71 reacties

'Derogexit: geld in de sector houden'

Ik ben ervoor om af te zien van de derogatie. Een 'derogexit' dus, om die fosfaatrechten te voorkomen en het geld in de sector te houden. Dat levert uiteindelijk veel meer ruimte op voor de sector, zonder kapitaalvlucht uit de sector zoals eerder bij het melkquotum.

De huiskamerbijeenkomst die ZLTO ook voor niet-leden organiseert, is een mooi initiatief. Ik bezocht er een in Oirschot. Jos Verstraten, de voorzitter van de ZLTO-vakgroep Melkveehouderij begon met te zeggen dat hij blanco aan zijn bestuursfunctie begon, en dat hij alleen die pet opheeft. Dat kon op mijn applaus rekenen.

De avond was bedoeld om meerdere onderwerpen aan de orde te laten komen, maar al snel ging het alleen over fosfaat. Ik vind dat alles in essentie om het milieu gaat. We moeten aan de nitraatnorm voldoen. Maar de aangekondigde fosfaatrechten staan daar helemaal los van. Toch verdedigde Jos deze bij hoog en laag. Sterker nog, ze zullen en moeten waarde krijgen, want de staatssecretaris zou dit meerdere malen hebben toegezegd. Als er geen waarde komt, zou dat schadeclaims kunnen opleveren. Jawel hoor, iedereen moet schade lijden omdat misschien enkelen een claim zullen indienen.

Bank verdient geld aan verhandelbare rechten

Er zijn veel partijen die geld aan de verhandelbare rechten gaan verdienen: de tussenpersonen, de advocaten, de verkopers en niet te vergeten de (Rabo)bank. Dat laatste ontkent Jos echter meteen volmondig. Maar voor iedereen is toch duidelijk dat de bank gaat verdienen aan de transactie tussen verkoper en koper, herbestemming van het geld van de verkoper, aan de eventuele lening of hypotheek van de koper, et cetera.

Rabo schuift ook meteen aan om een stoppersregeling te faciliteren. Allicht, die zorgt voor een warme sanering, en de bank weet wel raad met de gelden die zo vrijkomen bij stoppers. Tja, als je dat als bestuurder niet wilt zien!

Afzien van de derogatie

Ik ben ervoor om af te zien van de derogatie. Een derogexit dus, om die fosfaatrechten te voorkomen en het geld in de sector te houden. Eenmaal uitgekristalliseerd, levert dat veel meer ruimte op voor de sector; veel minder regels, een bouwplan naar eigen inzicht, geen geld voor lucht en dus geen kapitaalvlucht uit de sector, zoals eerder bij het melkquotum.

Als klap op de vuurpijl moet de zuivel nu het probleem oplossen. Tjonge jonge, hoe verzin je het. Belachelijk, onbeschrijflijk. Maar toch ook weer niet zo raar, want Jos begon dan wel blanco aan zijn bestuursperiode, maar de rest heeft wel meerdere petten op. Daarom blijft alles zoals het al was toen ik enige jaren geleden mijn ZLTO-lidmaatschap opgaf.

'LTO is een podium dat commerciële partijen gebruiken dan wel misbruiken, en LTO heeft zelf nagenoeg niks in te brengen'

De commerciële partijen schuiven aan bij LTO, omdat ze anders niet door de staatssecretaris worden gehoord. Cumela trekt zo aan de touwtjes als het over transport gaat, zie het kentekenbewijs. De bank trekt aan de touwtjes als het over financiële zaken gaat. Kijk maar naar de €10 miljoen uit de superheffingspot voor slechte leningen aan varkenshouders. Zie ook de waardevorming bij fosfaatrechten. De melkafnemers (met FrieslandCampina voorop) gaan over vele andere zaken waaronder nu dus mestverwerking en fosfaatrechten.

Met andere woorden: LTO is een podium dat commerciële partijen gebruiken dan wel misbruiken, en LTO heeft zelf nagenoeg niks in te brengen. Het ergste is dat de bestuurders het weten, maar er niks aan doen omdat ze meerdere petten op hebben. Ze moeten ook de commerciële pet dienen, over de rug van de leden heen.

Ik ben nog steeds geen spijtoptant en wordt voorlopig niet opnieuw ZLTO-lid. Waarschijnlijk zal geen enkele bestuurder daar een traan om laten.

Laatste reacties

 • Mtstermors1

  Helemaal mee eens. gisteren ook op vergadering geweest van lto. heb mijn lidmaatschap ook opgezegd. zonder derogatie zijn er veel meer mogelijk heden. minder regels.

 • Piet Piraat

  Ik denk dat jullie een plaat voor je kop hebben.

 • schepens

  Lto is tegen de veehouders!!!! Wij hebben ook opgezegd gelukkig zulke partijen moet je niks mee van doen willen hebben. Zoek er een die voor de boeren is!!

 • buitenok

  ik ook liever zonder derogatie dan dit gezeur

 • melkveehouderijritsema1

  Ik ben niet tegen derogatie maar wat ze nu allemaal doen gaat te ver.
  Waarom niet 2017 zonder derogatie iedereen pakt zijn verlies en in 2018 gaan we kijken naar een goed plan. Wij zijn derogatie boer

 • G&RdH

  Cor verwoord heel goed wat vele boeren denken
  snel een besluit door de strot duwen, anders rollen er in de top teveel koppen

 • farmerbn

  NL vergeet dat je een derogatie moet kopen. Brussel gaat die niet voor niets geven ondanks alle fratsen die ze daarvoor willen uithalen. Stel je voor dat Brussel een maaiverbod voor 1 juli eist of een ploegverbod van grasland. Dan heb je de hele kerstboom opgetuigd en geen enkele boer gaat meedoen met de derogatie. Alleen de RABO , handelaren/voorlichters en de stoppers profiteren en de blijvers blijven zitten met de verhoogde kostprijs.

 • Buijs10

  zonder derogatie hoeven we ook niet ieder paar jaar op de knieen voor Brussel

 • daan1908

  Wat ik al eerder verwoorde , de sector geeft alles uit handen en krijgt later de rekening gepresenteerd .

 • Boer van der Pluim

  Bijzonder naief: zonder derogatie mogen we nog minder mest aanwenden. Dit zal zich zeker wreken in lagere gewasopbrengsten.

 • alco1

  Ik ben zeer zeker niet tegen derogatie, maar op de manier waarop het nu stand moet krijgen, er zeer huiverig over.

  Maar er is dus alweer een column schrijver die het aandurft om tegen de gevestigde orde te zijn.

  Ik voel me allang niet meer alleen, als roepende in de woestijn.

  Er zijn genoeg andere argumenten om extra dierlijke bemesting te krijgen.

  Daarnaast zou ik nu eindelijk weleens de documentatie onder de ogen wil zien van het in 2002 afgesproken FOSFAATPLAFOND.

  Dit kan toch niet levenslang wezen?
  Ik weet zeker dat als er nog veel meer grond aan de landbouw onttrokken wordt, het wel naar beneden afgesteld kan worden.

  Beste mensen. We worden genaaid en zelfs onze belangenbehartigers werken daaraan mee.

 • John*

  mestverwerking is hier in t zuiden al gemeengoed, met verwerking kunnen we prima zonder derogatie.

 • Marco22

  Eigenlijk moet die Romijn toch gewoon z'n biezen pakken. Eerst verkondigen dat er melkquotum eraf moest want dan verdwijnt er te veel kapitaal uit de sector. En nu pleit hij voor fosfaatrechten????? en die zijn ook kosten verhogend en kapitaal onttrekkend. Hoe geloofwaardig ben je dan nog?
  Je kunt beter clown Bassie er neer zetten. Hoogst waarschijnlijk dat die zinnige dingen gaat zeggen.
  Verders ben het helemaal eens met Cor. Lto vecht niet voor de boeren maar voor de sector. En de sector zijn de zuivelfabrieken voerfabrieken en banken, GD en aanverwanten.
  Belangenbehartiger die overheidsbeleid gaat maken en uitdragen. Dat deden ze ook tijdens de MKZ. Niets van geleerd.
  Ze hadden Stas Van Dam voor het blok moeten zetten.
  EZ is de wetgever die moet het beleid maken , uitdragen en handhaven.
  Lto had de stas een beeld moeten voorspiegelen hoeveel ontslagen er zou vallen in de periferie en akties moeten gaan voeren, dat er boeren omvallen. Ga eens kijken in Frankrijk .

 • farmerbn

  Eens met john. Steek energie en geld in verwerking en eventueel in mestverbranding. Die as mag je nl gewoon op het land brengen want het is geen organische mest meer. Ook is as vervoeren per kg mineraal veel goedkoper dan bv compost. Houd geld in de hand van de blijvers ondanks dat er veel mensen en organisaties zijn die het boerengeld willen afpakken.

 • farmerbn

  Eens met john. Steek energie en geld in verwerking en eventueel in mestverbranding. Die as mag je nl gewoon op het land brengen want het is geen organische mest meer. Ook is as vervoeren per kg mineraal veel goedkoper dan bv compost. Houd geld in de hand van de blijvers ondanks dat er veel mensen en organisaties zijn die het boerengeld willen afpakken.

 • Kuijstermans

  Bijzonder naief inderdaad. Denken dat de sector zonder derogatie en fosfaatrechten kan groeien. Dan leef je in eigen sprookjeswereld.
  Er is geen maatschappelijk en politiek draagvlak voor een grotere veestapel.
  Het slot zit er op en zal er niet meer af gaan.
  Geen derogatie leidt tot meer afvoer organische stof van bedrijf. Op lagere termijn zal dit zeker gewasopbrengst en kwaliteitt kosten.

 • Mtswie

  Zonder derogatie je eigen bouwplan?
  Is er niet ergens een regel dat er een minimale hoeveelheid blijvend grasland moet zijn binnen Nederland?
  Zonder derogatie kunnen we 1 jaar onze eigen krachtvoer verbouwen, maar daarna krijgen we een verplichte inzaai met gras en een scheurverbod. Hebben we veel gras van mindere kwaliteit en geen koeien die het op kunnen vreten.
  Dit jaar gewoon door de zure appel heen bijten. Welke regeling er ook komt het blijft zeer doen.

 • Mtswie

  Wat voor geld wil de heer van der Boom in de sector houden?
  Geen derogatie zorgt er voor dat we meer mest moeten afzetten voor een hogere prijs per ton.
  Voor een goed gewas zijn we dus meer kunstmest nodig voor een hogere ? prijs.
  Zonder derogatie vliegt er misschien nog wel meer geld uit de sector.

 • eg wel

  Lto en Nzo zijn 2 handen op 1 buik,
  Geld wat rechtstreeks voor de boer was bedoeld verdwijnt door praatjes van Lto in de zakken van gezondheidsdienst en Blgg.
  Lto en Nzo hebben getekend voor het fosfaatplafond, 12 jaar de tijd gehad om er op te anticiperen na het verdwijnen van het quotum, maar laten de bom bartsten met praatjes als D-Day en melk dumpen in China.
  Lto: een malloten club voor naive boeren.

 • oorspronkelijk

  hier iemand die het wel nooit zal begrijpen
  volgens mij tast elk gehouden huisdier het milieu en natuurdoel aan
  wij hebben -lees- belangen behartigers ministerie een uitzondering positie beklijft
  de derogatie is meer mest door natuurlijke ligging- dus delta en zeeklimaat
  iedereen hier lijkt de klok weer 20jaar terug te zetten en op nieuw onderhandelen
  nu zal de natuur en milieu beweging een grotere invloed op de mest ruimte hebben
  verwerken is niet natuurlijk en geeft vervoer en uitstoot problemen
  de conjuctuur in Europa kan de prijs kostendekkende opbrengen
  export van melk niet voor wereldmarkt(overschot)
  mensen voorkom destructie van het mooiste beroep.

 • farmer135

  dhr van den Boom heeft het niet zo goed begrepen : zonder derogatie verdwijnt nog veel meer geld uit de sector namelijk.

 • jeannettedekker1

  De heer van den boom heeft het heel goed begrepen er is geen andere oplossing om niet heel veel geld kwijt te raken aan de stoppers, onze kinderen zullen ook een generatie lang uitgemolken worden. Geen Fosfaatrechten dus en geen 5000 euro minder melkgeld in de maand,maar een gezonde concurrentie onderling,en met buitenlandse boeren,alleen stoppers hebben belang bij Fosfaatrechten voor de sector is het de bedelstaf. Proberen in Brussel de derogatie te behouden op echte milieu gronden en anders niet laten chanteren.

 • yongone

  Gemiddelde leeftijd van melkveehouder is 55+ dus een strijden voor eigen pensioen potjes is de doodsteek voor de sector.
  Ook de 55+ groep is ruim vertegenwoordigd in alle overleggen, en de zaak is zo wel duidelijk lijkt mij.

 • oorspronkelijk

  destructie
  opwindend de verafschuwing van L.T.O.
  heb zelf 2012 bedankt wegens te weinig daadkracht richting bedrijfsuitbreidingen
  geuit- in de actie melk moet -dus overschotten bij mensen door de strot duwen.
  vroeger met subsidie gingen overschotten naar 3e wereld
  nu over weeg ik weer lid te worden omdat er nu iets moet gebeuren
  en alle individualisten op deze site blokkeren dit.
  samen moeten we weer sterk worden nu politieke verdeeldheid het groene front monddood heeft gemaakt

 • van someren

  de kern van het europese milieubeleid is de nitraatrichtlijn. deze fosfaat discussie gaat hier volledig aan voorbij. op bedrijfsniveau hier naar kijken.
  nu wordt er met kanon op mug geschoten en is elke melkveehouder de klos, nu en in de toekomst.

 • jeannettedekker1

  LTO leden zouden vandaag nog het lidmaatschap op moeten zeggen al was het uit protest. Alleen stoppers en angsthazen zullen straks nog lid zijn. Romijn laat zijn oren hangen naar de politiek en weet zelf ook best dat het fosfaatplafond uit het quotum tijdperk is. Toen het er om ging hadden ze er moeten staan. Quotum er af fosfaatplafond er af maar dat zijn die sufferds vergeten. En nu moeten de verkeerde boeten. Romijn kom tot bezinning voor het te laat is. Het tij gaat zich keren!!!

 • ron_kleinsman1

  Als we geen derogatie krijgen mogen we nog niet over het in gestelde plafon komen. En zullen dan nog rechten moeten worden ingevoerd.

 • jeannettedekker1

  Wat hebben we aan een lto als ze heulen met de vijand,geen enkele boer klein of groot weinig grond of veel grond heeft hier wat fout gedaan en we krijgen wel de zwarte piet. Excuses zouden op zijn plaats zijn!!!!

 • jeannettedekker1

  We hebben de melkveewet en de mestwetregelgeving dus dat fosfaatplafond gaat verdwijnen!!!!

 • jeannettedekker1

  Rechten zijn enkel in het belang van stoppers en boeren die bang zijn dat ze het niet overleven die 5000 euro in de maand minder melkgeld. Hebben ze altijd nog rechten te verkopen.

 • Zandboer op gemengd bedrijf

  Wat mij betreft had het probleem redelijk eenvoudig opgelost kunen worden:
  1. Geen derogatie maar ALLEEN op grasland een verhoogde norm van dierlijke mest van 250 of 230 kg mest,
  2. Iedereen die meer mest produceert als op (eigen) land uitgereden kan/mag worden (met een afzetcontract) dient alle mest verplicht te laten verwerken,
  3. Geëxporteerde en/of verwerkte mest dient van het fosfaatplafond afgetrokken te worden.

  Dit zijn wat mij betreft alle regels, simpel, goed controleerbaar en op plaatsen waar veel meer mest gereden kan worden (grasland) dit mogelijk maken.

 • bb40

  Eens met de schrijver; nederland moet zelfbewust de buitenwereld tegemoet treden.
  Wij zijn op landbouwgebied het meest succesvolle land ter wereld, investeer in mest verwerking en export.
  We moeten niet terug naar de jaren 50

 • Sipma

  Ik heb me laatst verbaasd over het feit dat LTO nog geen plan B heeft voor het geval we derogatie verliezen! Het bestuur leeft in de vaste overtuiging dat het uiteindelijk nog goed komt. In mijn ogen is dat naïef.
  Er zijn nog wel enkele knoppen waaraan je kan draaien om het derogatieverlies een zachte landing te geven.
  Er zijn, bijvoorbeeld, binnen Europa grote verschillen voor wat betreft de stikstof excretie per koe een uniformering daarvan over heel Europa is gunstig zijn voor Nederlandse boeren. Verder moet het toch niet moeilijk zijn, met alle data die we tegenwoordig tot onze beschikking hebben om per regio (dus niet perse per land) en index te maken met het voortbrengend vermogen van de grond met daaraan gekoppeld een bemestingsnorm. De monitor op de waterkwaliteit kan gewoon blijven om vinger aan de pols te houden. Dan wordt iedere boer in Europa gelijk behandeld naar de mogelijkheden van de omgeving.

 • Bennie Stevelink

  Ik begrijp uit jouw reactie @Sipma, dat je wel een hogere bemesting wilt? Dus derogatie? Alleen noem je het niet meer zo.

 • WGeverink

  Dus wat hier gezegt wordt is dat de boeren het uiteindelijk zullen afleggen tegen de lto en hun cronies...

 • Bennie Stevelink

  Wat een onzin in het bovenstaande artikel. Door fosfaatrechten te koppelen met grondgebondenheid zal de prijs laag zijn. Als de grondgebondenheid nog wat aangescherpt wordt zullen ze nog minder kosten. Het geld wat via aankoop of overname van fosfaatrechten de sector uitgaat is op deze manier klein.
  Zonder derogatie moet veel meer mest worden afgevoerd en kunstmest worden aangevoerd. Hoeveel geld gaat daarmee ieder jaar de sector uit? Ik denk dat als gevolg van extra mestafvoer en kunstmestaanvoer er in een generatie tijd veel meer geld de sector uitgaat dan de eenmalige overname van fosfaatrechten.
  Verder is het uitgesloten dat de sector zonder fosfaatrechten ongebreideld kan groeien. Op dit moment wordt de Wet Dieraantallen aangepast waardoor provincies meer mogelijkheden krijgen om de veehouderij te begrenzen. Het zou mij niet verbazen dat dit een voorbereiding is voor het geval de fosfaatrechten er niet komen. Dus linksom of rechtsom, verdere toename van het aantal dieren komt er niet.

 • Bennie Stevelink

  Als alle boeren de derogatie kwijt raken en hun grond vol gaan zetten met mais welke gevolgen zal dat hebben voor het maatschappelijk draagvlak? Welke invloed zal dat hebben op het politieke beleid jegens de veehouderij?
  Daarnaast komen we in botsing met de vergroeningseis van de EU. Op dit moment merken wij daar niets van omdat wij met blijvend grasland al aan deze eis voldoen.
  Het verhaal van Cor van den Boom staat volledig buiten de werkelijkheid.

 • zon

  Je moet je niet rijk rekenen wanneer de derogatie weg gaat,die fosfaatrechten of een afgeleide ervan komen er toch wel.
  Het gaat om de aantallen,die worden begrensd.

 • j.verstraten1

  Even inhoudelijk: ik heb niet gezegd in het gesprek dat fosfaatrechten waarde móeten krijgen, ik heb gezegd dat de stassen ( zowel van Dam als Dijksma) meermaals hebben aangegeven dat rechten overdraagbaar worden. Dan kun je niet op het laatste moment 180 graden draaien door te stellen dat ze niet overdraagbaar worden, dan krijg je schadeclaims van boeren die op aankoop van rechten geanticipeerd hebben. Daarbij wilden onze leden ook overdraagbare rechten, dan is een prijs daarvoor ook onvermijdelijk.

 • j.verstraten1

  Voor een Rabobank hoeven er absoluut geen rechten te komen. Sterker nog, de bank loopt een risico bij bedrijven die afhankelijk zijn van de aankoop van rechten. Het vervallen van de derogatie betekent behalve een financieel risico voor boeren ook een risico voor de financier.
  De Rabobank zit er wat dat betreft stoppers vrij nuchter in: het geld gaat in de beperkende factor zitten. Is het geen fosfaatrecht, dan is het wel het grondbezit/gebruik 'recht' wat waarde heeft..
  Je zag de afgelopen jaren dat de waardedaling van melkquotum direct terug kwam in de waardestijging van grond. Door de grondgebondenheid aan te scherpen zal de grond/pachtprijs stijgen en fosfaatrechten in waarde dalen. Uiteindelijk gaat het geld toch naar de stoppers.
  Ook ben ik van mening dat de sector begrensd zal worden, is het geen fosfaatrecht dan wel iets anders om over ammoniak/ co2 nog maar te zwijgen.
  Nu alles laten vallen schuift de problematiek alleen maar vooruit, de terugslag zal nog groter worden.
  Derogatie is een gezamelijk belang voor de sector, en zonder de bereidheid om ook gezamelijk de pijn van '17 te dragen wordt het idd een derogexit.
  Terug in koeien hadden we per 1-1-17 ook gemoeten als de wet niet was uitgesteld. Het verschil is nu dat rechten niet overdraagbaar worden vóór '18. We moeten dus goed bekijken hoe we omgaan met die groep boeren die dat normaliter vanaf januari hadden moeten/willen doen, en die mogelijkheid nu simpelweg niet krijgen.

 • Bennie Stevelink

  Het verhaal van Jos Verstraten komt overeen met wat ik in een reactie bij een ander artikel al heb aangevoerd. Fosfaatrechten alleen zullen net zo duur worden als melkquotum en zijn ongewenst. Door de combinatie met grondgebondenheid ontstaat echter een sturingsmechanisme voor de melkveehouderij. Door de grondgebondenheid strenger of losser te maken kan de waarde van fosfaatrechten gestuurd worden en wordt de ontwikkeling van te veel luchtkapitaal voorkomen. Daarnaast kan tevens de ontwikkelingsrichting van de melkveehouderij gestuurd worden in het belang van maatschappelijk draagvlak en imago voor optimale vermarkting. Door deze combinatie wordt ook voorkomen dat intensieve regio's steeds intensiever worden. Ook wordt grondontrekking aan de melkveehouderij voorkomen.

 • agrieehollande

  We hebben in vele delen derogatie nodig om weidegang toe te kunnen passen. Zonder derogatie vermindert die met 1/3, dat is meer dan een kwartaal. Voor opstallers is dat minder van belang, maar koeien in de wei poepen nu eenmaal niet in de mestput. Daarnaast wordt de druk op de mestmarkt mega ook voor de collega varkenshouders. Binnen no time minder blijvend grasland en met meer bouwland slechtere waterkwaliteiten en dan krijgen we net als Duitsland de hete adem van Brussel in onze nek. Zonder derogatie gaat maar even goed. Op dit moment is de kwaliteit van water onder grasland bij derogatiebedrijven juist goed.

 • frl

  Ik weid mijn koeien zomers dag en nacht, als derogatie weg valt kan dat niet meer (te weinig mest in de put) balen.

 • farmerbn

  Toen NL de laatste keer derogatie kreeg, ging de eis omhoog naar 80% grasland. Ook deze keer zal Brussel weer extra eisen stellen. Houdt NL daar wel rekening mee? Wat als de eisen zo hoog worden dat de boeren massaal niet mee meedoen? Dan heb je alles opgetuigd en dan doet er niemand mee.

 • alco1

  Ik heb een vraag.

  Deze wordt ook gesteld aan de mensen die oproepen voor de #laarzen actie op 1 dec.

  Waarmee reageer u als u geconfronteerd wordt met de vraag.

  Beste mensen, u staat hier voor het behoud van de DEROGATIE.
  Hierin zit een bepaling dat u een verhouding grasland/ bouwland exploiteert.

  Nu is gebleken uit onderzoek dat het allemaal maar een wassen neus is.

  U koopt mais aan.
  Uw vrouw heeft een "akkerbouwbedrijf".
  U telt de beheergronden ook mee, waar u niets verbouwd.

  U voldoet dus eigenlijk niet aan de doelstelling om zoveel mogelijk grasland te genereren voor de CO2 vastlegging.

  In feite pleegt u fraude.

  En wilt u daarop derogatie afdwingen?

  Beste mensen.

  Er zijn zoveel argumenten om daarop een grotere gift van dierlijke mest op ons land af te dwingen.

  In de kamer sta je met het eerste met de mond vol tanden.

  Bij het tweede kom je met feiten.

  Daar moeten we voor gaan.

 • G. Peltjes

  Alcohol ben het helemaal met je eens. Maar het duurt gemiddeld 4 jaar voor er in Brussel een besluit wordt genomen. Wil je dan 4 jaar een standstil? We moeten eerst de derogatie binnen hengelen en dan alles op alles zetten wat jij zegt.

 • jeannettedekker1

  Binnen hengelen??? Het is een te grote vis,,,!!! Je zal je hengel verliezen

 • alco1

  Peltjes. Derogatie binnen hengelen met concessies waar je nooit meer vanaf komt????????

 • Bennie Stevelink

  Sommige reageerders doen net alsof de huidige derogatie onderwerp is van onderhandeling. De huidige derogatie die loopt tot 31-12-2017 is gebasseerd op afspraken die zijn gesloten en waar een handtekening onder staat. Voor de huidige derogatie valt er niets te onderhandelen maar gewoon afspraken nakomen. Onderhandelen kunnen we pas over de derogatie die loopt van 1-1-2018 tot 31-12-2021.

 • alco1

  Waar blijkt dat dan uit, dat we het hebben over de huidige derogatie.

 • frl

  Afspraak !!!! daarom hebben we toen fosfaatreferentie gekregen, om in beeld te krijgen welke bedrijven een fosfaat overschot hadden, die overschots mest moest verwerkt worden, toen bedachten ze VVO s en daardoor kwam er te veel melkveemest.

 • Maas1

  Beste Boeren/Ondernemers ik heb het met jullie te doen de mooiste tak van sport voeren jullie dagelijks uit,maar wat hebben ze jullie ronduit laten barsten jullie belangenbehartigers en zeker de politiek.Jullie kunnen nu gaan produceren tegen wereld prijzen met de financiele strop om je nek in de vorm van o.a. fosfaatrechten.
  Laat je niet gek maken door allerlei paniek verhalen in den landen en op forums voor als de derogatie er niet komt,komt er wel derogatie dan heeft u ook fosfaatrechten,dan gaan de blijvers in ieder geval levenslang het financiele schavot op.Vecht voor je eigen centen.Vergeet niet dat een ander zich niet druk maakt hoe u er de komende jaren er bij zit,en zeker niet u belangenbehartiger!

 • Bennie Stevelink

  @Maas1, kunt u iets vertellen over uw eigen achtergrond? Welk belang heeft u bij de melkveehouderij?
  Voor 80% van de melkveehouders is derogatie van groot tot zeer groot belang. Voor een aanzienlijk deel is het belang bij derogatie zelfs zo groot dat ze zonder derogatie niet blijven bestaan.

 • Maas1

  @Bennie, Ik Ben zelf een ras echte boer!Jij ook??

 • alco1

  Ja Maas en die andere niet derogatie boeren vinden het maar vreemd dat zij ook moeten inleveren voor het derogatie behoud en daarvoor ook nog beloont worden met fosfaatrechten.
  Het is ook vreemd dat hun grasland maar met 170 kg N uit dierlijk mest mag bemest worden en het maisland van die derogatie boer met 230 kg.
  Kortom. Waarom krijgt ALLE grasland niet dezelfde mogelijkheid van 230 kg.
  Daarmee zou het probleem al grotendeels opgelost zijn.

  Maaaaaaar dit kan niet van de derogatie boeren, want dan komen we in totaal boven het fosfaatplafond.

  Snap jij het nog?

 • Bennie Stevelink

  @Maas1, wat voor boer bent u? Melkveehouder of akkerbouwer? Biologisch of gangbaar? Intensief of extensief? Wat betekent het verdwijnen van de derogatie voor u zelf?

 • BO(skabout)ER

  Zeg bennie, je slaat de plank volledig mis. Ze moeten inzetten op grondwater kwaliteit niet op onzin dat er omheen bedacht is. Het is iig heel realistisch om de huidige export van het plafond af te halen. En ik ben een jonge boer die straks minimaal 30 plekken leeg heeft staan in de nieuwe stal. En eigenlijk ben ik niet van plan om domme fosfaatplekken te kopen.

 • Bennie Stevelink

  @BO(kabouter)ER, ik ben een boer met 75 koeien. Ik heb hier in het verleden melkquotum voor gekocht. Moet ik nu van dit beperkte aantal koeien inleveren om akkerbouwers in de gelegenheid te stellen om melkkoeien te gaan houden die ze nog niet eerder gehad hebben? Ik moet met het huidige fosfaatreductieplan het komende jaar al 4% inleveren. Begin 2018 zal het percentage inlevering oplopen naar zeker 8% en mogelijk zelfs 10% . Als de boeren van GRONDig hun zin krijgen zal ik waarschijnlijk 30% of meer moeten inleveren. Daarbij moeten we ons ook nog realiseren dat een deel van de GRONDig boeren helemaal geen koeien wil melken maar zoveel mogelijk geld willen beuren voor fosfaatrechten die ze vervolgens willen verkopen.

  Het verder groeien van de veestapel zal nooit geaccepteerd worden. De groei van de een kan dus alleen plaatsvinden door stoppen of inleveren van anderen.
  Fosfaatrechten in combinatie met een voldoende strenge grondgebondenheid maakt dat de fosfaatrechten goedkoop zullen zijn en boeren met grond gemakkelijk kunnen uitbreiden in koeien. Tevens worden GRONDig boeren die alleen maar geld willen beuren buiten spel gezet.

 • Bennie Stevelink

  Het is NIET realistisch dat de export van mest er vanaf getrokken wordt. Je bent met mestexport wel de fosfaat kwijt maar niet de ammoniakemissie en andere milieuproblemen. Fosfaat is in feite een meeteenheid voor veedichtheid. Een verdere toename van de veedichtheid wordt niet geaccepteerd.

 • eg wel

  Ik ken nog een betere oplossing, waar niet iedereen blij van wordt.
  Lto en Nzo hebben voor het fosfaatplafond getekend en zijn dus verantwoordelijk.
  Alle boeren die lid zijn van Lto moeten dus betalen d.w.z. vee inleveren. Het is toch te gek voor woorden dat niet Lto leden mee betalen voor het wanbeleid van Lto.

 • kleine boer

  @bennie er zijn er ook die in het verleden grond gekocht hebben ipv luchtquotum moeten zei nu inleveren voor de grote groeier? Er zijn er ook met voldoende grond en pas nieuwe stal half vol en ook geen 100 koeien melken dus ook bepertk aantal moeten zei nu inleveren voor de grote groeier die gokte op mestverwerking en dus export?

 • kleine boer

  @Eg wel daar heb je een goed punt!!

 • alco1

  @Bennie zegt al heel voorzichtig: "vee dichtheid".
  Dat klopt.
  Maar er is niemand die de melkveestapel te groot vindt.
  Nou ja, die groep die alle vee weg wil hebben.
  En ammoniak emissie moet er juist zijn om de straling van de zon te verminderen, dus in feite opwarming der aarde tegen te gaan.
  En wat zijn de andere milieu problemen?
  De LTO ers praten zichzelf allerlei problemen aan om maar bij de grachtengordel te kunnen blijven te behoren.

 • BO(skabout)ER

  Ongelooflijk Bennie! Ik geloof dat jij geen eigen mening hebt maar gewoon altijd FrieslandCampina en het LTO zit goed te praten.

  Lto ziet alleen maar problemen en beren op de weg. Echt die paar koeien die er nog bij komen zonder fosfaatregels valt goed te overzien. Daarna zal de grondgebondenheid het overnemen. En nu moet je niet zoals alle LTO'rs gaan beginnen over wat de gevaren zonder fosfaatrechten zijn. Nee, ik wil het geen eens horen. 2 jaar geleden was het nog vevrijdingsdag en nu dit.

  Onze staatssecretaris lacht zich dood om LTO, hij zat op het begin met zijn handen in het haar maar dan komt LTO en die vertellen dat er wel minder koeien moeten komen want stel je voor ! En natuurlijk verteld hij dan dat fosfaatrechten een goed plan zijn; links wil altijd al minder koeien.

  De directie van Frieslandcampina is overwegend links, de voorzitter van de NZO is d66 dat zegt allemaal genoeg. Maar dat onze eigen bestuurders van LTO er ook in mee gaan is ongelofelijk maar te verwachten. Een hopeloos groepje meelopers.

  En echt ik roep boeren op niet langer met links en LTO mee te praten maar om er tegen in te gaan. Tuurlijk is er met Brussel te onderhandelen; hier wat suggesties
 • BO(skabout)ER

  - Kortere uitrij periode, nog een maand eraf (een mestsilo is goedkoper als jullie opties en reken maar dat het beter is om wat eerder mest uit te rijden (werkt lang na)

  - minimaal 2 meter vanaf open water bemesten.

  - geen kunstmest maar dierlijk bewerkte mest

  - grondwater meten per bedrijf, en daarna wel of geen derogatie op bedrijfsniveau

  - al het geld wat ze nu aan stoppers willen geven, geef het aan mestverwerkingsplan, rioolzuivering of onderzoek/innovatie.

  - fosfaatplafond te verhogen door export er af te halen.

  En nogmaals tegen de mensen zoals Bennie die plots denken dat de mensen niet meer koeien willen. Als we het op deze manier uitleggen dat alle groeiers die nu nog groeien heel verantwoordelijk groeien omdat ze 'genoeg' land hebben en een duurzame stal hebben zal iedereen het eens zijn met deze plannen. Ik heb zelf veel vrienden/kennissen in de stad en ze kunnen juist niet begrijpen dat ik bijvoorbeeld met een luxe stal hem nu niet vol mag hebben.

  De vergunningen zijn met het volle verstand verleend dus de overheid wist hoeveel koeien er bij kwamen. Als LTO nu verteld dat er niet meer koeien mogen, waarom zijn er dan vergunningen verleend voor deze bedrijven ?

  En hier nog een artikel
  <>

 • kleine boer

  @bo(skabout)er en zo is het!!

 • Bennie Stevelink

  Ik ga uit van de politieke realiteit. Toen de varkensrechten en pluimveerechten werden ingevoerd heeft men afgezien van de invoering van koerechten voor melkvee omdat die al begrenst werden door het melkquotum, anders hadden we toen al dierrechten gekregen.

  Mensen die geloven dat het wel geaccepteerd wordt dat de veestapel verder groeit zien voor de huidige situatie oplossingen die mensen die daar niet in geloven niet zien. Zolang ze op dit punt blijven verschillen zullen ze het nooit eens worden.

 • BO(skabout)ER

  @bennie

  Dat is ook een onzinnig antwoord want de melkveehouderij is al begrenst door de grondgebondenheid. Dus dan hoeven er niet nog fosfaatregels boven op.

  Ik geloof niet dat je hectares grond moet hebben om kippen of varkens te houden ??

  Het is jammer dat zelfs mensen die gezond kunnen nadenken achter het LTO beleid staan. Want ik beschouw Bennie meestal wel als een slimme man. Hier sla je de plank echter volledig mis en benadeel je vele ondernemers die mooie stallen hebben gezet met alle vergunningen en hectares land bij het bedrijf.

 • Farmer4life2

  Boskabout,
  Jij ziet het samen met veel andere boeren praktisch en logisch. Daar heb ik respect voor, dit brengt je ook het verste met ongeveer alles.

  Wat je vergeet zijn de elementen:
  Draagvlak, politiek, vraag en aanbod en milieu eisen.

  Politiek zit ons erg dwars. Dit komt o.a. doordat we onszelf niet onder controle hebben. Groeien is ten alle tijden een vereiste. Maar zal wel binnen bepaalde kaders moeten. In Nederland zijn deze kaders een stuk strakker dan in andere landen.

  De zo genaamde mega bedrijven wil men niet. Tot nu toe zijn alle 200+ koeien bedrijven altijd nog in hun voordeel geweest.

  Doordat er op verkeerde wijze wordt omgegaan met boeren onder de 100 melkkoeien zijn vooral deze bedrijven de stoppers van de toekomst. Ook vanwege geen bedrijfsopvolging.

  Het mag duidelijk zijn, dat de visie van de melkveehouderij tekort geschoten is en vooral onze identiteit c.q. imago er onder te leiden heeft. Dit komt
  a. Door een slechte visie, men dacht alleen aan ongebreidelde groei.
  b. Het niet bewaken van een visie/identiteit.

  De bevolking ziet liever 5 boeren met 100 melkkoeien dan 1 met 500 melkkoeien. Toch gaat men in de visie constant uit van het grote en groeiende bedrijf.

  Als men in visies aangeeft dat de melkprijs rond de 34,5 cent zal liggen dan kan -en moet- een normaal 1 mans bedrijf daar prima van rondkomen.

 • Bennie Stevelink

  De enigste mogelijkheid om de melkveehouderij in absolute zin een stuk te laten groeien is door fosfaatrechten van de varkenshouderij over te nemen. Echter, de afspraak is gemaakt dat dit alleen gebeurd als de varkenshouderijsector daar zelf mee instemt.

  Boeren als @BO(skabout)ER doen er beter aan zich te richten op dat wat politiek haalbaar is. Dat is dat men eist dat fosfaatrechten worden gekoppeld aan voldoende strenge grondgebondenheid. Daar is politiek draagvlak voor. In combinatie met de vele stoppers die de komende tien jaar verwacht worden zal dit leiden tot een lage prijs voor fosfaatrechten. Boeren met grond kunnen in dat geval veel goedkoper fosfaatrechten bijkopen dan boeren met veel fosfaatrechten grond kunnen bijkopen.

 • alco1

  Farmer 4 life en Bennie.
  Nogmaals. Jullie praten je problemen aan die een groep anti's van jullie overnemen.
  In Nederland zijn maar weinig mensen tegen de melkveehouderij.

Laad alle reacties (67)

Of registreer je om te kunnen reageren.