Commentaar

16 reacties

'Grondgebonden bedrijf ontzien heeft zijn prijs'

De grondgebonden boeren worden gematst bij de korting op de fosfaatrechten - als die per 1 januari 2018 worden uitgedeeld.

Het woordje 'als' staat hier niet voor niks. Gaat dit allemaal wel door? Als Brussel niet akkoord gaat, hoeft Van Dam het systeem niet eens meer in te voeren. Als hij straks tenminste nog in functie is. Dat is zeer onzeker. Niet alleen omdat er verkiezingen komen, ook omdat hij de Kamer op het verkeerde been heeft gezet over zijn gesprekken in Brussel.

De grondgebonden boeren zijn 'onschuldig' in de ogen van een Kamermeerderheid. Zij hebben het mestoverschot niet veroorzaakt. Daar is iets voor te zeggen. Zij kunnen mest op eigen land kwijt. Maar er is net zoveel tegen te zeggen. Grondgebonden boeren die zijn gegroeid, hebben wél bijgedragen aan overschrijding van het fosfaatplafond. Alles wijst erop dat de Kamer dinsdag 6 december voor de motie stemt die grondgebonden bedrijven ontziet. En met hen waarschijnlijk ook niet-grondgebonden bedrijven die binnen 20 kilometer mest afzetten, evenals boeren die een 'klein' fosfaatoverschot hebben.

Hoge prijs voor niet-grondgebonden bedrijven

De uitzonderingen zijn goedbedoeld, maar hebben nadelen. Het beleid wordt er nóg zompiger van: lastiger te handhaven en moeilijker te verkopen in Brussel. Bovendien wordt de appel nog zuurder voor de zogeheten niet-grondgebonden bedrijven. Zij moeten extra inleveren. Dat is een hoge prijs.

Laatste reacties

 • alphons1

  de vvd steunt van dam volledig dus hij mag gewoon blijve zitten

 • boergert

  grondgebonden bedrijven ontzien is vragen om moeilijkheden, juist grondgebonden bedrijven hebben het meeste voordeel van behoud derogatie, zij hebben grond waar meer mest op mag. Intensieve bedrijven (en hun zuivelaars) brengen de grootste offers voor het minste voordeel. Een situatie die (grote) kikkers uit de kruiwagen laat springen. Niet doen dus.

 • Kuijstermans

  De eerste kamer moet ook nog beslissen. Die zijn niet zo populistisch als de tweede kamer maar kijken of een wet juridisch klopt. De ene groep meer onteigenen dan andere groep bedrijven terwijl ze allemaal aan de milieuregels voldoen zal daar slecht vallen. Een amendement indienen kan daar niet dus kan de hele wet in de prullenbak. Terug naar af en nog meer chaos.
  Zalig zijn de armen van geest maar ze zouden het niet voor het zeggen moeten hebben.

 • John*

  regeren vanuit een visie en niet vanuit emotie of de waan van de dag. 40% van de bedrijven heeft geen opvolger, die koeien gaan een keer verkassen naar een 'groeier' zo is dat 10 jaar geleden gesteld en uit recente metingen blijkt die 40% nog steeds te kloppen. Bedrijven hebben hier op voorgesorteerd, een ruime stal gezet zodat die weer rustig aan volgezet kan worden met koeien. Maar dan komt daar plots die onzekerheid en bedrijven hadden geen andere optie dan heel snel die stallen vol te zetten. Juist door wanbeleid van de overheid is het fosfaatplafond nu zo gigantisch overschreden en dat had niet gehoeven.

 • massan

  Schandalig dat een uitzondering wordt gemaakt voor grondgebonden. Fosfaatplafond heeft niets te maken met intensief of extensief.
  Fosfaatplafond is niets meer dan een onzinnige afspraak met Europese Commissie over het aantal koeien dat mag worden gehouden in Nederland.
  Zegt dus niets over verantwoorde mestafzet, milieu, waterkwaliteit, etc.

 • Trot

  Mooi verhaal maar waar laten we alla mest wat gaan meer kunstmest zaaien want norm blijft dus net zoveel uitspoeling weer nieuwe regels

 • alco1

  Juist Massan.
  Triest dat sommigen hier en ook het LTO zich hierin laten meeslepen.

 • Johan en Carla Dekker

  De argumenten die de grondgebonden bedrijven aanvoeren voor vrijstelling zijn ook van toepassing voor melkveehouders die samenwerken met andere grondeigenaren in de regio:
  <>

 • Henk.visscher

  Daar waar het water verontreinigd is daar moeten maatregelen komen, als dat echt van de melkveehouderij komt dan moeten op die plekken minder koeien komen, wij als sector steunen de boeren op die plaatsen(mits ze niet uitgebreid hebben na de peildatum) als het op plek A verontreinigt is en je gaat op andere plekken minder koeien houden dan helpt dat helemaal niets, als er brand is in nunspeet gaan we toch ook niet in heel nederland blussen dan blus je daar waar de brand is.

 • MKRouveen1

  Hebben grondgebonden groeiers bijgedragen aan overschrijding van het fosfaatplafond? Ja, ze zijn immers evengoed meer fosfaat gaan produceren dan intensieve bedrijven. Maar hebben zij bijgedragen aan het fosfaatoverschot? Nee, want dat hebben ze niet.

  Daarnaast schreef Boerderij onlangs nog dat extensieve grondgebonden bedrijven nauwelijks zijn gegroeid, dus het aandeel boeren wat hier 'gematst' wordt is zéér klein. De grootste groei komt wel degelijk uit het intensieve kamp en dat weten we allemaal maar al te goed.

  Daarnaast past grondgebonden perfect (of in elk geval beter) bij derogatie, weidende koeien, weidevogelbeheer, politiek en ons imago voor de consument.

  Natuurlijk is er weerstand vanuit bedrijven met een mestoverschot, maar er moeten koppen rollen helaas. En een grondgebonden bedrijf die alle mest op eigen grond kwijt kan geen enkel overschot worden aangerekend.

 • frl

  MKRouveen1# zo is het=wie het elastiek het meest uitrekt, haal je ook het makkelijkst weer terug.

 • massan

  'MKRouveen1' ook intensieve bedrijven hebben geen fosfaatoverschot. Het fosfaat wat niet op eigen bedrijf kan worden geplaatst is netjes afgevoerd of verwerkt/geëxporteerd.

 • Johan en Carla Dekker

  Als een extensief melkveebedrijf alle mest op eigen grond mag plaatsen vanwege de stikstof ruimte en vervolgens veel krachtvoer aankoopt of ander fosfaatrijke voer dan kan dat bedrijf nog wel een fosfaatoverschot hebben. Dat kun je met de KLW wel aantonen als je dat zou willen.

 • Klaske68

  MKRouveen1#zo is het grondgebonden hebben geïnvesteerd in de grond en zijn daar ook de financiële verplichtingen voor aangegaan en in mijn ogen hoort het ook zo te zijn.

 • boer drenth

  Je kan het mooi vinden of niet ,grondgebonden veehouderij heeft de toekomst. #)300 of meer koeien op een paar hect is gewoon onzin .De akkerbouw sector is ook grond gebonden. Je kan VAN DAM van alles verwijten ,maar de sector zag het zelf wel aankomen dat het hartstikke fout ging, inclusief KEES ROMIJN. de groeten allemaal.

 • winden

  Zonder derorgratie kunnen de intensieve hun mest niet kwijt bij de grondgebonden met vaak nog plaatsingsruimte.

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.