58 reacties

'Derogatie van levensbelang voor Twentse melkveebedrijven'

Elke maatregel is beter dan het verliezen van derogatie, stelt Bennie Stevelink, melkveehouder in Deurningen (Ov.). Zonder derogatie kunnen veel Twentse melkveebedrijven niet meer bestaan.

Recentelijk kreeg ik in mijn mailbox een bericht van FrieslandCampina, waarin werd verteld dat het fosfaatreductieplan was aangenomen. Tegelijk werd gemeld dat, vooruitlopend op het fosfaatreductieplan, was besloten tot een standstill. Het eerste wat in mij opkwam was een gevoel van opluchting. Tot dan had ik er namelijk rekening mee gehouden dat het fosfaatreductieplan slechts een schijnbeweging was, zodat bestuurders niet verweten kon worden dat ze geen moeite hebben gedaan de derogatie te redden. De standstill maakte mij duidelijk dat het menens was en geen schijnbeweging.

'Twentse boer was er op ingesteld een bestaan te vinden op een relatief kleine oppervlakte'

Het verlies van derogatie was mijn grootste zorg. Bij ons in Twente zijn we aanzienlijk kleinschaliger dan in de rest van Nederland. Heeft men in het Noorden en Westen een gemiddelde oppervlakte van 50 tot 60 hectare, in Twente is dat 20 tot 30 hectare. Daarom had in vroeger jaren vrijwel iedere boer er naast de koeien nog wat varkens bij. Men was er op ingesteld een bestaan te vinden op een relatief kleine oppervlakte. De varkens zijn inmiddels overal verdwenen en met moet het van de koeien alleen hebben.

'Toestanden zoals 250 koeien op 25 hectare in Brabant, kennen we in Twente niet'

Absurde toestanden zoals 250 koeien op 25 hectare die volgens de verhalen in Brabant zouden voorkomen, kennen we in Twente niet. De meest voorkomende grootte is tussen 60 en 90 koeien. Toch moeten de meeste boeren ook met derogatie al een beperkte hoeveelheid mest afvoeren, wat het laatste jaar al erg duur is geworden. Zonder derogatie wordt het totale chaos. Er wordt voorspeld dat de mestafvoer wel €30 per ton kan gaan kosten. Het wordt zo duur dat de koeien boven 170 kilo N geen rendement meer hebben.

Omvang bedrijf te klein

Inkrimpen tot onder 170 kilo N is echter ook geen optie, omdat dan bij velen de omvang te klein is om nog te bestaan. Verlies van derogatie zou voor velen in Twente dan ook het einde betekenen van hun bestaan als boer. Tegen deze achtergrond is iedere maatregel om de derogatie te redden dan ook beter dan de derogatie verliezen. Dat kwam ook tot uiting tijdens de najaarsvergadering van FrieslandCampina in district Twente, waar de aanwezige leden vrijwel unaniem het bestuur opriepen een poging te doen de derogatie te redden.

'Iedere maatregel om de derogatie te redden is dan ook beter dan de derogatie verliezen'

De standstill duurt totdat het fosfaatreductieplan in werking treedt, waarschijnlijk 6 tot 8 weken. Boeren kunnen de standstill gebruiken om hun veestapel alvast in evenwicht te brengen met het fosfaatreductieplan en de fosfaatrechten die in 2018 worden ingevoerd. Omdat er drie verschillende referentieperioden zijn waarbij automatisch de hoogste gekozen wordt, kan ik mij niet voorstellen dat er ten aanzien van de standstill knelgevallen zijn.

'Standstill heeft ook betekenis voor de melkverwaarding'

Naast dat de standstill een voorbereiding is voor het fosfaatreductieplan heeft het ook betekenis voor de melkverwaarding. In 2009, de eerste grote melkcrisis, werd in Azië aanzienlijk meer winst gemaakt en beurden wij ook een hogere prestatietoeslag. Dat in Azië bij een lagere melkprijs een hogere winst wordt gemaakt is logisch verklaarbaar. De producten die daar op de markt worden gebracht, worden vooral gemaakt van melkpoeder die op de wereldmarkt wordt gekocht. Bij een zeer lage melkprijs zakt de prijs van de in te kopen poeder harder dan de prijs van de consumentenproducten, waardoor de marge toeneemt. Dit jaar hadden we ondanks de lage poederprijs op de wereldmarkt en de toenemende lucratieve verkoop van kindervoeding in China geen hogere interimuitkering maar juist een 40% lagere.

Verlies op overtollige melk

Een groot deel van de winst uit Azië ging verloren door de enorme verliezen op overtollige melk in Nederland. Melk die moest worden verwerkt in producten die minder dan de garantieprijs opbrachten. Of melk die bijna gratis moest worden doorgeleverd aan derden. Als de lagere winstuitkering in mindering zou worden gebracht op de laatste 5% van de melkproductie, welke melkprijs zou daar dan nog van overblijven? Zou het nog boven nul blijven of er zelfs onder zakken?

Ik ga ervan uit dat de standstill een tijdelijke maatregel is. Als het fosfaatreductieplan eenmaal in werking is en later de fosfaatrechten zijn ingevoerd, zie ik geen nut meer voor een aparte begrenzing van de melkproductie. We moeten voorkomen dat we onnodig veel maatregelen over elkaar leggen.

Laatste reacties

 • Vosjes15

  goed verhaal

 • alco1

  Elke maatregel is beter dan het verliezen van derogatie. Stelt Bennie.
  Een kat in het nauw maakt rare sprongen zou je eraan toe kunnen voegen.

  Derogatie is dus een chantage middel waar velen in trappen om elke maatregel maar te accepteren.

  We hebben het al vele malen gesteld.
  Derogatie is bij Brussel, gezien alle argumenten die ervoor pleiten een niet te weigeren toekenning.

  1 Bemesten met organisch materiaal is veel beter voor het vastleggen van CO2 dan kunstmest.
  ( Zie ook de nitraat metingen)
  2 Veel duurzamer omdat kunstmest veel delfstoffen verslind.
  3 Weidevogels zullen dankbaar zijn.

  Maar omdat alles dus maar geslikt wordt voor behoud van derogatie komen we met veel andere problemen te zitten.

  Fosfaatrechten, die vooral bedeeld worden aan boeren die de 2 juli maatregel veroorzaakten.
  Boeren die gezien hun statussen langzaam wilden groeien krijgen het lid op de neus.
  Boeren die jarenlang bezig waren met vergunningen en pas konden groeien na 2 juli dreigen kopje onder te gaan.
  Er zal voor de blijvende boeren net als met het melkquotum weer veel geld uit de landbouw verdwijnen.

  De veroorzaker van alles is de overheid met hun nalatige wetgeving.

  Het was duidelijk wat er ging gebeuren, maar er kwam geen reactie van de beleidsmakers.
  Zij moeten dan ook maar op de blaren zitten.

  Ze kunnen allereerst proberen het gedateerde fosfaatplafond onder de loep nemen.
  Pleiten voor verwerkte mest af te trekken.
  De wand tussen de sectoren bespreken

 • alco1

  Het gevolg zal zijn;

  De lTO zal zich op de borst kloppen want ZIJ hebben de derogatie eruit gesleept.

  De zuivel is blij met minder melk omdat ze niet kunnen waarmaken wat ze belooft hebben.

  De politiek heeft zijn zin met de rechten, waarover ze de baas zullen gaan spelen.

  Maw. De veroorzakers van alle ellende blijven buiten schot.

 • Johnny Hogenkamp

  Er is ook in Twente specialisatie ontstaan, het aantal varkens is echter nauwelijks gedaald en "ze zijn dus zeker niet verdwenen". Ken genoeg van oorsprong gemengde bedrijven in Twente die zich in varkens zijn gaan specialiseren. Wel worden varkens in deze regio t.o.v. 2000 op nog maar een kwart van de bedrijven gehouden. In dezelfde tijd is echter ook het aantal koeien per bedrijf verdubbeld en neemt het aantal melkveebedrijven eveneens fors af. Schaalvergroting gaat niet aan Twente voorbij. Elke regio heeft haar eigen specifieke kenmerken, dat maakt ze nog niet bijzonder, behalve misschien wanneer je er zelf woont.

 • Zuperboer

  Ik vind je link met AZIE verward overkomen. Je kunt niet serieus menen dat een standstill van een NL'se melkverwerker die tot doel heeft om een tijdelijk tekort aan verwerkingscapaciteit(=Borculo loopt niet) de wereldafzet op Azie moet redden. Een groot deel van je relaas zal kloppen en op basis van Twentse trots is dat prima terug te voeren, maar wij zijn er niet om de wereldmarkt te ontlasten, want dat hebben we nu al 30 jaar gedaan en het kost heel veel rendement om dat in een 'vrije markt' nogmaals vrijwillig te gaan doen. Laat aub het ondernemerschap onder de melkveehouders zijn vrije gang gaan, want anders ga je het ook in het Twentse straks niet redden. Ook al heb je derogatie.

 • Bennie Stevelink

  @Zuperboer, je begrijpt mijn verhaal verkeert. In Azië wordt door FC veel winst gemaakt. Vrijwel alle winst komt uit Azië. In tijden van lage wereldmarktprijzen wordt er meer winst gemaakt dan bij hoge wereldmarktprijzen. Toch hebben we dit najaar geen hogere maar veel lagere interimuitkering gehad ( 40% lager). Die winst uit Azië is verloren gegaan doordat in Nederland enorme verliezen werden geleden op overtollige ledenmelk.

 • Bennie Stevelink

  @Johnny Hogenkamp, natuurlijk gaat schaalvergroting ook aan Twente niet voorbij. Dat doet echter niets af aan het feit dat de bedrijven in Twente qua grondoppervlakte minder dan de helft zijn van bedrijven elders in Nederland. Daar komt bij dat grond hier peperduur is.

  Wat varkens betreft denk ik dat op minder dan 10% van de bedrijven varkens voorkomen. Meest gespecialiseerde varkensbedrijven. Bedrijven waar zowel koeien als varkens voorkomen zijn er nog maar heel weinig.

 • 306lsa

  wel een mooi verhaal Bennie
  maar ik ben het ook niet helemaal met je eens want er staat elke maatregel is beter dan de derogatie te verliezen
  dit maakt ons wel heel kwetsbaar en als de maatregelen meer gaan kosten dan de derogatie dan klopt het niet .(misschien is dit nu niet het geval?)
  Ik hoop dat je ook niet teveel maatregelen meer wil, maar strijd voor minder. op dit moment vindt ik het in elk geval niet een opgelucht gevoel
  groeten peter

 • wmeulemanjr1

  Iedereen moet dus opdraaien voor de kleine zielige boertjes oet twente, daarvoor is dus alles geoorloofd?

 • Zuperboer

  Klopt ik begreep je inderdaad verkeerd, je uitleg klopt, maar de gedachte erachter gaat mank. Als die melk in Nl. een feit is dan zal daar hoogstens voor een korte periode verlies op worden gemaakt, als onze zuivelindustrie zo goed is als ze pretendeert te zijn, dan zal voor die melk als die uit een werkende installatie in Borculo komt een goede winstmarge zijn te maken. Als we altijd van het negatieve waren uitgegaan was de huidige 11,5 miljard kg melk ook nooit met enig vertrouwen in de markt te zetten geweest. Kop omhoog. Wat wel een risico vormt is het feit dat de zuivelindustrie nu ontdekt heeft dat er mogelijkheden zijn om de afnameplicht te omzeilen en de leverantieplicht daarentegen af te dwingen. Dit is een hellend vlak.

 • Attie

  Natuurlijk zien we het belang van iets wat er al jaren is (derogatie) Maar om nu blij met fosfaatrechten te zijn? Nee,kun je straks weer een of andere VUT regeling ondertekenen.

 • farmerbn

  Als Brussel je betoog leest dan gaan ze anders denken. Je zegt dat alles mag als de derogatie er maar blijft. Brussel gaat de lat dus hoog neerleggen. Dt is slecht politiek bedrijven. Je geeft hierdoor voor onze politici een slechte beginpositie in de onderhandelingen. Een blanco cheque. Om derogatie te houden zullen ze offers vragen die niet iedereeen kan of wil opbrengen. Misschien alleen die boeren in Twente.

 • Bennie Stevelink

  @meuleman, iedereen die gebruik maakt van derogatie wil graag de mogelijkheid houden om zo veel mogelijk mest op EIGEN land te plaatsen. Ze hebben er geen behoefte aan dat ze onnodig, in het belang van akkerbouwers als jij, gedwongen worden om een derde deel van de mest, tegen hoge bijbetaling, op grond van anderen af te zetten.

 • a van Gerwen

  @bennie, met de derogatie kun je inderdaad meer mest op je eigen land brengen, maar ook daar hangt ook een kostprijs aan vast als je al de kosten die samengaan met behoud van derogatie op die kuubs projecteert. Daar moeten je de ogen ook niet voor sluiten. Voor nu is het voor de meeste nog interessant, maar ik zie wel dat bij elke volgende derogatie die ons gegungd wordt de kosten hiervan stijgen.

 • j.verstraten1

  Waarom hier nu weer een sneer naar 'brabantse toestanden' gemaakt moet worden? Zijn we tegenwoordig wel goed in om de oorzaak van de problematiek vooral ver van huis te zoeken.
  Volgens mij kent iedereen de overijsselse voorbeelden Jonkman en Kloosterboer. Noem eens een Brabantse?

 • JNJS

  Voor het behoud van de derogatie is het invoeren van fosfaatrechten noodzakelijk. Als peildatum voor de fosfaatrechten geld 2 juli 2015, De genen die na die datum uitgebreid hebben zijn nu de 'lul'. Voor het behoud van de derogatie moeten zij krimpen ook al hebben ze (nu) voldoende grond. Het zou heel zuur zijn om er straks achteraf achter te komen dat, wanneer de derogatie toch niet doorgaat, die koeien voor niets geruimd zijn in 2017.

 • Farmer4life2

  Goed stuk Bennie. Van mij mag je vaker geïnterviewd (je verhaal doen) worden!

 • wmeulemanjr1

  Tunnelvisie als je alleen een paar jaar vooruit denkt, zo van hè hè daarna zien we wel weer met de derogatie.
  Schuiven dan ons probleem weer op die andere die het wel weer lijden kan.
  Zet nog geen stip aan de horizon.
  Meende dat het om de grondwaterkwaliteit ging, maar zoals nu lijkt is alles een trucje hoe hier zo slim mogelijk mee om te gaan.

 • farmerbn

  Precies het gaat over waterkwaliteit maar de oplossing wordt door de politiek ingevuld. 50 mg nitraat en 170 kg stikstof per ha uit organische mest bewijzen dat. Ook het fosfaatplafond is door de politiek bepaald. Het is dus erg belangrijk om de politiek goed aan te sturen en daar zijn Nederlanders erg slecht in. Daarnaast moet men beter kijken hoe andere landen hun problemen oplossen. De pluimveehouders hebben weer op een andere manier hun mestprobleem opgelost nl door het verbranden van mest. Dit is volgens mij ook zeer goed mogelijk voor rundveemest zodat het probleem voor altijd is opgelost en de rundveehouders gewoon met de overige EU-landen door kunnen gaan met het ontwikkelen van de rundveehouderij. Nu kiezen voor derogatie en andere lapmiddelen geeft een kostprijsachterstand die funest is voor de ontwikkeling van veehouders.

 • Bennie Stevelink

  Zet alle mogelijkheden maar eens op een rij en je komt tot de ontdekking dat fosfaatrechten die behoorlijk streng aan grond gekoppeld zijn veruit de beste keuze is in de Nederlandse situatie.
  -fosfaatrechten niet gekoppeld aan grond.
  -geen fosfaatrechten, ook geen fosfaatplafond en vrij uitbreiden.
  -alleen grondgebondenheid op basis van 170 kg N.
  Al deze mogelijkheden blijken veel slechter uit te pakken voor de sector dan fosfaatrechten die streng grondgebonden zijn.

 • wmeulemanjr1

  Als je grond normaal bemest heb je feitelijk geen fosfaatrechten nodig, als je naast grondmonsters de waterkwaliteit per gebied meet weet je of er op de juiste manier bemest word, fosfaatrechten dragen daar op geen enkele wijze aan bij.

 • sanderheerink90

  En hoe zie je verdere ontwikkeling dan bennie? Grond blijft schaars dus duur in twente. En als dit gekoppeld word aan rechten moet je beide betalen dus zit je nog op slot. De koppeling met grond snap ik wel maar het laat weinig ruimte meer over voor ontwikkeling

 • alco1

  Bennie heeft mooi en luid opgeschreven wat we hem over een paar jaar voor de voeten kunnen gooien.
  Fosfaatrechten zullen net als een subsidie ons aan een knevel onderwerpen.
  Denk maar niet dat net zoals met het melkquotum weer allerlei foefjes uitgehaald kunnen worden met zgn. huur land en product verkoop.
  Bij verkoop zal in ieder geval een deel terugvallen aan de overheid, waarmee ze als een landheer zullen domineren.

  Nogmaals: Er zijn genoeg steekhoudende argumenten om derogatie te behouden.

 • farmerbn

  We moeten af van de koppeling van melk/mest en land. Ook de EU-premie moet in NL niet gekoppeld worden aan land. De grondprijzen gaan anders nog hoger en de NL landbouw prijst zich uit de markt. Pluimveehouderij is ook niet gekoppeld aan grond en kan zich aardig ontwikkelen. Bij koppeling mest en grond breng je het probleem mest naar het probleem grond. Het is beter om het mestprobleem individueel op te lossen. Dat is export en verbranden van mest. Als het mestprobleem weg is en de premies zijn niet meer gekoppeld aan grond, dan kan de grondprijs stabiliseren of dalen. Rundveehouders én akkerbouwers komen dan sterker te staan ten opzichte van de overige landen in EU.

 • landboer

  En zo heeft ieder zn eigen kijk op de situatie .
  Bennie wil niet nog meer geld kwijt zijn aan mestafzet, dus heeft veel over voor derogatie.
  farmerbn wil nog wat grond bijkopen en liefst niet te duur.
  meuleman wil nog uitbreiden in vee , heeft grond en wil dus geen fosfaatrechten ,desnoods ook geen derogatie.
  sanderheerink, Bennie heeft geen last van een slot want die wil toch niet meer uitbreiden.
  En zo zie je maar dat de eigen situatie allesbepalend is hoe je over iets denkt.

 • alco1

  En ik dan?
  Mijn bedrijf is eindig.
  Wel drie zonen en een dochter, maar die hebben geen adhesie met het boerenleven.
  Dus ik kan rechten verkopen en toch zeg ik voor de landbouw dat dit niet de weg is die we internationaal moeten gaan.

 • farmerbn

  Ook ik heb geen direct belang want ik woon in Frankrijk. Net als alco zeg ik dat dit niet de weg is die NL moet ingaan.

 • wmeulemanjr1

  Natuurlijk wil iedereen derogatie, maar niet op een wijze van hè hè we hebben weer een paar jaar en dan zien we wel weer, en dat alle regelgeving ineens geoorloofd is, zo van maakt niet uit, gaat alleen om een klein poosje derogatie.
  Wat nu gebeurd klopt gewoon niet.

 • zon

  Beetje selectief shoppen farmerbn?
  Pluimveehouderij kan zich zonder de benodigde rechten niet ontwikkelen,dus per saldo komt er niets bij.
  EU premie!!!
  Pluimveehouderij krijgt al jaren niets.
  Pluimveehouderij is door de jaren heen altijd de gebeten hond geweest(samen met de varkenshouderij).
  Ze hebben zich met veel pijn en moeite moeten aanpassen terwijl de melkveehouderij altijd de hand boven het hoofd is gehouden.
  Nu het met de melkveehouderij eens wat minder is vinden ze het opeens niet eerlijk dat de ander eens met rust wordt gehouden.

 • 306lsa

  bij mij is er ook een gevoel dat het niet klopt .
  goede argumenten lijken het nog te weinig te winnen van de slechte maatregelingen (vindt ik ) waarom waarom? misschien om dat de politiek die er nu is te weinig voor de landbouw te zijn maar ook niet echt voor de zorg en ook niet echt voor het platteland te zijn (gas uit de grond en dat geld blijft niet in het gebied/platteland met dorpen)
  ik heb het idee dat ze alleen voor de randstad er te zitten
  waarom halen ze er anders bij Brussel niet meer uit en zelfs mensen uit Brussel hebben kritiek op de NL onderhandelingen
  maar dit is maar een gevoel
  groeten Peter en alvast een goed nieuw jaar toegewenst

 • farmerbn

  Zon; Alleen maar lof voor pluimvee-en varkenshouders. Zij hebben zonder steun alles zelf goed voor mekaar moeten maken. Een voorbeeld voor de melkveehouders. Omdat ik van een afstand naar de NL problemen kijk , zie ik dat ze een verkeerde kant op gaan. De melkveehouderij gaat steeds voor de minste weerstand en de korte termijn met het risico dat boeren elders in EU doorontwikkelen en de NL melkveehouders aan de ketting liggen. Mij best maar ik wil mijn zienswijze graag geven omdat ik NL DNA heb. Dus melkveehouders los het mestprobleem op zoals de pluimveehouders (verbranden) en de varkenshouders (export) gedaan hebben en zorg dat je in de toekomst goedkoop kunt uitbreiden en meer melkomzet kunt genereren.

 • landboer

  farmerbn alco meuleman jullie hebben geen van drie echt belang bij derogatie en dus vinden jullie het sectorplan niks ,of nog minder dan verlies van derogatie.
  Dat er niks van klopt meuleman weet ik ook ,maar die tijd is voorbij(laten gaan)
  farmerbn mest van een melkveebedrijf verbranden of exporteren dat vindt jij een oplossing? Dat vindt ik niet kloppen; mest hoort thuis op het eigen bedrijf ,gebruiksruimte kunstmest moet volledig ingevuld kunnen worden met dierlijke mest ,maar krijg dat de heren maar eens aan t verstand!
  Verder een gelukkig nieuwjaar ,en we worden t dit jaar toch niet meer eens.

 • wmeulemanjr1

  Wat steeds vreemd is dat sommige boeren steeds weer bevestigen dat alles onder het mom van derogatie een geoorloofd chantage-middel is om alles wat niks met derogatie en waterkwaliteit te maken heeft er doorheen te kunnen drukken.

 • Bennie Stevelink

  Velen zien in de discussie over het hoofd wat de gevolgen zijn van het verder opvoeren van de veedichtheid in Nederland. Ook al zouden wij geen fosfaatplafond hebben en geen fosfaatrechten krijgen, de kosten van meer vee in Nederland wordt onbetaalbaar. Ook boeren die nu grond over hebben zullen met grote kostenstijging te maken krijgen.

  In 1990 al zodenbemesten wat in het buitenland niet hoefde. Dit moest in Nederland wel vanwege de hoge veedichtheid en de daar uit voorkomende ammoniakemissie. Emissiearme stallen, mestafvoer op grote afstand, akkerbouwers die veel geld moeten hebben voor mestplaatsing en bij verdere stijging van de veedichtheid luchtwassers op rundveestallen. Allemaal kosten die ze in landen met een lagere veedichtheid niet hebben. Hoe hoger de veedichtheid hoe meer technische maatregelen dus hoe meer geld wegloopt naar de periferie.

  In landen met een lage veedichtheid hoeft alleen de boer te leven van de opbrengst van de melk. In Nederland met zijn hoge veedichtheid moet ook de loonwerker met de zodenbemester, de mestransporteur, de akkerbouwer die geld ontvangt voor mestplaatsing, de fouragehandelaar en het installatiebedrijf met de luchtwassers er van leven.

  Daarnaast nog het risico van lagere marktpositionering met lagere melkprijs.
  Begrenzen van de omvang van de veestapel is in ieders belang.

 • Johnny Hogenkamp

  Daar heb je volkomen gelijk in Bennie, we zitten vol in het piepkleine Nederland met mensen en dieren. Fosfaatrechten en plafond hebben dan feitelijk ook helemaal niets met fosfaat van doen, het is enkel een afgeleide om de aantallen dieren in toom te houden. Daarom zullen oplossingen als mestexport ook nooit geaccepteerd worden om het aantal dieren weer te doen laten toenemen. Varkens en pluimvee waren al lang gequoteerd, andere diergroepen volgen. Allen een mooie jaarwisseling toegewenst.

 • alco1

  Belachelijk hoe je reageert Bennie.
  Vee dichtheid moet afhankelijk worden van de markt.
  Als het te duur wordt, stopt het vanzelf.
  We hebben het echter over de plaatsing van mest en daar is met derogatie meer ruimte voor.
  Maar nog meer ruimte is er voor bemesting als ook grasland van niet derogatie boeren met 230 kg n bemest kan worden.
  En Johnny.
  Nederland is niet te vol met melkkoeien.
  De maatschappelijke tegenwerking is er waar teveel dieren zijn. Dat klopt.
  Maar er zijn veel gebieden waar ze graag ook melkkoeien bedrijven zouden willen zien.

 • 306lsa

  hé Bennie je schrijft over het verder opvoeren van de veedichtheid (ben ik wel voor wat ruimte aan knelgevallen ) maar nu wil de politiek juist inkrimpen en dat is best wel heel zuur voor alle boeren vindt ik
  stel de politiek krijgt het voor elkaar dat iedereen een beetje tevreden is door een beetje mee te leven met de landbouw anders zijn er mensen die het heel zwaar krijgen en dat kan toch niet de bedoeling zijn
  (eigenlijk ben ik het meeste eens met Alco)misschien kunnen we wel wat van elkaar leren

 • wmeulemanjr1

  Misschien is twente gewoon te vol

 • Farmer4life2

  Zet eerst al die lege stallen maar eens vol....
  Dan heb je héél wat meer koeien. Ik ben het met Bennie eens.

  Als je echt in een vrije markt wil opereren en met groei de kostprijs drukken, dan kun je beter naar een ander land.

 • farmerbn

  Melkfabrieken nemen melk van de boer en verkopen zuivel. Als een melkfabriek goed zijn best doet dan verkopen ze steeds meer zuivel en kunnen de boeren ook steeds meer melk produceren. Allemaal mooi want boeren moeten steeds meer produceren omdat ze de inflatie moeten bijbenen met meer omzet. Echter als melkfabrieken elders ook melk kopen bij andere (buitenlandse) boeren dan gaat het fout. Dit zie je nu bij FC. Ze nemen gas terug in NL en gas bij in andere delen van de wereld. Extra verkoop van zuivel komt niet meer allemaal van hun leden vandaan maar ook van andere boeren. Ze zetten de NL boeren een beetje droog. Ze kunnen dit doen doordat de NL melkprijzen te hoog zijn maar ook doordat ze politiek gaan bedrijven. Daar zijn ze echter niet voor opgericht.

 • hylkema.l

  Goed artikel Bennie Steveling, en ook nog een prima toelichting in de discussie.
  Nog een aanvulling op de internationale actieviteiten van Frieslandcampina. Al 100 jaar zijn Friesland Foods en hun voorgangers actief in het buitenland. Met name de oude CCF. condens, ook toen al niet alleen export van onze zuivelproducten, maar ook van verwerking van lokale melk. De leiding van Fronterra bestaat voor een belangrijk deel uit voormalige FrieslandFood medewerkers.

 • alco1

  @Hylkema.
  Ook bereid alles maar in te willigen voor het behoud van derogatie?

 • 306lsa

  te veel melk is nu in een keer de reden?? volgens mij is er in Europa niet veel melk bij gekomen 2016 (ik heb het niet uit gezocht maar heb het een keer gehoord) dus te veel melk kan het volgens mij niet de reden zijn
  en als FrieslandFood te veel melk krijgt waarom doen België en Duitsland niet mee in de korting en misschien is dit wel oneerlijk? sommige fabrieken in Europa kunnen de NL melk wel gebruiken denk ik en zo een samenwerking creëren (is misschien beter dan elkaars concurrent zijn)
  wel moeten als NL niet achter het net gaan vissen
  ik ben ook wel een beetje benieuwd wat Bennie vindt wat er moet gebeuren met de knelgevallen ? groeten Peter

 • Farmer4life2

  RFC kan de (extra) melk zelf niet verwaarden.
  Zij hebben één van de hogere verwaardingen in noordwest europa.

  Als RFC een garantieprijs zet van 34 cent en de extra melk die zij zelf niet kunnen verwerken op de spotmarkt afzetten voor 28,5 cent....
  RFC heeft een waarde creatie van circa €1,- per kg melk. Dan kun jij het verlies aan elke kg melk uitrekenen.

  100 cent + 34 cent = 134 cent verlies
  - 28,5 cent spotmarktprijs = 105,5 cent verlies

 • Bennie Stevelink

  FC heeft in de eerste helft van 2016 lange tijd melk voor 10 cent per liter doorgeleverd op de spotmarkt terwijl de boeren nog een garantieprijs beurden van 28 cent. Op dit moment is de prijs op de spotmarkt wel goed.

  De spotmarkt schijnt echter een hele kleine markt te zijn. Als je daar bij wijze van spreken 1 tankwagen meer aanbiedt zakt de prijs al in elkaar.
  Het is dus niet mogelijk om op de spotmarkt veel melk te lozen tegen een goede prijs.

 • Leslie

  Derogatie had er nooit moeten zijn. Was de melkveehouderij niet zo massaal gegroeid. En was het inkomen voor iedereen beter.

  Door de Derogatie zag iedereen groei kansen, maar men vergat dat Derogatie een cadeautje was en een uitzonderingspositie,die na verloop van tijd zou stoppen.

 • Bennie Stevelink

  @Leslie, zonder derogatie meer mest afvoeren en kunstmest aanvoeren levert een hoger inkomen? Leg eens uit.

 • kleine boer

  Bennie er zijn er die geen mest afvoeren die hebben weinig aan derogatie en als er geen derogatie zou zijn geweest waren er minder koeien en dus had rfc nu geen verwerkingsprobleem dus wel zeker een hogere melkprijs....

 • Attie

  Bennie, dat spotmarkt kleine markt is denk ik ook wel, maar dat FC lange tijd melk afzet voor 10 cent geloof ik niks van. Denk meer aan voor iedereen een ''leuk prijsje''.

 • alco1

  @Leslie.
  Je hebt gelijk dat als er geen derogatie geweest was, er minder koeien zouden zijn en het plafond misschien wel niet doorbroken.
  De kosten zouden voor die bedrijven te hoog geworden zijn.
  Maar zeer zeker zou dat geen hoger inkomen geven.
  Minder melk in Nederland doet niets aan de melkprijs.
  Velen hebben gelijk door te stellen dat zelfs één procent teveel op de wereldmarkt de prijs doet kelderen, maar als wij die procent verminderen, komt het er wel elders weer bij.

  Het geeft wel aan dat het plafond wordt doorgebroken door de derogatie.
  Echter laat het zien dat" het plafond" nergens opslaat.

  Dit gedateerde gedrocht zet alles op de kop.
  En het LTO durft er zelfs nog niet over te beginnen, het aan de kaak te stellen.

  Wie bovenstaande begrijpt en geen derogatie geniet, zal dus derogatie verwerpen.
  Echter moeten we wel gaan voor bemesting op maat, daar zijn genoeg argumenten voor, maar zonder dat verzonnen plafond.

 • Bennie en Johnie zeggen even tussen neus en lippen door dat er teveel vee in NL is. Ik denk dat dit de ware reden is voor al het gedraai van Den Haag en Brussel. Op een of andere manier wil men de veebezetting onderuit hebben, maar niemand heeft de cojones om dat te zeggen, laat staan een lange termijn visie te ventileren. Fosfaat productie en melkproductie heeft per definitie weinig met elkaar te maken. Een hogere melkproductie geeft per definitie een hogere efficicientie per kg grondstof, in dit geval fosfaat. Daarom zou men dat juist moeten stimuleren en niet een of ander gedrocht uitvinden, zoals Alco al zei

 • landboer

  Ja natuurlijk is de ware reden voor al dat gedraai dat men geen meer vee in Nederland wil hebben, je kunt er van alles bijhalen mest exporteren /verbranden /kunstmest van maken dat alles zal niet helpen ,of eerst moeten de dieraantallen op slot ,men heeft zich 1 keer vergist door het quotum af te schaffen dat overkomt de politiek geen tweede maal!
  kleine boer : ik voer nog een beetje mest aan maar daarom heb ik wel belang bij derogatie.

 • alco1

  @landboer.
  Waar is maatschappelijke weerstand tegen de melkveehouderij in Nederland.
  Dat er weerstand is tegen veehouderij, is waar, maar haal de sectoren niet door elkaar.

 • landboer

  Je denkt toch echt niet dat alle regelbrij van de laatste jaren iets met grondwaterkwaliteit te maken hebben alco?
  De maatschappij wil geen meer vee, dat is het hele punt, en de grootschalige melkveehouderij heeft door alle gezeur over mest veel krediet verloren.

 • jeannettedekker1

  Zelfs goud kun je te duur kopen Bennie.

 • jeannettedekker1

  Ook Twentse boeren kochten massaal quotum voor 26500 per koe,als ze beter na hadden gedacht hadden ze grond gekocht. Ook in Twente was voor 30000 euro veel grond te koop,de zelfde boeren kopen straks weer Fosfaatrechten. Niet iedereen in Twente is vergeten grond te kopen,die wil jij nu het gelag laten betalen. Ik heb geen derogatie maar hoop wel dat jullie 230 kg n kunnen blijven bemesten maar niet ten koste van Fosfaatrechten. Ik wil kunnen melken wat ik aan grond heb en ook op mijn grasland moet 230 kg n.

 • alco1

  @landboer. Nou stel ik twee dingen in 16:48.
  En je geeft weer zo'n algemeen antwoordt.
  Er zijn veel gebieden waar de consument zelfs graag koeien zou willen zien.

 • Mfb

  Laat ze maar komen die fosfaatrechten en laat al die gekken die nog langer willen werken voor minder geld maar dure rechten kopen.
  Ik heb koeien genoeg en denk dat ik met wat optimalisatie hier en daar nog genoeg extra kan verdienen de komende jaren. Zoveel mogelijk aflossen bij de bank en wanneer dan over 10 jaar de financiering meer dan gehalveerd is en de mogelijke opvolger zich aandient dan maar kijken of er nog wat laag hangend fruit is.
  .

Laad alle reacties (54)

Of registreer je om te kunnen reageren.