Redactieblog

3 reacties

'Fosfaat van A tot Z'

Weinig burgers volgen nog landbouwdossiers. Interesse van onafhankelijke pers is dringend gewenst.

Sturing van de overheden op landbouw is dermate slecht dat de landbouw schade lijdt. Onafhankelijke pers zou hierover moeten schrijven.

Ook in het fosfaatdossier schittert de burgerpers weer door afwezigheid. De media kletst maar door over koeien in de wei en kalfjes bij de moeder. Nu we wel de pers halen als dierenbeulen die kalfjes door stopcontacten drukken, hoef je ook echt niet meer te hopen op een gedegen artikel over het fosfaatdossier.

'Laten we zelf als sector ook niet de grote lijnen uit het oog verliezen'

Maar laten we zelf als sector ook niet de grote lijnen uit het oog verliezen. We hebben een Europese Nitraatrichtlijn voor nitraat en we hebben een Europese Kaderrichtlijn Water voor fosfaat. En we hebben subsidies voor landbouw in het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). In het GLB is het prijsbeleid losgelaten, de vrije markt is het nieuwe devies in de landbouw. Ook de meeste quota zijn verdwenen. Dit heeft invloed, de goedkoopste producent wint de concurrentiestrijd. Dat de vrije markt leidend is geworden in de landbouw, heeft consequenties voor groei. Wie de realiteit van de markt niet ziet binnen de landbouw, praat, net als de meeste media, buiten de realiteit.

'Milieuregels uit de krochten van Europa zijn niet gerelateerd aan milieuresultaten uit de praktijk'

Binnen milieurichtlijnen produceren voor de markt, dát is uitgangspunt. Maar helaas zijn de milieuregels uit de krochten van Europa, niet gerelateerd aan milieuresultaten uit de praktijk. Een eerlijke uitwerking van Europese milieurichtlijnen die aansluit bij de huidige praktijk in de landbouw, daar zouden we als sector gezamenlijk op in moeten zetten voor de toekomst.

'Wat is markt, en wat is de grondgebonden waarheid? We zijn zelf verdeeld'

De burgermedia gaat ons die spiegel niet voorhouden met een goeie analyse en een brede discussie met feiten. Wat is markt, en wat is de grondgebonden waarheid? We zijn zelf verdeeld, maar als de derogatie is gevallen, zullen we met vereende krachten toch gezamenlijk moeten vechten voor rechtszekerheid in de landbouw. Om al die irreële hypocriete betweters, die geen grondgebonden weidemelk willen betalen, te voeden en van stroom te voorzien.

Laatste reacties

 • alco1

  Kortom. Onze belangenbehartiging is allerbelabberdst.

 • jeannettedekker1

  Vrije markt gelijk speelveld. Quota weg . Maar in Nederland doen we niet mee. Onze kostprijs moet omhoog meer bos schrale grond maatlatstallen en minder koeien.

 • oorspronkelijk

  kortom
  onze belangen moeten individueel en uitgekristalliseerd verdedigd worden.
  ik zie meer in een collectief
  pragmatische oplossingen
  produceren binnen milieu doelen
  als daardoor de kostprijs niet meer concurrerend is
  een weldenkend mens
  gaat niet tegen de stroom in zwemmen
  maar laveren in de tegenwind

Of registreer je om te kunnen reageren.