Redactieblog

12 reacties

'Zuivel mag nu regie tonen'

Veertien dagen voorbij en het ministerie, LTO en de zuivel komen niet naar buiten met een voorstel hoe de fosfaatproductie kan worden gereguleerd.

Dat individuele boeren direct reageren op het afkeuren van Van Dams plan door de Europese Commissie en koeien gaan kopen, was te verwachten: het hemd is nader dan de rok. Hierdoor zal Nederland zijn imago in Brussel nou niet in positieve zin bijstellen. Zo zie je maar: individuele producenten hebben regelgeving nodig om het collectief te beschermen.

'Overal in agrarisch Nederland dicteert de zuivel'

Van Dam heeft gefaald en LTO is vleugellam, dus moet de zuivel het voortouw nemen. Maar waarom gebeurt dat nu nog niet? Overal in agrarisch Nederland dicteert de zuivel, lees FrieslandCampina. Op het gebied van diergezondheid, bijvoorbeeld. Bij BVD en para nam FrieslandCampina het initiatief. Ook ten aanzien van energieverbruik stimuleert het bedrijf reductie. Vermindering van medicijngebruik wordt ondersteund. Bij de weidegangdiscussie infiltreert het met etalagemarketing. Ook niet te vergeten: de interesse in agrarisch onderwijs. De zuivel kwam kort geleden nog met een onzalig plan: de stimulering van monovergisters, om CO2-reductie te bewerkstelligen.

'Bemoeienis van FrieslandCampina'

Ja, waar bemoeit FrieslandCampina zich eigenlijk niet mee? Waar het zich nu mee zou moeten bemoeien, duurt veel te lang. Kont in de broek nu, Piet Boer en Roelof Joosten in de voorhoede. Met allemaal door boeren ingevulde enquêtes van de afgelopen jaren voor het einde van de superheffing; jullie wisten als geen ander wat er zou komen. Jullie maakten gebruik van big data en konden trends waarnemen en betrouwbare statistieken geven. Het liep nu al vast met dik 10% extra melk, terwijl de voorspellingen toen ook al gingen over tot 20% extra. Als iemand had kunnen extrapoleren, dan is het de zuivel wel. Voor de melkstroom, maar ook de mineralenconsequenties hiervan.

De melkveehouderij verlangt nu haast. Fosfaatregulering door bedrijfskringloopwijzer en markt. Dat tijdelijk met referentiebevriezingen, reductie van fosfaatproductie door generieke korting om derogatie veiligstellen. Dan de gebruiksnormen voor dierlijke mest afschaffen. Dat past bij circulaire economie en duurzaamheid. Milieuresultaten van monitoring van fosfaat en stikstof als harde criteria inzetten, voor het moment regionaal.

Laat nu FrieslandCampina zijn ketenregisseurschap waarmaken.

Laatste reacties

 • Klaasvaak

  Amen!

 • Bennie Stevelink

  Op de eerste plaats is de coöperatieve vereniging van FC statutair niet bevoegd om maatregelen te nemen. Dat wordt momenteel verandert en zal voor het eind van het jaar klaar zijn. Waarschijnlijk om juridisch niet in problemen te komen zal voor die tijd geen initiatief van FC komen.

  Ten tweede zijn veel van de maatregelen die Jan van Weperen noemt juridisch aanvechtbaar en zijn daarom minder gewenst. Ik verwacht maatregelen die officieel, juridisch vrijwillig zijn maar waar zulke zware financiele consequenties aan verbonden worden dat het toch voldoende respons zal opleveren.

 • alco1

  De monitoring van de milieu gegevens van fosfaat en stikstof, met daaraan gekoppeld opwaardering van de mestgift zorgt al voor de oplossing omdat ook land wat buiten de derogatie valt, nog zoveel meer kan gebruiken.
  De oplossing is zoooo simpel.
  En waar niemand iets tegen kan inbrengen.
  Ook Brussel niet.

 • Zuperboer

  Goed stuk!

 • Farmer4life2

  Trek aub samen met de akkerbouwers op, verhoog de mineralengift en zorg dat de afgevoerd en verbrande fosfaat van het plafond af gaat....

 • Almagro

  @Farmer4life2, zoals jij dat noemt "verbrande fosfaat" dus pluimveemest die naar DEP gaat voor verbranding (groene stroom) plus de verwerkte pluimveemest die de grens overgaat kan direct verrekent worden met de totale fosfaat productie. We hebben het dan over 95% van alle pluimveemest in NL. geproduceerd : ruim 25 miljoen kilo fosfaat. Weg overschrijding plafond, probleem opgelost.

 • Farmer4life2

  Exact zents beheer.
  Samen met verhoogde mineralengift om bodemvruchtbaarheid op peil te houden en laten we bemesten verder optimaliseren door bijvoorbeeld geen mest meer op de graanstoppels te doen. Dat is één grote waste... akkerbouwers doen dit vooral om het geld.

  Ook rijenbemesting kan meer en breder toegepast worden.

  Of in drogere periodes mest mengen met water. Wij hebben dit jaar tweede snee ook met sleepslang gedaan, ideaal.

 • alco1

  Als we het goed willen doen is er een mest TEKORT.

 • wmeulemanjr1

  Jan van weperen@ bij meer koeien moet de boer zelf de regie nemen, heeft ie grond genoeg om meer koeien te melken waarom dan niet? Of telt grond niet in de intensieve melkveelobby die nu alleen maar op fosfaat zijn zinnen zet, je hebt bij meer koeien nog altijd grond nodig om dit voor de AMvB te verantwoorden

 • frl

  We zeuren wel, maar met neutrale fosfaatnorm is er plaatsingsruimte voor 135.6 miljoen kg fosfaat, grasland 86 miljoen- natuur grasland 2.1 miljoen- bouwland 47.5 miljoen- fosfaat plafond 172.9 dan hebben we het in nederland ook wel erg bont gemaakt.
  Blijft er nog 37.3 miljoen over voor verwerking.
  als je het zo bekijkt dan is het toch echt schandalig dat extensieve hun eigen grond niet mogen benutten voor fosfaat, fosfaat referentie 2013 was perfect toen hadden ze de boel moeten bevriezen ,alleen uitbreiden met grond.
  Conclusie terug naar fosfaatreferentie 2013 probleem opgelost .

 • hitscha

  hou het simpel, gewoon 2 koeien per ha

 • c.ferdinands

  juridisch niet houdbaar verboden afspraken in strijd met vrije mededinging

Laad alle reacties (8)

Of registreer je om te kunnen reageren.