Redactieblog

3 reacties

'Van Dam is niet duurzaam'

De geplaagde staatssecretaris Martijn van Dam beschadigt zichzelf en de agrarische sector zwaar met zijn fosfaatbeleid. Alweer een uiting van een overheid die in plaats van consistent in beleid, onbetrouwbaar is.

Hij zou hierom de laan uitgestuurd kunnen worden, maar ja, dan is het weer afwachten wie er dan weer komt. De kweekvijver van landbouwpolitici bij de regeringspartijen is niet zo groot, erger nog, is opgedroogd. Het is af en toe onthutsend hoe weinig agrarische kennis er is bij de Tweede Kamerleden; bij de Eerste Kamerleden is het iets beter.

Nu ben ik niet gelovig, maar wanneer ik de dames en heren politici op hun inhoudelijke agrarische kennis mag beoordelen, valt het mij op dat ChristenUnie in het debat de meest inhoudelijke kennis levert. ChristenUnie verdiept zich in de materie, hulde daarvoor.

'Lossen jullie het op?'

Maar terug naar het fosfaat en de daaraan hangende derogatie. Toen Sharon Dijksma nog staatssecretaris was, heeft ze de sector voorgelegd: lossen jullie het op of moet ik maatregelen nemen? In koor zeiden LTO en zuivel dat zij dat zouden doen. Ze hebben de handschoen opgepakt en een plan de campagne opgesteld. ZLTO pruimde dat niet en er kwam besluiteloosheid. Met alle onduidelijkheden die er op dat moment nog waren en nu wat minder zijn.

Dat Martijn van Dam dan in alle naïviteit zegt: 'ik wilde voor de koeien net zo’n aanpak realiseren als bij de varkens en de kippen', tekent zijn manier van werken. Dat zijn leger ambtenaren deze benadering in Brussel niet heeft gecheckt, is niet te begrijpen. Als hij in aanmerking zou komen voor bedrijfstoeslag, dan kan hij er nu naar fluiten.

LTO en zuivel moeten voortouw nemen

Wederom krijgen LTO en zuivel mijns inziens de verantwoordelijkheid het voortouw te nemen in deze discussie. Dit omdat de tijd dringt om de EU duidelijk te maken dat we onder het plafond blijven en om zo veel mogelijk uit de handen van de politiek te blijven. Er staat veel op het spel. Het worden nuttige vergaderingen, bij LTO en zuivel, over fosfaatreductie, derogatiebehoud, CO2-reductie en directiebonusvergisting.

Toekomstbestendige duurzaamheidsaanpak, dat hebben we nodig.

Laatste reacties

 • koestal

  Brevet van onvermogen voor van Dam,het is nu wachten op nieuwe verkiezingen

 • alco1

  Alle derogatie boeren hoor je een pleidooi houden voor behoud ervan en dat is voor hen begrijpelijk.
  Om via de eis van 80/20 meer grasland te behouden wordt teniet gedaan door mais aankoop, mevrouw des huizes akkerbouwer of natuur gebieden op naam.
  Het is al net zo'n gedrocht als melkquotum aankoop met grond.
  Dit werd ook omzeild met verhuur van land en terugkoop gewas.
  Een vraag: Wat is er mis met grasland van niet derogatie boeren.
  Veelal zijn het boeren die genoeg eigen grond onder hun bedrijf hebben.
  Dit is zelfs het ideaal beeld bij de media.
  We moeten tezamen optrekken voor dierlijke bemesting op maat voor elk gewas!

 • Peerke1

  Heel bekend: In het Land der Blinden is Eenoog de Koning. Zou Die dan toch een Koning zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.