 • Farmer4life2

  Het is nu toch de kracht van de fitste?

 • DJ-D

  Niet alleen 1000 melkveebedrijven. Ook melkvee gerelateerde bedrijven zullen minder omzet genereren, behalve fosfaatrecht handelaren en boekhoudkantoren die zullen het er goed mee hebben. Door de lagere melkprijs van 8 cent dit jaar is er al gerekend over 12,5 miljard liter een miljard minder omgezet.

 • Peerke1

  Weg met de derogatie en laat iedere boer die een vergunning heeft al is die er al 60 jaar, tenminste gewoon zijn koeien die vergunt zijn op zijn bedrijf houden, ook al waren ze er even niet.

 • farmerbn

  Wel grappig dat de boeren nu alles goedvinden als er maar geen fosfaatrechten komen. Waterkwaliteit,diervriendelijke huisvesting,grondgebondenheid,dure innovaties, milieu-investeringen enz. Waren die zaken eerder onbespreekbaar, nu kan de politiek alles krijgen. Misschien geven we nu wel te veel en hebben we daar later spijt van. Zeker als er toch fosfaatrechten komen. Je kunt ook zeggen; we geven niks weg en als er fosfaatrechten komen dan gaan de koeien niet meer naar buiten. Eens kijken hoe belangrijk de mensen die buitenkoeien vinden.

 • wmeulemanjr1

  Het is ook de vraag of je de waterkwaliteit van een zeer waterrijk Nederland helemaal kan en mag vergelijken met andere landen in Europa

 • agratax(1)

  Als we ons met de andere EU landen willen vergelijken is dat best en dan moeten we erkennen dat we met heel veel mensen en dieren op 1 km2 wonen. In alle andere EU landen is dat heel anders. Zolang de boeren daar door hun extensivere bedrijfsvoering de mest / fosfaat van hun dieren op eigen of land van de buurman kwijt kunnen hebben zij geen last van fosfaatrechten. Willen we dan ook net als zij geen beperking vanwege mest/fosfaat, dan zullen we net als andere industrieen aan bedrijfsverplaatsing moeten doen om de kosten te minimaliseren.

 • Sjakkie

  Innovatief in de knel is gewoon een groep intensieve melkveehouders die met de vingers tussen de deur zit. Ze hebben gekozen voor schaalvergroting om hun kostprijs te drukken zonder dat ze grond hebben. Ze stellen dat ze als enige in Europa met tegen deze regels aanlopen. Maar vrijwel overal in Europa krijg je geen vergunning voor een stal als je er de bijbehorende grond niet bij hebt. Als die regels gelijk waren dan hadden ze nooit kunnen bouwen.
  Het feit dat ze in het door hun bedachte bedrijfsplan kunnen concurreren tegen grondgebonden bedrijven geeft ook aan dat het systeem in nederland niet klopte.
  En van Dam heeft dat door!

 • alco1

  Sjakie. Waarom bedenkt van Dam dan maatregelen die onschuldigen ook treffen?

 • haj146

  Idd. Had van de rfc en Rabo meer verwacht. Je hoort ze niet en hoor je ze wel dan is het zelfs tegen ons (nzo). De gemiddelde boer wordt gesaneerd om de grote zwaar gefinancierde voort te helpen. Beetje jammer

 • wmeulemanjr1

  haj146, Natuurlijk hoor je ze niet, de zwaar gefinancierde daar moet 'waarde' in blijven voor de Rabo die ook de rfc financierd.

 • Sjakkie

  RFC is Rabo niet nodig meuleman.
  RFC financiert zich via bedrijfsobligaties die voornamenlijk door amerikaanse beleggers worden gekocht.

 • Foxxy

  2/3 = 55+

  Daarvan heeft 2/3 geen opvolger!

  Zijn dus keihard 8000 van de 18000 bedrijven!

  Wat gebeurt er op het moment dat fosfaatrechten geld opbrengen?

 • alco1

  Foxxy. Mijn kinderen hebben allen een gedegen studie gevolgd en nemen mijn bedrijf niet over. Je moest eens weten hoeveel mensen wel niet bij mij geweest zijn om een constructie te bedenken

 • landboer

  Melkprijs een duppie laten zakken,lost sommige problemen vanzelf op ,maar dan zal Antonissen wel weer een ander probleem hebben,laat ie niet te hard roepen, straks krijgen we alles wat hij opnoemt plus fosfaatrechten!

 • wmeulemanjr1

  De 'vakmensen" aan de zijlijn vinden het prachtig als de melkveehouderij nog meer regels en wetten krijgen

 • Klaasvaak

  Amen!

 • alco1

  Waar het om gaat is dat boeren niet benadeeld worden doordat de spelregels onder de wedstrijd veranderd worden en dat geschied met de invoering van de fosfaatrechten.
  Veel boeren gaan er wel in mee omdat ze enige bescherming zien.
  Echter de onderbouwing dat derogatie anders verdwijnt, is ook juridisch zeer zwak.
  Iedereen weet wat de truc van derogatie is.
  Zorgen dat een ander mais voor je verbouwd en mest afneemt om zo binnen de norm van 80 % te blijven.
  Er hebben zelfs boeren "maisgrond" verkocht (verhuurd) om aan dit gedrocht te voldoen.

 • BetterCows

  Niet groeiers gaan juridisch zeker niet verliezen ten over van groeiers .
  Babbeltruc

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.