Redactieblog

3 reacties

'Meer gezonde melk met 
minder zwaar geschut'

Toen in januari 2014 de Richtlijn Droogzetten in werking trad, hield bijna iedere melkveehouder in Nederland zijn hart vast.

We waren gewend om de koeien met gebruik van preventieve antibiotica de droogstand in te laten gaan. Dat werkte goed en gaf zekerheid voor de volgende lactatie. De angst voor mastitis tijdens de droogstand en vooral bij het opstarten in de nieuwe lactatie was niet gering. Doordat we het al zo lang gewend waren? Of omdat degene die het af en toe zonder droogzetter probeerde, nogal eens bedrogen uit kwam na afkalven? Maar dat er ingegrepen moest worden om verdere uitbreiding van resistentie van bacteriën een halt toe te roepen, was onvermijdelijk.

Meer aandacht voor droogstaande koeien

Er werd vooral gehamerd op een aanpassing van het management. Voor de droogstand de productie voldoende laten dalen en tijdens de droogstand regelmatig de spenen ontsmetten en continu zorgen voor droge en schone boxen. Waar de droogstaande koeien voorheen vaak minder aandacht kregen, ging deze aandacht nu verschuiven. Sindsdien mogen koeien alleen preventief langwerkende antibiotica toegediend krijgen bij het droogzetten als ze moeten genezen van een hoog celgetal of bij mastitis.

Celgetal betekent veel meer

De mastitiskengetallen anno 2016 en ook de afname in resistentie tonen dat de aanpassingen in management uiteindelijk gemakkelijker zijn doorgevoerd dan we vooraf hadden durven hopen. Daar mogen we trots op zijn! Het bewustzijn wat betreft het gebruik van antibiotica is drastisch veranderd. Daarnaast is ook het bewustzijn van het totaal functioneren van onze koeien gestegen. Het celgetal is niet meer alleen een cijfer dat vertelt of je moet handelen; het besef dat het iets zegt over de aanwezigheid van bacteriën bij een koe of veestapel van een zekere leeftijd die op een bepaalde manier gehouden wordt, betekent zoveel meer.

Zelf determineren welke kiem mastitis veroorzaakt

Wat hebben welke behandelingen in het verleden opgeleverd? Het zal niet lang meer duren voordat veehouders zelf determineren welke groep kiemen de mastitis veroorzaakt. En niet alle gevallen hoeven behandeld te worden met antibiotica. Bij koeien met alleen een vlokje en geen koorts, kun je vaak volstaan met het regelmatig uittrekken van het kwartier. Ook de niet-zieke koeien met een vlokje en een hard kwartier hoeven niet allemaal behandeld te worden.

Een melkmonster dat ingezet wordt op een voedingsbodem in een broedstoof geeft binnen een dag een voldoende specifieke determinatie van de kiem. Met koeien die acuut ziek zijn van de mastitisverwekker kun je natuurlijk geen dag wachten, dat lijdt geen twijfel. Door op deze manier te werk te gaan, kun je een smalspectrum middel inzetten, wat de afname in bacteriële resistentie ten goede komt.

Herziening wetgeving

Ook de aandacht voor het fokken van koeien met een betere weerstand wordt steeds groter. En niet te vergeten de positieve effecten van de bestrijding van IBR en BVD. Tegelijkertijd zijn allerlei bedrijven zich gaan verdiepen in het ontwikkelen van natuurlijke middelen om de weerstand te verhogen en infecties te bestrijden, en zijn er stappen gezet in het ontwikkelen van vaccins tegen mastitis. Ten slotte is er sinds kort ook een eerste keus middel beschikbaar voor klinische mastitis. Dat zal in de herziening van de wetgeving ongetwijfeld tot uiting komen. En die toekomst, die is vlakbij!

Laatste reacties

  • Bennie Stevelink

    Mijn ervaring is dat vooral grondig droogvoeren erg belangrijk is. Ik zet koeien niet droog zolang ze meer dan zes á zeven liter per dag geven. Een effectief droogzetrantsoen bevat voldoende energie (mais) om te voorkomen dat de koe afvalt maar is extreem eiwit-arm. Het rantsoen bevat verder veel structuur (grof, schraal hooi). Koeien met een laag celgetal kunnen bij een voldoende lage dagproductie probleemloos zonder antibiotica drooggezet worden. Opvallend is dat koeien die een hoog celgetal hebben en wél met een antibiotica worden drooggezet een veel hogere kans hebben op genezing.

  • kleine boer

    Tussenkalf tijd ruim houden zetten koeien zich zelf veeel makkelijker droog maarja das nie volgens het boekje.....zonder antibiotica is dan geen probleeem

  • alphons1

    hoe lang moete we nog goede anti-lichamen vernietigen met antibiotica. terwijl die goed zijn voor een mens.

Of registreer je om te kunnen reageren.