Redactieblog

39 reactieslaatste update:24 okt 2016

'Maar 1 optie voor Van Dam: ontslag'

De staatssecretaris van EZ is politiek verantwoordelijk voor het geblunder op zijn ministerie. Dus is er maar één mogelijkheid: aftreden.

De staatssecretaris voor landbouw heeft zichzelf en de sector te kijk gezet, door niet te letten op de regels voor staatssteun. Het toekennen van fosfaatrechten en ze daarna verhandelbaar maken en afromen, valt onder de Brusselse regels die we zelf meeondertekend hebben. Ik moet zeggen, ik had dit ook niet verzonnen. Eindhoven mocht in 2011 PSV wel €48 miljoen overmaken voor tamelijk waardeloze stukjes grond. Dat was geen staatssteun, hoewel elke supporter van een andere voetbalploeg dan PSV dat wel zo voelde. Het verhandelbaar maken van rechten op strontproductie schijnt dat juist wel te zijn, hoewel ook dat tegen het gevoel ingaat.

Ministerie móet regels rond staatssteun kennen

Dat u en ik het niet wisten, is geen schande. De regels rond staatssteun zijn nogal gecompliceerd. Maar het punt is dat ze het op het ministerie wel moesten weten. En ze wisten het ook, zo gaf Van Dam in een interview toe. Het was namelijk ook al aan de orde geweest bij de invoering van varkens- en pluimveerechten. Dan kan ik maar één conclusie trekken: het ministerie heeft een enorme blunder begaan en de staatssecretaris is daarvoor politiek verantwoordelijk.

Van Dam weet niet hoe ondernemers handelen

Van Dam heeft nu een jaar uitstel van de fosfaatrechten aangekondigd en aanpassing van de plannen, zodat ze wel door de Brusselse beugel kunnen. Hoe dat moet, dat weet hij nog niet. En hij doet een beroep op de boeren om niet nog meer koeien te houden. Daarmee geeft hij aan dat hij niet weet hoe ondernemers handelen: wat niet verboden is, dat mag. Het is de naïviteit ten top, niet alleen bij Van Dam, maar vooral ook bij zijn voorganger, Dijksma. Ik heb vanaf 2013 erop gewezen dat de sector geen machtsmiddelen heeft om de groei te stoppen. En dat een beroep op de goede wil, zonder verdere machtsmiddelen, niet helpt en onverantwoord is.

'Sector heeft geen machtsmiddelen om de groei te stoppen. En beroep op de goede wil, zonder verdere machtsmiddelen, helpt niet en is onverantwoord'

Het heeft allemaal niet mogen baten, en verdere vertraging is niet te accepteren. Dan gaat de derogatie per 2018 vrijwel zeker naar de filistijnen. Het CBS heeft berekend dat bij afschaffing van de derogatie er een half miljoen koeien minder gehouden kunnen worden. Het lijkt me dan toch een serieus belang dat de derogatie blijft bestaan. Ik ben geen staatsrechtdeskundige en geen jurist, maar het moet toch mogelijk zijn bij Algemene Maatregel van Bestuur een maatregel te nemen dat boeren op komende peildata niet meer koeien mogen hebben dan vandaag. Niks rechten, gewoon een directe noodmaatregel, om de derogatie veilig te stellen.

Staatssecretaris is politiek verantwoordelijk voor geblunder ministerie

Van Dam is een aardige vent, maar dat telt hier even niet. Hij is politiek verantwoordelijk voor het geblunder van zijn ministerie. En dan is er maar één mogelijkheid: aftreden. Toch verwacht ik niet dat dat zal gebeuren. Van Dam is hoog in de PvdA, en ontslag, een paar maanden voor de verkiezingen, gaat met te veel opwinding gepaard.


De kop en de intro van dit artikel zijn aangepast.

Laatste reacties

 • ........

  lekker laten klappen de boel

 • vandenbrandcv1

  Het was een beetje naief om te stellen dat de sector het zelf wel even zou zorgen onder het plafond uit te blijven, zonder regels te stellen. Dat werkt bij gewone burgers evenmin. Ook is het uitermate vreemd in dit automatiseringstijdperk dat de gegevens van de gecombineerde opgave over 2014 en 2015 pas zo laat bekend werden. Fosfaatrechten spelen al jaren. Het is een gezamenlijke super blunder van dijksma en van dam om niet eerst de juridische haalbaarheid te checken. Geen derogatie betekent niet alleen minder vee en veel schade bij alles wat van melkveehouderij leeft, maar hiermee wordt ook opstallen bevordert. Of gaan straks de koeien met een luier naar buiten om aan de mestafzet plicht te voldoen. Of zou het een opgezette linkse streek zijn om tot minder vee te komen (wet dieraantallen)?

 • a van Gerwen

  Niet alleen de melkveehouders zijn de dupe van verlies van derogatie als er 25% minder koeien gehouden mogen worden. Wat te denken van de aanverwante industrie en toeleverende bedrijven. Ook daar gaan veel banen op de tocht staan. De economische impact blijft niet beperkt tot alleen de melkveehouder.

 • kraats

  Heeft niks met geblunder te maken; gewoon opgezet spel van de (meeste) linkse beleidsmedewerkers op het ministerie. Het zijn handlangers/aanhangers van Wakkerdier, Partij vd Dieren, GroenLinks enz. Deze partijen hebben 15 jaar geleden al ingezet op deze personele posities binnen het ministerie !!!

 • kraats

  Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de sector om weer te werken aan een 'groene-politieke-partij' en iedere boer-bestuurder moet z'n positie weer innemen/terug veroveren; bij de waterschappen, in de politieke partijen op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. Daarnaast een landelijk P.R.-charme-offensief op tv (zoals Countryfile iedere zondagmorgen bij BBC) en zorgen dat er weer landbouw-minded journalisten een postie krijgen bij de landelijke pers

 • Bertus Buizer

  Dreigen met ontslag is onzin. Dan moet je ook de landbouwvoormannen ontslaan en bijvoorbeeld de top van de Topsector Agri & Food. Die zitten allemaal met hun neus bovenop de staatssecretaris en gaven al meermalen het slechte voorbeeld. In volle zalen en in de pers aaiden zij de boeren steeds over hun bol omdat ze toch wel zo ontzettend goed bezig zijn. De hele wereld kon een voorbeeld aan ze nemen....
  Meer kapitaalkrachtige melkveehouders kopen nu nog koeien bij en doorkruisen daarmee de onderhandelingen die de Nederlandse staatssecretaris Martijn van Dam met Brussel wil voeren. Dat werkt natuurlijk ook niet! Waar is de solidariteit in de sector? Kan FrieslandCampina geen moratorium instellen tot dat er een (eerlijke) oplossing is voor de overproductie van melk?
  Of, inderdaad, zoals u, meneer Strijker, voorstelt: een AMvB die ogenblikkelijk moet ingaan om de verdere uitbreiding van de melkveestapel te stoppen. <>

 • wmeulemanjr1

  Volgens mij moet iedere melkveehouder nu aan de AMvB t.b.v. grondgebondenheid voldoen en de "overtollige niet plaatsbare mest op eigen grond" elders(op beschikbare grond)plaatsen, dus wat is op dit moment het probleem? Een goede rem is er op dit moment, wie er niet aan voldoet kan toch hierop worden aangepakt? Waarom doen nu zoveel mensen overspannen over het uitblijven van de fosfaatrechten?

 • alco1

  Je ziet het goed Meuleman.
  Ik vertelde het ook al ergens.
  Nu komt de AMvB tot zijn recht.

 • H.Grotenhuis1

  @wmeulemanjr1
  Die AMvB-grondgebondenheid heeft toch al laten zien dat er afgelopen voorjaar zomaar 40.000 ha grond in de GO onder de uitbreidingskoeien kon worden geschoven, afhankelijk van de fosfaatcategorie OF 4 OF 8 melkkoeien per hectare.

 • cornelis 22

  Las net een interview met een lto noord bobo met 280 koeien die vindt dat ik met 120 koeien mijn gemak moet houden. (hij kan de boom in)

 • jeannettedekker1

  Ook Dirk strijker roept op om maar snel zoveel mogelijk koeien aan te schaffen,je weet maar nooit.

 • kleine boer

  cornelis 22 er zijn er ook nog zat onder de 100 die hun gemak moeten houden .... denk maar eens een streep trekken niet korten onder de 100 bij voldoende grond......

 • cornelis 22

  Onder de 100 helemaal niet korten en die Lto voorman en co dubbel korten

 • Peerke1

  Inderdaad gewoon opzet: 1. Geen Fosfaatrechten, Brussel geeft geen toestemming. 2. Vanaf 2018 geen Derogatie meer te veel koeien in 2017. 3. Vanaf 2018 hebben ze het voor elkaar om in een keer 480.000 koeien op te ruimen. 4. Er bestaat geen simpelere manier om hun Doelen te bereiken. 5. Let dubbel goed op, deze linkse rakkers zijn niet te vertrouwen.

 • mariapeel

  Weg met die vent. Bij nieuwsuur zeggen dat een melkkoe 1800 waardt is verklaard dat die 0 verstand van zaken heeft

 • H.Grotenhuis1

  @ Peerke1
  Het zou mij niets verbazen dat deze linkse rakker een dubbele agenda heeft.
  Maar misschien nog erger is dat al onze belangenbehartigers, die regelmatig met hem om tafel zitten, dit niet hebben doorgeprikt.

 • kleine boer

  mariapeel ze zijn het wel waard maar we krijgen het er niet voor....

 • koestal

  Over een half jaar zijn er al weer verkiezingen ,dan gaat hij zowiezo weg,hij laat wel een bak stront achter,die moet een ander dan maar weer opruimen.Dat gaat dan niet zachtzinnig.hoezo knelgevallen ?

 • PIETER123

  Grotenhuis die dubbele agenda dat de Franse boeren weer van straat zijn en wij als ratten in de val zijn gelokt door van Dam/Brussel.Immers steeds noemt van Dam weer zaterdag de Zuivelindustrie.Dit is dus de belangenbehartiger voor boeren?

 • Marco22

  LTO en NZO top kan er ook de biezen pakken met hun zwabberbeleid. Eerst moest het melkquotum verdwijnen en alle melk is welkom. Want wir schaffen das. Als gekken stallen bouwen en vol gooien. Met als gevolg dat de melk over de laarzen loopt. En nu hoor je Romijn en cs smeken om de boeren weer aan de ketting te leggen.
  Zwak om naar de Stas te wijzen. Lto en Nzo hebben mee geschreven aan de wet fosfaatrechten en met een lapmiddel KWL aan komen zetten. Alles voor de grote intensieve boeren.
  Wordt tijd dat ZuivelNL geld gaat terug storten.

 • new kids

  Van Dam, als ik die naam hoor komt er al braaksel bij mij naar boven.
  Zou het familie zijn van die linkse van Dam die z'n tuin voor niemendal wil laten snoeien. Die was ook PVDA corifee, en deze zou nog wel een grotere kunnen worden.
  Dan komen er enkel maar verkeerde beslissingen uit de koker voor ons boeren.

 • ...............

  @new kids, dat is inderdaad z'n pappie. De appel valt niet ver van de boom, die de buren dan weer mogen snoeien.

 • fransdekeizer

  Iedereen die lid is van LTO en/of van een melkcooperatie is eerstverantwoordelijk voor de ontstane ellende. Die hebben de overheid nadrukkelijk verzocht geen grenzen te stellen aan de melkproductie, omdat ze er zelf wel voor zouden zorgen dat het fosfaatplafond niet overschreden zou worden. Met name de VVD, de grootste regeringspartij, ondersteunde dit voorstel.
  De Laarzenactie lijkt op Wij zijn het Zat en zal zich uiteindelijk tegen de melkveehouders keren, zoals eerder tegen de varkenshouders. Burgers accepteren dom gedrag niet van een zwaar gesubsideerde sector.

 • landboer

  Juist de keizer ,je hebt helemaal gelijk,maar dat is voorbij. Voor nu moet vooreerst keihard zijn dat er geen nieuwe peildatum komt! Zolang dat niet keihard is gaat hier geen koe meer weg! En bij collega,s komen er nog steeds meer koeien bij , want 1 ding is wel duidelijk: anticiperen loont!

 • fransdekeizer

  Landboer, ik begrijp je standpunt. Maar er komt wel een nieuwe peildatum. De derogatie sneuvelt, fosfaatrechten hebben dan geen zin meer omdat wettelijk plafond vervalt (is derogatievoorwaarde), de wet grondgebondenheid wordt aangescherpt met een nieuwe peildatum, ergens in de 2de helft van volgend jaar. Tot dan gaat de groei gewoon door om dat anticiperend gedrag steeds is beloond.De VVD heeft de productschappen de nek om gedraaid dus we hebben geen organisatie meer die sector kan beteugelen.

 • Jan Braakman

  @new Kids en @............... Martijn en Marcel zijn van verschillende takken Van Dam. Dus dat van de appel en de boom raakt kant noch wal.

 • bluemink

  In 2009 kregen we te horen van bestuursleden van Friesland Food dat wij niet mochten protesteren tegen de lage melkprijs de vrijemarkt deed zijn werk wel als wij niet voor een kwartje konden melken konden wij beter stoppen
  Buitendienst medewerkers van Friesland en Rabobank spraken het zelfde evangelie Kom op grote jongens laat ons dat licht zien

 • bb40

  Van dam is helemaal niet geïnteresseerd in het behoud van derogatie. Er stemmen nauwelijks boeren op de pvda. Het gaat niet lukken om de derogatie te behouden en de stas kan over 5 jaar tegen zijn (linkse)achterban zeggen dat hij het milieu heeft gered

 • Dutchdairy

  Als de derogatie verdwijnt gaat in 2018 25% van mijn mest naar het Binnenhof.

 • Fredrika

  Wat jammer dat de hele discussie met Europa niet meer over de basis gaat, nl. "gewoon" goed drinkwater. En dat hebben we! Er zijn zelfs in Europa landen waar je niet zo uit de kraan durft te drinken. Waar gaat dit dus allemaal over?
  En verder.... als de prijzen niet veranderen kan er niemand stoppen met de ratrace. Overigens, ook bedrijven buiten de landbouw groeien flink maar daar hoor je niemand over. Zullen we eens wat harder van ons af schreeuwen en niet overal in meegaan?

 • richardkouters1

  Goed het artikel lezen. Het is gewoon een goed uitgedacht plan om de derogatie en de hoeveelheid koeien op een bewust uitgekiend plan naar beneden te krijgen. Je moet het gehele gebeuren eens op afstand zien en dan zie je het hoe de staatssecretaris het op een uitgekookte manier oplost voor Brussel. Ik

 • jan hospers

  Het is partij politiek van de PdvA meer niet was met de mais ook al zoDijksma was toen ook veels te laat.

 • koestal

  Het hoge fosfaatgehalte in het oppervlaktewater in het westen [Zuidholland] komt niet door de melkkoeien,overigens zijn daar ook helemaal niet zoveel melkkoeien,maar door de lozing van riooloverstorten,die in tijden van grote regenval gewoon de overstorten moeten openzetten omdat ze geen opslag genoeg hebben,er is daar wel een zeer grote bevolkingsdichtheid. Het is voor politici en ambtenaren gewoon gemakkelijk om de boeren hiervan de schuld te geven. Zo worden de boeren ook weer belazerd .

 • koestal

  Is deze van Dam een zoon van oud Minister Marcel van Dam ? die ook een tijdlang voorzitter van de Vara was, die liet limonade flesjes van Exota voor de tv camera ontploffen,waardoor Exota geen limonade meer kon verkopen. Dit geintje heeft de Vara later in een rechtszaak miljoenen guldens gekost,omdat de fabriek failliet ging.

 • awhurenkamp1

  IK lees niks over de koeien die met voorkennis zijn aangekocht uit het buitenland ''dat die eerst maar is terug moeten dat is toch zo te zien via i.r.

 • luiten 66

  Opstappen nog liever vandaag dan morgen.

 • Klaasvaak

  Tja Koestal. Alle rapporten over onze ' onschuld' zijn wel aanwezig. Misschien als sector de rechter inschakelen?

 • Schraar

  Ik snap alle frustratie, maar het is totaal zinloos van Dam nu op te laten stappen. Dan komt er weer een nieuwe secretaris van de PvdA die helemaal niets van de landbouw af weet en tegen de tijd dat die ingewerkt is kan hij weer plaats maken voor weer een nieuwe staatssecretaris van de nieuwe coalitie die weer eerst ingewerkt moet worden. Dat zou dus inhouden dat het komende jaar een verloren jaar wordt, waarin de derogatie zeker verloren gaat.

 • melkveehouderijritsema1

  En ook meneer Romijn mag opstappen

Laad alle reacties (35)

Of registreer je om te kunnen reageren.