Redactieblog

17 reacties

'Negatieve ontwikkeling van weidegang'

De verhoogde weidetoeslag van FrieslandCampina zal niet veel effect hebben.

Koeien in de wei zijn een leuke bijdrage aan een aantrekkelijk landschap. Op weg naar mijn werk zag ik vanmorgen dat Johan een koppel zwartbonte pinken op een ander stuk land had gezet. En voorbij Zuidlaren liep een heel groot koppel melkvee, minstens 100. Ongeveer ter hoogte van dat koppel hoorde ik op de radio dat het CBS heeft uitgerekend dat het aantal koeien in de wei vorig jaar verder is gedaald. Het is nu 65%, tegen 69% een jaar eerder. En het aantal bedrijven dat de koeien naar buiten laat gaan, is ook gedaald; van 78% naar 76%.

Dat laat dan meteen zien dat de grotere bedrijven minder aan beweiding doen. Van de bedrijven met 160 of meer melkkoeien past maar 39% volledige weidegang toe. En met de huidige snelle toename van grote melkveebedrijven, is dat een somber vooruitzicht.

Wensen van de samenleving

De negatieve ontwikkeling van de weidegang staat haaks op wat het beleid en de samenleving wensen. Nu valt er over dat beleid en de wensen van de samenleving heel wat te zeggen. Er zijn weliswaar veel mensen die graag koeien in de wei zien, maar ik betwijfel of ze dan koppels van meer dan 100 voor ogen hebben. Volgens mij dromen veel van die mensen van kleine koppeltjes. Van tien of misschien van vijftig.

En over het soort koe valt ook nog wel wat te zeggen. We hebben een aantal jaren geleden onderzoek gedaan naar de gedroomde koe, bij koe in de wei. We lieten de ondervraagden dan plaatjes zien van tien koeienrassen en daaruit mochten ze kiezen. Ik weet het niet precies meer, maar ik geloof dat de Schotse Hooglander de wedstrijd won, of een andere exoot. In elk geval werd de Frisian Holsteiner ruim verslagen.

Verborgen agenda's

En dan zijn er nog de overwegingen van veterinaire aard. Buitenkoeien hebben bijvoorbeeld minder klauwproblemen. Die constatering is wel terecht, maar om daar nu een heel dierenbeleid aan op te hangen, dat gaat wel wat erg ver. Want zo erg is het met de klauwen van binnenkoeien nu ook weer niet gesteld. En tenslotte zijn er de verborgen agenda’s. Koe in de wei is lastig bij heel grote bedrijven; dus wie tegen grote bedrijven is, kan zulks via de eis van weidegang wellicht tegengaan.

Maar zin of onzin, er zijn veel mensen en politici die de koe in de wei willen zien, terwijl het juist de andere kant op gaat. Om het tij te keren verhoogt FrieslandCampina nu de weidetoeslag met 50 cent. Niet per liter, maar per 100 kilogram. Van €1 naar €1,50. Dat is 50 cent lager dan Cono. Ik kan me niet voorstellen dat een melkveehouder met pak hem beet 200 koeien voor €1,50 zijn bedrijf heel anders gaat inrichten, want dat is bij beweiding wel aan de orde. Kortom, kleinere bedrijven trek je hiermee misschien over de streep, maar de grote niet, en daar staan toch de meeste koeien.

Laatste reacties

 • a van Gerwen

  Ik heb al eerder voorspeld dat opstallen heen onomkeerbaar proces is. Schaalvergroting is niet tegen te houden bij de marktwerking waarin we beland zijn, en dit staat op gespannen voet met beweiding. Deelbeweiding blijft mogelijk, ook voor grote bedrijven, maar koppels van 200 of meer gaan echt niet meer massaal de wei in. Dat is gewoon niet meer te managen (op een enkeling na gelaten)en die dikke 100 + bedrijven zijn juist de bedrijven die er in de toekomst steeds meer komen ten koste van de kleine bedrijven.

 • alco1

  Laat ik beginnen met te zeggen dat ik zoveel mogelijk weid.
  Maar er zijn in dit kader ontzettende grote fouten gemaakt:
  _ De weidegang promotie heeft bij de consument de indruk gewekt dat het stal leven een crime is.
  _Men heeft percentages genoemd waar in de toekomst bij verre niet aan voldaan kan worden en dus tegen ons gebruikt zullen worden.

 • farmer135

  De weidepremie mag gerust nog wat omhoog, anders krijgen we echt een imagoprobleem : Degenen die nog wel weiden moeten dat natuurlijk wel blijven doen.

 • haj146

  Juist @ alco. Onze belangenbehartigers waren er zelf zo druk mee en gingen convenanten ondertekenen. Iets met slapende honden..... Hier ook weider maar door salmonella uitbraak, en alles wijst erop dat het van t weiden komt, volgend jaar niet meer naar buiten. We willen teveel eisen stellen hier in nl en dat werkt tegen elkaar.

 • Zuperboer

  Misschien tijd om het anders aan te pakken. Ik stel voor om de huidige weidepremie van FCDF te schrappen. Wat eerlijker zou zijn is de meeropbrengsten uit weidemelk direkt aan de weiders uit te betalen. M.a.w. richt naast de groep biologische melk ook een groep in voor weidemelk en betaal de weiders naar de revenuen die er zijn. Wat we(ik weid zelf ook een koppel van meer dan 160 dieren) te verliezen hebben is 1,5 ct(minus eigen inleg) per kg melk, naast de 1,5 kg melk (omgerekend op jaarbasis)die we verliezen door te weiden. We hebben daarnaast veel te winnen, allereerst natuurlijk een oplopende premie uit weidemelk (ik schat dat 5ct per kg in 2020 haalbaar moet zijn, daarnaast de goodwill van onze collega opstallers(die moeten nu meebetalen aan onze weidepremie) en het allerbelangrijkste de waardering van de consument, die ons nu ook echt kan gaan belonen voor onze weidegang. Het experiment lijkt me het proberen waard. Misschien wil dhr. Strijker onze lijstduwer worden!

 • alco1

  @Zuperboer. Bij geitenmelk is de vraag nog groter.
  Biologische melk is ook nog meer gevraagd dan dat er geproduceerd wordt.
  Dan heb je iets te vertellen.
  Toen de FC weidemelk ging promoten was de exclusive markt voor deze melk snel overvoerd. Met als gevolg: Weg de meerwaarde.
  We zullen het anders zeggen: Biologische boeren houden hun hart vast bij de gedachte dat biologisch ook een must wordt. Weg is dan de meerwaarde.

 • maatje 1904

  In Brabant komen toch komende jaren 10000 bedrijven te verdwijnen hoeveel van deze bedrijven zullen er weiden?

 • Zuperboer

  @alco1; Het gaat me niet direkt om de vraag of er genoeg afzet is. Als je goed leest zie je dat ik bereid ben om de 1,5 ct premie in de waagschaal te stellen voor weidegang. Dat is een signaal. Nu is het aan de consument, die consument die onze koeien zo graag in de wei wil zien, om er voor te gaan betalen. Is dit na enkele jaren niet het geval, dan is duidelijk dat de consument geen verantwoording wil nemen en zijn we van een kwestie verlost die we zelf nooit kunnen oplossen. Leg de verantwoording daar neer waar die hoort. De 1.5 ct die we nu krijgen is ook maar een jodenfooi, dus daar zijn we niet veel aan verloren.

 • agro1

  koehouderij is onder invloed van excessieve regeldruk een intensieve tak van sport geworden. onomkeerbaar. paardentram is ook weg, evenals de tonneman, lees eens: "Zeg ken jij de mosselman".

 • koestal

  De burger of consument gelooft nog in de romantiek van het platteland,ze hebben een fout of vals denkbeeld ,het lijkt wel op schizofrenie.

 • mariapeel

  Laten we eerlijk zijn weide is mooi. Maar De rest van De wereld heeft ze op stal. De grond hier is te duur. Nederland zal natuur. tuinbouw en dure akkerbouw teelt blijven bestaan. Koeien in De wei tja toeslag van minimaal 0.05 cent Dan zullen er meer in De wei gaan. Het voer wordt niet duurder zeker nu er minder vee gehouden mag worden .

 • Farmer4life2

  Met de koeien opstal haal je het hoogste rendement en efficiëntie. Daar kan niemand iets aan doen. Buiten weiden is voor imago en moet daarvoor ook betaald worden.

  Minimaal 5 cent.

 • schooteind1

  De beste milieu prestaties worden gehaald door bedrijven die de koeien het jaarrond opstallen (blijkt uit cijfers van bex of voorheen minas). Wat dat betreft draagt de weidegangpremie niet echt bij aan een meer duurzame melkveehouderij. De weidegangregeling is bovendien extreem fraudegevoelig Hier in deze regio zijn er zat bedrijven die de norm van minimaal 720 uren voor ALLE melkkoeien lang niet halen. Ze krijgen toch elk jaar de weidemelkpremie uitgekeerd. Gewoon omdat er geen goed instrument is om het te controleren. Door de weidgangpremie nog eens te verhogen lok je nog meer fraude uit; onverantwoord!! Netto betalers gaan dit niet meer pikken en e.e.a. zal gaan leiden tot een "klik" cultuur.

 • jfvanbruchem1

  miljoen keer 1,5 cent is toch geld.

 • m.en.mh.miedema

  De grond in NL en zeker hier in Flevoland is veel te duur geworden om er voer voor de koeien op te telen, laat staan om ze nog te laten weiden. De pacht, notabene in handen van de overheid zelfe, is in de laatste 12 jaar al bijna verdrievoudigd (om over de vrije verkoopwaarde en de melkprijsontwikkeling maar te zwijgen), en dat bij een mestbeleid dat er voor zorgt dat je die dure grond niet eens meer optimaal kunt gebruiken. Bij een grondgebonden (en weidende) melkveehouderij horen heel andere grond/pacht/ melkprijzen en mestwetgeving. We gaan zo onherroepelijk de varkens houderij achterna, veroorzaakt door vadertje staat zelf en een zuivelindustrie die honderden miljoenen winst maakt ipv de leden/leveranciers een kostendekkende melkprijs uit te keren.

 • m.en.mh.miedema

  PS Dirk, ga zo door met je colums(schrijf je dat zo?), ze getuigen van gezond verstand, een heldere kijk op de wereld! Dat zien we te weinig meer.

 • m.en.mh.miedema

  Ahum, overdrijven is ook een vak. Honderden miljoenen winst moet zijn: een paar honderd miljoen. (Is nog best heel veel)

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.