Redactieblog

19 reacties

'Roep om beslissers met draagvlak'

We kunnen het over een ding eens zijn: we zijn het als boeren nooit eens. Dat blijkt nu weer eens bij het fosfaatakkoord.

Dat wisten we al, maar er moest in opdracht van Netwerk Grondig en Milieudefensie zo nodig nog een onderzoek naar komen, door een onafhankelijk bureau. Welnu, dat is er. Maar het had er niet hoeven komen. Verspild geld en verspilde moeite. De uitkomst had een ieder kunnen voorspellen: boeren ondersteunen wel de stoppersregeling en de beperking van fosfaat via het voerspoor, maar willen niet minder melken.

Een voor de hand liggende uitslag. Het voerspoor doet de melkende boer geen pijn. Het zal hem een zorg zijn als er collega’s gaan stoppen via de regeling die door anderen wordt betaald. Of beter gezegd: hij vindt het prima. Het schept weer mogelijkheden om uit te breiden en dus meer te melken. Want dat willen groeiende boeren graag. Wij zelf ook, voor de duidelijkheid.

'Het voerspoor schept weer mogelijkheden om uit te breiden en dus meer te melken, want dat willen groeiende boeren graag'

Conclusie: het in onzin dit soort enquêtes te houden. De uitslag staat bij voorbaat vast. Als de maatregelen de eigen deur voorbijgaan, is er geen bezwaar. Zodra het dichtbij komt zijn we tegen.

Deze conclusie bewijst dat we als sector moeizaam moeilijke beslissingen kunnen nemen. Daarom is er een algemeen verbindend verklaring (AVV) nodig van de overheid voor de fosfaatplannen. Als Brussel die niet afwijst, komt de verklaring er ook. Gelukkig maar, want zelf kunnen we het niet.

'Als sector kunnen we moeizaam moeilijke beslissingen nemen. Daarom is er een algemeen verbindend verklaring (AVV) nodig'

Voor de toekomst krijgen we vast weer te maken met voor de sector moeilijke beslissingen. We hebben dan organisaties nodig die durven beslissen en draagvlak hebben in de sector. Een voorbeeld vormen LTO Varkenshouderij en varkenshoudersvakbond NVV. Zij hebben besloten met één mond verder te praten. Zo moet het ook in de melkveesector. Kennelijk is de nood nog niet zo hoog om eenheid in woord en daad bij de organisaties te realiseren. LTO slaagt er in ieder geval niet in de boel bij elkaar te houden.

'Als we niet zorgen voor één gezamenlijk geluid, zijn we overgeleverd aan wispelturige overheden'

Als we niet zorgen voor één gezamenlijk geluid, zijn we overgeleverd aan de wispelturige overheden. Dan roepen we de maatregelen gewoon over ons af. Als we dat niet willen, moeten we naar één organisatie, met beslissers aan de leiding. En als er een besluit ligt, moeten we er als één man achter gaan staan.

'We moeten naar één organisatie, met beslissers aan de leiding'

Dat is wat de discussie over fosfaat ons leert. We hebben zoveel meningen, dat we geen beleid meer kunnen formuleren. We hebben ons eigen groene front in Den Haag afgebroken. We moeten dan ook niet zeuren als Den Haag morgen (dinsdag 6 december, bij de stemming over de fosfaatrechten) een politiek gekleurd standpunt inneemt. Dat kan best eens de mening van een minderheid onder de boeren zijn, omdat die harder roept dan de meerderheid.

Laatste reacties

 • eg wel

  Lto. slaagt er niet in de boel bij elkaar te houden????
  Lto jaagt de boel juist uit elkaar door arrogantie en in eerste instantie te overleggen met Rabo en Nzo.

 • van someren

  lto heeft geen lange termijn visie. in 2015 bevrijdingsdag.
  nu gehaktdag, zeker voor degenen die lto blindelings gevolgd hebben en onverantwoorde investeringen hebben gedaan

 • alco1

  Als een testament met onverklaarbare voorkeuren is besmet.
  Dan is niet te voorkomen dat de kinderen ruzie krijgen.
  Dit is ook wat onze beleidsmakers veroorzaken.

 • alco1

  We komen weer terug op de drie stellingen.

  Dieren goed verzorgen en voeren
  Mest afzet geregeld
  Acceptatie in de buurt.

  Dit is politiek te verantwoorden
  Geen derogatie wat door allerlei foefjes wordt omzeilt.

 • Bennie Stevelink

  Wat ze in de varkenshouderij al wel hebben en wij in de melkveehouderij nog niet is sectorale belangenbehartiging. Dat is de enigste weg naar een effectievere en realistischer belangenbehartiging.

  De belangenbehartiging moet ook veel meer gebasseerd zijn op maatschappelijke realiteit en minder op de onrealistische wensen van een deel van de leden met de grootste mond.

  Je moet als bestuurder je achterban de waarheid durven zeggen als het nodig is. Als leden met onrealistische wensen menen dat hun wensen wel uitvoerbaar zijn dan laten ze maar opstappen en zelf een organisatie oprichten. Dan kunnen ze zelf zien wat uitvoerbaar is.
  Om concreet te zijn: de ZLTO bestuurders hadden jaren geleden het lef moeten hebben om hun achterban te zeggen dat grondloze groei een onbegaanbare weg is en dat ZLTO zich daar niet voor inzet.

 • landboer

  Bennie je eerste alinea begrijp ik niet(uit jouw mond) de andere twee volkomen mee eens.

 • jeannettedekker1

  Een vakbond hoort achter zijn leden te staan. Lto heult met de vijand

 • jeannettedekker1

  Ik wil van lto horen onze leden hebben niks fout gedaan. Produceren tegen wereldmarkt prijzen vrijemarkt. Geen enkele boer heeft schuld aan deze situatie kleine boer niet grote boer niet boer met weinig grond boer met veel grond niet. Niemand niet. Het ontbrak aan spelregels.

 • Bennie Stevelink

  @landboer, de vakgroep varkenshouderij van LTO fungeert als één organisatie. De vakgroep melkveehouderij is verdeelt over ZLTO en LTO Noord die verschillende visies hebben.

 • Noordam2

  het ontbrak aan spelregels wordt er geschreven, hoe krijg je het op papier! het ontbrak aan gezond verstand, niet meer en niet minder. iemand die na het quotum tijdperk meer dan 10% gaat groeien is een aso, probeert over de rug van een ander te profiteren, je leest het goed, over de rug van een ander!!!!!!!!! niet LTO of wie dan ook is verantwoordelijk, je bent het ten alle tijden zelf!

 • frl

  Noordam2# ik ben 100% gegroeid, heb nu weer even veel koeien als VOOR het quotum tijdperk ben ik nu ook aso????(nooit quotum gekocht)

 • jeannettedekker1

  De sector is niet iemand met 1 kop . ondernemers denken niet aan de buurman maar aan vrouw en kinderen ,als je denkt dat je voor de gemeenschap moet zorgen ben je wel heel naïef. Diegene die de afgelopen jaren niet aan zichzelf heeft gedacht is al lang opgevreten. Ik vind het heel nobel van je Noordam2 maar als je denkt dat je ooit waardeerd zult worden heb je het echt mis!!!!!!!

 • jeannettedekker1

  In mijn ogen ben je een aso als je anderen de schuld geeft,niemand van ons boeren heeft wat fout gedaan. Zeker jij niet als je niet gegroeid bent,maar je moet wel inleveren . Niet zo eerlijk van die sukkels wel??

 • Noordam2

  ik heb overigens geen koeien en zal ze ook nooit krijgen, ik constateer alleen een enorme chaos.

 • hansvanbergen

  Ik ben nergens lid van maar ik constateer alleen dat de zlto de beste voorstellen heeft gedaan. Het is ook het zlto model wat grotendeels gewonnen heeft. Waarom? Omdat dat juridisch gezien het enige houdbare was. Zij hadden al ervaring met de varkens/kippenhouderij waar de rechtzaken nu nog lopen. De rest, lto noord, nmv grondig waren zo dom om dat niet te snappen. En nogmaals. Laat mij die consument die vraagt om grondgebondenheid eens zien?En hou anders op met die leugen!

 • Bennie Stevelink

  @Hans, als het beleid van ZLTO zo goed is waarom hebben wij dan nu zo'n chaos? Waarom moeten wij dan nu 10% inkrimpen?

 • alco1

  Omdat het fosfaatplafond niet aangevallen durft te worden.

 • hansvanbergen

  We hebben helemaal geen chaos en we hoeven helemaal geen 10% te krimpen. Met klw hoeven we helemaal niet te krimpen. Als iedereen gewoon zijn of haar muil had gehouden en gewoon meteen had geluisterd naar de zlto, het gesnapt had, en ermee akkoord was gegaan waren we meteen klaar geweest. Grondig denkt dat ze gewonnen hebben. Maar dat is meer omdat ze het niet snappen

 • Als je nu eens terug kijkt op de hele discussie dan moet je toch nageven dat deze toch ietwat vreemd is: 'groeiers' worden overal van beschuldigt. Ik dacht dat NL groot is geworden door ondernemers? En niet door een verkapt 'kolchoz' beleid? Als de melk fabrieken de extra geproduceerde melk niet kwijt kunnen of konden, hadden ze dat ook wel van tevoren kunnen zeggen. Supply chain management heet dat. Hoe kan er een fosfaatplafond berekend worden als export niet meetelt? Dat is merkwaardig. Als we olie export niet zouden meetellen, dan zou NL de grootste verbruiker ter wereld zijn. Als politiek Den Haag wil dat er minder vee in Nederland is, kun je dat gewoon zeggen en netjes oplossen. Niet door iedereen's leven kapot te maken.

Laad alle reacties (15)

Of registreer je om te kunnen reageren.